Laidiens: 20.04.2023., Nr. 77

Dažādi sludinājumi

OP 2023/77.DA1

Paziņojums par administratīvā pārkāpuma procesa izbeigšanu

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka administratīvā pārkāpuma procesā Nr. 21700000721322 ir pieņemts lēmums par prettiesiska lēmuma atcelšanu un administratīvā pārkāpuma procesa izbeigšanu.*

Vārds, uzvārds

Dzimšanas dati

Pēdējā deklarētā dzīvesvieta

Lēmuma datums un numurs

AUDRJUS NOMEIKA (AUDRIUS NOMEIKA)

11.05.1975.

Nav zināma

12.04.2023.

21700000721322-4

*Ar lēmuma pilnu tekstu var iepazīties sazinoties pa tālruni informācijai 67120640.


OP 2023/77.DA2

Paziņojums

Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Satiksmes drošības pārvaldes Satiksmes uzraudzības un koordinācijas birojs paziņo, ka ir pieņemti dokumenti.*

Dokumenta adresāta vārds, uzvārds

Dzimšanas datums

Pēdējā deklarētā dzīvesvietas adrese

Dokumenta datums

Dokumenta numurs

Dokumenta veids

ANTONS MAKSIMOVS

07.11.1978.

Daugavpils

11.04.2023.

GA24080640

Lēmums par procesa uzsākšanu un soda piemērošanu administratīvā pārkāpuma lietā

IGORS ŠŅITKOVS

30.07.1992.

Rīga

12.04.2023.

GA24089285

Lēmums par procesa uzsākšanu un soda piemērošanu administratīvā pārkāpuma lietā

*Ar dokumentu pilnu tekstu var iepazīties Rīgā, Ezermalas ielā 10B, tālrunis informācijai 67208428.


OP 2023/77.DA3

Lūgums atsaukties

Jūrmalas apbedīšanas birojs - SĒRU NAMS lūdz pieteikties tālāk minētā aizgājēja tuviniekus, zvanot pa tālr. 67732236, Jūrmalā, Raiņa ielā 1: 

PĒTERIS KAUZA, dzim. 07.12.1955., atrasts miris 2023. gada 16. februārī Artilērijas ielā 2A, Jūrmalā.


OP 2023/77.DA4

Lēmums par piedziņas vēršanu uz bezķermenisku mantu (kapitāla daļām)

2023.gada 18.aprīlī

Es, Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 71 zvērināts tiesu izpildītājs Oskars Muižnieks (prakses vietā: Ģertrūdes iela 62A-47, Rīga, LV-1011) izskatīju izpildu lietā, kas reģistrēta, pamatojoties uz Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas nolēmumu par parāda piedziņu no EDGARA JEROFEJEVA, par labu Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai, reģistrācijas Nr.90001870675, iegūto informāciju. Konstatēju, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā pieejamo informāciju parādniekam Edgaram Jerofejevam, pieder 3000 gab. SIA 7 Rent Group, reģistrācijas numurs 40103547432, kapitāla daļas. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 580.4 pantu, nolēmu:

1) apķīlāt parādniekam Edgaram Jerofejevam piederošās 3000 SIA 7 Rent Group kapitāla daļas;

2) noteikt, ka vienas SIA 7 Rent Group vērtība ir 1,00 EUR;

3) dot rīkojumu SIA 7 Rent Group valdei ievērot aizliegumu atsavināt vai ieķīlāt parādniekam Edgaram Jerofejevam, piederošās SIA 7 Rent Group kapitāla daļas, apgrūtināt tās ar citām lietu vai saistību tiesībām, mainīt to nominālvērtību un veikt citas darbības, kas samazina parādniekam piederošo kapitāla daļu vērtību;

4) dot rīkojumu SIA 7 Rent Group valdei visus naudas līdzekļus, kas pienākas parādniekam, ieskaitīt zvērināta tiesu izpildītāja Oskars Muižnieks depozīta kontā Valsts kasē, Nr.LV41TREL9199058001000.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 580.4 panta ceturto daļu no šī lēmuma saņemšanas dienas parādniekam ir aizliegts atsavināt apķīlātās kapitāla daļas, apgrūtināt tās ar citām lietu vai saistību tiesībām, mainīt to nominālvērtību, kā arī veikt citas darbības, kas samazina kapitāla daļu vērtību. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 580.4 panta trešo daļu piedzinējam un parādniekam ir tiesības 10 dienu laikā no lēmuma nosūtīšanas dienas lūgt zvērinātu tiesu izpildītāju pieaicināt ekspertu atkārtotai kapitāla daļu novērtēšanai. Personai, kura lūgusi atkārtotu novērtēšanu, būs jāsedz novērtēšanas izdevumi zvērināta tiesu izpildītāja noteiktajā termiņā, kas nevar būt īsāks par piecām dienām, iemaksājot nepieciešamo naudas summu zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā. Lēmumu var pārsūdzēt Civilprocesa likuma 632.pantā noteiktajā kārtībā, proti, Rīgas pilsētas tiesā 10 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Zvērināts tiesu izpildītājs Oskars Muižnieks


OP 2023/77.DA5

Paziņojums par nekustamo īpašumu novērtēšanu

Paziņoju, ka MAIJAI MIKENENAI, dzim. 01.03.1970., piederošajam nekustamajam īpašumam, kas atrodas Eksporta iela 12 - 143, Rīga, kadastra Nr.0100 920 5490, saskaņā ar Civilprocesa likuma 604.panta pirmo daļu noteikta piespiedu pārdošanas vērtība, kas ir 84 000,0 EUR; kas atrodas Hugo Celmiņa ielā 11 - 13, Rīgā, kadastra Nr.0100 909 3672, saskaņā ar Civilprocesa likuma 604.panta pirmo daļu noteikta piespiedu pārdošanas vērtība, kas ir 55 500,00 EUR; kas atrodas d/s Rozītes Nr.70; "d/s Rozītes Nr.70", Baldones pag., Ķekavas nov., kadastra Nr.8025 004 0026, saskaņā ar Civilprocesa likuma 604.panta pirmo daļu noteikta piespiedu pārdošanas vērtība, kas ir 2400,00 EUR.

Informēju, ka, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 604.panta otro un trešo daļu, Maijai Mikenenai, dzim. 01.03.1970., ir tiesības līdz 2023. gada 2.maijam lūgt nekustamo īpašumu atkārtotu novērtēšanu. Novērtēšanas izdevumus sedz persona, kura lūgusi atkārtotu novērtēšanu, iemaksājot nepieciešamo naudas summu tiesu izpildītāja depozīta kontā tiesu izpildītāja noteiktajā termiņā. Vērtētājs: Renārs Gulbis, sertifikāta Nr:143. Nekustamā īpašuma atkārtotas novērtēšanas izdevumi par katru nekustamo īpašumu sastāda 150,00 EUR, kas līdz 2023. gada 2.maijam iemaksājami Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.50 zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, reģistrācijas Nr.LV23037612353, depozīta kontā Nr.LV21TREL9199039001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī jānorāda - atkārtotas novērtēšanas izdevumi, izpildu lietu Nr.00980/050/2022, 00083/050/2023, 00109/050/2023, 00205/050/2023 un nekustamā īpašuma adrese.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)