Laidiens: 01.02.2023., Nr. 23

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2023/23.AKK1

Vidzemes Augstskola, reģ. Nr. LV90001342592, izsludina atklātu konkursu uz Vidzemes Augstskolas ATTĪSTĪBAS PROREKTORA amatu (profesijas kods 1345 02) uz rektora pilnvaru laiku; nepilns darba laiks - 20 stundas nedēļā

Uz attīstības prorektora amatu var kandidēt persona, kurai ir:

- maģistra grāds (doktora grāds tiks uzskatīts par priekšrocību)

- pieredze vadošā amatā

- nevainojama reputācija

Prorektora kompetences jomas un pilnvaras:

- nodrošināt ViA Attīstības stratēģijas īstenošanu, identificēt ViA attīstībai būtiskas politikas iniciatīvas augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju jomā Latvijā, Eiropā un pasaulē. Izstrādāt priekšlikumus ViA stratēģiskajai attīstībai

- koordinēt zināšanu pārneses un inovāciju ekosistēmas izveidi un attīstību ViA, tajā skaitā plānot nepieciešamo resursu piesaisti

- atbildēt par stratēģiski svarīgu partnerību veidošanu un uzturēšanu Latvijas un starptautiskā mērogā, nodrošināt starptautiskās sadarbības un attīstības jautājumu pārraudzību un operatīvo vadību inovāciju jomā

- pārraudzīt ViA projektu portfeli, koordinēt stratēģiskās attīstības projektu izstrādi, īstenošanu un pēcuzraudzību, atbildēt par projektu savstarpējo papildinātību un ietekmi uz ViA Attīstības stratēģijas izpildi

- plānot un koordinēt pārraudzībā esošo struktūrvienību/struktūrgrupu darbību un personāla darbu

Atalgojums 1428,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Līdz 2023.gada 26.februārim ar elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu (motivācijas vēstuli, izvērstu redzējumu par prorektora kompetencē esošo jomu attīstību ViA, dokumentu kopijas, kas apliecina izglītību, un CV) sūtīt uz e-pastu: agrita.somase@va.lv ar norādi "Konkurss uz attīstības prorektora amatu".

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar ViA rektori, rakstot uz e-pastu: agnese.davidsone@va.lv.


OP 2023/23.AKK2

Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA), reģ. Nr. 40003402986, izsludina konkursu uz vakanto akadēmiskā personāla amata vietu:

- docents - 1 amata vieta

Prasības pretendentiem/-ēm:

- maģistra vai doktora grāds

- angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī

- pedagoģiskā darba pieredze augstākajā izglītībā

Darba algas likme - no 11,25 eiro par vienu akadēmisko stundu.

Darba pienākumi:

- sagatavot un vadīt studiju kursus vadībzinību jomā

- ievietot un regulāri aktualizēt informāciju Moodle sistēma par pasniedzamo kursu/kursiem

- piedalīties EKA organizētajos zinātniskajos, metodiskajos un mācību pasākumos

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, ir jāiesniedz Ekonomikas un kultūras augstskolas rektoram adresēts iesniegums un dokumentu noraksti, kas apliecina augstāko izglītību un akadēmiskos un zinātniskos grādus, dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae) Europass formā, kā arī citi dokumenti, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju. Ja pretendents konkursā darbam EKA piedalās pirmo reizi, jāuzrāda dokumentu oriģināli.

Dokumenti ir jāiesniedz Ekonomikas un kultūras augstskolā Rīgā, Pērnavas ielā 62, 406. kabinetā, vai jāsūta elektroniski parakstītie dokumenti uz e-pastu: administracija@eka.edu.lv. Konkursa termiņš ir viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".


OP 2023/23.AKK3

Iekšlietu ministrija, juridiskā adrese: Rīgā, Čiekurkalna 1.līnija 1, korp. 2, LV-1026, izsludina konkursu uz Juridiskā departamenta Starptautisko tiesību nodaļas jurista (valsts civildienesta ierēdņa) amatu uz noteiktu laiku

Prasības amata pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība tiesību zinātnē - iegūta jurista kvalifikācija

- darba pieredze jurista amatā vai valsts pārvaldē

- labas starptautisko tiesību zināšanas

- labas angļu valodas zināšanas, vēlamas krievu valodas zināšanas

- labas analītiskās spējas, spēja paust un aizstāvēt savu viedokli

- labas iemaņas darbā ar datoru

- augsta atbildības izjūta, precizitāte un labas komunikācijas prasmes

Amata pamatpienākumi - izstrādāt normatīvo aktu projektus un starptautisko līgumu projektus. Piedalīties normatīvo aktu projektu un starptautisko līgumu projektu virzīšanā, kā arī sniegt atzinumus par citu ministriju un institūciju izstrādātajiem normatīvo aktu un starptautisko līgumu projektiem. Vērtēt Eiropas Savienības normatīvos aktus un nodrošināt to ieviešanu nacionālajos normatīvajos aktos. Izskatīt citu ministriju un institūciju pieprasījumus, kā arī sagatavot atbildes uz tiem.

