Laidiens: 11.05.2022., Nr. 90

Paziņojumi kreditoriem un ieinteresētajām personām

OP 2022/90.KM1

Paziņojums par reorganizāciju

2022.gada 2.maijā sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Furors BF", reģ. Nr. 40003963858, juridiskā adrese: Brīvības ielā 186, Rīgā, LV-1012 (turpmāk - Sabiedrība), ārkārtas dalībnieku sapulcē tika pieņemts lēmums par reorganizāciju, Sabiedrību pievienojot SIA "General Managing Group", reģ. Nr. 40003932379, juridiskā adrese: Brīvības ielā 186, Rīgā, LV-1012. Attiecīgi Sabiedrība aicina kreditorus 1 (viena) mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" pieteikt savus prasījumus rakstveidā Sabiedrības juridiskajā adresē Brīvības ielā 186, Rīgā, LV-1012.


OP 2022/90.KM2

Paziņojums par reorganizāciju

2022.gada 2.maijā sabiedrība ar ierobežotu atbildību "General Managing Group", reģ. Nr. 40003932379, juridiskā adrese: Brīvības ielā 186, Rīgā, LV-1012 (turpmāk - Sabiedrība), ārkārtas dalībnieku sapulcē tika pieņemts lēmums par reorganizāciju, Sabiedrībai pievienojot SIA "Furors BF", reģ. Nr. 40003963858, juridiskā adrese: Brīvības ielā 186, Rīgā, LV-1012, un SIA "GMG Restaurants", reģ. Nr. 40103951291, juridiskā adrese: Brīvības ielā 186, Rīgā, LV-1012. Attiecīgi Sabiedrība aicina kreditorus 1 (viena) mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" pieteikt savus prasījumus rakstveidā Sabiedrības juridiskajā adresē Brīvības ielā 186, Rīgā, LV-1012.


OP 2022/90.KM3

Paziņojums par reorganizāciju

2022.gada 2.maijā sabiedrības ar ierobežotu atbildību "GMG Restaurants", reģ. Nr. 40103951291, juridiskā adrese: Brīvības ielā 186, Rīgā, LV-1012 (turpmāk - Sabiedrība), ārkārtas dalībnieku sapulcē tika pieņemts lēmums par reorganizāciju, Sabiedrību pievienojot SIA "General Managing Group", reģ. Nr. 40003932379, juridiskā adrese: Brīvības ielā 186, Rīgā, LV-1012. Attiecīgi Sabiedrība aicina kreditorus 1 (viena) mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" pieteikt savus prasījumus rakstveidā Sabiedrības juridiskajā adresē Brīvības ielā 186, Rīgā, LV-1012.


OP 2022/90.KM4

Paziņojums par reorganizāciju

SIA "ZEMTURI AGRO" 06.05.2022. dalībnieku sapulcē pieņemts lēmums reorganizēt SIA "ZEMTURI AGRO" (reģistrācijas Nr. 40203288646, juridiskā adrese: "Zemturi", Burtnieku pagasts, Valmieras novads, LV-4206), pievienojot minēto sabiedrību ar visu tās mantu un saistībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "BURTNIEKU GRAUDS" (reģistrācijas Nr.44103019303, juridiskā adrese: "Imantas", Burtnieku pagasts, Valmieras novads, LV-4206). SIA "ZEMTURI AGRO" kreditoru prasījumus pieteikt viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas SIA "ZEMTURI AGRO" valdei, adrese: "Zemturi", Burtnieku pagasts, Valmieras novads, LV-4206.


OP 2022/90.KM5

Paziņojums par reorganizāciju

SIA "BURTNIEKU GRAUDS" 06.05.2022. dalībnieku sapulcē pieņemts lēmums reorganizēt SIA "BURTNIEKU GRAUDS" (reģistrācijas Nr.44103019303, juridiskā adrese: "Imantas", Burtnieku pagasts, Valmieras novads, LV-4206), pievienojot minētajai sabiedrībai sabiedrību ar ierobežotu atbildību "ZEMTURI AGRO" (reģistrācijas Nr.40203288646, juridiskā adrese: "Zemturi", Burtnieku pagasts, Valmieras novads, LV-4206) ar visu tās mantu un saistībām. SIA "BURTNIEKU GRAUDS" kreditoru prasījumus pieteikt viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas SIA "BURTNIEKU GRAUDS" valdei, adrese: "Imantas", Burtnieku pagasts, Valmieras novads, LV-4206.


