Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Oficiālie paziņojumi

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

Juridiskas personas publicē paziņojumus par slēgtiem un atklātiem konkursiem, sarunu procedūrām un metu konkursiem, par iespējām iepazīties ar konkursu nolikumiem un termiņiem, kā arī pieteikties dažādiem darbu izpildes pasūtījumiem, finansējuma piedāvājumiem.
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi

Šo noteikumu 8. punktā minētās darbības ir atbalstāmas, ja tās uzsāktas, ievērojot šādus nosacījumus:

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi

Finansējuma saņēmējs izsludina atklātu pētniecības pieteikumu iesniegumu atlasi, publicējot oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Eiropas Komisijas portālā "Euraxess" un Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļvietnē (www.izm.gov.lv) paziņojumu par pētniecības pieteikumu iesniegumu iesniegšanu.

Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi

Sadarbības iestāde iesniedz publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis":

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" neliela apjoma grantu shēmu "Kultūras mantojuma saglabāšana" un "Kultūras apmaiņa" atklāta konkursa nolikums

Programmas apsaimniekotājs atklātu projektu iesniegumu atlasi izsludina par visu katrai grantu shēmai pieejamo programmas līdzfinansējumu, publicējot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Kultūras ministrijas tīmekļa vietnē, kā arī nosūtot informāciju publicēšanai latviešu valodā vadošās iestādes uzturētajā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta tīmekļa vietnē (www.eeagrants.lv), bet publicēšanai angļu valodā – Finanšu instrumenta biroja uzturētajā tīmekļa vietnē (www.eeagrants.org) un donorvalstu programmas partneru uzturētajās tīmekļa vietnēs (www.riksantikvaren.no, www.norskkulturrad.no).

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atklāta konkursa "Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām" nolikums

Aģentūra konkursu izsludina, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", programmas apsaimniekotāja tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un savā tīmekļa vietnē (www.vraa.gov.lv), kā arī nosūtot informāciju publicēšanai vadošās iestādes uzturētajā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta tīmekļa vietnē (www.eeagrants.lv) latviešu valodā un Finanšu instrumenta biroja uzturētajā tīmekļa vietnē (www.eeagrants.org) angļu valodā.

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" projektu iesniegumu atklāta konkursa "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība" nolikums

Aģentūra konkursu izsludina, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", programmas apsaimniekotāja tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv), kā arī aģentūras tīmekļa vietnē (www.vraa.gov.lv), un nosūta informāciju publicēšanai vadošās iestādes uzturētajā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta tīmekļa vietnē (www.eeagrants.lv) latviešu valodā un Finanšu instrumenta biroja uzturētajā tīmekļa vietnē (www.eeagrants.org) angļu valodā.

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta grantu shēmas “Akadēmiskie pētījumi” apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums

Apsaimniekotājs izsludina atklātu konkursu par katru konkursa kārtu atsevišķi, ievietojot sludinājumu laikrakstos “Latvijas Vēstnesis”, “Zinātnes Vēstnesis” un vienā pēc abonēšanas apjoma lielākajā Latvijas dienas laikrakstā, kā arī apsaimniekotāja mājaslapā internetā (www.apa.gov.lv), starpniekinstitūcijas mājaslapā internetā (www.izm.gov.lv) un finanšu instrumentu Latvijas mājaslapā internetā (www.eeagrants.lv).

Apsaimniekotājs 20 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par apakšprojektu iesniegumu apstiprināšanu vai noraidīšanu publicē apstiprināto apakšprojektu iesniegumu sarakstu laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Zinātnes Vēstnesis”, kā arī apsaimniekotāja mājaslapā internetā (www.apa.gov.lv) un starpniekinstitūcijas mājaslapā internetā (www.izm.gov.lv). Publikācijā norāda apakšprojekta iesnieguma nosaukumu, apakšprojekta vadītāju, kā arī piešķirtā finansējuma apmēru.

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta grantu shēmas “Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana” apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums

Katru atklātu konkursu apsaimniekotājs izsludina, ievietojot sludi­nā­jumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, divos pēc abonēšanas apjoma lielākajos Latvijas dienas laikrakstos latviešu valodā un divos pēc abonēšanas apjoma lielākajos Latvijas dienas laikrakstos krievu valodā, kā arī apsaimniekotāja mājaslapā internetā (www.lsif.lv) un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instru­menta mājaslapā internetā (www.eeagrants.lv). Pirmo atklāto konkursu apsaim­niekotājs izsludina 2009.gada 1.ceturksnī.

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas “Vides politikas integrācija Latvijā” apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa “Starpdisciplināra izpēte un kapacitātes palielināšana vides politikas integrācijai” nolikums

Apsaimniekotājs izsludina konkursu, ievietojot sludinājumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vienā pēc abonēšanas apjoma lielākajā Latvijas dienas laikrakstā, kā arī apsaimniekotāja mājaslapā internetā (www.vidm.gov.lv) un finanšu instrumenta Latvijas mājaslapā internetā (www.eeagrants.lv).

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas “Vides politikas integrācijas programma Latvijā” apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa “Vides tehnoloģijas un ekoinovācija” nolikums

Apsaimniekotājs izsludina konkursu, ievietojot sludinājumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vienā pēc abonēšanas apjoma lielākajā Latvijas dienas laikrakstā, kā arī apsaimniekotāja mājaslapā internetā (www.vidm.gov.lv) un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta Latvijas mājaslapā internetā (www.eeagrants.lv).

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" aktivitātes "Pētniecība" projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums

Aģentūra izsludina projektu iesniegumu atlases atklātu konkursu un ievieto sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", aģentūras tīmekļa vietnē www.viaa.gov.lv, programmas apsaimniekotāja tīmekļa vietnē www.izm.gov.lv, divos Latvijas dienas laikrakstos latviešu valodā un vienā Latvijas dienas laikrakstā krievu valodā, kā arī nosūta informāciju publicēšanai vadošās iestādes uzturētajā Norvēģijas finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta tīmekļa vietnē www.norwaygrants.lv un www.eeagrants.lv latviešu valodā un angļu valodā un Finanšu instrumenta biroja uzturētajā tīmekļa vietnē www.eeagrants.org angļu valodā.

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" aktivitātes "Stipendijas" projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums un īstenošanas nosacījumi

Aģentūra izsludina atklātu konkursu un ievieto sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", aģentūras tīmekļa vietnē www.viaa.gov.lv, programmas apsaimniekotāja tīmekļa vietnē www.izm.gov.lv, divos Latvijas dienas laikrakstos latviešu valodā un vienā Latvijas dienas laikrakstā krievu valodā, kā arī nosūta informāciju publicēšanai vadošās iestādes uzturētajā finanšu instrumentu tīmekļa vietnē www.eeagrants.lv un www.norwaygrants.lv latviešu un angļu valodā un Finanšu instrumentu biroja uzturētajā tīmekļa vietnē www.eeagrants.org angļu valodā.