Mēnešalgu piedāvājam no 1700 līdz 2000 euro pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikuma vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) iesniegt ne vēlāk kā divdesmit dienas no paziņojuma publicēšanas dienas Iekšlietu ministrijas Personāla vadības un administratīvā departamenta Personāla vadības nodaļā Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1, korp. 2, LV-1026 vai uz e-pastu: vakance@iem.gov.lv ar norādi - "Konkursam uz vakanto jurista amatu". Tālr. informācijai 67219533.


OP 2023/23.AKK4

Būvniecības valsts kontroles birojs izsludina atklātu konkursu uz vakanto Juridiskās nodaļas vadītāja vietnieka/-ces ierēdņa amatu (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Ja pārzini administratīvo un administratīvo pārkāpumu procesu, ir pieredze tiesvedībās un dažādu procesu uzraudzībā un plānošanā, kā arī esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Galvenie amata pienākumi:

- piedalīties nodaļas darbu plānošanā, organizēšanā un uzraudzībā, t.sk. kvalitātes vadības un iekšējās kontroles sistēmu ieviešanā un uzturēšanā

- nodrošināt vienveidīgu tiesību normu izpratni un piemērošanu būvniecības jomā, t.sk. izskatīt apstrīdēšanas iesniegumus un piedalīties būvniecības informācijas sistēmas pilnveidē

- nodrošināt administratīvo pārkāpumu procesu īstenošanu nodaļas kompetences ietvaros

- nodrošināt, kontrolēt un pilnveidot piespiedu izpildes procesu

- uzraudzīt līgumu izstrādes procesu

- uzraudzīt tiesvedības procesus un pārstāvēt Biroju tajos

Sagaidām, ka tev ir:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- atbilstība prasībām darbam ar valsts noslēpuma izmantošanu vai tā aizsardzību

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē (iegūta profesionālā jurista kvalifikācija)

- vismaz divu gadu pieredze ar amata pienākumu izpildi saistītā jomā

- būvniecības un enerģētikas nozares normatīvo aktu pārzināšana

- administratīvā un administratīvā pārkāpuma procesa iestādē un tiesā pārzināšana

- praktiskā pieredze iestādes pārstāvībai tiesā un citās institūcijās

- izpratne par kvalitātes vadības un iekšējās kontroles sistēmu

- praktiskā pieredze struktūrvienības darba plānošanā, organizēšanā, uzraudzībā

- augsta atbildības un tiesiskuma apziņa, precizitāte, labas komunikācijas prasmes

- augsta stresa noturība, spēja strādāt intensīva intelektuālā darba apstākļos, precīzi un operatīvi veicot darbu

- prasme noskaidrot un vērtēt lietas būtiskos tiesiskos un faktiskos apstākļus (tai skaitā prasme iegūt, apstrādāt, analizēt un vērtēt informāciju un dokumentus) un juridiski argumentēt izdarītos secinājumus

- teicamas valsts valodas zināšanas (C līmenī)

Mēs piedāvājam:

- dinamisku, atbildīgu un profesionāli izaicinošu darbu enerģiskā komandā

- mēnešalgu no 1890 EUR līdz 2100 EUR pirms nodokļu nomaksas

- atvaļinājuma pabalstu līdz 40% no noteiktās mēnešalgas

- papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām, atkarībā no darba izpildes novērtējuma

- nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisi

- mācību un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas

- sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu un motivējošu bonusu sistēmu

Aicinām tevi līdz š.g. 21.februārim nosūtīt uz e-pasta adresi: pasts@bvkb.gov.lv vai iesniegt Būvniecības valsts kontroles birojā, K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, ar norādi "Juridiskās nodaļas vadītāja vietnieka/-ces konkursam", šādus dokumentus:

1) pieteikuma vēstuli dalībai konkursā, kas raksturo tavas zināšanas, prasmes un piemērotību veicamajam darbam, iekļaujot apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

2) dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae), iekļaujot apliecinājumu par valsts valodas prasmēm;

3) izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

Informējam, ka tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai. Tālr. uzziņām 67013304.

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi, atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Personas datu apstrādes pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013.


