Laidiens: 11.06.2024., Nr. 112

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2024/112.UT1

Rīgas pilsētas tiesa paziņo atbildētājai ZOJAI TOMILINAI (ZOYA TOMILINA), dzim. 1951. gada 12. septembrī, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta pirmo daļu, 2024. gada 16. augustā rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās), nerīkojot tiesas sēdi, Rīgas pilsētas tiesā Rīgā, Abrenes ielā 8, tiks skatīta vienkāršotās procedūras civillieta Nr. C770945724 (lietvedības Nr. C-09457-24/12) SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzirciema ielā 34, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopības prasībā pret Zoju Tomilinu par naudas piedziņu.

Informējam, ka civillietu Nr. C770945724 (lietvedības Nr. C-09457-24/12) izskatīs Rīgas pilsētas tiesas tiesnese Inese Strode, un izskaidrojam, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 20. pantu lietas dalībniekam ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim.

Vienlaikus izskaidrojam, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu, šajā likumā minētās pušu civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika.

Tiesas nolēmums pusēm būs pieejams tiešsaistes sistēmā, sākot no 2024. gada 16. augusta. Ja tehnisku iemeslu dēļ nolēmumu nebūs iespējams pievienot tiešsaistes sistēmā, tiesas nolēmums tajā pašā datumā būs pieejams tiesas kancelejā.

Informējam, ka, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 250.25 panta trešo daļu, tiesas nolēmumu tiesa nosūta tikai pēc puses rakstveida lūguma.


OP 2024/112.UT2

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69 3119 24 IRINAS RIMOVIČAS prasībā pret Saldus novada pašvaldību par īpašuma tiesību atzīšanu uz būvi.

Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā" 22. pantu aicinām personas, kurām ir kādi iebildumi pret Irinas Rimovičas prasību pret Saldus novada pašvaldību par īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu - garāžu "Garā līnija 220", Brocēnos, Saldus novadā, kadastra apzīmējums 84050020030096, iesniegt tos Kurzemes rajona tiesā triju mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.


OP 2024/112.UT3

Rīgas pilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C771035424 Rīgas valstspilsētas prasībā pret Dmitriju Kruminu, Ceritu Paulauskaiti, Aland Paulauskas, Santaru Grahauskas, Ihtiandru Paulauskas un nepilngadīgo Vanesu Paulauskaiti par īres līguma un lietošanas tiesību izbeigšanu, izlikšanu no dzīvojamās telpas un parāda piedziņu. DMITRIJS KRUMINS, dzim. 1969. gada 20. februārī, CERITA PAULAUSKAITE, dzim. 1971. gada 27. septembrī, ALAND PAULAUSKAS, dzim. 1990. gada 29. maijā, SANTARS GRAHAUSKAS, dzim. 1992. gada 5. jūlijā, IHTIANDR PAULAUSKAS, dzim. 2003. gada 30. maijā, tiek aicināti uz civillietas izskatīšanu 2024. gada 7. novembrī plkst. 11.00 Rīgā, Abrenes ielā 8, 2. stāvā, 21. zālē. Atbildētāju neierašanās gadījumā tiesa lietu var izskatīt bez viņu klātbūtnes.


OP 2024/112.UT4

Vidzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C71199224 biedrības "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" prasībā pret ARTŪRU DELLI par zaudējumu piedziņu.

Tiesa uzaicina Artūru Delli, dzim. 1983. gada 18. martā, pēdējā zināmā dzīvesvieta "Jaunstrupīši", Sarkaņu pagasts, Madonas novads, LV-4870, ierasties Vidzemes rajona tiesā, Raunas ielā 14, Cēsīs, 19. tiesas zālē, kā atbildētāju uz tiesas sēdi 2024. gada 9. septembrī plkst. 11.00. Neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2024/112.UT5

Zemgales rajona tiesa paziņo, ka 2024. gada 24. aprīlī Zemgales rajona tiesā ierosināta civillieta Nr. C73407924 prasītājas SIA Legal Balance prasībā vienkāršotajā procedūrā par naudas piedziņu pret atbildētāju OĻEGU MILIHU, dzim. 1953. gada 24. janvārī.

