• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Saeima
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Saeimas pieņemtos un Valsts prezidenta izsludinātos likumus. Likumi stājas spēkā četrpadsmitajā dienā pēc izsludināšanas, ja likumā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Saeimas pieņemtos vispārējas nozīmes lēmumus. Lēmumi stājas spēkā to pieņemšanas brīdī;
  • Saeimas sēžu stenogrammas un rakstveidā sniegtās atbildes uz deputātu jautājumiem;
  • Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisiju galaziņojumus.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2024. gada 30. maija likums "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 13.06.2024., Nr. 114 https://www.vestnesis.lv/op/2024/114.4

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Likums

Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā

Vēl šajā numurā

13.06.2024., Nr. 114

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 30.05.2024.

OP numurs: 2024/114.4

2024/114.4
RĪKI

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā

Izdarīt Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 1. nr.; 2008, 7. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 106. nr.; 2012, 50. nr.; 2014, 228. nr.; 2016, 101., 230., 241. nr.; 2017, 102. nr.; 2018, 210. nr.; 2019, 96., 220. nr.; 2021, 121.B nr.; 2022, 192.A nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. panta 9. punktu šādā redakcijā:

"9) kadastrālā vērtība — kadastra objektam masveida vērtēšanas procesā noteikta vērtība naudas izteiksmē, kura norāda ekonomisko labumu, ko dod tiesības uz konkrēto objektu novērtēšanas datumā;".

2. Izteikt 16. pantu šādā redakcijā:

"16. pants. Par nekustamā īpašuma objektu var noteikt:

1) zemes vienību, izņemot:

a) daļu no zemes vienības, ko pievieno blakus esošai zemes vienībai,

b) zemes vienības daļu;

2) būvi, izņemot:

a) pagaidu un sezonas būvi,

b) meliorācijas būvi bez ēkas pazīmēm (tai skaitā meliorācijas dambi un aizsprostu),

c) aizsardzības spēku speciālās nozīmes būvi;

3) telpu grupu, izņemot atsevišķā telpu grupā ietilpstošu telpu, ja telpu grupa sastāv no vairākām telpām, un neizbūvētus ēkas bēniņus."

3. Izteikt 18. panta 3. punktu šādā redakcijā:

"3) kadastrālā uzmērīšana, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar kadastra jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem to var neveikt;".

4. Izslēgt 22. panta 4. punktu.

5. 24. pantā:

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ja kadastra objekta reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju ierosina, izmantojot tiešsaistes formu, ierosinātāju identificē, lietojot tajā pieejamos elektroniskās identifikācijas līdzekļus. Šādi iesniegtu ierosinājumu var neparakstīt ar drošu elektronisko parakstu. Ierosinājumam pievieno normatīvajos aktos noteiktos datus vai dokumentus.";

izslēgt septītajā daļā vārdus "un piektajā".

6. 26. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Veicot zemes vienības vai zemes vienības daļas kadastrālo uzmērīšanu:

1) apvidū ierīko detālplānojumā vai zemes ierīcības projektā iezīmētās nekustamā īpašuma objekta vai zemes robežu plānā plānotās zemes vienības daļas robežas;

2) Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā uzmēra zemes vienības un zemes vienības daļas robežas, situācijas elementus, aprēķina zemes vienību un zemes vienības daļu raksturojošos datus un sagatavo kadastrālās uzmērīšanas dokumentus.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Veicot būves un telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu, uzmēra būves un telpu grupas ārējo kontūru, piesaistot to Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmai, sagatavo kadastrālās uzmērīšanas dokumentus, aprēķina būvi un telpu grupu raksturojošos datus."

7. Izteikt 27.1 panta 2. punktu šādā redakcijā:

"2) dzēšanas gadījumā servitūta tiesība vai šīs tiesības nodrošinājums, vai atzīme par servitūtu kā tiesību aprobežojumu ir ierakstīta zemesgrāmatā."

