Laidiens: 17.03.2023., Nr. 55

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2023/55.US1

Paziņojums par pienākumu izpildīt nolēmumu

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.50 zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša lietvedībā atrodas Rīgas pilsētas tiesas 2023. gada 13. martā izdotais izpildu raksts lietā Nr.07101855 par kompensācijas piedziņu 1027,42 EUR apmērā no Rolanda Rudzīša, dzim. 08.05.1987., par labu Ingusam Kampmanim. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 555.panta pirmo un trešo daļu, paziņoju ROLANDAM RUDZĪTIM, dzim. 08.05.1987., par pienākumu izpildīt minēto lēmumu, samaksājot parādu un sprieduma izpildes izdevumus, kopā 1284.42 EUR ne vēlāk kā līdz 2023.gada 27.martam. Naudas līdzekļi ieskaitāmi Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, reģistrācijas Nr.LV23037612353, depozīta kontā Nr.LV21TREL9199039001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas Nr.00226/050/2023 un parādnieka vārds un uzvārds.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)