• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Smiltenes novada domes 2021. gada 27. oktobra saistošie noteikumi Nr. 12 "Par pabalstiem audžuģimenei Smiltenes novada pašvaldībā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 13.12.2021., Nr. 240 https://www.vestnesis.lv/op/2021/240.16

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 13

Par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas Smiltenes novada pašvaldībā

Vēl šajā numurā

13.12.2021., Nr. 240

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Smiltenes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 12

Pieņemts: 27.10.2021.

OP numurs: 2021/240.16

2021/240.16
RĪKI

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 6 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 12

Smiltenē 2021. gada 27. oktobrī

Par pabalstiem audžuģimenei Smiltenes novada pašvaldībā

Apstiprināti ar Smiltenes novada
pašvaldības domes 2021. gada 27. oktobra
lēmumu Nr. 268 (prot. Nr. 12, 31. §)

Ar precizējumiem,
kas apstiprināti ar Smiltenes novada
pašvaldības domes 2021. gada 24. novembra
lēmumu Nr. 350 (prot. Nr. 14, 66. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija
noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Smiltenes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) pabalstu veidus, to apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību audžuģimenei, un lēmumu par pabalsta piešķiršanu apstrīdēšanas kārtību.

2. Pabalstus audžuģimenei nosaka ar mērķi nodrošināt bērna pamatvajadzības.

3. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu audžuģimenei pieņem un piešķirtos pabalstus izmaksā Smiltenes novada pašvaldības iestāde "Smiltenes novada sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests).

4. Pabalstus audžuģimenei izmaksā, pamatojoties uz noslēgto līgumu starp Sociālo dienestu un audžuģimeni par bērna ievietošanu audžuģimenē.

5. Pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi:

5.1. ikmēneša pabalsts bērna uzturam;

5.2. pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei;

5.3. pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei;

5.4. pabalsts ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs;

5.5. pabalsts bērna veselības uzlabošanai;

5.6. pašvaldības atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu;

5.7. veselības apdrošināšana audžuģimenei;

5.8. sociālā atbalsta programma audžuģimenei un audžuģimenē ievietotam bērnam.

II. Ikmēneša pabalsts audžuģimenē ievietotā bērna uzturam

6. Ikmēneša pabalsta bērna uzturam apmērs ir 300 euro mēnesī katram audžuģimenē ievietotam bērnam. Par nepilnu mēnesi pabalsta bērna uzturam apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam.

7. Ikmēneša pabalsts audžuģimenē ievietotā bērna uzturam tiek izmaksāts no Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem un tiek ieskaitīts audžuģimenes norādītajā kredītiestādes kontā līdz kārtējā mēneša 25. datumam.

III. Pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei

8. Pabalsta bērna apģērba un apavu iegādei apmērs ir līdz 100 euro gadā.

9. Pabalsta mīkstā inventāra iegādei apmērs ir līdz 50 euro gadā.

10. Vienreizēja pabalsta mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 200 euro ievietojot bērnu audžuģimenē.

11. Sociālais dienests pabalsta bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmēru nosaka atbilstoši bērna audžuģimenes iesniegtajiem izdevumus apliecinošiem dokumentiem.

12. Vienreizējs pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei tiek izmaksāts no Pašvaldības budžeta līdzekļiem un tiek ieskaitīts audžuģimenes norādītajā kredītiestādes kontā desmit darba dienu laikā no lēmuma par pabalsta piešķiršanu spēkā stāšanās dienas.

IV. Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei

13. Pabalsta individuālo mācību piederumu iegādei apmērs ir līdz 50 euro gadā.

14. Pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei ir tiesības saņemt par katru audžuģimenē ievietotu bērnu, kurš mācās vispārējās izglītības iestādē sākot no 1. klases, vai profesionālās izglītības iestādē.

15. Pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei Sociālais dienests var piešķirt un izmaksāt pa daļām, atbilstoši bērna vajadzībām, atbilstoši bērna audžuģimenes iesniegtajiem izdevumus apliecinošiem dokumentiem.

