Laidiens: 13.05.2022., Nr. 92

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2022/92.AKK1

LATVIJAS UNIVERSITĀTE, reģistrācijas Nr. 90000076669, izsludina konkursu uz akadēmiskā personāla amata vietu:

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē

- uz vienu vadošā pētnieka amata vietu - izglītības zinātnes

Darba samaksa no 12,30 euro/h.

Ar akadēmiskā amata darba uzdevumiem un konkursa pieteikumu noformēšanu atbilstoši "Nolikuma par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem Latvijas Universitātē" prasībām pretendenti/-es var iepazīties mājaslapā publicētajā sludinājumā https://www.lu.lv/lv/par-mums/vakances/.

Pieteikšanās termiņš ir viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas dienas.

Konkursam iesniedzamo dokumentu reģistrācija Latvijas Universitātes Personālvadības departamentā Raiņa bulvārī 19, 127. vai 129. telpā, Rīgā, LV-1586, vai nosūtot uz norādīto LU adresi ierakstītā pasta sūtījumā, vai elektroniski LU portālā https://www.lu.lv/par-mums/vakances/pieteiksanas-akademisko-amatu-konkursam/.

Latvijas Universitāte informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi (leģitīmo interešu nodrošināšana) un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Universitāte, e-pasts: datu.specialisti@lu.lv.

Papildu informācija pa tālr. 67033990.


OP 2022/92.AKK2

LATVIJAS UNIVERSITĀTE, reģistrācijas Nr. 90000076669, izsludina konkursu uz akadēmiskā personāla amatu vietām:

Teoloģijas fakultātē

- uz vienu pētnieka amata vietu - filozofija, ētika un reliģija

Darba samaksa no 7,90 euro/h.

- uz divām zinātniskā asistenta amata vietām - filozofija, ētika un reliģija

Darba samaksa no 6,30 euro/h.

Ar akadēmiskā amata darba uzdevumiem un konkursa pieteikumu noformēšanu atbilstoši "Nolikuma par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem Latvijas Universitātē" prasībām pretendenti/-es var iepazīties mājaslapā publicētajā sludinājumā https://www.lu.lv/lv/par-mums/vakances/.

Pieteikšanās termiņš ir viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas dienas.

Konkursam iesniedzamo dokumentu reģistrācija Latvijas Universitātes Personālvadības departamentā Raiņa bulvārī 19, 127. vai 129. telpā, Rīgā, LV-1586, vai nosūtot uz norādīto LU adresi ierakstītā pasta sūtījumā, vai elektroniski LU portālā https://www.lu.lv/par-mums/vakances/pieteiksanas-akademisko-amatu-konkursam/.

Latvijas Universitāte informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi (leģitīmo interešu nodrošināšana) un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Universitāte, e-pasts: datu.specialisti@lu.lv.

Papildu informācija pa tālr. 67033990.


OP 2022/92.AKK3

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" (reģ.Nr.90009235333) izsludina konkursu uz zinātniskā personāla amata vietu:

Bioloģijas nozare, molekulārās bioloģijas apakšnozare

- pētnieks - 1 amata vieta

Darba samaksa līdz 7,71 EUR stundā.

Darba noslodze - 0,3 PLE (pilna laika ekvivalents).

Ķīmijas nozare, analītiskās ķīmijas apakšnozare

- zinātniskais asistents - 1 amata vieta

Darba samaksa līdz 5,38 EUR stundā.

Darba noslodze - 0,3 PLE (pilna laika ekvivalents).

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

- iesniegums par piedalīšanos konkursā;

- zinātniskos/akadēmiskos grādus vai augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas/noraksti un pēc nepieciešamības citi normatīvajos aktos noteiktie dokumenti (valsts valodas prasmes līmeni apliecinošs dokuments u. tml.), uzrādot to oriģinālus;

- dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kurā ietverts zinātniskās darbības uzskaitījums, kuras izpildē pretendents ir piedalījies pēdējo sešu gadu laikā, norādot savu lomu.

Dokumenti jāiesniedz mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Konkursam iesniedzamo dokumentu reģistrācija Institūta BIOR Personāla nodaļā, Rīgā, Lejupes ielā 3, 342. kabinetā.

Papildu informācija pa tālr. 29530505.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR", kontaktinformācija: Lejupes iela 3, Rīga, apstrādās jūsu iesniegto informāciju (t.sk. personas datus) iepriekš norādītā personāla atlases konkursa norises nodrošināšanai. Jūsu dati tiks saglabāti trīs mēnešus pēc konkursa norises veikšanas. Ar sīkāku savu tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi jūs varat iepazīties www.bior.lv vai vēršoties pie datu aizsardzības speciālista: datuaizsardziba@bior.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)