OP 2022/90.KM6

Paziņojums par reorganizāciju

D Imanta Project SIA, reģistrācijas numurs 40203271584, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 71, Rīga, LV-1004, Latvija, paziņo, ka ir pieņemts lēmums par reorganizāciju. Reorganizācijas veids - apvienošana pievienošanas ceļā, kur pievienojamā sabiedrība D Imanta Project SIA tiek pievienota iegūstošajai sabiedrībai Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pārupes Būmaņi", reģistrācijas numurs 40103850793, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 71, Rīga, LV-1004, Latvija. Kreditori savus prasījumus var pieteikt 1 (viena) mēneša laikā no publikācijas. Kreditoru prasījumu pieteikšanas vieta: Mūkusalas iela 71, Rīga, LV-1004, Latvija.


OP 2022/90.KM7

Paziņojums par reorganizāciju

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pārupes Būmaņi", reģistrācijas numurs 40103850793, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 71, Rīga, LV-1004, Latvija, paziņo, ka ir pieņemts lēmums par reorganizāciju. Reorganizācijas veids - apvienošana pievienošanas ceļā, kur pievienojamā sabiedrība D Imanta Project SIA, reģistrācijas numurs 40203271584, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 71, Rīga, LV-1004, Latvija, tiek pievienota iegūstošajai sabiedrībai - Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Pārupes Būmaņi". Kreditori savus prasījumus var pieteikt 1 (viena) mēneša laikā no publikācijas. Kreditoru prasījumu pieteikšanas vieta: Mūkusalas iela 71, Rīga, LV-1004, Latvija.


OP 2022/90.KM8

Reģistrācijas numurs: 40103686341

Firma: SIA "TINO"

Adrese: Rīga, Ilūkstes iela 109 k-2 - 61

Ieceltas amatpersonas: Larisa Krukovska, personas kods 081274-11154, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz: Sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona viena mēneša laikā pēc publikācijas par darbības izbeigšanu iesniegusi komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 05.05.2022.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Nomales iela 5, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202

Publikācijas Nr.: KMR00144247134065.


OP 2022/90.KM9

Reģistrācijas numurs: 40103443868

Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rock Solid"

Adrese: Ropažu nov., Garkalnes pag., Baltezers, Kursas iela 8

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Kristaps Zips, personas kods 231183-11579, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Ieceltas amatpersonas: Rudīte Zipa, personas kods 281183-11600, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 30.03.2022. Dalībnieku sapulces protokolu Nr. 1, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 05.05.2022.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram 1 mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Kursas iela 8, Baltezers, Garkalnes pag., Ropažu nov., LV-2164

Publikācijas Nr.: KMR00144247246450.


OP 2022/90.KM10

Reģistrācijas numurs: 40103572336

Firma: SIA "ALT-VL"

Adrese: Rīga, Sergeja Eizenšteina iela 77 - 53

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Nataļja Dubko, personas kods 101159-12755, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Ieceltas amatpersonas: Irina Pjasecka, personas kods 160972-12751, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz dalībnieka 21.04.2022. lēmumu Nr.1/2022., izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 05.05.2022.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Rīga, Vecā Biķernieku iela 11-8, LV-1079

Publikācijas Nr.: KMR00144247342323.


OP 2022/90.KM11

Reģistrācijas numurs: 42103103822

Firma: SIA "P1"

Adrese: Rīga, Ganību dambis 26A

Reģistrēts: lēmums par pamatkapitāla samazināšanu

Izdarīts ieraksts: 05.05.2022.

Kreditoriem, kas vēlas saņemt nodrošinājumu, pieteikumi piesakāmi sabiedrībai 1 (viena) mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Ganību dambis 26A, Rīga, LV-1005

Kreditoru prasījumi piesakāmi sabiedrībai 1 (viena) mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Ganību dambis 26A, Rīga, LV-1005

Publikācijas Nr.: KMR00144247758839.