V. Pabalsts ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs

16. Pašvaldības pabalsts ēdināšanas izdevumu nodrošināšanai vispārējā izglītības iestādē vai pirmsskolas izglītības iestādē ir 100 % apmērā par ēdināšanas izdevumiem.

17. Ēdināšanas pabalsts tiek piešķirts uz mācību pusgadu.

18. Ēdināšanas pabalsta apmērs tiek noteikts ņemot vērā attiecīgajā izglītības iestādē esošās ēdināšanas izmaksas vienam bērnam dienā.

19. Ēdināšanas pabalstam izglītojamajiem vispārējā izglītības iestādē un/vai pirmsskolas izglītības iestādē piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam, kas nodrošina ēdināšanas pakalpojumu katrā konkrētā izglītības iestādē, atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un iesniegtajiem rēķiniem.

VI. Pabalsts bērna veselības uzlabošanai

20. Pabalsta bērna veselības uzlabošanai apmērs ir līdz 100 euro gadā.

21. Pabalstu bērna veselības uzlabošanai piešķir par:

21.1. ārstniecības personas vai ārstniecības iestādē bērnam sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem;

21.2. briļļu iegādi bērnam ar ārsta speciālista nozīmējumu.

22. Pabalsta saņemšanai audžuģimenes pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz:

22.1. ģimenes ārsta vai ārsta speciālista izsniegtu izrakstu no bērna medicīniskās kartes par veselības aprūpes pakalpojuma nepieciešamību;

22.2. veselības aprūpes pakalpojuma vai briļļu iegādes izdevumus apliecinošu dokumentu (kases čeks, stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķins) kopijas, uzrādot oriģinālus, kuros norādīts pakalpojuma saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, pakalpojuma nosaukums un cena.

23. Pabalstu bērna veselības uzlabošanai pēc pabalsta pieprasītāja izvēles izmaksā:

23.1. kredītiestādē skaidrā naudā;

23.2. ar pārskaitījumu pabalsta pieprasītāja kredītiestādes kontā;

23.3. apmaksājot veselības aprūpes pakalpojumus vai briļļu iegādi saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja vai preču pārdevēja izsniegto rēķinu.

VII. Pašvaldības atlīdzība par audžuģimeņu pienākumu pildīšanu

24. Tiesības saņemt pašvaldības atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu ir audžuģimenei, kuras deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurā ar Pašvaldības iestādes "Smiltenes novada Bāriņtiesa" lēmumu ir ievietots bērns.

25. Pašvaldības atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu apmērs ir 50 euro mēnesī. Par nepilnu mēnesi atlīdzības apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam.

26. Pašvaldības atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu piešķir sākot ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē.

27. Pašvaldības atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu izmaksā audžuģimenes pārstāvim, ar kuru ir noslēgts līgums par bērna ievietošanu audžuģimenē, par iepriekšējo mēnesi līdz kārtējā mēneša 20. datumam, pārskaitot uz audžuģimenes pārstāvja iesniegumā norādīto kredītiestādes norēķinu kontu vai izmaksā skaidrā naudā kredītiestādē.

VIII. Veselības apdrošināšana audžuģimenei

28. Tiesības saņemt veselības apdrošināšanas polisi ir audžuģimenei, kuras deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurā vismaz sešus mēnešus pēdējā kalendārā gada laikā ar bāriņtiesas lēmumu ir bijuši ievietoti bērni.

29. Lai saņemtu veselības apdrošināšanas polisi audžuģimene sākot no kalendārā gada 1. decembra līdz nākamā gada 15. janvārim iesniedz iesniegumu Sociālajā dienestā.

30. Veselības apdrošināšanas polisi audžuģimenei piešķir uz kalendāro gadu.

31. Veselības apdrošināšanas polisi nepiešķir, ja audžuģimenes pārstāvja rīcībā ir cita veselības apdrošināšanas polise.

32. Audžuģimenei nekavējoties ir jāatgriež veselības apdrošināšanas polise Sociālajam dienestam, ja tai ar bāriņtiesas lēmumu ir atņemts vai izbeigts audžuģimenes statuss.