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" īstenošanas kārtība un divpusējas sadarbības fonda sagatavošanas vizīšu projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums

Aģentūra izsludina atklātu konkursu un ievieto sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", aģentūras tīmekļa vietnē www.viaa.gov.lv, programmas apsaimniekotāja tīmekļa vietnē www.izm.gov.lv, divos Latvijas dienas laikrakstos latviešu valodā un vienā Latvijas dienas laikrakstā krievu valodā, kā arī nosūta informāciju publicēšanai vadošās iestādes uzturētajās finanšu instrumentu tīmekļa vietnēs www.eeagrants.lv un www.norwaygrants.lv latviešu valodā un angļu valodā un Finanšu instrumenta biroja uzturētajā tīmekļa vietnē www.eeagrants.org angļu valodā.

Aģentūra paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanas izbeigšanu ievieto oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", aģentūras tīmekļa vietnē internetā www.viaa.gov.lv, programmas apsaimniekotāja tīmekļa vietnē www.izm.gov.lv, divos Latvijas dienas laikrakstos latviešu valodā un vienā Latvijas dienas laikrakstā krievu valodā, kā arī nosūta informāciju publicēšanai vadošās iestādes uzturētajās finanšu instrumentu tīmekļa vietnēs www.eeagrants.lv un www.norwaygrants.lv latviešu valodā un Finanšu instrumenta biroja uzturētajā tīmekļa vietnē www.eeagrants.org angļu valodā ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc pēdējās atlases noslēgšanas, kuras ietvaros bija pieejams finansējums.

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.—2021. gada perioda vadības likumsEiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Bērni ar īpašām vajadzībām" otrā individuālo projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums

Vadošā iestāde izsludina atklātu konkursu, ievietojot sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", divos pēc abonēšanas apjoma lielākajos Latvijas dienas laikrakstos un finanšu instrumentu Latvijas mājaslapā internetā (www.eeagrants.lv), kā arī Bērnu un ģimenes lietu ministrija (turpmāk - starpniekinstitūcija) ievieto konkursa sludinājumu savā mājaslapā internetā (www.bm.gov.lv).

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Veselība" otrā individuālo projektu atklāta konkursa nolikums

Vadošā iestāde izsludina atklātu konkursu, ievietojot sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", divos pēc abonēšanas apjoma lielākajos Latvijas dienas laikrakstos un finanšu instrumentu Latvijas mājaslapā internetā (www.eeagrants.lv), kā arī Veselības ministrija (turpmāk - starpniekinstitūcija) ievieto konkursa sludinājumu savā mājaslapā internetā (www.vm.gov.lv).

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Stipendiju grantu shēmas apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums

Apsaimniekotājs izsludina atklātu konkursu un par katru atklāta konkursa kārtu ievieto atsevišķu sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", divos pēc abonēšanas apjoma lielākajos Latvijas dienas laikrakstos, kā arī apsaimniekotāja mājaslapā internetā (www.viaa.gov.lv), Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā internetā (www.izm.gov.lv) un finanšu instrumentu Latvijas mājaslapā internetā (www.eeagrants.lv).

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.—2020.gada plānošanas perioda vadības likums

21.pants. Projektu iesniegumu atlase
(1) Projektu iesniegumu atlase var būt:
1) atklāta — ja starp projektu iesniegumu iesniedzējiem notiek vienlīdzīga sacensība par projekta iesnieguma apstiprināšanu un Eiropas Savienības fonda finansējuma piešķiršanu;
2) ierobežota — ja iepriekš ir zināms noteikts projektu iesniedzēju loks, kurus uzaicina iesniegt projektu iesniegumus. Šajā gadījumā apstiprina un finansē visus projektu iesniegumus, kuri atbilst projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, ja uz projekta iesniedzēju neattiecas neviens no šā likuma 23.pantā minētajiem izslēgšanas noteikumiem.
(2) Sadarbības iestāde veic projektu iesniegumu atlasi saskaņā ar projektu iesniegumu atlases metodiku un projektu iesniegumu atlases nolikumu. Projektu iesniegumu atlases nolikumu izstrādā un pēc saskaņošanas ar atbildīgo iestādi un vadošo iestādi apstiprina sadarbības iestāde.
(3) Projektu iesniegumu atlases nolikumā iekļauj tikai tādus projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, kas apstiprināti uzraudzības komitejā atbilstoši regulas Nr.1303/2013 110.panta 2.punkta "a" apakšpunktam.
(4) Paziņojumu par atklātas projektu iesniegumu atlases izsludināšanu un norādi uz vietni, kurā publicēts projektu iesniegumu atlases nolikums, kā arī paziņojumu par atklātas projektu iesniegumu atlases pagarināšanu, pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde iesniedz publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
(5) Projekta iesniedzējs sagatavo un iesniedz projekta iesniegumu saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikuma prasībām.
(6) Uzraudzības komitejas lēmums par projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju apstiprināšanu un sadarbības iestādes lēmums par projektu iesniegumu atlases nolikuma apstiprināšanu nav apstrīdams un pārsūdzams.

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums

16.pants. Apraides tiesību piešķiršanas konkursa kārtība
(1) Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome saskaņā ar šo likumu un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālo stratēģiju izsludina konkursu uz apraides tiesību piešķiršanu noteiktā ģeogrāfiskā teritorijā nacionālajiem, reģionālajiem vai vietējiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem (9., 10. un 11.pants).
(2) Sludinājums par konkursu publicējams Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes tīmekļvietnē, oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis'', kā arī vietējā laikrakstā, ja konkurss tiek izsludināts reģionālajai vai vietējai apraidei. Sludinājumā norāda šādas ziņas:
1) elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbības veids (komerciālais vai nekomerciālais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis);
2) prasības attiecībā uz programmu (elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbības apjoms), raidlaika apjoms, valodas lietošanas noteikumi, programmas formāts un citas prasības, ko Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome noteikusi konkursa nolikumā;
3) aptveršanas zona;
4) apraides atļaujas termiņš;
5) darbības uzsākšanas laiks;
6) konkursa dalības maksa;
7) iesnieguma iesniegšanas termiņš.
(3) Konkursā var piedalīties fiziskās personas un Latvijā, Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrētas juridiskās personas vai fizisko un juridisko personu apvienības.
(4) Konkursa dalībnieks iesniedz iesniegumu, kurā norādāms:
1) fiziskajai personai — vārds, uzvārds, personas kods;
2) juridiskajai personai un personu apvienībai — nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un informācija par īpašniekiem.
(5) Iesniegumam pievienojami:
1) darbības pamatnosacījumi, kuros norāda paredzamo programmas nosaukumu, darbības mērķi, programmas formātu, valodu, kā arī citas ziņas, kuras Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ir noteikusi konkursa nolikumā vai kuras iesniedzējs uzskata par svarīgām;
2) elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbības attīstības plāns un dokumenti, kas apliecina iespējamos finansiālā nodrošinājuma avotus vismaz pirmajam darbības gadam;
3) dokuments par konkursa dalības maksas samaksu.
(6) Ne vēlāk kā mēnesi pirms konkursa rezultātu noteikšanas ziņas par konkursa dalībniekiem, to piedāvāto programmu pamatnosacījumiem un iespējamiem finansiālā nodrošinājuma avotiem Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome publicē savā tīmekļvietnē, oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis”, kā arī vietējā laikrakstā, ja konkurss izsludināts reģionālajai vai vietējai apraidei. Padome nepublicē ziņas, kuras konkursa dalībnieks ir norādījis kā komercnoslēpumu.