8. Aizstāt 28. pantā vārdu "klasifikatoru" ar vārdu "klasificēšanu".

9. 44. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Par nekustamā īpašuma objektu Kadastra informācijas sistēmā:

1) reģistrē un uztur šādas ziņas:

a) kadastra apzīmējumu,

b) kadastrālās uzmērīšanas datus,

c) nekustamā īpašuma lietošanas mērķus un tiem piekritīgās platības,

d) nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus atbilstoši Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā iekļautajiem datiem par apgrūtinātajām teritorijām un to robežām un ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta teritoriju,

e) kadastrālās vērtēšanas datus,

f) norādi uz nekustamo īpašumu, kurā ietilpst nekustamā īpašuma objekts,

g) norādi uz zemes vienības daļu;

2) ieraksta šā likuma 84. pantā minēto personu sniegtās ziņas.";

izteikt otrās daļas 4.1 punktu šādā redakcijā:

"41) ziņas par būves tiesisko valdītāju, ja šā likuma 24. panta pirmās daļas 8. punktā minētā persona, pamatojoties uz likuma "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību" 14. panta ceturto daļu, iesniedz iesniegumu un Valsts zemes dienesta rīcībā nav dokumentu par būves piederību citai personai. Zemes īpašnieks apliecina, ka nav strīda par tiesībām."

10. Izslēgt 46. pantā skaitli un vārdu "(71. pants)".

11. Papildināt 57. pantu ar 5. punktu šādā redakcijā:

"5) šā likuma 57.3 pantā minētajā gadījumā Valsts zemes dienests atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos."

12. Papildināt likumu ar 57.3 pantu šādā redakcijā:

"57.3 pants. Valsts zemes dienests aktualizē kadastra datus atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos, ja tās rada nepieciešamību aktualizēt Kadastra informācijas sistēmas datus vai to struktūru un ja datu aktualizācijai nav nepieciešams papildus iegūt kadastra objektu raksturojošos datus no šā likuma 84. pantā minētajām personām. Kadastra datus aktualizē attiecīgā normatīvajā aktā noteiktajā termiņā vai, ja tāds nav noteikts, — ne vēlāk kā gada laikā no normatīvā akta spēkā stāšanās dienas."

13. Izteikt 60.2 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Iesniegums Valsts zemes dienestam par kadastra objekta vai kadastra datu reģistrāciju vai aktualizāciju vienlaikus ir uzskatāms par nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai, ja īpašnieks ierosina:

1) Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu un zemesgrāmatā ierakstītu zemes vienību sadali vai apvienošanu viena nekustamā īpašuma sastāvā;

2) ekspluatācijā pieņemtas inženierbūves reģistrāciju uz iesniegto izpildmērījumu datu pamata esoša nekustamā īpašuma sastāvā;

3) būvniecības jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktas ekspluatācijā pieņemtas pirmās grupas ēkas reģistrāciju uz iesniegto izpildmērījumu datu pamata esoša nekustamā īpašuma sastāvā."

14. Izteikt 66. panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Kadastrālā vērtēšana ir masveida vērtēšanas process, kas ietver kadastrālo vērtību bāzes noteikšanu Kadastra informācijas sistēmā reģistrētiem nekustamajiem īpašumiem atbilstoši to grupu ekonomisko labumu ietekmējošām atšķirībām un automatizētu kadastrālo vērtību aprēķinu novērtēšanas datumā visiem kadastra objektiem, nodrošinot šā vērtēšanas procesa efektivitāti un noteikto kadastrālo vērtību objektivitāti, savstarpējo samērīgumu un taisnīgumu.

