• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Preiļu novada domes 2021. gada 30. septembra saistošie noteikumi Nr. 2021/10 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Preiļu novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 22.10.2021., Nr. 205 https://www.vestnesis.lv/op/2021/205.23

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Amatu konkursu ziņas

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

22.10.2021., Nr. 205

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Preiļu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 2021/10

Pieņemts: 30.09.2021.

OP numurs: 2021/205.23

2021/205.23
RĪKI

Preiļu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2021/10

Preiļos 2021. gada 30. septembrī

Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Preiļu novadā

APSTIPRINĀTI
ar Preiļu novada domes 2021. gada 30. septembra
sēdes lēmumu (prot. Nr. 21; 19. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
3. panta pirmo daļu un 1.4, 1.6 daļu, 5. panta trešo un
ceturto daļu, 9. panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka apmēru, kādā Preiļu novada pašvaldība (turpmāk tekstā – pašvaldība) piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus maznodrošinātām personām un kārtību un apmērus, kādā pašvaldība, papildus likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus vai pieņem lēmumu par paaugstinātas nodokļa likmes piemērošanu par Preiļu novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi un ēkām.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju atbilstību šo noteikumu nosacījumiem izvērtē Preiļu novada pašvaldības Centrālā administrācija.

II. Atsevišķu nekustamā īpašuma nodokļa objektu aplikšanas kārtība

3. Būvei, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša un ēkai, kas konservēta būvdarbu pārtraukšanas vai apturēšanas gadījumā, ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā vai lēmuma pieņemšanas par ēku konservāciju, piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 % apmērā no lielākās turpmāk minētas kadastrālās vērtības:

3.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

3.2. būves kadastrālās vērtības.

4. Būvei, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 3 % no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

4.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

4.2. būves kadastrālās vērtības.

5. Lēmumu par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi vai lēmumu par attiecīgā statusa atcelšanu pieņem Preiļu novada pašvaldības Būvvalde.

6. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi, vai cilvēku drošību apdraudoša, pašvaldība nosūta nodokļa maksātājam viena mēneša laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā.

7. Noteikumu 3. un 4. punktā minētajā gadījumā paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi piemēro un nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc informācijas saņemšanas Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļā.

8. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajā kārtībā veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par Noteikumu 5. punktā minētā būves vienības statusa atcelšanu stāšanās spēkā.

III. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš

9. Nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde tiek veikta ne vēlāk kā septiņu gadu laikā no nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

10. Nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojuma piespiedu izpildi organizē Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļa.

IV. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas un atvieglojumu apmērs

11. Atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir fiziskām un juridiskām personām, kuras atbilst zemāk minētajām kategorijām:

11.1. Fiziskām personām:

Apakšpunkta numurs

Kategorija

Atvieglojuma apmērs / īpaši nosacījumi

Pienākums būt deklarētam nekustamajā īpašumā, par kuru tiek pieprasīts atvieglojums

Pienākums būt deklarētam Preiļu novadā vismaz vienu gadu

Vai nepieciešams nodokļa maksātāja iesniegums

11.1.1. Maznodrošinātām personām vai ģimenēm par periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas personas statusam, saskaņā ar Preiļu novada Sociālā dienesta izsniegtu izziņu attiecībā uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta pirmās daļas 2. punktā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi.

90 %

Nav nepieciešams

11.1.2. Černobiļas atomelektrostacijas (Černobiļas AES) avārijas seku likvidācijas dalībniekiem, Otrā pasaules kara dalībniekiem un Afganistānas kara dalībniekiem attiecībā uz dzīvojamām mājām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana un tām piekritīgo zemi, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, netiek iznomātas un ir vienīgais personas nekustamais īpašums un tajā ir deklarēta personas dzīvesvieta.

50 %

Pirmo reizi, pieprasot atvieglojumu

11.1.3. Nestrādājošām vientuļām personām, kuras ar ārstu komisijas lēmumu atzītas par personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti attiecībā uz dzīvojamām mājām, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu, un tām piekritīgo zemi, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, netiek iznomātas un ir vienīgais personas nekustamais īpašums un tajā ir deklarēta personas dzīvesvieta.

50 %

Pirmo reizi, pieprasot atvieglojumu

11.1.4. Fiziskai personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, ar 1. un 2. grupas invalīdiem, kurš ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem attiecībā uz dzīvojamām mājām, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu, un tām piekritīgo zemi, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai un tajā ir deklarēta personas dzīvesvieta.