OP 2023/23.AKK5

Būvniecības valsts kontroles birojs izsludina atklātu konkursu uz vakanto Juridiskās nodaļas vecākā/-s juriskonsulta/-es ierēdņa amatu (4 amata vietas uz nenoteiktu laiku)

Ja pārzini administratīvo, administratīvo pārkāpumu un tiesvedības procesu un esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Galvenie amata pienākumi:

- izskatīt lietas par Biroja struktūrvienību apstrīdētajiem un pārsūdzētajiem lēmumiem, sagatavot lēmumu projektus

- sagatavot ar tiesvedību saistītos dokumentu projektus, sūdzības administratīvajās lietās, administratīvo pārkāpumu lietās, civillietās un krimināllietās

- izskatīt iesniegumus un sagatavot atbilžu projektus, tajā skaitā lēmumu projektus

- izvērtēt un sagatavot Biroja kompetencē ietilpstošajās jomās noslēdzamo līgumu un līgumu grozījumu projektus, kā arī cita veida dokumentus

- sagatavot atzinumus par tiesību aktu projektiem, piedalīties tiesību aktu projektu izstrādē, t.sk. saistībā ar Biroja pārziņā esošajām informācijas sistēmām

- pārstāvēt Biroju tiesvedības procesos, kā arī juridiskajos jautājumos valsts pārvaldes iestādēs un citās institūcijās

Sagaidām, ka tev ir:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē (iegūta profesionālā jurista kvalifikācija)

- vismaz divu gadu pieredze ar amata pienākumu izpildi saistītā jomā

- profesionālās zināšanas, prasmes un pieredze administratīvo lietu un administratīvo pārkāpumu lietu, kā arī lēmumu projektu, atzinumu par tiesību aktu projektiem un citu juridiska rakstura dokumentu sagatavošanā, administratīvā procesa iestādē pārzināšana

- prasme pārstāvēt iestādi tiesā

- augsta atbildības un tiesiskuma apziņa, precizitāte un labas komunikācijas prasmes

- prasme izmantot tiesību avotus un piemērot tiesību normas

- prasme noskaidrot un vērtēt lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, kā arī spēja juridiski argumentēt izdarītos secinājumus

- teicamas valsts valodas zināšanas (C līmenī)

Mēs piedāvājam:

- dinamisku, atbildīgu un profesionāli izaicinošu darbu enerģiskā komandā

- mēnešalgu no 1350 EUR līdz 1500 EUR pirms nodokļu nomaksas

- atvaļinājuma pabalstu līdz 40% apmērā no noteiktās mēnešalgas

- papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām, atkarībā no darba izpildes novērtējuma

- nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisi

- mācību un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas

- sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu un motivējošu bonusu sistēmu

Aicinām tevi līdz š.g. 21.februārim nosūtīt uz e-pasta adresi: pasts@bvkb.gov.lv vai iesniegt Būvniecības valsts kontroles birojā, K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, ar norādi "Juridiskās nodaļas vecākā/-s juriskonsulta/-es konkursam", šādus dokumentus:

1) pieteikuma vēstuli dalībai konkursā, kas raksturo tavas zināšanas, prasmes un piemērotību veicamajam darbam, iekļaujot apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

2) dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae), iekļaujot apliecinājumu par valsts valodas prasmēm;

3) izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

Informējam, ka tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai. Tālr. uzziņām 67013304.

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi, atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Personas datu apstrādes pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013.


OP 2023/23.AKK6

Būvniecības valsts kontroles birojs izsludina atklātu konkursu uz vakanto Informācijas sistēmu departamenta Energoresursu informācijas sistēmu attīstības nodaļas sistēmu analītiķa/-es darbinieka amatu (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Ja esi speciālists ar pieredzi informācijas sistēmu administrēšanā, kā arī esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Galvenie amata pienākumi:

- veikt Biroja pārziņā esošo Energoresursu informācijas sistēmu (turpmāk - Sistēmu) analīzi atbilstoši lietotāju vajadzībām un priekšlikumiem, kā arī normatīvā regulējuma grozījumiem

- sistematizēt informāciju par Sistēmu funkcionālo un tehnisko darbību

- apkopot informāciju par Sistēmu lietotāju pieteiktajām problēmām

- identificēt kļūdas vai nepilnības, sagatavot atskaites par pieteiktajām un identificētajām problēmām, sniegt priekšlikumus identificēto problēmu novēršanai un Sistēmu pilnveidei

- veikt Sistēmu funkcionalitātes testēšanu

- līdzdarboties informācijas sistēmu nepieciešamo programmatūras izmaiņu tehniskās specifikācijas izstrādē, kā arī sistēmu/tehnoloģiju izstrādes un attīstības projektu īstenošanā

Sagaidām, ka tev ir:

- pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība informāciju tehnoloģijās vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība citā jomā, kas papildināta ar atbilstošām studijām

