Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Oficiālie paziņojumi

Dokumentu un zīmogu atsaukumi

Vidējās, vidējās speciālās izglītības iestādes vai persona publicē paziņojumus par nozaudētiem izglītības dokumentiem, iestādes - par izsniegtajām licencēm un/vai atļaujām to atsaukuma gadījumos, personas un iestādes - kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, t.sk. nozaudētām dienesta apliecībām.
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumsAugu šķirņu aizsardzības likumsDzīvo organismu reģistrācijas kārtība

Dienests 10 darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas nodrošina šādas informācijas publicēšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”:

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums

21.pants. Apraides atļaujas vai retranslācijas atļaujas anulēšana, elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbības apturēšana un izbeigšana
(1) Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei ir tiesības anulēt apraides atļauju vai retranslācijas atļauju, ja elektroniskais plašsaziņas līdzeklis:
1) savu darbību izbeidzis, bet izsniegto apraides atļauju vai retranslācijas atļauju nav nodevis Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei;
2) darbojas neregulāri, tādējādi nepildot apraides atļaujas vai retranslācijas atļaujas pamatnosacījumus, izņemot gadījumus, kad tas notiek tehnisku iemeslu dēļ un ne ilgāk kā trīs mēnešus;
3) nav samaksājis valsts nodevu attiecīgi šā likuma 15. panta devītajā daļā vai 19. panta otrās daļas otrajā teikumā minētajā gadījumā.
(2) Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei ir tiesības uz laiku līdz septiņām dienām apturēt elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbību, ja tas gada laikā atkārtoti:
1) būtiski pārkāpis elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozari regulējošus normatīvos aktus;
2) izplatījis programmu, kas neatbilst apraides atļaujas vai retranslācijas atļaujas pamatnosacījumiem.
(3) Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome anulē apraides atļauju vai retranslācijas atļauju, ja elektroniskais plašsaziņas līdzeklis:
1) trīs reizes gada laikā sodīts par būtiskiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozari regulējošu normatīvo aktu pārkāpumiem;
2) gada laikā no dienas, kad Padome pieņēmusi lēmumu par elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbības apturēšanu, ir izdarījis būtiskus šā panta otrās daļas 1. un 2.punktā minētos pārkāpumus;
3) būtiski pārkāpis apraides vai retranslācijas atļaujā ietvertos noteikumus;
4) neievēro šā likuma 18.panta astotās daļas noteikumus un šis pārkāpums ir būtisks;
5) mēneša laikā no dienas, kad Padome izteikusi brīdinājumu par apraides atļaujā ietverto noteikumu pārkāpumu, nepārtrauc attiecīgā noteikuma pārkāpšanu;
6) mēneša laikā no dienas, kad Padome izteikusi brīdinājumu par apraides atļaujā ietverto noteikumu pārkāpumu, atkārtoti būtiski pārkāpis attiecīgo noteikumu;
7) saskaņā ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu atzīts par vainīgu noziegumos pret valsti vai par šādiem noziedzīgiem nodarījumiem tam noteikts juridiskajām personām piemērojamais piespiedu ietekmēšanas līdzeklis;
8) apdraud valsts drošību vai būtiski apdraud sabiedrisko kārtību vai drošību;
9) pēc Padomes vai kompetentās iestādes pieprasījuma vai mainoties patiesajam labuma guvējam nav noteiktajā termiņā iesniedzis papildu informāciju vai dokumentus par patieso labuma guvēju vai iesniedzis par to nepatiesu informāciju;
10) tieši vai netieši, pilnībā vai daļēji ir tādas personas īpašumā vai kontrolē, uz kuru ir attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam.
(31) Piemērojot šā likuma 21.panta trešo daļu un izvērtējot pārkāpuma būtiskumu, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ņem vērā pārkāpuma sabiedrisko bīstamību, elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veiktās darbības saistībā ar pārkāpuma seku un atkārtošanas novēršanu, pārkāpuma ietekmi uz vispārējo elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbību un spēju to turpināt.
(4) Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes paziņojums par apraides atļaujas vai retranslācijas atļaujas anulēšanu vai elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbības izbeigšanu publicējams Padomes tīmekļvietnē un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis'', bet par reģionālo vai vietējo elektronisko plašsaziņas līdzekli — arī vietējā laikrakstā.
(5) Šā panta piemērošanu neietekmē šā likuma III1 nodaļas noteikumu piemērošana.

