Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Dienvidkurzemes novada domes 2022. gada 26. maija saistošie noteikumi Nr. 2022/21 "Par Dienvidkurzemes novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 14.06.2022., Nr. 114 https://www.vestnesis.lv/op/2022/114.13

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Limbažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 20

Salacgrīvas ostas noteikumi

Vēl šajā numurā

14.06.2022., Nr. 114

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Dienvidkurzemes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 2022/21

Pieņemts: 26.05.2022.

OP numurs: 2022/114.13

2022/114.13
RĪKI

Dienvidkurzemes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2022/21

2022. gada 26. maijā

Par Dienvidkurzemes novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību

APSTIPRINĀTI
ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
26.05.2022. sēdes lēmumu Nr. 533
(prot. Nr. 8 44. §)

Izdoti saskaņā ar
Dzīvojamo telpu īres likuma 32. pantu,

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Saistošie noteikumi) nosaka Dienvidkurzemes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību, nosacījumus un termiņu.

2. Saistošie noteikumi neattiecas uz pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu, kas tiek izīrēta atbilstoši normatīvajiem aktiem par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā.

II. Dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtība

3. Saistošajos noteikumos paredzētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas nav nododamas apakšīrē citai personai.

4. Lēmumu par pašvaldības dzīvojamās telpas apmaiņu, dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu, grozīšanu, atteikumu slēgt dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgumu, citas personas iemitināšanu dzīvojamajā telpā pieņem Dienvidkurzemes novada domes dzīvokļu komisija (turpmāk – Dzīvokļu komisija).

5. Persona, kurai nepieciešama dzīvojamā telpa dzīvošanai vai kura pēc dzīvojamās telpas īres līguma termiņa beigām vēlas jauna dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu, iesniedz iesniegumu pašvaldībā.

6. Personas iesniegumu ar lūgumu noslēgt jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu izvērtē un lēmumu par dzīvojamo telpu īres līguma noslēgšanu pieņem Dzīvokļu komisija.

7. Izskatot personas iesniegumu, Dzīvokļu komisija izvērtē:

7.1. vai persona īrē attiecīgo dzīvojamo telpu vai bijusi iemitināta tajā kā ģimenes loceklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

7.2. dzīvojamās telpas nepieciešamību pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai, lai sniegtu palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;

7.3. informāciju par to, vai dzīvojamās telpas īrnieks vai kopā ar īrnieku iemitinātās personas nav pārkāpušas normatīvajos aktos vai dzīvojamās telpas īres līgumā ietvertos ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos noteikumus;

7.4. vai dzīvojamās telpas īrniekam nav īres maksas parāds, kas pārsniegtu 2 (divu) mēnešu īres maksas apmēru;

7.5. vai dzīvojamās telpas īrniekam, atbilstoši dzīvojamās telpas īres līguma nosacījumiem, nav kavēti ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītie maksājumi ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus;

7.6. vai dzīvojamās telpas īrnieks ir deklarēta persona Dienvidkurzemes novada pašvaldībā;

7.7. personas ienākumus pēdējo 6 mēnešu laikā.

8. Dzīvojamas telpas īres līgums noslēdzams viena mēneša laikā no Dzīvokļu komisijas lēmuma pieņemšanas brīža (līguma projekts pielikumā).

9. Pēc īres līguma termiņa izbeigšanās īrnieka, īrnieka ģimenes locekļu un citu dzīvojamajā telpā iemitināto personu pienākums ir to atbrīvot, izņemot gadījumu, ja ir noslēgts jauns īres līgums.

10. Dzīvojamās telpas īrnieka nāves gadījuma vai īrnieka dzīvesvietas maiņas gadījumā, īrnieka pilngadīgais ģimenes loceklis triju mēnešu laika ir tiesīgs prasīt, lai ar to tiek noslēgts dzīvojamas telpas īres līgums iepriekšējā īrnieka vietā, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie īrnieka ģimenes locekļi. Īrnieka pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišanu apliecina pašvaldībā iesniegts iesniegums.