- vismaz viena gada profesionālā pieredze ar amata pienākumiem saistītā jomā

- izpratne par informācijas sistēmu administrēšanu

- prasme sagatavot tehnisko dokumentāciju

- spēja strādāt intensīva darba režīmā

- analītiska domāšana, spēja identificēt problēmas un iniciēt alternatīvos risinājumus

- teicamas valsts valodas zināšanas (C līmenī)

- teicamas komunikācijas un saskarsmes spējas

Mēs piedāvājam:

- stabilu, atbildīgu un interesantu darbu ar profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- mēnešalgu no 1260 EUR līdz 1400 EUR pirms nodokļu nomaksas

- atvaļinājuma pabalstu līdz 40% no noteiktās mēnešalgas

- papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām, atkarībā no darba izpildes novērtējuma

- nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisi

- mācību un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas

- sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu un motivējošu bonusu sistēmu

Aicinām tevi līdz š.g. 21.februārim nosūtīt uz e-pasta adresi: pasts@bvkb.gov.lv vai iesniegt Būvniecības valsts kontroles birojā, K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, ar norādi: "Informācijas sistēmu departamenta Energoresursu informācijas sistēmu attīstības nodaļas sistēmu analītiķa/-es amata konkursam", šādus dokumentus:

1) pieteikuma vēstuli dalībai konkursā, kas raksturo tavas zināšanas, prasmes un piemērotību veicamajam darbam;

2) dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauj arī apliecinājumu par valsts valodas prasmēm;

3) izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

Informējam, ka tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai. Tālr. uzziņām 67013304.

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi, atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Personas datu apstrādes pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013.


OP 2023/23.AKK7

Būvniecības valsts kontroles birojs izsludina atklātu konkursu uz vakanto Būvniecības kontroles departamenta Būvdarbu kontroles nodaļas inspektora/-es darbinieka amatu (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Ja tici, ka būvju drošība ir svarīga nākamajām paaudzēm, kā arī esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Galvenie amata pienākumi:

- piedalīties un sniegt atbalstu būvinspektoram ēku ekspluatācijas drošuma pārbaudēs, sazinoties ar ēku īpašniekiem, organizējot apsekošanu un sagatavojot atzinumu projektus

- sniegt atbalstu būvinspektoram būvdarbu valsts kontrolē un Biroja kompetencē esošu inženierbūvju/ēku pieņemšanā ekspluatācijā, piedaloties attiecīgo dokumentu pārbaudē un objekta apsekošanā t.sk. veicot instrumentālus mērījumus; sagatavot atzinumu projektus

- līdzdarboties iesniegumu, paskaidrojumu un tehniskās apsekošanas (izpētes) atzinumu izskatīšanā un lēmumu sagatavošanā

- nodrošināt kontroles un uzraudzības lietu dokumentācijas kārtošanu un uzglabāšanu atbilstoši noteiktajai kārtībai

- piedalīties iesniegumu un sūdzību izskatīšanā attiecībā uz Biroja kompetencē esošajām būvēm

Sagaidām, ka tev ir:

- pirmā līmeņa augstākā izglītība

- vēlama pieredze būvniecības jomā un izpratne par administratīvo procesu iestādē

- vēlamas zināšanas par būvniecības nozares normatīvajiem aktiem, standartiem un būvniecības procesu

- vēlamas zināšanas par mērinstrumentu pielietošanu būvniecībā

- teicamas valsts valodas zināšanas (C līmenī)

- spēja savlaicīgi un objektīvi izskatīt jautājumus, prasme organizēt savu darbu

- vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība

Mēs piedāvājam:

- stabilu, atbildīgu un interesantu darbu ar profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- mēnešalgu no 1350 EUR līdz 1500 EUR pirms nodokļu nomaksas

- atvaļinājuma pabalstu līdz 40% no noteiktās mēnešalgas

- papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām, atkarībā no darba izpildes novērtējuma

- nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisi

- mācību un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas

- sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu un motivējošu bonusu sistēmu

Aicinām tevi līdz š.g. 21.februārim nosūtīt uz e-pasta adresi: pasts@bvkb.gov.lv vai iesniegt Būvniecības valsts kontroles birojā, K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, ar norādi: "Būvniecības kontroles departamenta Būvdarbu kontroles nodaļas inspektora/-es amata konkursam", šādus dokumentus:

1) pieteikuma vēstuli dalībai konkursā, kas raksturo tavas zināšanas, prasmes un piemērotību veicamajam darbam.

2) dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauj arī apliecinājumu par valsts valodas prasmēm;

3) izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

Informējam, ka tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai. Tālr. uzziņām 67013304.

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi, atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Personas datu apstrādes pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013.


