Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2022/238.3

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 16. novembra noteikumos Nr. 1042 "Noteikumi par karavīru sociālajām garantijām"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 753

OP 2022/238.4

Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 11. oktobra noteikumos Nr. 638 "Kārtība, kādā tiek piešķirts un administrēts atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem, lai mazinātu Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 754

OP 2022/238.5

Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo bezalkoholiskos dzērienus un kafiju
Ministru kabineta noteikumi Nr. 755

OP 2022/238.6

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 552 "Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 756

OP 2022/238.7

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 385 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" un 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē" 14.1.1.2. pasākuma "Atbalsts NEET jauniešiem" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 757

OP 2022/238.8

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 758

OP 2022/238.9

Invaliditātes informatīvās sistēmas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 759

OP 2022/238.10

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.1.1.r. reformas "Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība" atskaites punkta "Nodrošināt metodisko vadību onkoloģijas jomā" īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 760

OP 2022/238.11

Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumos Nr. 28 "Noteikumi par kārtību, kādā iesniedzami ziņojumi par plastmasu saturošiem izstrādājumiem, un kritērijiem šo izstrādājumu klasifikācijai"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 761

OP 2022/238.12

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 764

OP 2022/238.13

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt sociālās atstumtības riskam pakļauto mērķa grupu, tostarp bezdarbnieku, tai skaitā nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku, iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 765

OP 2022/238.14

E-lietas datu arhivēšanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 766

OP 2022/238.15

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 13. novembra noteikumos Nr. 693 "Noteikumi par Valsts probācijas dienesta informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas iekļaušanas tiesisko pamatu, saturu, apjomu un apstrādes kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 767

OP 2022/238.16

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 802 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.7. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai un 14.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē"" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 768

OP 2022/238.17

Par Latvijas Republikas pilnvarotā pārstāvja iecelšanu Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību izpildes nodrošināšanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 862

OP 2022/238.18

Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Lauku ielā 12, Sēbruciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 863

OP 2022/238.19

Par Ministru kabineta apbalvojuma piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs
Ministru kabineta rīkojums Nr. 864

OP 2022/238.20

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 26. marta rīkojumā Nr. 160 "Par Latvijas dalību Eiropas akadēmiskajā tīklā GEANT"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 865

OP 2022/238.21

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 866

OP 2022/238.22

Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" peļņas daļu par 2021. gadu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 867

OP 2022/238.23

Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V149 Paldaži–Lielezera stacija" Limbažu pagastā, Limbažu novadā, nodošanu Limbažu novada pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 868

OP 2022/238.24

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 869

OP 2022/238.25

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 870

OP 2022/238.26

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 871

OP 2022/238.27

Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Veccensoņi" Asares pagastā, Jēkabpils novadā, nodošanu Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 872

OP 2022/238.28

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 873

OP 2022/238.29

Par apropriācijas pārdali
Ministru kabineta rīkojums Nr. 874

OP 2022/238.30

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 875

OP 2022/238.31

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 876

OP 2022/238.32

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 877

OP 2022/238.33

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 878

OP 2022/238.34

Par atbalstīto pašvaldības investīciju projektu valsts aizdevuma piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 879

OP 2022/238.35

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 880

OP 2022/238.36

Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 18 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Ministru kabineta rīkojums Nr. 881

OP 2022/238.37

Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumā Nr. 388 "Par prioritārajam pasākumam "Sports – valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī, investīcijas valsts nozīmes sporta būvēs" investīcijām valsts nozīmes sporta būvēs paredzētā finansējuma sadalījumu 2022. gadā"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 883

OP 2022/238.38

Par apropriācijas pārdali
Ministru kabineta rīkojums Nr. 884

OP 2022/238.39

Par nekustamo īpašumu "Bērnaukļi" Lielvārdes pagastā, Ogres novadā, un "Sējas" Lielvārdes pagastā, Ogres novadā, pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 885

OP 2022/238.40

Par nekustamā īpašuma Biržu ielā 13C, Bauskā, Bauskas novadā, pirkšanu valsts aizsardzības vajadzībām
Ministru kabineta rīkojums Nr. 886

OP 2022/238.41

Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 887

OP 2022/238.42

Par apropriācijas pārdali
Ministru kabineta rīkojums Nr. 889
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!