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām" nolikums

Vides investīciju fonds izsludina konkursu, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", ministrijas tīmekļvietnē un Vides investīciju fonda tīmekļvietnē. Sludinājumā norāda konkursa nosaukumu, konkursam pieejamo finanšu instrumenta finansējuma apmēru, projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu (datumu un laiku), adresi, elektroniskā pasta adresi, uz kuru nosūtāmi projektu iesniegumi un kur iegūstama papildinformācija par konkursa nosacījumiem. Konkursa izsludināšanas dienā Vides investīciju fonda tīmekļvietnē un ministrijas tīmekļvietnē ievieto vadlīnijas projektu iesniedzējiem projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir ne mazāks kā divi mēneši pēc konkursa izsludināšanas. Vides investīciju fonds var pagarināt projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu vēl par diviem mēnešiem, publicējot sludinājumu par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", ministrijas tīmekļvietnē un Vides investīciju fonda tīmekļvietnē.

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību" nolikums

Vides investīciju fonds izsludina konkursu, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", ministrijas tīmekļvietnē un Vides investīciju fonda tīmekļvietnē. Sludinājumā norāda konkursa nosaukumu, konkursam pieejamo finanšu instrumenta finansējuma apmēru, projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu (datumu un laiku), adresi, elektroniskā pasta adresi, uz kuru nosūtāmi projektu iesniegumi un kur iegūstama papildinformācija par konkursa nosacījumiem. Konkursa izsludināšanas dienā Vides investīciju fonda tīmekļvietnē un ministrijas tīmekļvietnē ievieto vadlīnijas projektu iesniedzējiem projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai.

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos" nolikums

Atbildīgā iestāde izsludina konkursu, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un atbildīgās iestādes un Vides investīciju fonda tīmekļvietnē. Konkursa izsludināšanas dienā Vides investīciju fonda un atbildīgās iestādes tīmekļvietnē ievieto vadlīnijas projektu iesniedzējiem projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai. Sludinājumā norāda konkursa nosaukumu, konkursam pieejamo finanšu instrumenta finansējuma apmēru, projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu (datumu un laiku), vietu (Vides investīciju fonda adresi), elektroniskā pasta adresi, uz kuru nosūtāmi projektu iesniegumi un kur iegūstama papildinformācija par konkursa nosacījumiem.

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtība

Konkursu izsludina padome, publicējot paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un izvietojot paziņojumu un konkursa nolikumu padomes tīmekļvietnē un Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (turpmāk – informācijas sistēma).

Granta projektu konkursu īstenošanas kārtība

Projektu konkurss uzskatāms par izsludinātu nākamajā darbdienā pēc paziņojuma par projektu konkursa izsludināšanu  publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Kārtība, kādā ieviešams programmdokuments "Latvijas Lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004.-2006.gadam"

Lauku atbalsta dienests izsludina pieteikšanos un pārtrauc pieteikšanos uz programmdokumentā minētajiem atbalsta pasākumiem laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", iepriekš to saskaņojot ar Zemkopības ministriju.

Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem

Nacionālais kino centrs izstrādā un apstiprina projektu konkursa nolikumu (turpmāk – nolikums), kā arī izsludina projektu konkursu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", norādot projektu iesniegšanas termiņu, kopējo pieejamo finansējumu, projektu konkursa veidu, kā arī vietu, kur var iepazīties ar nolikumu un saņemt papildinformāciju.

Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir mērķdotācijas investīcijām, kā arī to izlietošanas un uzraudzības kārtība

Aģentūra oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī aģentūras un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē izsludina projektu pieteikumu pieņemšanu termiņā, kas nav īsāks par diviem mēnešiem.

Kārtība, kādā piešķir, izlieto un uzrauga mērķdotācijas pašvaldību investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai 2008.-2009.gadā

Aģentūra laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī aģentūras un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas mājas lapā internetā izsludina pašvaldību investīciju projektu pieteikumu pieņemšanu šādos termiņos:

Kārtība, kādā piešķir pieeju lidlauka sniegto pakalpojumu tirgum

Konkursa nolikumu kopā ar uzaicinājumu uz konkursu nosūta publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek kārtās. Lauku atbalsta dienests mēnesi pirms kārtas uzsākšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 kalendāra dienām, attiecīgajai kārtai piešķirto publiskā finansējuma apmēru un projektu īstenošanas beigu termiņu (ja vien pretendents atbalstu nesaņem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā", un normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai).

Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"

Atbalsta iesniegumu iesniegšanu izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" mēnesi pirms attiecīgās kārtas uzsākšanas. 2015. gadā iesniegumu iesniegšanas termiņš nav īsāks par septiņām kalendāra dienām.

Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai ūdens vides pasākumiem

Lauku atbalsta dienests pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” kārtējā gadā ne vēlāk kā mēnesi pirms šo noteikumu 11.punktā minētā termiņa beigām izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu un piecu gadu saistību periodam piešķirto publiskā finansējuma apmēru.

Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu

Lai privātpersonas varētu pieteikties dalībai konkursā par līdzdarbības līguma slēgšanu, iestāde publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un vēl vienā laikrakstā, kā arī ievieto iestādes tīmekļa vietnē paziņojumu par konkursa rīkošanu. Paziņojumā norāda:

Līdzdarbības līgumu 10 dienu laikā pēc tā noslēgšanas iestāde publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un ievieto iestādes tīmekļa vietnē.