OP 2023/23.AKK8

Tieslietu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde tieslietu nozarēs, izstrādā, organizē un koordinē politiku 20 jomās; ir augstākā iestāde 11 padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm; sadarbības partneris citām nozaru ministrijām, nevalstiskajām organizācijām, profesionālajām asociācijām.

Aicinām tevi komandā

JURIDISKĀS PALĪDZĪBAS ADMINISTRĀCIJAS JURIDISKĀS NODAĻAS JURISKONSULTA ierēdņa amatā (noteiktu laiku)

Mēs tev uzticēsim:

- izvērtēt valsts kompensācijas pieprasījumus, t.sk. pārrobežu gadījumos, un sagatavot lēmumus un citu dokumentu projektus

- veikt paziņojumu par valsts juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā pārbaudi un sagatavot vēstuļu projektus

- izstrādāt iekšējo normatīvo aktu, privāttiesisko un publisko tiesību līgumu projektus, veicot to iepriekšējo papildpārbaudi

Sagaidām, ka tev ir:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs, kas atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim

- zināšanas juridisko dokumentu izstrādē un noformēšanā

- pieredze jurista darbā, t.sk. tiesu sistēmā

- zināšanas administratīvā procesa un kriminālprocesa tiesībās

- angļu un krievu valodas zināšanas

- prasme argumentēt viedokli

- kompetences: analītiskā domāšana, orientācija uz klientu, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, patstāvība, ētiskums

- prasme strādāt ar MS Ofifice un interneta resursiem lietotāja līmenī

Mēs piedāvājam:

- mēnešalgu no 1120 euro līdz 1240 euro

- veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika) un sociālās garantijas

- darba vietu Rīgas centrā

- elastīgu darba laiku, kā arī iespēju strādāt attālināti

- stabilitāti un uz ilgtermiņu balstītu sadarbību

- atsaucīgus un profesionālus kolēģus

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām un informāciju par iegūto profesionālo pieredzi, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: personals@tm.gov.lv, 14 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas brīža. Tālr. uzziņām: Tieslietu ministrijā 67036722, Juridiskās palīdzības administrācijā 67515302.


OP 2023/23.AKK9

Tieslietu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde tieslietu nozarēs, izstrādā, organizē un koordinē politiku 20 jomās; ir augstākā iestāde 11 padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm; sadarbības partneris citām nozaru ministrijām, nevalstiskajām organizācijām, profesionālajām asociācijām.

Aicinām tevi komandā

JURIDISKĀS PALĪDZĪBAS ADMINISTRĀCIJAS JURIDISKĀS PALĪDZĪBAS NODROŠINĀJUMA NODAĻAS JURISKONSULTA ierēdņa amatā (uz nenoteiktu laiku)

Mēs tev uzticēsim:

- izvērtēt personu iesniegumus valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam, sagatavot administratīvo aktu projektus, sniegt konsultācijas par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanas kārtību, t.sk. pārrobežu strīdos

- izvērtēt personu iesniegumus par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības līguma slēgšanu, sagatavot juridiskās palīdzības līgumu projektus, veikt juridiskās palīdzības sniedzēju paziņojumu atbilstības pārbaudi

Sagaidām, ka tev ir:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs, kas atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim

- zināšanas juridisko dokumentu izstrādē un noformēšanā

- pieredze jurista darbā, t.sk. tiesu sistēmā

- zināšanas administratīvā procesa un civilprocesa tiesībās

- angļu un krievu valodas zināšanas

- prasme argumentēt viedokli

- kompetences: analītiskā domāšana, orientācija uz klientu, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, patstāvība, ētiskums

- prasme strādāt ar MS Office un interneta resursiem lietotāja līmenī

Mēs piedāvājam:

- mēnešalgu no 1120 euro līdz 1240 euro

- veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika) un sociālās garantijas

- darba vietu Rīgas centrā

- elastīgu darba laiku, kā arī iespēju strādāt attālināti

- stabilitāti un uz ilgtermiņu balstītu sadarbību

- atsaucīgus un profesionālus kolēģus

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām un informāciju par iegūto profesionālo pieredzi, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: personals@tm.gov.lv, 14 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas brīža. Tālr. uzziņām: Tieslietu ministrijā 67036722, Juridiskās palīdzības administrācijā 67515302.


OP 2023/23.AKK10

Tieslietu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde tieslietu nozarēs, izstrādā, organizē un koordinē politiku 20 jomās; ir augstākā iestāde 11 padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm; sadarbības partneris citām nozaru ministrijām, nevalstiskajām organizācijām, profesionālajām asociācijām.