OP 2022/90.KM12

Reģistrācijas numurs: 40203129938

Firma: SIA "ADEVITA"

Adrese: Ropažu nov., Garkalnes pag., Amatnieki, Ķiršu iela 7

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Matīss Rācenis, personas kods 130394-11150, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 16.02.2022. lēmumu Nr.30.1-8.59.2/8.59.2/16975, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 06.05.2022.

Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Publikācijas Nr.: KMR00144248658824.


OP 2022/90.KM13

Reģistrācijas numurs: 40203151619

Firma: SIA "OAZ Travel"

Adrese: Rīga, Lilijas iela 8 - 84

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Azamat Ozotov, personas kods 241195-18066, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 16.02.2022. lēmumu Nr.30.1-8.59.2/8.59.2/16610, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 06.05.2022.

Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Publikācijas Nr.: KMR00144248762953.


OP 2022/90.KM14

Reģistrācijas numurs: 40103252229

Firma: SIA Lurgas Group

Adrese: Rīga, Atpūtas iela 1 - 23

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Reinis Nipers, personas kods 150100-21860, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 17.03.2022. lēmumu Nr.6-12/25278, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 06.05.2022.

Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Publikācijas Nr.: KMR00144249655033.


OP 2022/90.KM15

Reģistrācijas numurs: 40103771690

Firma: SIA "MBH Fonds"

Adrese: Rīga, Imantas 15. līnija 8

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Līga Jurševica, personas kods 111290-13050, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Ieceltas amatpersonas: Līga Jurševica, personas kods 111290-13050, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 27.04.2022. dalībnieka lēmumu Nr.1, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 06.05.2022.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram 1 mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Rīga, Imantas 15. līnija 8

Publikācijas Nr.: KMR00144249814135.


OP 2022/90.KM16

Reģistrācijas numurs: 40003646380

Firma: "WIRTEX" SIA

Adrese: Rīga, Lokomotīves iela 84 - 15

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Johannes Stein, dzimšanas datums: 07.09.1960., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. C1TTF28JP, izdošanas datums: 19.12.2014., Vācija, izdevējs: HAMBURG KUNDENZENTRUM BILLSTEDT, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 10.02.2022. lēmumu Nr.30.1-8.59.2/8.59.2/14398, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 06.05.2022.

Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Publikācijas Nr.: KMR0014425027125.


OP 2022/90.KM17

Reģistrācijas numurs: 44103075565

Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METALLICA"

Adrese: Gulbenes nov., Gulbene, Ābeļu iela 7 - 4

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Kristīne Priede, personas kods 250481-12556, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Ieceltas amatpersonas: Kristīne Priede, personas kods 250481-12556, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 02.12.2021. dalībnieku sapulces protokolu Nr.1, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 06.05.2022.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Gulbenes nov., Gulbene, Ābeļu iela 7 - 4

Publikācijas Nr.: KMR00144250719312.


OP 2022/90.KM18

Reģistrācijas numurs: 40103243936

Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pieci"

Adrese: Mārupes nov., Mārupes pag., Mārupe, Krēsliņu iela 16A

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Edvīns Pārups, personas kods 080755-11857, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Ieceltas amatpersonas: Edvīns Pārups, personas kods 080755-11857, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 02.05.2022. dalībnieka lēmumu Nr. 01-2022, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 06.05.2022.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Krēsliņu iela 16A, Mārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167

Publikācijas Nr.: KMR00144250847775.


OP 2022/90.KM19

Reģistrācijas numurs: 40203156495

Firma: Chibal Group SIA

Adrese: Rīga, Brīvības iela 133 - 25

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Raja Imran Rauf, dzimšanas datums: 02.01.1973., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. BK9986381, izdošanas datums: 05.04.2017., Pakistāna, izdevējs: RPO, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 15.02.2022. lēmumu Nr.30.1-8.59.2/8.59.2/16233, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 06.05.2022.

Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Publikācijas Nr.: KMR00144250943710.


