Laidiens: 27.03.2023., Nr. 61

Izsoles

OP 2023/61.IZ1

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 11. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē nekustamo īpašumu Lielā iela 50-3, Mērsrags, Mērsraga pag., Talsu nov., kadastra Nr.88789000323, kas pieder Andrim Ruskulim. Parādnieks: Andris Ruskulis. Piedzinējs: (a) Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas Nr.90009112024, Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga, LV-1026, (b) Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, reģistrācijas Nr.90001870675, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV-1010. Novērtējums: EUR 6700,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: divistabu dzīvoklis mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā, Talsu novadā, Mērsraga pagastā, Mērsragā, ar kopējo platību 33,8 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 338/1044 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 88780030728001, un 338/1044 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 88780030728002. Nekustamais īpašums reģistrēts Mērsraga pagasta zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.88789000323. Pirmās izsoles sākumcena EUR 6700,00. Izsoles solis EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2023.gada 31.marts plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2023.gada 2.maijs plkst. 13.00.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 20.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 670,00. Tālr. 63232382. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2023/61.IZ2

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 11. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē nekustamo īpašumu Maija iela 3-18, Dundaga, Dundagas pag., Talsu nov., kadastra Nr. 88509000177, kas pieder Ervīnam Antoņenko. Parādnieks: Ervīns Antoņenko. Piedzinējs: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, reģistrācijas Nr.90001870675, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV-1010. Novērtējums: EUR 16 900,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: trīsistabu dzīvoklis mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas 3.stāvā Talsu novadā, Dundagas pagastā, Dundagā, ar kopējo platību 68,3 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 683/9303 domājamās daļas. Nekustamais īpašums reģistrēts Dundagas pagasta zemesgrāmatā, ar kadastra Nr. 88509000177. Pirmās izsoles sākumcena EUR 16 900,00. Izsoles solis EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2023.gada 31.marts plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2023.gada 2.maijs plkst. 13.00.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 20.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 1690,00. Tālr. 63232382. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2023/61.IZ3

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē Andim Šironovam piederošo nekustamo īpašumu Robežu iela 2, Valdemārpils Talsu nov., kadastra Nr.88170050012. Parādnieks: Andis Šironovs. Piedzinējs: Valsts Ieņēmumu dienests, reģistrācijas Nr.90000069281, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978. Novērtējums: EUR 20 900,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88170050012, un kopējo platību 1839 kv.m, būves (dzīvojamās mājas) ar kadastra apzīmējumu 88170050012001, un kopējo platību 165,8 kv.m, un būves (saimniecības ēkas) ar kadastra apzīmējumu 88170050012002. Nekustamais īpašums reģistrēts Valdemārpils pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.88170050012. Pirmās izsoles sākumcena EUR 20 900,00. Izsoles solis EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2023.gada 31.marts plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2023.gada 2.maijs plkst. 13.00.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 20.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 2090,00. Tālr. 63232382. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2023/61.IZ4

Izsole

Ritas Tovancevas maksātnespējas administratore Inese Volkova, amata apliecības Nr. 00213, prakses vieta: Krišjāņa Valdemāra iela 18-3A, Rīga, LV-1010, paziņo par Ritai Tovancevai piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli ar augšupejošu soli. Izsolē tiks pārdots nekustamais īpašums - ½ domājamā daļa no nekustamā īpašuma "Dzērvju pļavas", Mārupes pag., Mārupes nov., kadastra Nr. 80760020062 (turpmāk arī - nekustamais īpašums). Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala. Saskaņā ar zemesgrāmatas datiem nekustamā īpašumā kopējā platība sastāda 58 000 m2 (5,8 ha), savukārt saskaņā ar VZD Kadastra informācija sistēmas datiem (zemesgabala uzmērīšana veikta 05.2004.) - 61 000 m2 (6,01 ha). Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 53 600. Izsoles solis ir EUR 3000. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums 2023.gada 29.martā plkst. 13.00 un noslēgums 2023.gada 28.aprīlī plkst. 13.00.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2023.gada 18.aprīlim jāiemaksā administratores Ineses Volkovas norēķinu kontā LV94HABA0551041896311, AS "Swedbank", nodrošinājuma nauda 5360 EUR apmērā, kas sastāda 10% no nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtības, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums administratorei par autorizāciju izsolei. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.  Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Tālr. uzziņām 67130461.