50 %

Pirmo reizi, pieprasot atvieglojumu

11.1.5. Audžuģimenei (ja nav saņemts atvieglojums kā daudzbērnu ģimenei), par īpašumu, kas ir vienīgais personas nekustamais īpašums un tajā ir deklarēta personas dzīvesvieta, ja tas netiek iznomāts un izmantots saimnieciskajā darbībā.

50 %

Katru taksācijas gadu

11.1.6. Bārenim vai bez vecāku apgādības palicis bērns par īpašumu, kas ir vienīgais personas nekustamais īpašums un tajā ir deklarēta personas dzīvesvieta.

90 %

Pirmo reizi, pieprasot atvieglojumu

11.1.7. Zemes īpašniekiem, kuri noslēguši zemes nomas līgumu ar pašvaldību, par iznomāto zemes platību, ja uz iznomātājam piederošas zemes vienības atrodas pašvaldības īpašumā esošas ēkas (būves), kas tiek izmantotas izglītības, sporta, kultūras, rekreācijas objektiem

50%

Pirmo reizi, pieprasot atvieglojumu
11.1.8. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kurās veikti energoefektivitātes paaugstināšanas vai fasādes atjaunošanas darbi, dzīvokļu īpašniekiem attiecībā uz dzīvokļu īpašumiem, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu, un tām piekritīgo zemi:   Daudzdzīvokļu mājas pārvaldītāja iesniegums, pirmo reizi, pieprasot atvieglojumu
  pirmajā gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

90 %

   
  otrajā gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

70 %

  trešajā gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

50 %

 
11.2. Komersantiem un personām, kas veic saimniecisko darbību:

N.p.k.

Kategorija

Atvieglojuma apmērs

Vai nepieciešams nodokļa maksātāja iesniegums

11.2.1. Komersantiem, kuri ieguvuši sociālā uzņēmuma statusu saskaņā ar Sociālā uzņēmuma likumu – par ēkām un zemi

50 %

Katru taksācijas gadu

11.2.2. Ja tiek būvētas jaunas vai rekonstruētas vai renovētas esošās ēkas uzņēmējdarbības veikšanai – atlaide 3 gadus pēc šo ēku visu kārtu nodošanas ekspluatācijā (nepārsniedzot investīciju apmēru):  

Pirmo reizi, pieprasot atvieglojumu

veiktās investīcijas ir no 100 001 līdz 300 000 EUR;

50 %

veiktās investīcijas ir no 300 001 EUR un vairāk

70 %

V. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība

12. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir uz nodokļa maksātāja motivēta iesnieguma pamata (motivēts iesniegums nav jāiesniedz Noteikumu 11.1.1. apakšpunktā noteiktajiem nodokļa maksātājiem) par visu taksācijas gadu, izņemot gadījumus, kad personas statuss, kurš dod tiesības saņemt atvieglojumu, ir piešķirts uz laiku. Šajā gadījumā atvieglojumu piešķir par periodu, kurā persona atbilst šim statusam.

13. Ja persona, kura pieprasījusi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu, atbilst vairākām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām, tad piešķir to atvieglojumu, kuram noteikts lielākais atvieglojuma apmērs.

14. Ja atvieglojumu saņēmējam pieder vairāki nekustamie īpašumi Preiļu novadā, tad atvieglojumu piemēro par to nekustamo īpašumu, kurā atvieglojumu saņēmējs ir deklarējis savu dzīves vietu.

15. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņem Preiļu novada dome.

16. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir, ja:

16.1. Noteikumu 11. apakšpunktā norādītais nekustamā īpašuma objekts ir personas īpašumā, kura pretendē uz atvieglojuma piešķiršanu, un:

16.1.1. fiziskās personas deklarētā dzīvesvieta un saimnieciskās darbības veikšanas vieta atrodas Preiļu novada administratīvajā teritorijā;

16.1.2. juridiskās personas juridiskā adrese un saimnieciskās darbības veikšanas vieta atrodas Preiļu novada administratīvajā teritorijā un vismaz 50 % no tās darbiniekiem ir deklarēti Preiļu novada administratīvajā teritorijā.