Pastarpinātās pārvaldes iestāde vai atvasinātas publisko tiesību juridiskās personas orgāns noslēgto līdzdarbības līgumu 10 dienu laikā pēc tā noslēgšanas publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā un, ja iespējams, ievieto iestādes tīmekļa vietnē.

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" nolikums

Atbildīgā iestāde izsludina konkursu, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes interneta vietnē un Vides investīciju fonda interneta vietnē. Konkursa izsludināšanas dienā atbildīgās iestādes interneta vietnē ievieto vadlīnijas projektu iesniedzējiem, kā arī piegādātāju un montētāju informatīvo sarakstu.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 40 darbdienas no konkursa izsludināšanas dienas. Atbildīgā iestāde var pagarināt projekta iesniegumu iesniegšanas termiņu uz laiku līdz 20 darbdienām, publicējot sludinājumu par projekta iesniegumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī ievietojot to atbildīgās iestādes un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē.

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums

Atbildīgā iestāde izsludina konkursu, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē. Konkursa izsludināšanas dienā atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē ievieto vadlīnijas projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir divi mēneši pēc konkursa izsludināšanas. Atbildīgā iestāde var pagarināt projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu uz laiku līdz vienam mēnesim, publicējot sludinājumu par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē.

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā" nolikums

Atbildīgā iestāde izsludina konkursu, ievietojot sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.vidm.gov.lv) un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv). Atbildīgā iestāde līdz konkursa izsludināšanai izstrādā vadlīnijas projektu iesniegumu sagatavošanai.

Projekta iesniegumu iesniegšanas termiņš ir divi kalendāra mēneši no konkursa izsludināšanas dienas. Projekta iesniegumus iesniedz ne ātrāk kā 30 dienas pēc konkursa izsludināšanas dienas. Atbildīgā iestāde var pagarināt projekta iesniegumu iesniegšanas termiņu uz laiku līdz vienam mēnesim, publicējot sludinājumu par projekta iesniegumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī ievietojot to atbildīgās iestādes un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē.

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums

Atbildīgā iestāde konkursu izsludina, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv).

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās” nolikums

Atbildīgā iestāde konkursu izsludina, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un pēc abonēšanas apjoma vienā no lielākajiem Latvijas dienas laikrakstiem, kā arī atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv).

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums

Ja konkursā pieejamo finansējumu palielina vai ja finansējums ir izmantots, atbildīgā iestāde publicē attiecīgu paziņojumu par konkursā pieejamo finansējumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv).

Konkursa pirmās kārtas ietvaros apstiprinātā projekta aktivitātes īsteno līdz 2013.gada 30.aprīlim. Konkursa otrās kārtas ietvaros apstiprinātā projekta aktivitātes īsteno līdz 2013.gada 31.oktobrim. Konkursa trešās kārtas ietvaros apstiprinātā projekta aktivitātes īsteno līdz 2014.gada 30.jūnijam. Konkursa turpmāko kārtu ietvaros apstiprināto projektu aktivitāšu īstenošanas laiku atbildīgā iestāde nosaka, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv).

Šo noteikumu 7. punktā minētajā kārtībā noteikto konkursa ceturtās un turpmāko kārtu ietvaros apstiprināto projektu aktivitāšu īstenošanas laiku atbildīgā iestāde var pagarināt, ievietojot paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv).

Atbildīgā iestāde izsludina konkursu un paziņo par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa sākumu un beigām konkursa kārtu ietvaros, projektu iesniegumu iesniegšanas pārtraukšanu un konkursam pieejamo finansējuma apmēru, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv). Sludinājumā norāda konkursa nosaukumu, konkursam pieejamo finansējuma apmēru, projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu (datumu un laiku), vietu (Vides investīciju fonda adresi) un elektroniskā pasta adresi. Konkursa izsludināšanas dienā Vides investīciju fonda un atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv un www.varam.gov.lv) ievieto vadlīnijas projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai.

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās" nolikums

Atbildīgā iestāde konkursu izsludina, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv). Konkursa izsludināšanas dienā atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē tiek ievietotas vadlīnijas projektu iesniedzējiem projekta iesnieguma aizpildīšanai.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir divi kalendāra mēneši pēc atklāta konkursa izsludināšanas. Atbildīgā iestāde var pagarināt projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu uz laiku līdz vienam mēnesim, publicējot sludinājumu par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu savā mājaslapā internetā un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" nolikums

Atbildīgā iestāde izsludina konkursu, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī sludinājumu un ar šo dokumentu saistītos normatīvos dokumentus un to pielikumus atbildīgās iestādes interneta vietnē (www.vidm.gov.lv) un Vides investīciju fonda interneta vietnē (www.lvif.gov.lv).

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir divi kalendāra mēneši no konkursa izsludināšanas dienas. Projektu iesniegumus iesniedz ne agrāk kā 30 dienas pēc konkursa izsludināšanas dienas. Atbildīgā iestāde var pagarināt projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu uz laiku līdz vienam mēnesim, publicējot sludinājumu par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu atbildīgās iestādes interneta vietnē (www.vidm.gov.lv) un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās" nolikums

Atbildīgā iestāde konkursu izsludina, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.vidm.gov.lv) un Vides investīciju fonda interneta vietnē (www.lvif.gov.lv). Konkursa izsludināšanas dienā atbildīgās iestādes interneta vietnē tiek ievietotas vadlīnijas projektu iesniedzējiem.

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām" nolikums

Atbildīgā iestāde izsludina konkursu, ievietojot sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv).

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir:

Atbildīgā iestāde triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu grozījumu spēkā stāšanās precizē konkursa sludinājumu, ievietojot attiecīgu sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv), un publicē projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamās vadlīnijas atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv).

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai" nolikums

Atbildīgā iestāde izsludina konkursu un paziņo par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa sākumu un beigām, projektu iesniegumu iesniegšanas pārtraukšanu un konkursam pieejamo finansējuma apmēru, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv). Sludinājumā norāda konkursa nosaukumu, konkursam pieejamo finansējuma apmēru, projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu (datumu un laiku), vietu (Vides investīciju fonda adresi) un elektroniskā pasta adresi. Konkursa izsludināšanas dienā Vides investīciju fonda un atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē ievieto vadlīnijas projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 20 darbdienas pēc konkursa izsludināšanas dienas. Atbildīgā iestāde var pagarināt projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu uz laiku līdz 20 darbdienām, publicējot sludinājumu par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv), Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv) un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana" nolikums

Atbildīgā iestāde izsludina konkursu, ievietojot sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.vidm.gov.lv) (turpmāk – atbildīgās iestādes tīmekļa vietne).