(2) Kadastrālajā vērtēšanā ir ievērojami šādi pamatprincipi:

1) savstarpējās salīdzināmības princips, saskaņā ar kuru savstarpēji salīdzināmas kadastrālās vērtības tiek noteiktas visiem kadastra objektiem, nodrošinot, ka nekustamā īpašuma tirgū novērotiem savstarpēji līdzīgiem objektiem atbilstoši to galvenajiem vērtību ietekmējošiem rādītājiem kadastrālās vērtības ir līdzīgas, bet objektiem, kas reti nonāk brīvā tirgū vai tajā nenonāk, — atbilstoši nekustamā īpašuma grupas ekonomiskajam labumam;

2) objektīva grupējuma princips, saskaņā ar kuru masveida vērtēšanā nekustamie īpašumi tiek grupēti atbilstoši galvenajiem vērtību ietekmējošiem rādītājiem, kas ir būtiski nekustamā īpašuma tirgū attiecīgajai īpašumu grupai, tai skaitā arī par kadastra objektiem, kas reti nonāk brīvā tirgū vai tajā nenonāk;

3) efektivitātes princips, saskaņā ar kuru masveida vērtēšanas izdevumi tiek sabalansēti ar iegūstamā rezultāta atbilstību nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas, nodevu un citu ar normatīvajiem aktiem noteikto maksājumu vajadzībām, izvērtējot arī aktuālu datu ieguves izmaksas salīdzinājumā ar iegūstamo masveida vērtēšanas rezultāta atbilstību;

4) publiskuma princips, saskaņā ar kuru kadastrālā vērtība, tās aprēķinā izmantotie dati, kadastrālo vērtību bāzes izstrādē izmantotā informācija, tai skaitā izmantotā nekustamā īpašuma tirgus informācija, ir publiski pieejama;

5) regularitātes princips, saskaņā ar kuru kadastrālo vērtību bāze, kadastrālās vērtības aprēķina modeļi, kadastrālās vērtības un datu ieguves avoti tiek periodiski pārskatīti;

6) vienota īpašuma novērtēšanas princips, saskaņā ar kuru nekustamo īpašumu veidojošie objekti tiek novērtēti kā vienots nekustamais īpašums."

15. Izteikt 67. pantu šādā redakcijā:

"67. pants. Kadastrālo vērtību bāze ir kadastrālās vērtības aprēķinam nepieciešamo nekustamā īpašuma tirgus situāciju raksturojošo datu kopums attiecīgo nekustamo īpašumu grupām, kas tiek pamatots ar ekonomisko labumu jeb attiecīgā nekustamā īpašuma tirgus segmenta datu analīzes rezultātiem noteiktā laikposmā, vienas vai vairāku administratīvo teritoriju robežās un tiek fiksēta no teritoriju sociālekonomisko vērtību potenciāla atkarīgā nosacīti viendabīgā teritorijā — vērtību zonā."

16. Izteikt 69. un 70. pantu šādā redakcijā:

"69. pants. (1) Izstrādājot kadastrālās vērtēšanas metodiku, ievēro Latvijas nacionālos un starptautiskos īpašuma vērtēšanas standartus, kā arī starptautisko organizāciju rekomendācijas nekustamo īpašumu masveida vērtēšanai, kas balstīta uz nekustamā īpašuma tirgus bāzi.

(2) Kadastrālo vērtību bāzi izstrādā, pamatojoties uz nekustamā īpašuma tirgus informācijas analīzes rezultātiem vienas vai vairāku administratīvo teritoriju robežās noteiktajās vērtību zonās, izmantojot uzkrāto nekustamā īpašuma tirgus informāciju attiecīgajā nekustamā īpašuma tirgus segmentā par laikposmu, kas nav īsāks par laiku no spēkā esošās kadastrālo vērtību bāzes izstrādē izmantoto nekustamā īpašuma tirgus darījumu perioda beigu datuma.

(3) Kadastrālo vērtību bāze nodrošina līdzīgu nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību proporcionālo atbilstību salīdzināmu nekustamā īpašuma tirgus darījumu attiecīgajā nekustamā īpašuma tirgus segmentā, nepārsniedzot 80 procentus no vidējā nekustamo īpašumu cenu līmeņa laikposmā no spēkā esošās kadastrālo vērtību bāzes izstrādē izmantoto nekustamā īpašuma tirgus darījumu perioda beigu datuma līdz attiecīgā gada 1. jūlijam, divus ar pusi gadus pirms kadastrālo vērtību bāzes piemērošanas kadastrālo vērtību aprēķinam.

