• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2024/114.8

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 21 "Kārtība, kādā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas dati sniedzami iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē, un prasības elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ārējai drošības pārbaudei un auditācijas pierakstiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 343

OP 2024/114.9

Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 18. oktobra noteikumos Nr. 660 "Energoefektivitātes monitoringa noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 349

OP 2024/114.10

Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes aizsargjoslas noteikšanas metodika
Ministru kabineta noteikumi Nr. 351

OP 2024/114.11

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 3. jūlija noteikumos Nr. 473 "Meža konsultatīvās padomes nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 352

OP 2024/114.12

Dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināro (veselības) sertifikātu izsniegšanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr. 353

OP 2024/114.13

Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 7. novembra noteikumos Nr. 635 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 354

OP 2024/114.14

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 355

OP 2024/114.15

Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1613 "Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 356

OP 2024/114.16

Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība par vētras radītajiem zaudējumiem augkopības nozarē 2023. gadā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 357

OP 2024/114.17

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.3. pasākuma "Mācību procesa kvalitātes pilnveide, īstenojot pedagogu profesionālās darbības atbalsta sistēmas attīstību, izglītojamo izcilības aktivitāšu nodrošināšanu un metodiskā atbalsta materiālu izstrādi pedagogam" īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 358

OP 2024/114.18

Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 2I, Balvos, Balvu novadā, pārņemšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 449

OP 2024/114.19

Grozījumi Ministru kabineta 2024. gada 30. janvāra rīkojumā Nr. 77 "Par Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalību un dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Ministru kabineta rīkojums Nr. 450

OP 2024/114.20

Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 451

OP 2024/114.21

Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas simfoniskais orķestris" peļņas daļu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 452

OP 2024/114.22

Par nekustamā īpašuma "Jurģi" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 453

OP 2024/114.23

Par nekustamā īpašuma "Bebri" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 454

OP 2024/114.24

Par nekustamā īpašuma "Orhidejas" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 455

OP 2024/114.25

Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P8 "Inciems–Sigulda–Ķegums" pārbūves projekta īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 456

OP 2024/114.26

Par nekustamā īpašuma "Pakalnu iela 3" Pakalnu ielā 3, Ikšķilē, Ogres novadā, daļas pirkšanu valsts galvenā autoceļa A6 "Rīga–Daugavpils–Krāslava–Baltkrievijas robeža (Patarnieki)" pārbūves projekta īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 457

OP 2024/114.27

Par nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka ielā 2A Siguldā, Siguldas novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P8 "Inciems–Sigulda–Ķegums" pārbūves projekta īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 458

OP 2024/114.28

Par nekustamo īpašumu "Boķi" un "Lācīši" Salas pagastā, Jēkabpils novadā, daļu pirkšanu gājēju un velosipēdu ceļa būvniecības projekta īstenošanai gar valsts reģionālo autoceļu P76 "Aizkraukle–Jēkabpils" posmā no Salas ciema līdz Jēkabpilij
Ministru kabineta rīkojums Nr. 459

OP 2024/114.29

Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 460

OP 2024/114.30

Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 22.00.00 "Valsts ārējās robežas drošības pasākumu nodrošināšana"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 461

OP 2024/114.31

Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 21.00.00 "Finansējums vēlēšanu nodrošināšanai"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 462

OP 2024/114.32

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 463

OP 2024/114.33

Par apropriācijas pārdali aktīvā nodarbinātības pasākuma "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs" nodrošināšanai 2024. gadā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 464

OP 2024/114.34

Par Latvijas Republikas kandidatūru Eiropas Komisijas locekļa amatam
Ministru kabineta rīkojums Nr. 465

OP 2024/114.35

Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 12. aprīļa rīkojumā Nr. 238 "Par plānu "Prioritārie rīcības virzieni meliorācijas politikā 2021.–2027. gadam""
Ministru kabineta rīkojums Nr. 466

OP 2024/114.36

Konceptuālais ziņojums "Par iespējām ieguldījumu stimulēšanai un finansējuma dažādošanai sociālajos uzņēmumos, lai veicinātu to izaugsmes iespējas ilgtermiņā"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 470
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!