OP 2023/61.IZ5

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Eduardam Eglītim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Krūmu ielā 30 - 29, Liepājā. Piedzinējs: MAS PNB Banka, adrese: Elizabetes iela 15 - 2, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 52,1 m2 un 521/43200 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2621 29, kadastra Nr. 1700 901 7189. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 14 100,00 EUR. Izsoles solis 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 17.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 1410,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2023.gada 28.marts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2023.gada 27.aprīlis. plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2023/61.IZ6

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 71.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Oskars Muižnieks (prakses vieta: Ģertrūdes iela 62A-47, Rīga) pārdod pirmajā izsolē Inesei Kukai piederošo nekustamo īpašumu: ½ domājamo daļu no dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Valdeķu ielā 59-47, Rīgā, kadastra numurs 0100 407 1371, reģistrēts Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Piedzinējs: PlusPlus Baltic OU, reģ. Nr. 12273105, Tartu mnt 83, Tallina, Igaunija. Nekustamā īpašuma novērtējums: EUR 11 000,00. Izsoles sākumcena: EUR 11 000,00. Izsoles solis: EUR 500. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums: 28.03.2023 plkst. 13.00. Izsoles noslēgums: 27.04.2023. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 17.04.2023., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma zvērināta tiesu izpildītāja Oskara Muižnieka, reģ. Nr.LV20046112971, depozīta kontā Nr. LV41TREL9199058001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2023/61.IZ7

Izsole

RP SIA "Rīgas satiksme" (reģistrācijas Nr.40003619950), juridiskā adrese: Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067, biroja adrese: Vestienas iela 35, LV-1035 Rīga, tel. 29386687; fakss 67104802, elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli pārdod - kustamo mantu 18 (astoņpadsmit) autobusus: IK E-91K - valsts Nr. FC4952 / reģ. apl. AD0351884, MERCEDES-BENZ 0 530 L Citaro 15m - valsts Nr. EU 2695 / reģ. apl. AD0139710, MERCEDES-BENZ 0 530 L Citaro 15m - valsts Nr.EU 3761 / reģ. apl. AD0151221, MERCEDES-BENZ 0 530 L Citaro 15m - valsts Nr. FH 6430 / reģ. apl. AD0522844, MERCEDES-BENZ 0 530 GN3 18m - valsts Nr. EL 2557/ reģ. apl. AD0597073, MERCEDES-BENZ 0 530 GN3 18m - valsts Nr. EL 2556 / reģ. apl. AD0597072, SOLARIS Urbino 18 - valsts Nr.EG 5542/ reģ. apl.AD 0595855, SOLARIS Urbino 18 - valsts Nr. EH 401 / reģ. apl. AD0595807, SOLARIS Urbino 18 - valsts Nr.KG 2409 / reģ. apl. AF1889784, SOLARIS Urbino 15 - valsts Nr. EU 1766 / reģ. apl. AD0137900, MERCEDES-BENZ 0 530 Citaro 12m - valsts Nr. EL 2546 / reģ. apl. AD0595835, MERCEDES-BENZ 0 530 L Citaro 15m - valsts Nr.FB 6794 / reģ. apl. AD0308456, MERCEDES-BENZ 0 530 L Citaro 15m - valsts Nr. FB 6793 / reģ. apl. AD0308455, MERCEDES-BENZ 0 530 L Citaro 15m - valsts Nr. EL 2551 / reģ. apl. AD0595841, MERCEDES-BENZ 0 530 L Citaro 15m - valsts Nr. EU 2702 / reģ. apl. AD0139719, MERCEDES-BENZ 0 530 L Citaro 15m - valsts Nr. FH 6429 / reģ. apl. AD0522843, MERCEDES-BENZ 0 530 L Citaro 15m - valsts Nr. EL2550 / reģ. apl. AD0595829, MERCEDES-BENZ 0 530 L Citaro 15m - valsts Nr. EU2710 / reģ. apl. AD0139742.