IX. Sociālā atbalsta programma audžuģimenei un audžuģimenē ievietotam bērnam

33. Sociālā atbalsta programma nodrošina profesionālu psihosociālu atbalsta sistēmu audžuģimenē ievietotam bērnam.

34. Sociālā atbalsta programma ietver šādus pakalpojumus:

34.1. individuālas psihologa vai psihoterapeita konsultācijas audžuģimenei;

34.2. individuālas konsultācijas pie speciālistiem audžuģimenē ievietotam bērnam.

35. Sociālā atbalsta programmas pakalpojumu nodrošināšanai, atbilstoši bērna interesēm un vajadzībām, audžuģimene iesniegumā var norādīt vēlamo sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēju.

36. Pabalsta sociālā atbalsta programmas nodrošināšanai apmērs ir līdz 200 euro gadā.

37. Sociālā atbalsta programmu piešķir saskaņā ar speciālista izvērtējumu pēc nepieciešamības.

X. Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanas kārtība

38. Sociālais dienests informē audžuģimeni par pieņemto lēmumu, atteikuma gadījumā personu informē rakstiski piecu darba dienu laikā par atteikuma iemeslu, lēmuma apstrīdēšanas termiņu un kārtību.

39. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Pašvaldības domē.

XI. Noslēguma jautājumi

40. Atzīt par spēku zaudējušiem:

40.1. Smiltenes novada domes 2019. gada 29. maija saistošos noteikumus Nr. 10/19 "Smiltenes novada pašvaldības palīdzība audžuģimenei";

40.2. Raunas novada domes 2019. gada 27. februāra saistošos noteikumus Nr. 72 "Pabalsts audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem".

41. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš

 

Paskaidrojuma raksts
Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 27. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 12 "Par pabalstiem audžuģimenei Smiltenes novada pašvaldībā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 1.1. Saskaņā ar īstenoto administratīvi teritoriālo reformu, ar 2021. gada 1. jūliju izveidots Smiltenes novads, kura sastāvā ietilpst to veidojošā Apes novada, Smiltenes novada un Raunas novada administratīvās teritorijas.

1.2. Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktam 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā Smiltenes novada pašvaldības dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

1.3. Izvērtējot Smiltenes novada pašvaldību (turpmāk – pašvaldība) veidojošo pašvaldību saistošos noteikumus par pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm, izstrādāti saistošie noteikumi "Par pabalstiem audžuģimenei Smiltenes novada pašvaldībā" (turpmāk – saistošie noteikumi) saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī ievērojot pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu, lai sniegtu materiālu atbalstu audžuģimenēm.

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības pabalstu veidus, to apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību audžuģimenei, un lēmumu par pabalsta piešķiršanu apstrīdēšanas kārtību. Pabalstu veidi un to apmēri noteikti ar mērķi nodrošināt bērna pamatvajadzības.

2.2. Pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi audžuģimenēm:

2.1.1. ikmēneša pabalsts bērna uzturam;

2.1.2. pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei;

2.1.3. pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei;

2.1.4. pabalsts ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs;

2.1.5. pabalsts bērna veselības uzlabošanai;

2.1.6. pašvaldības atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu;

2.1.7. veselības apdrošināšana audžuģimenei;

2.1.8. sociālā atbalsta programma audžuģimenei un audžuģimenē ievietotam bērnam.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Finanšu līdzekļi tiks izvērtēti, plānojot Pašvaldības sociālās palīdzības 2022. gada budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām 5.1. Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai un pēc tā saņemšanas tie tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", pašvaldības bezmaksas izdevumā "Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis", pašvaldības tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv, kā arī izlikti redzamā vietā Smiltenes novada pašvaldības domes ēkā un pagastu pārvaldēs.

5.2. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Smiltenes novada pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Sociālais dienests".

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas Smiltenes novada pašvaldības domes Sociālo un veselības jautājumu patstāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot, lietderības apsvērumus paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļvietnē –www.smiltenesnovads.lv

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!