(4) Valsts zemes dienests kadastrālo vērtību bāzes izstrādes laikā un pēc tās apstiprināšanas Ministru kabinetā publicē atbilstoši izstrādes procesā esošai vai apstiprinātai kadastrālo vērtību bāzei aprēķinātas kadastrālās vērtības, kādas tās varētu būt to spēkā stāšanās brīdī, kā arī publicē šo kadastrālo vērtību pārskata tematiskās kartes par zemes, ēku un nekustamo īpašumu, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības, uz kuras atrodas nekustamajā īpašumā ietilpstošās ēkas, viena kvadrātmetra kadastrālo vērtību.

(5) Valsts zemes dienests publicē spēkā esošo kadastrālo vērtību pārskata tematiskās kartes par zemes, ēku un nekustamo īpašumu, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības, uz kuras atrodas nekustamajā īpašumā ietilpstošās ēkas, viena kvadrātmetra kadastrālo vērtību.

70. pants. (1) Lai nodrošinātu kadastrālo vērtību bāzes izstrādi un aktualizāciju, kā arī lai informētu sabiedrību par nekustamā īpašuma tirgus izmaiņām, Valsts zemes dienests apkopo un analizē nekustamā īpašuma tirgus informāciju. Nekustamā īpašuma tirgus analīzes rezultātus, tai skaitā rādītājus par spēkā esošās kadastrālo vērtību bāzes atbilstību vidējam cenu līmenim attiecīgajā nekustamā īpašuma tirgus segmentā, publisko ne retāk kā reizi gadā.

(2) Lai uzkrātu un apstrādātu informāciju par nekustamā īpašuma tirgus darījumiem un publiskotu veiktās analīzes rezultātus, Kadastra informācijas sistēmā uztur nekustamā īpašuma tirgus datu bāzi un nekustamā īpašuma tirgus analīzes rezultātu publiskošanai nepieciešamo nodrošinājumu."

17. Izslēgt 71. pantu.

18. Izteikt 73. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Kadastra objekta kadastrālo vērtību pārrēķina, ja Kadastra informācijas sistēmā reģistrē izmaiņas objekta vērtību ietekmējošos datos vai spēkā stājušās izmaiņas kadastra jomu regulējošos normatīvajos aktos, kas ietekmē kadastrālo vērtību aprēķinu."

19. Izteikt 86. pantu šādā redakcijā:

"86. pants. (1) Valsts zemes dienests tīmekļvietnē, kurā publicējami atvērtie dati, bez maksas nodrošina piekļuvi vispārpieejamiem aktuālajiem datiem par kadastra objektiem (izņemot telpu raksturojošo informāciju un telpu grupas labiekārtojumus). Kadastra informācijas sagatavošana un izsniegšana citos veidos ir maksas pakalpojums, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus, kad informācijas sniegšana ir bez maksas un tā nesakrīt ar atvērto datu veidā pieejamo informāciju.

(2) Valsts zemes dienests standartizētā informācijas apjomā un veidā bez maksas nodrošina kadastra informācijas pieejamību valsts tiešās pārvaldes iestādēm, vietējām pašvaldībām, Saeimai, Valsts kontrolei, prokuratūrai, tiesām un citām iestādēm un valsts amatpersonām, kurām šādas tiesības noteiktas likumā, tām noteikto funkciju un uzdevumu veikšanai.

(3) Valsts zemes dienests standartizētā informācijas apjomā un veidā bez maksas izsniedz aktuālos Kadastra informācijas sistēmas datus sertificētām personām to profesionālās darbības ietvaros ģeodēzisko, zemes ierīcības, zemes kadastrālās uzmērīšanas un meža inventarizācijas darbu veikšanai.

(4) Valsts zemes dienests identificētai personai elektroniskā veidā bez maksas nodrošina iespēju pārlūkot vispārpieejamos aktuālos Kadastra informācijas sistēmas datus par kadastra objektiem, tai skaitā aktuālos kadastra teksta datus par telpu raksturojošo informāciju un telpu grupas labiekārtojumiem."

