• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
Šajā datumā iznākuši divi oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" laidieni.
Lai skatītu otru laidienu, spiediet šeit: Nr. 185A.

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2022/185.3

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 294 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija""
Ministru kabineta noteikumi Nr. 578

OP 2022/185.4

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija""
Ministru kabineta noteikumi Nr. 579

OP 2022/185.5

Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 16. septembra noteikumos Nr. 528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 581

OP 2022/185.6

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virzienu "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" pirmās kārtas "Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi" īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 582

OP 2022/185.7

Saglabājamo datu apstrādes kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr. 583

OP 2022/185.8

Par Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 614 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ārējās robežas kontrolē" īstenošanas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem
Ministru kabineta noteikumi Nr. 584

OP 2022/185.9

Tiesu administrācijas nolikums
Ministru kabineta noteikumi Nr. 585

OP 2022/185.10

Valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas kārtība un kritēriji Latvijas Republikā reģistrētiem Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa (Interreg) programmu 2021.–2027. gadam finansējuma saņēmējiem
Ministru kabineta noteikumi Nr. 586

OP 2022/185.11

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Atbalsts zvejniekiem piekrastes zvejā"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 587

OP 2022/185.12

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Investīcijas akvakultūrā"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 588

OP 2022/185.13

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 590

OP 2022/185.14

Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 906 "Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 591

OP 2022/185.15

Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 907 "Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 592

OP 2022/185.16

Par nekustamā īpašuma "Krastiņi 4" Geraņimovā, Kastuļinas pagastā, Krāslavas novadā, nodošanu Krāslavas novada pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 622

OP 2022/185.17

Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Lībiešu ielā 15A–10, Jūrmalā, nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 623

OP 2022/185.18

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 17. novembra rīkojumā Nr. 834 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2022. gada budžeta apstiprināšanu"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 626

OP 2022/185.19

Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2023. gada budžeta apstiprināšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 627

OP 2022/185.20

Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2023. gada budžeta apstiprināšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 628

OP 2022/185.21

Par nekustamā īpašuma "Baloži 1" Salienas pagastā, Augšdaugavas novadā, un nekustamā īpašuma "Dukuri" Salienas pagastā, Augšdaugavas novadā, daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P69 Skrudaliena–Kaplava–Krāslava 19,43. km caurtekas izbūves projekta īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 629

OP 2022/185.22

Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P82 Jaunkalsnava–Lubāna pārbūves projekta īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 630

OP 2022/185.23

Par nekustamā īpašuma "d/s Mazcena Nr. 44" Mārupes pagastā, Mārupes novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 631

OP 2022/185.24

Par valstij piederošā nekustamā īpašuma nodošanu Smiltenes novada pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 632

OP 2022/185.25

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra rīkojumā Nr. 809 "Par Patentu valdes 2022. gada budžeta apstiprināšanu"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 633

OP 2022/185.26

Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2023. gadam
Ministru kabineta rīkojums Nr. 634

OP 2022/185.27

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 638

OP 2022/185.28

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 639

OP 2022/185.29

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 640

OP 2022/185.30

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 642

OP 2022/185.31

Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 643
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!