11. Dzīvokļu komisijai ir tiesības pārslēgt esošu īres līgumu no vienas mājsaimniecības locekļa uz otru mājsaimniecības locekli nāves gadījumā vai ilgstošas slimības gadījumā, nemainot iepriekšējā līguma nosacījumus, kuri šajā mājsaimniecībā dzīvo vismaz vienu gadu. Šīs tiesības ir izmantojamas trīs mēnešu laikā no attiecīgo apstākļu iestāšanās.

12. Īrnieka ģimenes locekļi, kas iemitināti viņa īrētajā dzīvojamajā telpā un ierakstīti īres līgumā līdz Dzīvojamo telpu īres likuma spēka stāšanās brīdim, saglabā savu ģimenes locekļa statusu un ģimenes locekļa dzīvokļa lietošanas tiesības.

13. Citas īrnieka īrētajā dzīvojamajā telpā iemitinātas personas patstāvīgas tiesības uz šīs dzīvojamas telpas lietošanu neiegūst.

14. Pilngadīgiem īrnieka ģimenes locekļiem kopa ar īrnieku ir solidāra mantiska atbildība par dzīvojamās telpas īres līguma saistībām.

15. Dzīvojamās telpas īres līguma termiņš nosakāms līdz 10 gadiem. Nosakot dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, Dzīvokļu komisija ņem vērā Saistošo noteikumu 7. punktā noteiktās informācijas izvērtējumu.

16. Dzīvojamās telpas īres līgumiem, kuri noslēgti līdz 2021. gada 30. aprīlim un kuros nav norādīts līguma termiņš, termiņš tiek noteikts 10 gadi no Saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

III. Noslēguma jautājumi

17. Dzīvokļu komisijas lēmumu var apstrīdēt Dienvidkurzemes novada domē, bet domes pieņemto lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

18. Dzīvojamās telpas īres līgumi, kuri noslēgti līdz 2021. gada 30. aprīlim un kuros nav norādīts līguma termiņš, ir jāpārslēdz ne vēlāk ka līdz 2026. gada 31. decembrim, iesniedzot iesniegumu pašvaldībā. Ja izīrētājs un īrnieks nevar vienoties par dzīvojamas telpas īres līguma noteikumiem, strīdu izšķir tiesa. Šāda prasība ceļama tiesā ne vēlāk kā līdz 2026. gada 31. decembrim.

19. Īrnieka ģimenes locekļiem, kuri līdz Dzīvojamo telpu īres likuma spēkā stāšanās brīdim nav grozījuši dzīvojamās telpas īres līgumu sakarā ar īrnieka maiņu, vienojoties ar izīrētāju, ir tiesības noslēgt dzīvojamās telpa īres līgumu līdz 2022. gada 31. decembrim. Ja iepriekš minētajā termiņā dzīvojamās telpas īres līgums netiek noslēgts, dzīvojamā telpa nekavējoties ir jāatbrīvo.

20. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis".

Dienvidkurzemes novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietnieks A. Galeckis

 

Pielikums Nr. 1
Dienvidkurzemes novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/21

Dienvidkurzemes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijai

Iesniedzējs: ___________________________________________
   
Personas kods: ___________________________________________
   
Deklarētā adrese: ___________________________________________
Faktiskā adrese ___________________________________________
Iesniedzēja tālrunis: ___________________________________________
Iesniedzēja e-pasts: ___________________________________________

IESNIEGUMS

Lūdzu noslēgt īres līgumu par dzīvojamo telpu, kas atrodas _____________

__________________________ Dienvidkurzemes novadā.

Iepriekšējais pašvaldības dzīvojamās telpas īres līgums Nr. _____________

noslēgts ar SIA _________________.