OP 2022/90.KM20

Reģistrācijas numurs: 40203152652

Firma: SIA "ZRM Industrial Machines"

Adrese: Rīga, Matīsa iela 78A

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Olena Tarasenko, dzimšanas datums: 09.03.1980., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. FB309401, izdošanas datums: 10.03.2015., Ukraina, izdevējs: 1201, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 15.02.2022. lēmumu Nr.30.1-8.59.2/8.59.2/16133, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 06.05.2022.

Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Publikācijas Nr.: KMR00144251730785.


OP 2022/90.KM21

Reģistrācijas numurs: 40203125508

Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ConTigo"

Adrese: Saulkrastu nov., Saulkrastu pag., Priedes, "Priedes 43"

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Viktorija Babiča, personas kods 121194-10145, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 15.02.2022. lēmumu Nr.30.1-8.59.2/8.59.2/16185, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 06.05.2022.

Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Publikācijas Nr.: KMR00144252232183.


OP 2022/90.KM22

Reģistrācijas numurs: 42103103413

Firma: SIA MMD Auto

Adrese: Rīga, Rāceņu iela 2 - 13

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Dmitrijs Ļemeševskis, personas kods 270491-12055, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Ieceltas amatpersonas: Dmitrijs Ļemeševskis, personas kods 270491-12055, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz sabiedrības dalībnieka 31.03.2022. lēmumu Nr.310222-1, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 06.05.2022.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram 1 (VIENA) mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Rīga, Rāceņu iela 2 - 13, LV-1058

Publikācijas Nr.: KMR0014425247537.


OP 2022/90.KM23

Reģistrācijas numurs: 42103106941

Firma: SIA "MKL Birojs"

Adrese: Rīga, Matīsa iela 70 - 24/25

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Evita Krūka-Lazdiņa, personas kods 130587-10113, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 02.02.2022. lēmumu Nr.30.1-8.59.2/8.59.2/10936, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 06.05.2022.

Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Publikācijas Nr.: KMR0014425253408.


OP 2022/90.KM24

Reģistrācijas numurs: 40203175636

Firma: SIA Polēnis

Adrese: Jūrmala, Jurģu iela 7

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Brigita Makarova, personas kods 300754-11080, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 16.02.2022. lēmumu Nr.30.1-8.59.2/8.59.2/16609, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 06.05.2022.

Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Publikācijas Nr.: KMR00144253411840.


OP 2022/90.KM25

Reģistrācijas numurs: 40003645741

Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RHE SYSTEM"

Adrese: Rīga, Starta iela 28 - 1

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Andrejs Ogorodņikovs, personas kods 120772-10160, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 16.02.2022. lēmumu Nr.30.1-8.59.2/8.59.2/16976, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 06.05.2022.

Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Publikācijas Nr.: KMR0014425377715.


OP 2022/90.KM26

Reģistrācijas numurs: 50203148911

Firma: SIA "SARMULS"

Adrese: Ogres nov., Lielvārde, Spīdolas iela 19 - 16

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Ivo Lielmanis, personas kods 301165-10625, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 16.02.2022. lēmumu Nr.30.1-8.59.2/8.59.2/17004, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 06.05.2022.

Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Publikācijas Nr.: KMR00144254350992.


OP 2022/90.KM27

Reģistrācijas numurs: 40103282350

Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fish farming Taurupe"

Adrese: Ogres nov., Taurupes pag., "Dzintari"

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Kristīne Simsone, personas kods 181179-10418, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 15.02.2022. lēmumu Nr.30.1-8.59.2/8.59.2/16112, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 06.05.2022.

Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Publikācijas Nr.: KMR00144254638805.


OP 2022/90.KM28

Reģistrācijas numurs: 40203187546

Firma: SIA "Tale Quale"

Adrese: Siguldas nov., Sigulda, Leona Paegles iela 6 - 18

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Sintija Bērena, personas kods 311075-12308, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 16.02.2022. lēmumu Nr.30.1-8.59.2/8.59.2/16947, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 06.05.2022.

Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Publikācijas Nr.: KMR00144254926234.


OP 2022/90.KM29

Reģistrācijas numurs: 55403007681

Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGE"

Adrese: Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, Asteru iela 11

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Jānis Sproģis, personas kods 090481-11705, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 15.02.2022. lēmumu Nr.30.1-8.59.2/8.59.2/16132, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 06.05.2022.

Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Publikācijas Nr.: KMR00144255154339.


OP 2022/90.KM30

Reģistrācijas numurs: 40203074004

Firma: KOV-SV SIA

Adrese: Rīga, Kurzemes prospekts 42 - 18

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Ugo Meucci, dzimšanas datums: 30.10.1970., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. YB0431910, izdošanas datums: 16.12.2016., Itālija, izdevējs: MINISTRO AFFARI ESTERI ECOOPERAZIONE INTERNAZIONALE, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 15.02.2022. lēmumu Nr.30.1-8.59.2/8.59.2/16110, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 06.05.2022.

Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Publikācijas Nr.: KMR00144255434022.


OP 2022/90.KM31

Reģistrācijas numurs: 42403028701

Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ine R"

Adrese: Rēzekne, Lubānas iela 8 - 68

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Inese Sīle, personas kods 090882-11428, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 16.02.2022. lēmumu Nr.30.1-8.59.2/8.59.2/16607, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 06.05.2022.

Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Publikācijas Nr.: KMR00144255538087.


OP 2022/90.KM32

Reģistrācijas numurs: 40103678999

Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARHITEKTU STUDIJA"

Adrese: Rīga, Melnsila iela 13 - 1

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Liene Griezīte-Verpakovska, personas kods 290761-12367, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Ieceltas amatpersonas: Liene Griezīte-Verpakovska, personas kods 290761-12367, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 22.04.2022. dalībnieka lēmumu Nr.2022-10, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 06.05.2022.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Rīga, Melnsila iela 13 - 1

Publikācijas Nr.: KMR00144255642148.


OP 2022/90.KM33

Reģistrācijas numurs: 44103057428

Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MP24"

Adrese: Valmieras nov., Valmiera, Ziedoņa iela 5

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Karīna Dzirkale, personas kods 081088-11363, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 16.02.2022. lēmumu Nr.30.1-8.59.2/8.59.2/16606, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 06.05.2022.

Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Publikācijas Nr.: KMR00144255746213.


OP 2022/90.KM34

Reģistrācijas numurs: 40103163999

Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĢEOTERMĀLO UN NAFTAS PRODUKTU APVIENĪBA"

Adrese: Ogres nov., Ogre, Rīgas iela 2

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Iluta Vilcāne, personas kods 221171-12776, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 16.02.2022. lēmumu Nr.30.1-8.59.2/8.59.2/16615, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 06.05.2022.

Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Publikācijas Nr.: KMR00144255921835.


OP 2022/90.KM35

Reģistrācijas numurs: 40203131843

Firma: SIA "Fashion Monsters"

Adrese: Rīga, Rudens iela 12 - 43

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Vera Artamonova, personas kods 240252-11215, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 16.02.2022. lēmumu Nr.30.1-8.59.2/8.59.2/16613, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 06.05.2022.

Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Publikācijas Nr.: KMR00144256245427.


OP 2022/90.KM36

Reģistrācijas numurs: 40203133435

Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aborass"

Adrese: Salaspils nov., Salaspils pag., "Attekas ceļš 24" - 7

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Mohamed Alahmad, personas kods 111271-18019, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 16.02.2022. lēmumu Nr.30.1-8.59.2/8.59.2/16612, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 06.05.2022.

Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Publikācijas Nr.: KMR00144256661943.


OP 2022/90.KM37

Reģistrācijas numurs: 40003802744

Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Akumulatoru centrs"

Adrese: Rīga, Bērzaunes iela 12

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Jānis Kārkliņš, personas kods 050584-11826, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Juri Susi, personas kods 36008052737, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 15.02.2022. lēmumu Nr.30.1-8.59.2/8.59.2/16111, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 06.05.2022.

Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Publikācijas Nr.: KMR00144256757814.


OP 2022/90.KM38

Reģistrācijas numurs: 40203176082

Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "InAccount"

Adrese: Madonas nov., Lubāna, Oskara Kalpaka iela 9 - 2

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Mārcis Trops, personas kods 030187-11710, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 16.02.2022. lēmumu Nr.30.1-8.59.2/8.59.2/16618, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 06.05.2022.

Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Publikācijas Nr.: KMR0014425684153.


OP 2022/90.KM39

Reģistrācijas numurs: 40203159769

Firma: SIA "Ocean Air"

Adrese: Rīga, Ūdens iela 12 - 111

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Alexander Urmas Vest, dzimšanas datums: 21.10.1975., personu apliecinošā dokumenta dati: Identifikācijas karte, Nr.AA2067507, izdošanas datums: 24.01.2018., Igaunija, izdevējs: Igaunijas Republikas kompetenta iestāde, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 16.02.2022. lēmumu Nr.30.1-8.59.2/8.59.2/16616, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 06.05.2022.

Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Publikācijas Nr.: KMR00144257041472.


OP 2022/90.KM40

Reģistrācijas numurs: 40103975001

Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jupermens"

Adrese: Rīga, Juglas iela 51 - 39

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Juris Mažukna, personas kods 080480-12665, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 16.02.2022. lēmumu Nr.30.1-8.59.2/8.59.2/16611, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 06.05.2022.

Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Publikācijas Nr.: KMR00144257233346.


OP 2022/90.KM41

Reģistrācijas numurs: 40103690760

Firma: SIA "PBI Group"

Adrese: Salaspils nov., Salaspils, Nometņu iela 48 - 15

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Alberts Kasperčiks, personas kods 020875-12964, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 16.02.2022. lēmumu Nr.30.1-8.59.2/8.59.2/16904, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 06.05.2022.

Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Publikācijas Nr.: KMR00144257562117.


OP 2022/90.KM42

Reģistrācijas numurs: 40203142103

Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AB Original"

Adrese: Rīga, Salacas iela 16 - 94

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Anete Beatrise Vēbere, personas kods 241199-10308, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 16.02.2022. lēmumu Nr.30.1-8.59.2/8.59.2/17054, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 06.05.2022.

Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Publikācijas Nr.: KMR0014425788968.


OP 2022/90.KM43

Reģistrācijas numurs: 40103196294

Firma: SIA "Pilsētas parādu piedziņas aģentūra"

Adrese: Rīga, Marijas iela 20A - 10

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Žanetta Sokolova, personas kods 161077-12718, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 16.02.2022. lēmumu Nr.30.1-8.59.2/8.59.2/16608, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 06.05.2022.

Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Publikācijas Nr.: KMR00144258141503.


OP 2022/90.KM44

Reģistrācijas numurs: 40103497593

Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Speciālistu pakalpojumi"

Adrese: Rīga, Skolas iela 21

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Āris Spilve, personas kods 240845-10872, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Ieceltas amatpersonas: Āris Spilve, personas kods 240845-10872, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 26.04.2022. dalībnieka lēmumu Nr.2/2022, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 06.05.2022.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Skolas iela 21, Rīga, LV-1010

Publikācijas Nr.: KMR00144263942685.


OP 2022/90.KM45

Reģistrācijas numurs: 40103499541

Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "3.FORTS"

Adrese: Rīga, Lemešu iela 5 - 43

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Viktors Permiņevs, personas kods 160171-10238, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Ieceltas amatpersonas: Viktors Permiņevs, personas kods 160171-10238, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 01.05.2022. dalībnieka lēmumu Nr. 01-2022, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 06.05.2022.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram 1 mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Lemešu iela 5 - 43, Rīga, LV-1016

Publikācijas Nr.: KMR00144265136115.


OP 2022/90.KM46

Reģistrācijas numurs: 40203103178

Firma: SIA "International logistics solutions"

Adrese: Rīga, Mazā Matīsa iela 3 - 64

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Mārtiņš Rēveliņš, personas kods 160585-12225, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 15.02.2022. lēmumu Nr.30.1-8.59.2/8.59.2/16113, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 06.05.2022.

Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Publikācijas Nr.: KMR0014426587226.


OP 2022/90.KM47

Reģistrācijas numurs: 40003977025

Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELITE MOTORS"

Adrese: Rīga, Kalnciema iela 87

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Aleksandrs Durandins, personas kods 090785-11830, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Ieceltas amatpersonas: Aleksandrs Durandins, personas kods 090785-11830, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 26.04.2022. dalībnieka lēmumu Nr.2022/01, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 06.05.2022.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Rīga, Andreja Pumpura iela 4 - 3

Publikācijas Nr.: KMR00144266259427.