Aicinām tevi komandā

JURIDISKĀS PALĪDZĪBAS ADMINISTRĀCIJAS PIEDZIŅAS NODAĻAS JURISKONSULTA ierēdņa amatā (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs, kas atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim

- pieredze jurista darbā vai darbā tiesu sistēmā

- zināšanas juridisko dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā

- zināšanas kriminālprocesa un administratīvā procesa tiesībās

- prasme argumentēt viedokli

- prasme strādāt ar MS Ofifice un interneta resursiem lietotāja līmenī

- orientācija uz rezultātu sasniegšanu un analītiskā domāšana

- orientācija uz klientu

Veicamie pienākumi:

- nodrošināt valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanai izmaksāto līdzekļu un izmaksāto valsts kompensāciju cietušajiem piedziņu

- atbildēt uz iesniegumiem kompetences ietvaros

- atbilstoši savai kompetencei pārstāvēt nodaļu, iestādi citās valsts pārvaldes iestādēs, tiesā, citās organizācijās un starptautiskajās institūcijās

- sniegt priekšlikumus cietušajiem izmaksātās valsts kompensācijas piedziņas mehānisma un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanai izmaksāto līdzekļu piedziņas mehānisma pilnveidošanai, tai skaitā par nepieciešamajiem grozījumiem iekšējos un ārējos normatīvajos aktos

Mēnešalga:

- mēnešalga no 1120 euro līdz 1240 euro

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām un informāciju par iegūto profesionālo pieredzi, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: personals@tm.gov.lv, 14 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas brīža. Tālr. uzziņām: Tieslietu ministrijā 67036722, Juridiskās palīdzības administrācijā 67515302.


OP 2023/23.AKK11

Latvijas Republikas Saeima, nodokļu maksātāja kods 90000028300, izsludina atklātu konkursu uz vakanto amata vietu - Saeimas Administrācijas vecākā administratora (vakance uz nenoteiktu laiku)

Galvenās prasības pretendentiem /-ēm:

- augstākā vai vidējā profesionālā izglītība, periodiska kvalifikācijas paaugstināšana amata atbilstības jomās

- iepriekšēja pieredze dokumentu pārvaldības jomā un darbā ar standartdokumentu sagatavošanu

- precizitāte darbā ar dokumentāciju un zināšanas par dokumentu, tai skaitā elektronisko dokumentu, aprites un noformēšanas kārtību

- prasme strādāt ar datoru (MS Word, MS Excel, e-pasts, datubāzes, interneta pārlūkprogrammas), darbā lietojamo biroja tehniku

- svešvalodas (angļu valodas) zināšanas vismaz B1 valodas apguves līmenī (saskaņā ar Eiropas Padomes noteiktajiem svešvalodu apguves līmeņiem)

- zināšanas par ierobežotas pieejamības informācijas (tostarp personas datu) aizsardzības normatīvo regulējumu

- augsta atbildības sajūta, precizitāte, spēja strādāt intensīvi, sistemātiski un patstāvīgi risināt darba uzdevumus, gatavība apgūt jaunas zināšanas

- komunikācijas un sadarbības prasmes

- valsts valodas (C1) līmeņa zināšanas

Galvenie pienākumi:

- sniegt organizatorisko, koordinējošo un tehnisko atbalstu Saeimas Administrācijas izpilddirektora un Saeimas Administrācijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju direktora (turpmāk - Saeimas Administrācijas vadība) funkciju izpildes nodrošināšanai, tostarp piedalīties plānoto vizīšu, sanāksmju un darba grupu organizēšanā, atbildēt uz telefona zvaniem, koordinēt informācijas un dokumentu apriti, risināt saimnieciskos jautājumus, sagatavot un pavairot dokumentus un nodot tālākai virzīšanai

- veikt sanāksmju protokolēšanu, nodrošinot normatīvajiem aktiem atbilstošu protokola noformēšanu

- operatīvi vadīt un koordinēt informācijas un dokumentu apmaiņu starp Saeimas Administrācijas vadību, Saeimas struktūrvienībām un darbiniekiem, kā arī citiem adresātiem

- veikt saimniecisko līgumu noformēšanas atbilstības pārbaudi, reģistrāciju un savlaicīgu un pilnīgu uzkrāšanu līgumu datu bāzē, kā arī atbilstošu līguma izpildes dokumentu ievietošanu līgumu datu bāzē

- veikt datu tehnisku ievadīšanu un aktualizēšanu noteiktās Saeimas informācijas sistēmās un datubāzēs, ja nepieciešams, sadarbojoties ar citām Saeimas struktūrvienībām

- veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu Saeimas Administrācijas vadības lietvedībā esošo dokumentu, tai skaitā elektronisko dokumentu, pārvaldības procesu atbilstoši normatīvajiem aktiem, tostarp organizēt saņemtās un nosūtāmās korespondences un dokumentu apriti, kontrolēt to izpildes termiņus, pārbaudīt nosūtāmo dokumentu precizitāti (gramatikas un interpunkcijas prasībām) un satura atbilstību

