Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Smiltenes novada domes 2018. gada 28. novembra saistošie noteikumi Nr. 10/18 "Grozījumi Smiltenes novada domes 2013. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 32/13 "Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novadā"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 13.02.2019., Nr. 31 (6370) https://www.vestnesis.lv/op/2019/31.14

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Amatu konkursu ziņas

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

13.02.2019., Nr. 31 (6370)

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Smiltenes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 10/18

Pieņemts: 28.11.2018.

OP numurs: 2019/31.14

2019/31.14
RĪKI

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 10/18

Smiltenē 2018. gada 28. novembrī

Grozījumi Smiltenes novada domes 2013. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 32/13 "Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novadā"

APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
2018. gada 28. novembra lēmumu Nr. 656 (prot. Nr. 14, 16. §),
precizēti ar Smiltenes novada domes
2019. gada 30. janvāra lēmumu Nr. 94 (prot. Nr. 1, 18. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 7. punktu,
Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra
noteikumu Nr. 732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja
reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās,
kas vērstas pret publisku vietu" 28. un 45. punktu

Izdarīt Smiltenes novada domes 2013. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 32/13 "Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novadā" šādus grozījumus:

1. aizstāt 7. punktā vārdu "pašvaldībā" ar vārdiem "Smiltenes novada Būvvaldē (turpmāk – Būvvalde)";

2. aizstāt trešās nodaļas nosaukumā skaitli "IV" ar skaitli "III";

3. aizstāt ceturtās nodaļas nosaukumā skaitli "VI" ar skaitli "IV";

4. izteikt noteikumu 40. punktu šādā redakcijā:

"40. Pēc Būvvaldes lēmuma par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas izsniegšanu (ar nosacījumiem vai bez tiem) pieņemšanas, Būvvalde sagatavo reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju.";

5. aizstāt 41. punktā vārdus "pašvaldības izpilddirektors" ar vārdu "Būvvalde";

6. aizstāt 42. punktā vārdu "Pašvaldība" ar vārdu "Būvvalde";

7. aizstāt piektās nodaļas nosaukumā skaitli "VII" ar skaitli "V";

8. aizstāt 48. punktā pirmajā teikumā vārdu "Pašvaldība" ar vārdu "Būvvalde".

9. izteikt 49. punktu šādā redakcijā:

"49. Pirms šo Noteikumu 48. punktā minētā lēmuma pieņemšanas Būvvalde Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā nosūta reklāmas devējam un attiecīgā nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītajam brīdinājumu par nepieciešamību demontēt reklāmu vai reklāmas objektu. Gadījumos, ja reklāmas devējs nav atrodams, tad brīdinājumu nosūta tikai attiecīgā nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam.";

10. aizstāt sestās nodaļas nosaukumā skaitli "VIII" ar skaitli "VI";

11. aizstāt septītās nodaļas nosaukumā skaitli "IX" ar skaitli "VII";

12. aizstāt astotās nodaļas nosaukumā skaitli "X" ar skaitli "VIII";

13. izteikt 4. pielikumu šādā redakcijā:

"4. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības
2013. gada 28. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 32/13
"Par reklāmas izvietošanu publiskā vietās un vietās,
kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novadā"

SMILTENES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novadā, LV-4729
tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv

_________________________________________________________________________________

ATĻAUJA
reklāmas izvietošanai Smiltenes novadā

Smiltenē, 20____. gada __________________ Nr. __________________

Smiltenes novada Būvvalde izsniedz atļauju:

Reklāmas devējs:  
  (Juridiskai personai nosaukums / fiziskai personai vārds, uzvārds)
   
  (Juridiskai personai reģistrācijas numurs/fiziskai personai personas kods)

Reklāmas izvietošanas adrese (izņemot mobilo reklāmu):  
 

Reklāmas veids:  

Papildefektu raksturojums:  

Reklāma nav pašvaldības nodevas objekts.

Reklāma ir pašvaldības nodevas objekts.

Atļaujas derīguma termiņš (izņemot izkārtni):  

Pašvaldības nodeva   euro samaksāta  

Smiltenes novada Būvvaldes vadītājs  
  (paraksts)

Z.v.

Dokumenta rekvizītus "paraksts", "zīmoga vieta" un "datums" neaizpilda, ja atļauja tiek izsniegta elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.".

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G. Kukainis

 

Saistošo noteikumu Nr. 10/18 "Grozījumi Smiltenes novada domes 2013. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 32/13 "Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novadā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Reklāmas likuma 7. panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldībai, ievērojot šā likuma un citu normatīvo aktu noteikumus reklāmas jomā, ir tiesības izdot saistošos noteikumus par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, paredzot ierobežojumus reklāmas izmēram, veidam, gaismas un skaņas efektiem atbilstoši videi, ēku un būvju arhitektūrai, kā arī nosakot vietas, kurās aizliegta atsevišķu preču, preču grupu vai pakalpojumu reklāmas izplatīšana, savukārt Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu" 1. punkts nosaka kārtību, kādā saņemama pašvaldības vai tās noteiktas pašvaldības institūcijas atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu.

Smiltenes novadā ir spēkā 2013. gada 28. decembra saistošie noteikumi Nr. 32/13 "Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novadā", kas nosaka reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas, ekspluatācijas, grafiskā dizaina maiņas saskaņošanas kārtību, demontāžas kārtību, atļaujas izsniegšanas kārtību par reklāmu un reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, kā arī atbildību par šo saistošo Noteikumu neievērošanu.

Līdz šim atļaujas reklāmas izvietošanai Smiltenes nodaļā izsniedza uz Smiltenes novada domes izpilddirektora pieņemta lēmuma pamata.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 7. punktu, Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu, Ministru kabineta 30.10.2012. noteikumu Nr. 732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu" 28. un 45. punktu.

Pašreiz lēmumu par atļaujas izsniegšanu pieņem Smiltenes novada domes izpilddirektors. Reklāmas likuma 7. panta 2.1 daļa nosaka, ka reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, saņemama attiecīgās pašvaldības vai tās noteiktas pašvaldības institūcijas atļauja. Ievērojot minēto saistošo noteikumu projektā paredzēts, ka turpmāk Smiltenes novada Būvvaldes nolikumā ietverto, ka turpmāk visas darbības saistībā ar reklāmas atļaujas izsniegšanu nodrošinās Smiltenes novada Būvvalde.

Atbilstoši grozījumiem saistošajos noteikumos tiek grozīts 2013. gada 28. decembra saistošo noteikumu Nr. 32/13 4. pielikums.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošie noteikumi neparedz izmaiņas attiecībā uz pašvaldības budžetu. Nav nepieciešamības veidot jaunas institūcijas, darbavietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kuras izvieto reklāmas vai reklāmas objektus publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Šo saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Smiltenes novada Būvvalde.

Personām, kuras vēlas izvietot reklāmas vai reklāmas objektus publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, jāvēršas Smiltenes novada Būvvaldē.

  Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv.

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G. Kukainis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!