• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2024/118.1

Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 15. novembra noteikumos Nr. 726 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.5.i. investīcijas "Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 361

OP 2024/118.2

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 5. septembra noteikumos Nr. 537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju – juridisko personu – kreditēšanas veicināšanai"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 362

OP 2024/118.3

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 31. maija noteikumos Nr. 328 "Noteikumi par mikroaizdevumiem, starta un izaugsmes aizdevumiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 363

OP 2024/118.4

Būvkonstrukciju projektēšanas būvnormatīvs LBN 217-24
Ministru kabineta noteikumi Nr. 364

OP 2024/118.5

Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 16. aprīļa noteikumos Nr. 158 "Noteikumi par tehnisko specifikāciju šaujamieroča pārveidošanai par salūtieroci (akustisko ieroci) un salūtieroča (akustiskā ieroča) apliecinājuma izsniegšanas, reģistrēšanas un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 367

OP 2024/118.6

Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumos Nr. 252 "Kārtība, kādā policija noskaidro, vai bērnam ir īpašas vajadzības, pieaicina kompetentu speciālistu un nodrošina apstākļus bērna īpašo vajadzību apmierināšanai"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 368

OP 2024/118.7

Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 11. aprīļa noteikumos Nr. 289 "Noteikumi par īslaicīgās aizturēšanas vietas kamerā glabāšanai atļauto priekšmetu sarakstu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 369

OP 2024/118.8

Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 735 "Kārtība, kādā personas tiek ievietotas un turētas pagaidu turēšanas vietās, un prasības šādu vietu aprīkošanai"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 370

OP 2024/118.9

Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis
Ministru kabineta noteikumi Nr. 371

OP 2024/118.10

Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 21. februāra noteikumos Nr. 70 "Noteikumi par personas kompetences atzīšanu uzņemšanai profesionālās izglītības programmas vēlākos mācību posmos"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 372

OP 2024/118.11

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 1. jūnija noteikumos Nr. 345 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 373

OP 2024/118.12

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 1. novembra noteikumos Nr. 836 "Noteikumi par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (tahogrāfa) karšu izsniegšanu, anulēšanu un apturēšanu uz laiku"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 376

OP 2024/118.13

Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumos Nr. 24 "Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 377

OP 2024/118.14

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 337 "Skrepi slimības uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 380

OP 2024/118.15

Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr. 381

OP 2024/118.16

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 40 "Zirgu infekciozās anēmijas uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 383

OP 2024/118.17

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.8. pasākuma "Latviešu valodas apguves piedāvājuma paplašināšana" īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 386

OP 2024/118.18

Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā" 4.2.1.5. pasākuma "Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 387

OP 2024/118.19

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā" 4.2.1.6. pasākuma "Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei" pirmās, otrās, trešās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 388

OP 2024/118.20

Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 421 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.4.i. investīcijas "Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 390

OP 2024/118.21

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 472

OP 2024/118.22

Par apropriācijas pārdali
Ministru kabineta rīkojums Nr. 473

OP 2024/118.23

Par ilgtermiņa valsts pētījumu programmu "Inovāciju fonds – ilgtermiņa pētījumu programma"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 474

OP 2024/118.24

Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa rīkojumā Nr. 285 "Par valsts pētījumu programmu "Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programma""
Ministru kabineta rīkojums Nr. 475

OP 2024/118.25

Par līdzdalības izbeigšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "FeLM"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 476

OP 2024/118.26

Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 485

OP 2024/118.27

Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža""
Ministru kabineta rīkojums Nr. 497

OP 2024/118.28

Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 20.00.00 "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana" uz budžeta resoru "29. Veselības ministrija"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 499
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!