OP 2022/90.KM48

Reģistrācijas numurs: 43603069152

Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grafita"

Adrese: Jelgava, Raiņa iela 14

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Kristīne Graudule-Putniece, personas kods 040188-11871, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Ieceltas amatpersonas: Kristīne Graudule-Putniece, personas kods 040188-11871, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 29.04.2022. dalībnieka lēmumu Nr.2022-1, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 06.05.2022.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Meliorācijas iela 15 - 4, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Jelgavas nov., LV-3018

Publikācijas Nr.: KMR00144266922856.


OP 2022/90.KM49

Reģistrācijas numurs: 40103257334

Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Shopot.lv"

Adrese: Rīga, Ķeguma iela 29A - 1

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Verners Prancāns, personas kods 291080-13110, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Ieceltas amatpersonas: Verners Prancāns, personas kods 291080-13110, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 26.04.2022. dalībnieka lēmumu Nr. 2, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 06.05.2022.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Rīga, Ķeguma iela 29A - 1, LV-1039

Publikācijas Nr.: KMR00144267256082.


OP 2022/90.KM50

Reģistrācijas numurs: 40003776992

Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Laiks I"

Adrese: Rīga, Miera iela 33 - 9

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Iveta Pētersone-Lazdāne, personas kods 120276-12751, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Ieceltas amatpersonas: Iveta Pētersone-Lazdāne, personas kods 120276-12751, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 22.03.2022. dalībnieka lēmumu Nr. 1, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 06.05.2022.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram 1 mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Alīdas iela 14, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164

Publikācijas Nr.: KMR00144267831320.


OP 2022/90.KM51

Reģistrācijas numurs: 40003675680

Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BEAD ART"

Adrese: Rīga, Tomsona iela 11-4

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Arkadijs Buršteins, personas kods 251150-12601, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Ieceltas amatpersonas: Arkadijs Buršteins, personas kods 251150-12601, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 02.05.2022. dalībnieku sapulces protokolu Nr.2, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 06.05.2022.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Tomsona iela 11 - 4, Rīga, LV-1013

Publikācijas Nr.: KMR00144268356077.


OP 2022/90.KM52

Reģistrācijas numurs: 40203047631

Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "InExCargo"

Adrese: Rīga, Kalnciema iela 87

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Aleksandrs Durandins, personas kods 090785-11830, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Ieceltas amatpersonas: Aleksandrs Durandins, personas kods 090785-11830, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 26.04.2022. dalībnieka lēmumu Nr.2022/01, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 06.05.2022.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram 1 mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Andreja Pumpura iela 4 - 3, Rīga, LV-1010

Publikācijas Nr.: KMR00144268444010.


OP 2022/90.KM53

Reģistrācijas numurs: 40003940681

Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRIVĀTĀS INVESTĪCIJAS"

Adrese: Rīga, Visbijas prospekts 11

Reģistrēts: lēmums par pamatkapitāla samazināšanu

Izdarīts ieraksts: 06.05.2022.

Kreditoriem, kas vēlas saņemt nodrošinājumu, pieteikumi piesakāmi sabiedrībai viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Visbijas prospekts 11, Rīga, LV-1014

Kreditoru prasījumi piesakāmi sabiedrībai viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Visbijas prospekts 11, Rīga, LV-1014

Publikācijas Nr.: KMR0014427161536.


OP 2022/90.KM54

Reģistrācijas numurs: 42103081309

Firma: Packing & Logistics SIA

Adrese: Liepāja, Mežu iela 29 - 47

Atbrīvotas amatpersonas: valde: Oleksii Jiriadu, dzimšanas datums: 02.12.1982., personu apliecinošā dokumenta dati: Identifikācijas karte, Nr.VS 730759, izdošanas datums: 23.01.2020., Rumānija, izdevējs: SPCLEP Vaslui, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 10.02.2022. lēmumu Nr.30.1-8.59.2/8.59.2/14399, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 06.05.2022.

Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Publikācijas Nr.: KMR00144272621331.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)