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana" nolikums

Atbildīgā iestāde izsludina konkursu, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē. Konkursa izsludināšanas dienā atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē ievieto vadlīnijas projektu iesnieguma veidlapas aizpildīšanai.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir divi kalendāra mēneši pēc atklāta konkursa izsludināšanas. Atbildīgā iestāde var pagarināt projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu uz laiku līdz diviem mēnešiem, publicējot sludinājumu par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē, Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums

Konkursa pirmās kārtas ietvaros pieejamais finanšu instrumenta finansējums (turpmāk – finansējums) ir 4 000 000 euro. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde) pieejamo finansējuma apjomu konkursa otrajā un turpmākajās kārtās, ja tādas tiek īstenotas, paziņo, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" (turpmāk – Vides investīciju fonds) tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv). Konkursa otrajā kārtā pieejamais finansējums nevar būt mazāks par 1 604 787,96 euro.

Konkursa pirmās kārtas ietvaros apstiprinātajos projektos paredzētās aktivitātes īsteno no līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas dienas (turpmāk – projekta līgums), bet ne vēlāk kā līdz 2012.gada 1.jūlijam. Konkursa otrās kārtas ietvaros apstiprinātajos projektos paredzētās aktivitātes īsteno līdz 2013.gada 30.augustam. Ja tiek īstenotas konkursa turpmākās kārtas, to ietvaros apstiprināto projektu aktivitāšu īstenošanas laiku nosaka atbildīgā iestāde, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv).

Ja konkursā pieejamo finansējumu palielina vai ja finansējums ir izmantots, atbildīgā iestāde publicē attiecīgu paziņojumu par konkursā pieejamo finansējumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv).

Atbildīgā iestāde izsludina konkursu, ievietojot sludinājumu izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv). Konkursa izsludināšanas dienā atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv) ievieto vadlīnijas projektu iesniedzējiem.

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem" nolikums

Atbildīgā iestāde izsludina konkursu, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes interneta vietnē (www.vidm.gov.lv) un Vides investīciju fonda interneta vietnē (www.lvif.gov.lv). Konkursa izsludināšanas dienā atbildīgās iestādes interneta vietnē ievieto vadlīnijas projektu iesniedzējiem.

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Zema enerģijas patēriņa ēkas" nolikums

Vides investīciju fonds konkursu izsludina, ievietojot sludinājumu Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv), un atbildīgā iestāde ievieto sludinājumu tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Līdz konkursa izsludināšanas dienai atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē tiek ievietotas vadlīnijas projektu iesniedzējiem projekta iesnieguma aizpildīšanai.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir divi kalendāra mēneši pēc atklātā konkursa izsludināšanas. Atbildīgā iestāde var pagarināt projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu uz laiku līdz vienam mēnesim, publicējot sludinājumu par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv), Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv) un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas ''NVO fonds" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums

Starpniekinstitūcija izsludina apakšprojektu iesniegumu atklātu konkursu, ievietojot sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", vismaz vienā Latvijas dienas laikrakstā latviešu valodā un vienā Latvijas dienas laikrakstā krievu valodā, kā arī starpniekinstitūcijas mājaslapā internetā (www.lsif.lv) un Latvijas un Šveices sadarbības programmas mājaslapā internetā (www.swiss-contribution.lv). Atklātu konkursu izsludina ne vēlāk kā 2010.gada 2.ceturksnī.

Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums

Starpniekinstitūcija, izsludinot atklātu konkursu, ievieto sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", starpniekinstitūcijas mājaslapā internetā (www.viaa.gov.lv), Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā internetā (www.izm.gov.lv) un Latvijas un Šveices sadarbības programmas mājaslapā internetā (www.swiss-contribution.lv).

Starpniekinstitūcija paziņojumu par apakšprojektu iesniegumu pieņemšanas izbeigšanu ievieto oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", starpniekinstitūcijas mājaslapā internetā (www.viaa.gov.lv), Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā internetā (www.izm.gov.lv) un Latvijas un Šveices sadarbības programmas mājaslapā internetā (www.swiss-contribution.lv) ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā no dienas, kad noslēgusies apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa pēdējā atlases kārta, kuras ietvaros bija pieejams finansējums.

Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" atklāta projektu konkursa īstenošanas kārtība

Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu aģentūra, saskaņojot ar programmas apsaimniekotāju, izsludina:

Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtība

Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu vai iesniegšanas izbeigšanu aģentūra, saskaņojot ar programmas apsaimniekotāju, izsludina:

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes “Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība” programmas “Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā” apakšprojektu atklāta konkursa nolikums

Apsaimniekotājs izsludina atklātu konkursu, ievietojot sludinājumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, divos pēc abonēšanas apjoma lielākajos Latvijas dienas laikrakstos, finanšu instrumenta Latvijas mājaslapā internetā (www.eeagrants.lv) un savā mājaslapā internetā (www.liaa.gov.lv).

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Tieslietas" otrā individuālo projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums

Vadošā iestāde izsludina atklātu konkursu, ievietojot sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", divos pēc abonēšanas apjoma lielākajos Latvijas dienas laikrakstos un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Latvijas mājaslapā internetā (www.eeagrants.lv), kā arī Tieslietu ministrija (turpmāk - starpniek­institūcija) ievieto konkursa sludinājumu savā mājaslapā internetā (www.tm.gov.lv).

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmas “Pārrobežu sadarbība” apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums

Apsaimniekotājs izsludina atklātu konkursu, ievietojot konkursa sludinājumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un divos publiski pieejamos un pēc abonēšanas apjoma lielākajos Latvijas laikrakstos, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un finanšu instrumenta Latvijas mājaslapā internetā (www.eeagrants.lv) un apsaimniekotāja mājaslapā internetā (www.raplm.gov.lv) (turpmāk – apsaimniekotāja mājaslapa).

Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.2.aktivitātes "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" otro projektu iesniegumu atlases kārtu

Atbildīgā iestāde izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi, publicējot laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē (www.izm.gov.lv) attiecīgu paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu.

Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.2.aktivitātes "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu

Paziņojumu par projektu iesniegumu atlases kārtas uzsākšanu sadarbības iestāde publicē:

Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu

Paziņojumu par apakšaktivitātes projektu iesniegumu atlases uzsākšanu sadarbības iestāde publicē:

Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.4.2.apakšaktivitāti “Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā”

Paziņojumu par projektu iesniegumu atlases kārtas uzsākšanu sadarbības iestāde publicē:

Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" projektu iesniegumu atlases otro kārtu

Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde izsludina:

Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" un 1.3.1.1.4.apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu

Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:

Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.6.apakšaktivitāti "Atbalsts darba vietu radīšanai"

Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, publicē:

Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.9.aktivitāti "Augstas kvalifikācijas darbinieku piesaiste"

Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:

Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.2.apakšaktivitāti “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem”

Šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs un 11.2.apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja sadarbības partneris – ne vēlāk kā mēnesi pirms šo noteikumu 5.2., 5.3. un 5.4.apakš­punktā minēto darbību uzsākšanas paziņo par iesniegumu pieņemšanas vietas adresi, iesniegumu pieņemšanas laiku un to iesniegšanas veidu, kā arī citu informāciju, lai būtu iespējams saņemt šo noteikumu 5.2., 5.3. un 5.4.apakšpunktā minēto atbalstu. Minēto paziņojumu publicē laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Diena”, laikrakstā “Kopsolis” (ja atbalstu plānots piešķirt personām ar dzirdes traucējumiem), žurnālā “Rosme” (ja atbalstu plānots piešķirt personām ar redzes traucējumiem), Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja mājaslapā internetā, kā arī izplata ar citu plašsaziņas līdzekļu palīdzību.

Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas otro apakškārtu

Sadarbības iestāde atklātu projektu iesniegumu atlasi organizē 2011.gadā, publicējot sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Nodarbinātības valsts aģentūras tīmekļa vietnē. Sadarbības iestāde sludinājumu par atklātu projektu iesniegumu atlasi var publicēt arī citos valsts mēroga un reģionālajos plašsaziņas līdzekļos.

Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas pirmo apakškārtu

Sadarbības iestāde organizē atklātu projektu iesniegumu atlasi, publicējot sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Nodarbinātības valsts aģentūras tīmekļa vietnē. Sadarbības iestāde sludinājumu par atklātu projektu iesniegumu atlasi var publicēt arī citos nacionālajos un reģionālajos plašsaziņas līdzekļos.

Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.1.3.2.apakšaktivitāti “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī”

Sadarbības iestāde pēc saskaņošanas ar atbildīgo iestādi izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi, ievietojot šādu informāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un sadarbības iestādes mājaslapā internetā (www.lsif.lv):

Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.2.2.2.apakšaktivitāti “Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Sadarbības iestāde pēc saskaņošanas ar atbildīgo iestādi izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi, ievietojot laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un savā mājaslapā internetā (www.lsif.lv) šādu informāciju:

Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.2.2.3.apakšaktivitāti “Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”

Sadarbības iestāde pēc saskaņošanas ar atbildīgo iestādi izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi, ievietojot laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un savā mājaslapā internetā (www.lsif.lv) šādu informāciju:

Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.2.aktivitāti "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana"

Sadarbības iestāde 30 dienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par projektu iesniegumu pieņemšanu, nosakot vienotu projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 darbdienām.

Ja līdz 2010.gada 31.decembrim nav noslēgtas vienošanās par visu aktivitātei pieejamo Eiropas Sociālā fonda finansējumu, sadarbības iestāde rīko otro projektu iesniegumu atlases kārtu. Sadarbības iestāde līdz 2011.gada 31.janvārim publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par projektu iesniegumu pieņemšanu, nosakot vienotu projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 darbdienām.

Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos"

Šo noteikumu 6.punktā minētā atbalsta, tai skaitā de minimis atbalsta, piešķiršanas kārtība ir šāda:

Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma apakšaktivitāti “Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana”

Sadarbības iestāde pēc saskaņošanas ar atbildīgo iestādi izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi, ievietojot laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un savā mājaslapā internetā (www.lsif.lv) šādu informāciju:

Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.2.aktivitāti "Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai"

Atbildīgā iestāde izsludina atklāto atlasi, paziņojumu par atklātās atlases uzsākšanu (turpmāk – paziņojums) publicējot oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē (www.izm.gov.lv).

Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.4.aktivitāti “Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”

Sadarbības iestāde 30 dienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” paziņojumu par projektu iesniegumu pieņemšanu, nosakot vienotu projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 40 darbdienām.

Ja līdz 2009.gada 31.augustam nav noslēgtas vienošanās vai līgumi par visu aktivitātei pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu, sadarbības iestāde rīko otro atlases kārtu, ievērojot šo noteikumu 10.punktā noteiktās plānošanas reģionu kvotas. Sadarbības iestāde līdz 2009.gada 30.septembrim publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” paziņojumu par projektu iesniegumu pieņemšanu un nosaka vienotu projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 darbdienām.

Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība"

Paziņojumā norāda projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamo finansējumu, tās sākuma un beigu datumu. Paziņojumu sadarbības iestāde izsludina:

Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.2.aktivitāti “Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās”

Atbildīgā iestāde laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un savā mājaslapā internetā publicē paziņojumu par projektu iesniegumu atlases kārtas izsludināšanu, norādot projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 darbdienām.

Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.3.1.apakšaktivitāti “Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas”

Atbildīgā iestāde paziņojumu par projekta iesniegšanas kārtību publicē Satiksmes ministrijas mājaslapā internetā, laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī informē Latvijas Pašvaldību savienību.

Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”

Paziņojumā norāda projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamo finansējumu, tās sākuma un beigu termiņu. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu un izbeigšanu atbildīgā iestāde izsludina:

Projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē iesniedz triju mēnešu laikā pēc atklātas projektu iesniegumu atlases kārtas izsludināšanas. Atbildīgā iestāde var pagarināt projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu uz laiku līdz diviem mēnešiem, publicējot sludinājumu par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu savā mājaslapā internetā un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis”:

Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.5.2.apakšaktivitāti “Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai”

Paziņojumā norāda projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamo finansējumu, tās sākuma datumu un beigu termiņu. Paziņojumu atbildīgā iestāde izsludina:

Šo noteikumu 14.punktā minētie projekta iesniedzēji projekta iesniegumu (1.pielikums) iesniedz atbildīgajā iestādē triju mēnešu laikā pēc atklātas projektu iesniegumu atlases kārtas izsludināšanas. Atbildīgā iestāde var pagarināt projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu uz laiku līdz diviem mēnešiem, publicējot sludinājumu par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu savā tīmekļa vietnē un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”:

Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.2.1.1.apakšaktivitāti "Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai"

Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu un iesniegšanas pārtraukšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:

Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.2.1.2. apakšaktivitāti “Nacionālās nozīmes velotūrisma produktu attīstība”

Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:

Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.2.aktivitāti "Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana"

Atbildīgā iestāde paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina vismaz mēnesi pirms projektu iesniegumu atlases uzsākšanas:

Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.3.3.aktivitāti “Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā”

Atbildīgā iestāde paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina vismaz mēnesi pirms projektu iesniegumu atlases uzsākšanas:

Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases devīto un desmito kārtu"

Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un publicē sadarbības iestādes mājaslapā internetā (www.liaa.gov.lv).

Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases pirmo līdz astoto kārtu

Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, iz­sludina:

Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases vienpadsmito un turpmākajām kārtām

Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un publicē sadarbības iestādes tīmekļa vietnē (www.liaa.gov.lv).

Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.2.aktivitātes "Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām

Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:

Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība"

Paziņojumā norāda projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamo finansējumu un atlases kārtas sākuma un beigu termiņu. Paziņojumu atbildīgā iestāde izsludina:

Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām

Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:

Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu

Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:

Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.2.aktivitāti “Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība”

Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu sadarbības iestāde pēc saskaņošanas ar atbildīgo iestādi izsludina oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un sadarbības iestādes mājaslapā internetā (www.liaa.gov.lv).

Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu

Atbildīgā iestāde izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi, publicējot laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē (www.izm.gov.lv) attiecīgu paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu.

Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.2.aktivitātes "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās" otro projektu iesniegumu atlases kārtu"

Atbildīgā iestāde izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi, publicējot paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē (www.izm. gov.lv).

Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.2. aktivitātes "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu

Atbildīgā iestāde izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi, paziņojumu par projektu iesniegumu atlases uzsākšanu publicējot oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē (www.izm.gov.lv).

Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" otro projektu iesniegumu atlases kārtu

Atbildīgā iestāde izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi par visu apakšaktivitātes otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā pieejamo finansējumu, paziņojumu par projektu iesniegumu atlases uzsākšanu publicējot laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē (www.izm.gov.lv).

Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Kompetences centri"

Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:

Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.2.apakšaktivitāti "Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti"

Sadarbības iestāde paziņojumu par projektu iesniegumu pieņemšanu, pārtraukšanu vai izbeigšanu, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:

Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.4.apakšaktivitāti "Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma"

Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un sadarbības iestādes tīmekļa vietnē (www.liaa.gov.lv).

Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes “Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” 2.1.2.2.1.apakšaktivitāti “Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” un 2.1.2.2.3.apakšaktivitāti “Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai”

Paziņojumu par projektu iesniegumu pieņemšanu, pieņemšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:

Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.2.apakšaktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām

Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:

Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.2.apakšaktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu

Paziņojumu par projektu iesniegumu pieņemšanu, pieņemšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:

Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām

Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo un vadošo iestādi, izsludina:

Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu

Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:

Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.2.2.apakšaktivitāti "Vērtspapīru birža mazām un vidējām komercsabiedrībām"

Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:

Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes “Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” sesto un turpmākajām kārtām

Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu vai iesniegšanas izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:

Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.2.2.1.apakšaktivitāti “Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās”

Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:

Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.2.apakšaktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai"

Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, publicē:

Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.3.aktivitāti "Klasteru programma"

Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:

Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.prioritātes "Uzņēmējdarbības veicināšana" 2.3.1.pasākuma "Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes" 2.3.1.1.aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana" 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" projektu iesniegumu atlases pirmo, otro, trešo, ceturto un piekto kārtu

Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:

Noteikumi par Eiropas komunikāciju tīklu projektu un to grozījumu vērtēšanu un iesniegšanu Eiropas Komisijā

Vadošā iestāde publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vadošās iestādes mājaslapā internetā informāciju par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņiem, Eiropas Komisijas uzsaukuma nosacījumiem, kā arī citu ar projektu iesniegumu iesniegšanu un vērtēšanu saistītu informāciju.

Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2009.gada programmas aktivitāšu īstenošanu

Fonda projektu atlasē ir šādi posmi:

Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2011.gada programmas aktivitāšu īstenošanu

Projektu iesniegumu atlasē ir šādi posmi:

Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013.gada programmas aktivitāšu īstenošanu

Projektu iesniegumu atlasē ir šādi posmi:

Noteikumi par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi

Pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas par licences laukuma noteikšanu ogļūdeņražu meklēšanai jūrā vai valsts īpašumā esošajos nekustamajos īpašumos Būvniecības valsts kontroles birojs oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē uzaicinājumu pretendentiem piedalīties konkursā par pieteikšanos uz licenci ogļūdeņražu meklēšanai.

Uzaicinājumu piedalīties konkursā publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šo noteikumu 75. punktā minētos kritērijus pirms iesniegumu iesniegšanas sākuma publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Ja minētie kritēriji tiek publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", tad Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē tikai atsauci uz publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Jebkuras vēlākas kritēriju izmaiņas publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Konkursa rezultātus piecu dienu laikā pēc licencēšanas komisijas lēmuma pieņemšanas publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūta publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un rakstveidā paziņo visiem konkursa dalībniekiem.

Ja konkurss atbilstoši šo noteikumu 84. punktam ir atzīts par nenotikušu, Būvniecības valsts kontroles birojs deviņu mēnešu laikā izsludina jaunu konkursu, paziņojot par to oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
 

Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem

Lai īstenotu pasākumu (izņemot šo noteikumu 17.punktā minēto pasākumu), Zemkopības ministrija piecu darbdienu laikā pēc Zivju fonda padomes lēmuma pieņemšanas par projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas izsludināšanu publicē to sludinājumā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Zivju fonda padome, lemjot par projektu iesniegšanas kārtas izsludināšanu, ņem vērā finanšu līdzekļu pieejamību un to lietderīgas izmantošanas apsvērumus un var ierobežot pasākumā atbalstāmo viena veida projektu skaitu, attiecīgā veida projektiem piešķiramā kopējā finansējuma apmēru, atbalsta maksimālo apmēru viena atbalsta pretendenta pasākumam iesniegtajam projektam vai projektiem, kā arī noteikt no Zivju fonda sniedzamā atbalsta maksimālo apmēru atsevišķām viena veida izmaksu pozīcijām projektā.

Ja projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu izsludina kārtējā gada novembrī vai decembrī, Zemkopības ministrija triju darbdienu laikā pēc Zivju fonda padomes lēmuma pieņemšanas par projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas izsludināšanu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sludinājumu par projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas termiņu, kas nav īsāks par piecām dienām.

Zemkopības ministrija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā Zivju fonda padomes lēmuma pieņemšanas izsludina pieteikšanos atbalstam zvejas, makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kontroles darbību nodrošināšanai. Pieteikšanās termiņš nav īsāks par 10 dienām.

Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek kārtās. Lauku atbalsta dienests pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju mēnesi pirms kārtas uzsākšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu, nosakot projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par vienu mēnesi, attiecīgajai kārtai piešķirto publiskā finansējuma apmēru, kā arī publiskā finansējuma sadalījumu pa atbalsta pretendentu veidiem, aktivitātēm un teritorijām, termiņu, kad atbalsta pretendentam ir jāuzsāk projekta iesniegumā paredzēto aktivitāšu īstenošana, – ja pretendents atbalstu nesaņem pasākumā, kura ietvaros tiek maksātas kompensācijas par darbībām, kas ir veiktas pirms projekta iesniegšanas, un projektu īstenošanas beigu termiņu – ja pretendents atbalstu nesaņem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumam "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju" vai normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumiem sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai.

Ja projektu iesniegumu iesniegšanas kārta ir ilgāka par vienu mēnesi, Lauku atbalsta dienests pēc projektu iesniegumu pieņemšanas uzsāk to vērtēšanu saskaņā ar šo noteikumu 14. punktu (izņemot šo noteikumu 14.2. apakšpunktā minēto rindošanu) un normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam un, kad projektu īstenošanai pieteiktais publiskais finansējums sasniedz 80 procentu no konkrētajā kārtā pieejamā finansējuma:

Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā

Dienā, kad atbalstam pieteiktais publiskais finansējums sasniedz 90 procentu no konkrētajā kārtā pieejamā finansējuma, Lauku atbalsta dienests oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē paziņojumu par iesniegumu iesniegšanas beigu termiņu. Ja pieteiktais atbalsta finansējums pārsniedz konkrētajā kārtā pieejamo finansējumu, Lauku atbalsta dienests proporcionāli samazina izmaksājamā atbalsta apmēru par vienu hektāru vai vienu liellopu vienību tiem atbalsta pretendentiem, kas iesniegumu atbalsta saņemšanai iesnieguši pēc tam, kad atbalstam pieteiktais publiskais finansējums sasniedzis 90 procentus no pieejamā finansējuma.

Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā

Centrs izstrādā un apstiprina konkursa nolikumu, kā arī izsludina konkursu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", norādot projektu iesniegšanas termiņu, kopējo pieejamo līdzfinansējumu, kā arī vietu, kur var iepazīties ar nolikumu un saņemt papildinformāciju.

Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība

Padome izsludina projektu konkursu, publicējot paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (turpmāk – informācijas sistēma), ievērojot normatīvo regulējumu par Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmu. Nozares ministrija paziņojumu par projektu konkursa izsludināšanu publicē savā tīmekļvietnē.

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm

Lauku atbalsta dienests oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un savā tīmekļvietnē publicē paziņojumu par pieejamo finansējumu:

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma “Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana" īstenošanai

Ja projektu īstenošanai apstiprinātais finansējums sasniedz 80 procentu no konkrētajā kārtā pieejamā finansējuma, Lauku atbalsta dienests publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” informāciju par kārtas noslēgumu ne mazāk kā pēc 30 kalendāra dienām un turpina pieņemt projektu iesniegumus, tos apkopojot un vērtējot atbilstoši šo noteikumu 20.punktā minētajai procedūrai.

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana" aktivitātes "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās" īstenošanai

Ja projektu īstenošanai apstiprinātais finansējums sasniedz 80 procentu no konkrētajā kārtā pieejamā finansējuma, Lauku atbalsta dienests publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par kārtas noslēgumu un turpina pieņemt un apkopot projektu iesniegumus vēl vismaz 30 kalendāra dienas, tos vērtējot un apstiprinot atbilstoši šo noteikumu 21.punktā noteiktajām prasībām.

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 16. pasākuma "Sadarbība" 16.1. apakšpasākumam "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" un 16.2. apakšpasākumam "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidāValsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi" apakšpasākumā "Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai"

Šo noteikumu 9.5. apakšpunktā minētajā gadījumā gala labuma guvējus atlasa Lauku atbalsta dienests šādā kārtībā:

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības"

Konsultāciju pakalpojuma sniedzēju atlases kārtība ir šāda:

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pasākumi sabiedrības veselības jomā" Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai

Lauku atbalsta dienests pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē paziņojumu par projektu iesniegumu pieņemšanu vismaz piecas dienas pirms tās uzsākšanas.

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Uzglabāšanas atbalsts"

Lauku atbalsta dienests pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par projektu iesniegumu pieņemšanu vismaz piecas dienas pirms tās uzsākšanas.

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana"

Lauku atbalsta dienests pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par projektu iesniegumu pieņemšanu vismaz piecas dienas pirms tās uzsākšanas.

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai

Lauku atbalsta dienests pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu, norādot datumu un plānoto publiskā finansējuma apmēru šo noteikumu 1. punktā minētajiem pasākumiem, un ievieto attiecīgu informāciju Lauku atbalsta dienesta tīmekļa vietnē.

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai

Lauku atbalsta dienests (turpmāk – dienests) pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” izsludina vietējās attīstības stratēģijas iesniegumu (turpmāk – stratēģijas iesniegums) pieņemšanu Lauku attīstības programmas pasākumā un Rīcības programmas pasākumā, norādot datumu un publiskā finansējuma apmēru, un ievieto attiecīgo informāciju dienesta tīmekļa vietnē.

Pēc vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas sākšanas vietējās rīcības grupas, kurām piešķirts atbalsts vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai Rīcības programmas pasākumā, var saņemt papildu atbalstu. Lai piešķirtu papildu atbalstu, dienests:

Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidotā Eiropas Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda projektu atlases un tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanas kārtība

Atklātu konkursu vadošā iestāde izsludina, ievietojot sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un savā mājaslapā internetā.

Zemes dzīļu izmantošanas kārtība iekšzemes publiskajos ūdeņos un jūrā

Valsts vides dienests 60 dienu laikā pēc Ministru kabineta apstiprinātās komisijas izveides izsludina konkursu zemes dzīļu izmantošanas licences saņemšanai. Uzaicinājumu piedalīties konkursā (turpmāk – uzaicinājums) publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un ievieto ministrijas un Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē.

Piecu dienu laikā pēc Ministru kabineta apstiprinātās komisijas lēmuma pieņemšanas konkursa rezultātus rakstiski paziņo visiem konkursa dalībniekiem, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un ievieto ministrijas un Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē.

Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība, kā arī publiskas personas zemes iznomāšanas kārtība zemes dzīļu izmantošanai

Iznomātājs uzaicinājumu piedalīties konkursā publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un ne vēlāk kā oficiālās publikācijas dienā arī savā tīmekļvietnē. Lai informācija sasniegtu pēc iespējas plašāku nomas tiesību pretendentu loku, var izmantot arī citus informācijas paziņošanas veidus. Uzaicinājumā norāda:

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 10 darbdienām pēc uzaicinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!