20. Papildināt likumu ar 86.2 pantu šādā redakcijā:

"86.2 pants. (1) Kadastra informācija ir vispārpieejama, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

(2) Aktuālie kadastra dati par kadastra objekta īpašnieka, tiesiskā valdītāja, apbūves tiesīgā, lietotāja — fiziskās personas — vārdu, uzvārdu, personas kodu ir pieejami jebkurai identificētai personai bez pamatojuma norādīšanas.

(3) Telpu grupas plāns, stāva plāns un inženierbūves plāns, kā arī citi dati un dokumenti, kas satur būves iekštelpu plānojumu grafisko attēlojumu, ir ierobežotas pieejamības informācija."

21. Izteikt 87. pantu šādā redakcijā:

"87. pants. (1) Jebkurai personai ir tiesības pieprasīt kadastra informāciju. Kadastra informāciju no Valsts zemes dienesta pieprasa elektroniski tiešsaistes formā vai ar rakstveida pieprasījumu.

(2) Ja kadastra informācijas pieprasījumu iesniedz, izmantojot tiešsaistes formu, pieprasītāju identificē, lietojot tajā pieejamos elektroniskās identifikācijas līdzekļus. Šādi iesniegtu informācijas, tai skaitā ierobežotas pieejamības informācijas, pieprasījumu var neparakstīt ar drošu elektronisko parakstu.

(3) Kadastra informācijas izmantošanai nav nepieciešams saņemt atļauju ģeotelpiskās datu kopas atkalizmantošanai vai kopīgai izmantošanai atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likumam."

22. Izteikt 93. pantu šādā redakcijā:

"93. pants. (1) Ja Valsts zemes dienests konstatējis kadastra datu neatbilstību dokumentiem vai cita veida ziņām, uz kuru pamata kadastra dati reģistrēti vai aktualizēti, tas normatīvajos aktos noteiktajā termiņā izlabo kļūdainos kadastra datus.

(2) Kadastra datus izlabo, tos aktualizējot, un bez maksas pārrēķina kadastra objekta vēsturiskās kadastrālās vērtības par gadu, kurā izlabota kļūda, un iepriekšējiem trim gadiem. Pārrēķinātās vēsturiskās kadastrālās vērtības bez maksas pieejamas tīmekļvietnē, kurā publicējami atvērtie dati."

23. Izteikt 95. pantu šādā redakcijā:

"95. pants. Ja kadastra datu labošanas dēļ mainās kadastra subjekts, nekustamā īpašuma sastāvs vai kadastra objekta aktuālā kadastrālā vērtība, Valsts zemes dienests par izmaiņām paziņo vietējai pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, un kadastra subjektam, izmantojot tā elektronisko pakalpojumu portālu vai, ja tas nav iespējams, — citā veidā."

24. Pārejas noteikumos:

izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Valsts zemes dienests līdz 2024. gada 31. decembrim uztur savā tīmekļvietnē kadastrālās vērtības atsavināšanas cenas noteikšanai atbilstoši Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likuma pārejas noteikuma 1. apakšpunktam.";

papildināt pārejas noteikumus ar 43.1, 43.2, 43.3 un 43.4 punktu šādā redakcijā:

"43.1 Valsts zemes dienests no 2025. gada 1. janvāra līdz brīdim, kad sāk piemērot šo pārejas noteikumu 50. punktā minēto kadastrālo vērtību bāzi, Kadastra informācijas sistēmā katram kadastra objektam aprēķina un reģistrē divas spēkā esošas kadastrālās vērtības:

1) fiskālo kadastrālo vērtību, ko izmanto nodokļu, valsts nodevu un citu maksājumu valsts vai pašvaldības budžetā aprēķinam, izņemot maksas par zemes likumisko lietošanu aprēķinu;

2) universālo kadastrālo vērtību, ko izmanto šo pārejas noteikumu 43.1 punkta 1. apakšpunktā neminētām vajadzībām.

