Laidiens: 21.04.2022., Nr. 77

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2022/77.US1

Paziņojums par pienākumu izpildīt nolēmumu

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināta tiesu izpildītāja Gintera Hmeļevska lietvedībā atrodas Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes 2021. gada 12. jūnijā izsniegtais lēmums administratīvā pārkāpuma lietā Nr.15550010746721-1 par 10,00 EUR piedziņu no JĀŅA GRAVAS, dzim. 29.05.1971., par labu piedzinējam, valstij. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 555. panta pirmo un trešo daļu, paziņoju Jānim Gravai, dzim. 29.05.1971., par pienākumu izpildīt minēto lēmumu, samaksājot parādu un sprieduma izpildes izdevumus, kopā 27,70 EUR ne vēlāk kā līdz 2022. gada 24. aprīlim. Naudas līdzekļi ieskaitāmi Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Gintera Hmeļevska, reģistrācijas Nr.06017211005, depozīta kontā Nr.LV29TREL9199066001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas Nr.00699/084/2022 un parādnieka vārds, uzvārds vai nosaukums.


OP 2022/77.US2

Paziņojums par pienākumu izpildīt nolēmumu

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināta tiesu izpildītāja Gintera Hmeļevska lietvedībā atrodas Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes 2021. gada 12. jūnijā izsniegtais lēmums administratīvā pārkāpuma lietā Nr.15550010747021-1 par 10,00 EUR piedziņu no JĀŅA GRAVAS, dzim. 29.05.1971., par labu piedzinējam, valstij. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 555. panta pirmo un trešo daļu, paziņoju Jānim Gravai, dzim. 29.05.1971 par pienākumu izpildīt minēto lēmumu, samaksājot parādu un sprieduma izpildes izdevumus, kopā 27,70 EUR ne vēlāk kā līdz 2022. gada 24. aprīlim. Naudas līdzekļi ieskaitāmi Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Gintera Hmeļevska, reģistrācijas Nr.06017211005, depozīta kontā Nr.LV29TREL9199066001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas Nr.00702/084/2022 un parādnieka vārds, uzvārds vai nosaukums.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)