16.2. Noteikumu 11.1. apakšpunktā norādītās personas apliecina, ka īpašumā nenotiek saimnieciskā darbība un uzrāda dokumentus (oriģinālus):

16.2.1. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izziņu par invaliditātes piešķiršanu vai invalīda apliecību (Noteikumu 11.1.3. un 11.1.4. apakšpunktā noteiktajiem nodokļa maksātājiem),

16.2.2. Černobiļas AES avārijas seku likvidatora apliecību (Noteikumu 11.1.2. apakšpunktā noteiktajiem nodokļa maksātājiem),

16.2.3. Dokumentus, kas apliecina investīciju veikšanu, t.i, līgums ar būvdarbu veicēju, rēķins/pavadzīme, maksājumu apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevums), pamatlīdzekļu uzskaites kartīte (Noteikumu 11.2.2. apakšpunktā noteiktajiem nodokļa maksātājiem);

16.2.4. Labklājības ministrijas lēmumu par sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanu (Noteikumu 11.2.1. apakšpunktā noteiktajiem nodokļa maksātājiem),

17. Noteikumu 11.2. apakšpunktā minētie komersanti un personas, kas veic saimniecisko darbību aizpilda veidlapu de minimis atbalsta uzskaites sistēmā, norādot informāciju par pretendenta atbilstību viena vienota uzņēmuma definīcijai, ziņas par to, vai pēdējo trīs fiskālo gadu laikā atbalsta pretendents ir sadalījies, apvienots vai iegādāts, kā arī ziņas par trīs fiskālo gadu periodā saņemto jebkādu de minimis atbalstu un sniedz informāciju, ka de minimis atbalsta uzskaites sistēmā ir aizpildīta minētā veidlapa saskaņā ar Eiropas Savienības Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam nosacījumiem.

18. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam iesniegums par atvieglojumu piešķiršanu un tam klāt pievienotie Noteikumu V nodaļā minētie dokumenti, jāiesniedz Preiļu novada pašvaldībā sākot ar kalendārā gada 1. janvāri līdz 31. maijam.

18.1. Ja iesniegums iesniegts laikā no 1. janvāra līdz 31. janvārim, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums tiek piemērots par visu kalendāro gadu.

18.2. Ja iesniegums iesniegts no 1. februāra līdz 31. maijam, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums tiek piemērots par otro pusgadu.

19. Informācija par nodokļa maksātāju un viņa ģimenes locekļiem tiek pārbaudīta Preiļu novada pašvaldības rīcībā esošajos reģistros.

20. Izvērtējot nodokļa maksātāja atbilstību atvieglojuma piešķiršanas nosacījumiem, nepieciešamības gadījumā, Preiļu novada pašvaldībai ir tiesības pieprasīt no nodokļa maksātāja papildu informāciju.

21. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir atbildīgs par Noteikumos paredzētajā kārtībā sniegto ziņu patiesumu.

22. Preiļu novada pašvaldības lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma atvieglojuma piešķiršanu vai paaugstinātas nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošanu pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

23. Ar Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Preiļu novada domes 2014. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 2014/18 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Preiļu novadā".

Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ā. Vucāns

 

2021. gada 30. septembra Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2021/10 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Preiļu novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Šobrīd nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Preiļu novadā regulē Preiļu novada domes 2014. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 2014/18 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Preiļu novadā", kuru nosacījumus ir nepieciešams aktualizēt un pārskatīt saistībā ar izmaiņām sociālajā un ekonomiskajā vidē.
2. Īss projekta satura izklāsts Jaunie saistošie noteikumi nosaka apmēru, kādā Preiļu novada pašvaldība piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus maznodrošinātām personām, un kārtību un apmērus, kādā pašvaldība, papildus likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus par Preiļu novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi un ēkām.

Noteikumi paredz paaugstinātas nodokļu likmes (3 % apmērā) piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām: vidi degradējošu, sagruvušu būvju īpašniekiem, būvju, kurām pārsniegts būvniecības pabeigšanas termiņš, īpašniekiem.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Prognoze uz pašvaldības budžetu – tiek plānots pašvaldības budžeta ieņēmumu samazinājums par aptuveni 2500 EUR gadā.

Nav nepieciešamības veidot jaunas institūcijas vai darba vietas, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, tiek piešķirts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums uzņēmējiem kā de minimis atbalsts.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus paredzēts piešķirt uz nodokļa maksātāja sniegtās informācijas pamata, nodokļu maksātājam iesniedzot iesniegumu un nepieciešamos dokumentus, vai uz pašvaldības rīcībā esošās informācijas pamata, nepieprasot nodokļa maksātāja iesniegumu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Sabiedrības pārstāvju izteiktos priekšlikumus vai iebildumus paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ā. Vucāns

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!