Jūrnieku sertificēšanas noteikumiKārtība, kādā izsniedzami profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinoši dokumenti

Lai saņemtu dublikātu, apliecības nozaudētājs iesniedz:

Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti

Lai saņemtu dublikātu, profesionālās izglītības dokumenta nozaudētājs iesniedz:

Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti

Apliecības par vispārējo pamatizglītību un atestāta par vispārējo vidējo izglītību dublikāta izsniegšanas kārtība ir šāda:

Kārtība, kādā izsniedz sertifikātu augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pārbaudes izmēģinājumu veikšanai

Dienests:

Kārtība, kādā licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā

Paziņojumu par komersantu, kam anulēta speciālā atļauja (licence), Latvijas Jūras administrācija publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Kredītiestāžu likumsNoteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā

Lai reģistrētu kuģu reģistrā reģistrēta kuģa, peldošās konstrukcijas vai nostiprinātās iekārtas īpašumtiesību maiņu, kā arī berbouta līgumslēdzēju pušu maiņu, Latvijas Kuģu reģistrā iesniedz visus šajos noteikumos minētos kuģa, peldošās konstrukcijas vai nostiprinātās iekārtas reģistrācijai iesniedzamos dokumentus un iepriekšējam īpašniekam vai berbouta fraktētājam Latvijas Kuģu reģistra izsniegto apliecību oriģinālus vai, ja to nav, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, ka apliecības uzskatāmas par nederīgām. Paziņojumā iekļauj šo noteikumu 38. punktā norādīto informāciju.

Ja kuģi no kuģu reģistra izslēdz saskaņā ar Jūras kodeksa 12. panta pirmo daļu, kuģa īpašnieks vai, ja kuģis ir reģistrēts Jūras kodeksa 8.2 pantā noteiktajā kartībā, persona, kura ir pieteikusi kuģi reģistrācijai, vai tās tiesību pārņēmējs iesniedz Latvijas Kuģu reģistrā šādus dokumentus:

Šo noteikumu 37. punktā minētajos gadījumos kuģa īpašnieks vai berbouta fraktētājs iesniedz Latvijas Kuģu reģistrā attiecīgu iesniegumu un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē paziņojumu, ka nozaudētie dokumenti uzskatāmi par nederīgiem. Ja kuģis ir reģistrēts Jūras kodeksa 8.2 panta pirmās daļas 1. punktā noteiktajā kartībā, iesniegumu iesniedz persona, kura ir pieteikusi kuģi reģistrācijai, vai tās tiesību pārņēmējs (iesniegumā ietver apliecinājumu par tiesību pārņemšanu un norāda pārņemšanas pamatu). Paziņojumā norāda:

Noteikumi par privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licenču izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību, valsts nodevas likmi par tās saņemšanu, kā arī starpniecības sabiedrību pienākumiem un to uzraudzības kārtību

Ekonomikas ministrija divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par licences izsniegšanu, apturēšanu, atjaunošanu un anulēšanu to publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Ekonomikas ministrijas mājaslapā internetā.

Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora un vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīga kvalifikācijas prasībām un sertifikācijas kārtību

Ja sertifikāts vai apliecība ir nozagta, iznīcināta vai neatjaunojami bojāta, sertificētā persona iesniedz inspekcijā iesniegumu par sertifikāta vai apliecības atjaunošanu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Iesniegumam pievieno:

Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja amata apliecības un amata zīmes veidu un lietošanas kārtību

Ja zvērināts tiesu izpildītājs ir miris, atstādināts, atcelts vai atbrīvots no amata, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome ievieto sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" par amata apliecības (ar tajā iestiprināto amata zīmi) atzīšanu par nederīgu. Ja amata apliecība nozaudēta, nozagta, iznīcināta vai mainījusies tajā ietvertā informācija, sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" ievieto zvērināts tiesu izpildītājs.

Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja palīga amata apliecības veidu un lietošanas kārtību

Ja zvērināta tiesu izpildītāja palīgs ir miris, atcelts, atbrīvots vai atstādināts no amata, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome ievieto sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" par amata apliecības atzīšanu par nederīgu. Ja amata apliecība nozaudēta, nozagta, iznīcināta vai mainījusies tajā ietvertā informācija, sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ievieto zvērināta tiesu izpildītāja palīgs.

Noteikumi par zvērinātu notāru amata apliecības un amata zīmes paraugiem un to izsniegšanas un anulēšanas kārtību

Ja zvērināts notārs ir miris, atcelts vai atbrīvots no amata, Tieslietu ministrija ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas ievieto laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” sludinājumu par apliecības un amata zīmes atzīšanu par nederīgu. Ja apliecība vai amata zīme nozaudēta, nozagta, iznīcināta, bojāta vai mainījusies tajā ietvertā informācija, sludinājumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ievieto zvērināts notārs.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!