Lietu izskatīs Zemgales rajona tiesas tiesnese M.Griķe. Atbildētājam ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesei.

Civillieta tiks izskatīta rakstveida procesā un saīsināts spriedums būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2024. gada 4. septembrī pēc plkst.15.00. Datums, kad saīsinātais spriedums ir pieejams tiešsaistes sistēmā, uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu.

Tiesa vienkāršotās procedūras lietā sastāda spriedumu atbilstoši šā likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam, ja puse tai rakstiski iesniedz sprieduma sastādīšanas lūgumu. Lūgumu iesniedz tiesai 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas, un uz šo termiņu neattiecas šā likuma 48. panta ceturtās daļas otrajā teikumā noteiktais. Spriedumu sastāda 20 dienu laikā pēc sprieduma sastādīšanas lūguma iesniegšanas termiņa beigām. Datums, kad spriedums ir pieejams tiešsaistes sistēmā, uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu. Lūgums par sprieduma sastādīšanu iesniedzams, izmantojot portālu www.elieta.lv, personīgi vai nosūtāms pa pastu Zemgales rajona tiesai (Jelgavā), Dambja ielā 12, Jelgavā, LV-3001. Ar drošu elektronisko parakstu parakstīts lūgums par sprieduma sastādīšanu nosūtāms uz e-pasta adresi zemgale@tiesas.lv. Nosūtot dokumentus, lūdzu atsaukties uz civillietas numuru.

Tiesa nosūta pusei saīsināto spriedumu vai atbilstoši šā likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam sastādīto spriedumu tikai pēc puses rakstveida lūguma.


OP 2024/112.UT6

Zemgales rajona tiesā Bauskā, Zaļajā ielā 12, 3. stāvā, 2024. gada 28. novembrī plkst. 9.00 tiks izskatīta civillieta Ivas Ālmanes-Makbeinas prasībā pret Martinu Aleksandru Ālmani-Makbeinu par laulības šķiršanu.

Tiesa uzaicina MARTINU ALEKSANDRU ĀLMANI-MAKBEINU (MARTIN ALEXANDER ĀLMANIS MCBAIN), dzim. 1986. gada 17. decembrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta 33 Myrella Cres, Tunstall Sunderland SR2 9DQ, Lielbritānija, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja piedalīšanās.


OP 2024/112.UT7

Zemgales rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta OU "PlusPlus Baltic" vienkāršotās procedūras prasībā pret ARTURU MIKALKEVIČU par naudas piedziņu, ko izskatīs Zemgales rajona tiesas tiesnesis Dz. Melbārdis.

Zemgales rajona tiesa paziņo atbildētājam Arturam Mikalkevičam, dzim. 1989. gada 15. decembrī, ka minētā civillieta tiks izskatīta rakstveida procesā Zemgales rajona tiesā (Ogrē) 2024. gada 25. septembrī, kas uzskatāms par saīsinātā sprieduma sastādīšanas datumu, un sprieduma norakstu varēs saņemt Zemgales rajona tiesas kancelejā, Ogrē, Brīvības ielā 6, 3. stāvā, 301. kabinetā (tālr. 65022107).

Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1 daļā noteiktajam atbildētājam ir tiesības iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu 10 dienu laikā no saīsināta sprieduma sastādīšanas dienas (līdz 2024. gada 7. oktobrim ieskaitot). Ja tiks saņemts sprieduma sastādīšanas lūgums, pilna motivēta sprieduma noraksts būs pieejams tiesas kancelejā, sākot no 2024. gada 25. oktobra.

Tiesa informē, ka atbildētājam Arturam Mikalkevičam ir Civilprocesa likuma 74. pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu izskatīšanai, atbildētājs ir tiesīgs izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas.


OP 2024/112.UT8

Rīgas rajona tiesa informē ZINAIDU BEGININU, pers. kods 171247-18008, ka 2024. gada 2. septembrī plkst. 12.00 Z. Meierovica prospektā 1A, Jūrmalā, 6. zālē, tiesas sēdē tiks izskatīta SIA "INTER UNICO" prasība pret Zinaidu Begininu un Marinu Kuzņecovu par parāda piedziņu.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)