- amata kompetences ietvaros sagatavot kvalitatīvus dokumentu projektus

Piedāvājam:

- dinamisku darbu un iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un zināšanas

- stabilu atalgojumu (amatam noteikta 10. mēnešalgu grupa, mēnešalgas diapazons (bruto) no 1111 līdz 1335 euro)

- normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas

Pretendenta iesniedzamie dokumenti:

- motivēta pieteikuma vēstule ar praktiskās pieredzes aprakstu attiecībā uz amatam noteiktajām atbildības jomām, kā arī vēlama informācija par adresātu (-iem) esošajā un/vai iepriekšējās darba vietās, kas var sniegt informāciju par amata kandidāta atbilstību amata prasībām

- Curriculum Vitae (Europass formā), nenorādot personas sensitīvos datus

- izglītību apliecinošu dokumentu kopijas. Ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, papildus - Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtās izglītības pielīdzināšanu Latvijā piešķirtajam akadēmiskajam grādam vai diplomam

- valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, nepieciešamais valsts valodas prasmes līmenis - C līmeņa 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās izglītības programmās latviešu valodā)

- amata kandidāts pieteikumam papildus var pievienot citus dokumentus, kas raksturo viņa kvalifikāciju vakantajam amatam, tostarp kvalifikācijas paaugstināšanu amata kompetences jomās (nav obligāta prasība).

Minētos dokumentus līdz 2023. gada 7.februārim (ieskaitot) lūdzam iesniegt Jēkaba ielā 11, Rīgā, LV-1811, Saeimas Administrācijas Personāla nodaļai - papīra formātā aploksnē, uz kuras norāda: "Konkursam: Saeimas Administrācijas vecākais administrators", vai iesniegt elektroniski (kas ietver ar drošu elektronisku parakstu parakstītu motivētu pieteikuma vēstuli) uz e-pastu: saeima@saeima.lv. Papildus informējam, ka iesniedzamo dokumentu kopumu ir iespējams iesniegt, izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv 155. e pakalpojumu, nosūtot tos uz Saeimas e-adresi: 90000028300. Tālr. uzziņām 67087272.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Latvijas Republikas Saeima informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Saeima, adrese: Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811, e-pasts - datuaizsardziba@saeima.lv. Informācija par personu datu apstrādi Saeimā https://saeima.lv/datu-apstrade/.


OP 2023/23.AKK12

Latvijas Republikas Saeima, nodokļu maksātāja kods 90000028300, izsludina atklātu konkursu uz vakanto amata vietu - Saeimas Administrācijas Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas darba aizsardzības inženieris ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā (vakance uz nenoteiktu laiku)

Galvenās prasības pretendentiem /-ēm:

- augstākā izglītība darba aizsardzības jomā, periodiska zināšanu papildināšana

- apliecība par profesionālās pilnveides izglītību ugunsdrošībā

- vēlama apliecība par profesionālās pilnveides izglītību civilās aizsardzības jomā (darba tiesisko attiecību laikā darba devēja noteiktā termiņā obligāti iegūstama)

- vēlama apliecība par profesionālās pilnveides izglītību darba aizsardzības jomā (darba tiesisko attiecību laikā darba devēja noteiktā termiņā obligāti iegūstama)

- iepriekšējā darba pieredze darba ugunsdrošības jomā

- vēlama iepriekšēja darba pieredze civilās aizsardzības jomā

- zināšanas amata kompetences jomās

- spēja pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību, strādāt precīzi un kvalitatīvi

- spēja patstāvīgi un normatīviem aktiem atbilstoši risināt ar ugunsdrošību saistītus jautājumus, tostarp sadarbībā ar Saeimas Administrācijas drošības biroju - ar civilo aizsardzību saistītus jautājumus

- komunikācijas un sadarbības prasmes

- prasme strādāt ar datoru (MS Word, MS Excel, e-pasts, interneta pārlūkprogrammas, darbam nepieciešamās informācijas sistēmas un datubāzes) un rīcībā esošo tehniku

- valsts valodas augstākā (C2) līmeņa zināšanas

- atbilstība prasībām, lai saņemtu speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam

Galvenie pienākumi:

- organizēt un uzturēt ugunsdrošības sistēmu Saeimā

- veikt ugunsdrošības risku izvērtēšanu un iespējamo seku prognozēšanu, kā arī amata kompetences ietvaros sadarbībā ar Saeimas Administrācijas struktūrvienībām veikt civilās aizsardzības risku izvērtēšanu un iespējamo seku prognozēšanu

- kontrolēt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību izpildi Saeimas valdījumā esošajās ēkās

