• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2024/133.1

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 61 "Noteikumi par parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamo apmēru un izdevumiem, kuri nav atlīdzināmi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 436

OP 2024/133.2

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 26. septembra noteikumos Nr. 582 "Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 437

OP 2024/133.3

Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 19. decembra noteikumos Nr. 762 "Noteikumi par valsts profesionālās ievirzes izglītības standartu mākslu jomā"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 440

OP 2024/133.4

Kārtība, kādā dzelzceļa ritekļus reģistrē Eiropas ritekļu reģistrā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 441

OP 2024/133.5

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti pilsētās" 2.3.1.3. pasākuma "Veloinfrastruktūras attīstība" īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 447

OP 2024/133.6

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju" 4.1.2.2. pasākuma "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai" īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 448

OP 2024/133.7

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.2. pasākuma "Vides izglītību veicinoši pasākumi sabiedrības informētībai un prasmju attīstībai" īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 449

OP 2024/133.8

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos" 6.1.1.1. pasākuma "Atteikšanās no kūdras izmantošanas enerģētikā" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 450

OP 2024/133.9

Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 22. augusta noteikumos Nr. 475 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2. reformas "Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.3.i. investīcijas "Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām" otrās kārtas īstenošanas un uzraudzības noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 451

OP 2024/133.10

Par pretendentu apstiprināšanu ievēlēšanai Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību konsultatīvajā komitejā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 548

OP 2024/133.11

Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 549

OP 2024/133.12

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 550

OP 2024/133.13

Par valsts nekustamā īpašuma "Pasaciņas" Rucavas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, nodošanu Dienvidkurzemes novada pašvaldībai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 551

OP 2024/133.14

Par valsts nekustamā īpašuma Mātera ielā 57, Jelgavā, pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 552

OP 2024/133.15

Par valsts nekustamo īpašumu Ogrē, Ogres novadā, nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 553

OP 2024/133.16

Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 554

OP 2024/133.17

Par Valsts policijas un Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 555

OP 2024/133.18

Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 8 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Igaunijas Kopējā komisijā valsts robežas jautājumos"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 556

OP 2024/133.19

Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 29. maija rīkojumā Nr. 284 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Lietuvas Kopējā komisijā valsts robežas jautājumos"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 557

OP 2024/133.20

Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžetu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 558

OP 2024/133.21

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 559

OP 2024/133.22

Par zemes vienību piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 560

OP 2024/133.23

Par valsts nekustamā īpašuma "Codes meži" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 561

OP 2024/133.24

Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Adamavas ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 562

OP 2024/133.25

Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 563

OP 2024/133.26

Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 564

OP 2024/133.27

Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" uz Veselības ministrijas budžetu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 565

OP 2024/133.28

Par apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām Iekšlietu ministrijas budžeta programmā 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 566
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!