Dzīvojamā telpa ir nav saņemta palīdzības kārtā dzīvokļu jautājuma risināšanā.

(nevajadzīgo svītrot)

Ar savu parakstu apliecinu, ka:

Esmu veicis rēķinu apmaksu un man nav parāds par īri – apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem.

____________________

Parakstot šo iesniegumu, piekrītu, ka Dienvidkurzemes novada pašvaldības Dzīvokļu komisija, pieņemot lēmumu, veiks manu personas datu apstrādi gan elektroniski, gan manuāli, vai arī to uzticēs personas datu operatoram.

____.__________.20___. Iesniedzēja paraksts:  
   

(paraksts, atšifrējums}

 

 

Pielikums Nr.___
Pie 20___.gada ___.__________
Dzīvojamās telpas īres līguma Nr. __________

Ziņas par Īrnieka ģimenes locekļiem un citām personām, kas iemitinātas Īrnieka īrētajā dzīvojamā telpā saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma 14. panta noteikumiem

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Personas kods Ģimenes locekļa radniecība vai citas personas saistība ar Īrnieku Datums, ar kuru persona iemitināta dzīvojamā telpā Pušu paraksti Datums, ar kuru persona pārtrauc lietot dzīvojamo telpu Pušu paraksti
          _____________

/Izīrētājs/

_____________

/Īrnieks/

  _____________

/Izīrētājs/

_____________

/Īrnieks/

          _____________

/Izīrētājs/

_____________

/Īrnieks/

  _____________

/Izīrētājs/

_____________

/Īrnieks/

          _____________

/Izīrētājs/

_____________

/Īrnieks/

  _____________

/Izīrētājs/

_____________

/Īrnieks/

          _____________

/Izīrētājs/

_____________

/Īrnieks/

  _____________

/Izīrētājs/

_____________

/Īrnieks/

          _____________

/Izīrētājs/

_____________

/Īrnieks/

  _____________

/Izīrētājs/

_____________

/Īrnieks/

               
Saskaņā ar starp Izīrētāju un Īrnieku noslēgtā Dzīvojamās telpas īres līguma 4.2.13. punktu Īrniekam ir pienākums ne vēlāk kā septiņu dienu laikā informēt Izīrētāju par dzīvoklī iemitinātajiem ģimenes locekļiem un citām personām, kā arī par ģimenes locekļiem un citām personām, kuras izdeklarētas no dzīvokļa. Grozījumus un papildinājumus šajā Pielikumā var izdarīt tikai Izīrētajam un Īrniekam rakstiski vienojoties. Jebkādi vienpusēji izdarīti grozījumi un papildinājumi šajā Pielikumā ir spēkā neesoši. Pielikums ir Dzīvojamās telpas īres līguma neatņemama sastāvdaļa. Pielikums ir sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros uz 2 (divām) lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Izīrētāja, bet otrs – pie Īrnieka. Izīrētājs un Īrnieks ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt Pielikuma saturam.
     
       
/Izīrētājs/   /Īrnieks  

 

Paskaidrojuma raksts
Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/21 "Par Dienvidkurzemes novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi "Par Dienvidkurzemes novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību" (turpmāk – Saistošie noteikumi) nosaka Dienvidkurzemes pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību, nosacījumus un termiņu, uz kādu slēdzams dzīvojamās telpas īres līgums.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi izstrādāti saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma 32. panta pirmās daļas normu, kas paredz, ka pašvaldības domei ir jāizdod saistošie noteikumi, kuros jāparedz "[..] pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtība, nosacījumi un termiņš, uz kādu slēdzams dzīvojamās telpas īres līgums".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu neietekmē.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi izskatīti Dienvidkurzemes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijā, Sociālo un veselības jautājumu komitejā un apstiprināti Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes sēdē. Saistošos noteikumus publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības tīmekļa vietnē – www.dkn.lv. Par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Dienvidkurzemes novada pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietnieks A. Galeckis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!