Izsoles sākumcena - EUR 34 679,00 bez PVN. Izsoles solis - EUR 200,00 bez PVN. Izsoles sākums - 2023. gada 24. martā plkst. 13.00. Izsoles nosolītā cena tiek aplikta ar PVN. Izsoles noslēguma datums - 2024. gada 24. aprīlis plkst. 13.00. Izsole norisinās Tiesu administrācijas elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 13. aprīlim jāiemaksā RP SIA "Rīgas satiksme" norēķinu kontā LV56PARX0006048641565, AS "CITADELE BANKA" SWIFT kods PARXLV22, nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsoles sākumcenas EUR 3467,90 (trīs tūkstoši četri simti sešdesmit septiņi euro un 90 centi), maksājuma mērķī norādot: "Pieteikuma nodrošinājums autobusu izsolei", un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei. Samaksa par pirkumu - 14 dienu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas. Kontaktpersona: Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālists Artūrs Savickis, tel. 26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Autobusus var apskatīt izsoles dalībnieki otrdienās un ceturtdienās no plkst. 7.30 līdz 16.00 Rīgā, Vestienas ielā 35 un Kleistu ielā 29, iepriekš piesakoties darba dienās no plkst. 7.30 līdz 16.00, apskates laiku saskaņojot vienu darba dienu iepriekš, zvanot uz telefona numuru +371 29428029 vai rakstot e-pastu: ivars.stipnieks@rigassatiksme.lv.


OP 2023/61.IZ8

Izsole

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu "Priedītes", Limbažos, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6601 008 0166, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6601 008 0157, 0,3110 ha platībā. Atsavināšanas ierosinātājs - Limbažu novada pašvaldība. Nekustamā īpašuma sākumcena ir 5000,00 EUR. Maksāšanas līdzeklis - nauda. Izsoles nodrošinājums - 500,00 EUR. Dalības maksa izsolē - 40,00 EUR. Izsoles solis - 100,00 EUR. Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2023. gada 26. aprīlim plkst.17.00 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos. Izsole notiks 2023.gada 28. aprīlī plkst. 10.00 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā "Izsoles, konkursi". Tālrunis uzziņām 64024986, 20251353.


OP 2023/61.IZ9

Izsole

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu "Kadiķi", Limbažos, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6601 008 0165, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6601 008 0156, 0,2644 ha platībā. Atsavināšanas ierosinātājs - Limbažu novada pašvaldība. Nekustamā īpašuma sākumcena ir 4600,00 EUR. Maksāšanas līdzeklis - nauda. Izsoles nodrošinājums - 460,00 EUR. Dalības maksa izsolē - 40,00 EUR. Izsoles solis - 100,00 EUR. Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2023.gada 26. aprīlim plkst.17.00 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos. Izsole notiks 2023.gada 28. aprīlī plkst.10.15 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā "Izsoles, konkursi". Tālrunis uzziņām 64024986, 20251353.


OP 2023/61.IZ10

Izsole

Ogres novada pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisija rīko atkārtotu (piekto) elektronisko izsoli ar augšupejošu soli Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Raiņa iela 7, Lielvārde, Ogres novads, kadastra numurs 7413 002 0500, kas sastāv no būves-kopmītnes tipa daudzstāvu ēkas ar kopējo platību 1209,90 m², kadastra apzīmējums 7413 002 0500 001, un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7413 002 0500, platība 904 m2, atsavināšanai. Sākumcena - EUR 24 800,00, solis - EUR 200, nodrošinājuma maksa - EUR 2480. Izsole sākas 28.03.2023. plkst. 13.00, noslēdzas 27.04.2023. plkst. 13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 28.03.2023. plkst.13.00 līdz 17.04.2023. plkst.23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Nosolītās summas apmaksas termiņš 11.05.2023. Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455) kontā: Valsts kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "Nekustamā īpašuma Raiņa ielā 7, Lielvārdē, izsoles nodrošinājums". Informācija par izsoles objektu (+371) 25784949 un par izsoles norisi pa tālruni (+371) 65020912.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)