Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2013/215.8

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1184

OP 2013/215.9

Nodrošinājuma piemērošanas kārtība lauksaimniecības un tās pārstrādes produktiem
Ministru kabineta noteikumi Nr.1196

OP 2013/215.10

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.268 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" apakšpasākumam "Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas""
Ministru kabineta noteikumi Nr.1197

OP 2013/215.11

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumos Nr.773 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana""
Ministru kabineta noteikumi Nr.1198

OP 2013/215.12

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumos Nr.773 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā pasākumam "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem""
Ministru kabineta noteikumi Nr.1199

OP 2013/215.13

Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru
Ministru kabineta noteikumi Nr.1200

OP 2013/215.14

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.606 "Noteikumi par karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1201

OP 2013/215.15

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 27.marta noteikumos Nr.223 "Noteikumi par valsts nodevu par atgriešanās apliecības un pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšanu"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1202

OP 2013/215.16

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.61 "Noteikumi par parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamo apmēru un izdevumiem, kuri nav atlīdzināmi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1203

OP 2013/215.17

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumos Nr.799 "Kārtība, kādā iesniedz un izskata ziņojumu par tirgus dalībnieku vienošanos"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1204

OP 2013/215.18

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta noteikumos Nr.942 "Noteikumi par ogļūdeņražu ieguves valsts nodevu"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1205

OP 2013/215.19

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.273 "Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības nodrošināšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1206

OP 2013/215.20

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.740 "Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1207

OP 2013/215.21

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1043 "Azartspēļu un izložu organizācijas vienotā grāmatvedības uzskaites kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1208

OP 2013/215.22

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1209

OP 2013/215.23

Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai
Ministru kabineta noteikumi Nr.1210

OP 2013/215.24

Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumos Nr.517 "Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību pārskatu veidlapu paraugiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1211

OP 2013/215.25

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumos Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1212

OP 2013/215.26

Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumos Nr.842 "Kārtība, kādā juridiskajām un fiziskajām personām kompensējami izdevumi un zaudējumi, kas radušies, iesaistot personu resursus reaģēšanas pasākumos, ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos, un kompensācijas apmēra aprēķināšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1213

OP 2013/215.27

Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.974 "Noteikumi par sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītu vai pielāgotu iekārtu, ierīču vai instrumentu un to komponentu sertificēšanu, valsts nodevas apmēru un tās maksāšanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1214

OP 2013/215.28

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.383 "Latvijas Zinātnes padomes nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1215

OP 2013/215.29

Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumos Nr.134 "Noteikumi par koledžas darbības uzsākšanas kritērijiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1216

OP 2013/215.30

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumos Nr.987 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1217

OP 2013/215.31

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.384 "Kārtība, kādā persona veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1218

OP 2013/215.32

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.338 "Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1219

OP 2013/215.33

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.366 "Noteikumi par valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas nosacījumiem un kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1220

OP 2013/215.34

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.949 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.7.aktivitāti "Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība""
Ministru kabineta noteikumi Nr.1221

OP 2013/215.35

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.170 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū""
Ministru kabineta noteikumi Nr.1222

OP 2013/215.36

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumos Nr.298 "Noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1223

OP 2013/215.37

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.1003 "Noteikumi par maksātnespējas procesa administratora darbības pārskatu un tā aizpildīšanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1224

OP 2013/215.38

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta noteikumos Nr.926 "Noteikumi par sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītu vai pielāgotu iekārtu, ierīču vai instrumentu un to komponentu apriti"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1225

OP 2013/215.39

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 19.jūnija noteikumos Nr.431 "Kārtība, kādā mantas konfiskācijas rezultātā iegūtos naudas līdzekļus vai mantu sadala ar ārvalstīm, un kārtība, kādā naudas līdzekļus pārskaita uz ārvalstīm"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1226

OP 2013/215.40

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.995 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1227

OP 2013/215.41

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.992 "Kārtība, kādā iemaksā un izmaksā juridiskās personas maksātnespējas procesa depozītu juridiskās personas maksātnespējas procesā"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1228

OP 2013/215.42

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1216 "Noteikumi par uzraudzības institūcijas darbību un publiskā partnera vai tā pārstāvja līguma izpildes pārskata sniegšanu"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1229

OP 2013/215.43

Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas budžeta programmām, apakšprogrammām un pasākumiem 2013.gadā
Ministru kabineta rīkojums Nr.506

OP 2013/215.44

Par Latvijas dalības maksu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Fiskālo lietu komitejas darba grupās un Bāzes erozijas un peļņas pārnešanas ierobežošanas projekta (BEPS) mērķa grupās
Ministru kabineta rīkojums Nr.507

OP 2013/215.45

Par Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcijas un multifunkcionālas slēgtas sporta manēžas būvniecības projekta īstenošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr.508

OP 2013/215.46

Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.maija rīkojumā Nr.195 "Par Koncepciju par depozīta sistēmas piemērošanu dzērienu iepakojumam"
Ministru kabineta rīkojums Nr.509

OP 2013/215.47

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā"
Ministru kabineta rīkojums Nr.510

OP 2013/215.48

Par neapbūvēta zemesgabala Zīlānu ielā 66F, Jēkabpilī, pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr.511

OP 2013/215.49

Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 6.oktobra rīkojumā Nr.594 "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"
Ministru kabineta rīkojums Nr.512

OP 2013/215.50

Par nekustamo īpašumu Ogrē, Jāņa Čakstes prospektā 4 un Saulstaru ielā 2/4, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā
Ministru kabineta rīkojums Nr.513

OP 2013/215.51

Par valsts meža zemes nodošanu Grobiņas novada pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr.514

OP 2013/215.52

Par Zāļu valsts aģentūras 2014.gada budžeta apstiprināšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr.515

OP 2013/215.53

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.253 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrēto pakalpojumu izmaksu nodrošināšanai 2013.gadā saistībā ar euro ieviešanu"
Ministru kabineta rīkojums Nr.516

OP 2013/215.54

Grozījumi Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.–2013.gadam
Ministru kabineta rīkojums Nr.517

OP 2013/215.55

Par akciju sabiedrības "Latvijas Finieris" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu
Ministru kabineta rīkojums Nr.518
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!