- izstrādāt un aktualizēt ugunsdrošības jautājumus reglamentējošus iekšējos normatīvos dokumentus (plānus, noteikumus, instrukcijas un citus dokumentus)

- organizēt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšrakstu izpildi attiecībā uz spēkā esošo ugunsdrošības normu un standartu ievērošanu Saeimas valdījumā esošajās ēkās, kā arī konstatēto trūkumu novēršanu

- sadarbībā ar Saeimas Administrācijas Saeimas drošības biroju izstrādāt un uzturēt aktuālu civilās aizsardzības plānu, organizēt un īstenot Saeimas darbinieku apmācību un instruktāžu civilās aizsardzības jomā

- organizēt un īstenot Saeimas darbinieku apmācību un instruktāžu ugunsdrošības jautājumos. Uzturēt aktuālu normatīvajiem aktiem atbilstošu datu bāzi par veiktajām instruktāžām ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomās

- kontrolēt ugunsdzēsības līdzekļu un ugunsaizsardzības sistēmu uzturēšanu, organizēt to regulārās pārbaudes un apkopes, plānot ugunsaizsardzības sistēmu atjaunošanas un uzlabošanas darbus

- nepieciešamības gadījumos izsniegt norīkojumus ugunsbīstamo darbu veikšanai

- nodrošināt sadarbību ar pakalpojumu sniedzējiem amata kompetences jomā, kā arī veikt normatīvajos aktos noteiktos pasākumus ugunsdrošības prasību nodrošināšanai attiecībā uz pakalpojumu sniedzējiem Saeimā

- sadarbībā ar Saeimas Administrācijas struktūrvienībām veikt nepieciešamos pasākumus, lai ugunsdrošības un civilās aizsardzības funkciju īstenošanai tiktu ieviesti e risinājumi

- sniegt atbalstu darba aizsardzības pasākumu īstenošanā Saeimā

- konsultēt Saeimas darbiniekus jautājumos, kas saistīti ar ugunsdrošību un civilo aizsardzību

Piedāvājam:

- dinamisku darbu un iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un zināšanas

- stabilu atalgojumu (amatam noteikta 12. mēnešalgu grupa, mēnešalgas diapazons (bruto) no 1450 līdz 1859 euro)

- normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas

Pretendenta iesniedzamie dokumenti:

- motivēta pieteikuma vēstule ar praktiskās pieredzes aprakstu attiecībā uz amatam noteiktajām atbildības jomām (tostarp ar ietvertu apliecinājumu, ka kandidāts atbilst likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta otrajā un trešajā daļā noteiktajām prasībām, lai saņemtu speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam), kā arī vēlama informācija par adresātu (-iem) esošajā un/vai iepriekšējās darba vietās, kas var sniegt informāciju par amata kandidāta atbilstību amata prasībām

- Curriculum Vitae (Europass formā), nenorādot personas sensitīvos datus

- izglītību apliecinošu dokumentu kopijas. Ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, papildus - Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtās izglītības pielīdzināšanu Latvijā piešķirtajam akadēmiskajam grādam vai diplomam

- apliecības par profesionālās pilnveides izglītību ugunsdrošībā kopija (obligāta prasība), kā arī civilās aizsardzības un darba aizsardzības jomā kopijas (ja iegūtas)

- valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, nepieciešamais valsts valodas prasmes līmenis - C līmeņa 2.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās izglītības programmās latviešu valodā)

- amata kandidāts pieteikumam papildus var pievienot citus dokumentus, kas raksturo viņa kvalifikāciju vakantajam amatam, tostarp kvalifikācijas paaugstināšanu amata kompetences jomās (nav obligāta prasība)

Minētos dokumentus līdz 2023. gada 14.februārim (ieskaitot) lūdzam nosūtīt pa pastu uz adresi: Jēkaba ielā 11, Rīgā, LV-1811, Saeimas Administrācijas Personāla nodaļai - papīra formātā aploksnē, uz kuras norāda: "Konkursam: Saeimas Administrācijas Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas darba aizsardzības inženieris ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā", vai iesniegt elektroniski (kas ietver ar drošu elektronisku parakstu parakstītu motivētu pieteikuma vēstuli) uz e-pastu: saeima@saeima.lv. Papildus informējam, ka iesniedzamo dokumentu kopumu ir iespējams iesniegt, izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv e pakalpojumu, nosūtot tos uz Saeimas e-adresi: 90000028300. Tālr. uzziņām 67087272.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Latvijas Republikas Saeima informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Saeima, adrese: Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811, e-pasts - datuaizsardziba@saeima.lv. Informācija par personu datu apstrādi Saeimā https://saeima.lv/datu-apstrade/.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)