43.2 Ministru kabinets 2024. gadā apstiprina kadastrālo vērtību bāzi universālās kadastrālās vērtības aprēķinam, nepārsniedzot 80 procentus no vidējā nekustamo īpašumu cenu līmeņa 2022. gada 1. jūlijā un izmantojot informāciju par nekustamā īpašuma tirgus darījumiem no 2012. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 1. jūlijam.

43.3 Valsts zemes dienests fiskālās kadastrālās vērtības aprēķina un aktualizē atbilstoši 2024. gadā spēkā esošajai kadastrālo vērtību bāzei un kadastrālo vērtēšanu regulējošiem normatīvajiem aktiem, kas ir piemērojami 2024. gada 31. decembrī.

43.4 Lai nodrošinātu līdzīgu nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību savstarpēji labāku proporcionālo atbilstību, Ministru kabinets no 2025. gada 1. janvāra fiskālās kadastrālās vērtības aprēķinā var nepiemērot šo pārejas noteikumu 41. punktā noteikto koeficientu — 0,7 — zemei, kuras lietošanas mērķis ir dzīvojamā apbūve (individuālā un daudzdzīvokļu) un kurai Kadastra informācijas sistēmā reģistrēts apgrūtinājums — kultūras piemineklis, kā arī var lemt par 2024. gada 31. decembrī piemērojamu kadastrālo vērtēšanu regulējošu normatīvo aktu piemērošanas izmaiņām.";

izslēgt 45. un 46. punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55. un 56. punktu šādā redakcijā:

"49. Šā likuma 66. panta otrās daļas 6. punktu sāk piemērot kadastrālajā vērtēšanā, izstrādājot kadastrālo vērtību bāzi 2029. gadam un turpmākajiem gadiem.

50. Ministru kabinets līdz 2027. gada 15. jūnijam pilnveido kadastrālo vērtēšanu regulējošus normatīvos aktus un apstiprina jaunu kadastrālo vērtību bāzi, kuru kadastrālās vērtības aprēķinam sāk piemērot atbilstoši šā likuma 68. panta otrajai daļai (ja bāzi apstiprina līdz attiecīgā gada 15. jūnijam, tad to kadastrālās vērtības aprēķinam piemēro no aiznākamā gada 1. janvāra).

51. Šā likuma 69. panta trešo daļu sāk piemērot kadastrālajā vērtēšanā, izstrādājot kadastrālo vērtību bāzi pēc šo pārejas noteikumu 50. punktā noteiktās kadastrālo vērtību bāzes apstiprināšanas. Ministru kabinets šo pārejas noteikumu 50. punktā noteiktās kadastrālo vērtību bāzes izstrādei var noteikt atšķirīgu izmantojamo nekustamā īpašuma tirgus darījumu periodu.

52. Šā likuma grozījums par 22. panta 4. punkta izslēgšanu, grozījums par 26. panta pirmās daļas izteikšanu jaunā redakcijā un grozījums par 44. panta pirmās daļas izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2025. gada 1. februārī.

53. Ministru kabinets līdz 2024. gada 1. oktobrim nosaka kārtību, kādā fiskālās kadastrālās vērtības aprēķinā piemēro Kadastra informācijas sistēmā reģistrētos nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus.

54. Īpašnieka iesniegums par tam piederošas būves dzēšanu Kadastra informācijas sistēmā, pamatojoties uz būvvaldes vai citas institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdotu dokumentu, kas apliecina būves neesību, ja minētais dokuments izdots līdz 2020. gada 31. martam, vienlaikus ir uzskatāms par nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai. Valsts zemes dienests iesniegumu elektroniski nosūta attiecīgajai rajona (pilsētas) tiesai.

55. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2025. gada 31. janvārim izdod šā likuma 28. pantā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2025. gada 31. janvārim ir piemērojami Ministru kabineta 2014. gada 4. februāra noteikumi Nr. 61 "Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru".

56. Šā likuma 86.2 panta otro daļu nepiemēro līdz 2025. gada 31. janvārim."

Likums Saeimā pieņemts 2024. gada 30. maijā.

Valsts prezidents E. Rinkēvičs

Rīgā 2024. gada 13. jūnijā

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!