Laidiens: 18.03.2022., Nr. 55

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2022/55.AKK1

Rakstniecības un mūzikas muzejs aicina darbā izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāju uz nenoteiktu laiku

Galvenie darba pienākumi:

- plānot, organizēt un veikt muzeja izglītojošo darbu

- izstrādāt un vadīt muzejpedagoģiskās programmas dažādām muzeju apmeklētāju mērķa grupām

- izstrādāt digitālus izglītības produktus

- īstenot sadarbību ar muzeja mērķauditoriju pārstāvjiem

- piedalīties muzeja ekspozīciju un izstāžu veidošanā

- izzināt apmeklētāju apmierinātību ar muzeja pakalpojumu, veicot anketēšanu un analizējot datus

Prasības:

- zināšanas latviešu rakstniecības, mūzikas un kultūras vēsturē

- otrā līmeņa augstākā izglītība humanitārajās vai mākslas zinātnēs

- pieredze pedagoģiskajā darbā muzejā, skolā vai radniecīgā jomā

- izpratne par vecumu psiholoģiju un gatavība darbam ar dažādām auditorijām

- labas publiskās uzstāšanās prasmes

- teicamas valsts valodas zināšanas un spēja brīvi sazināties vismaz vienā svešvalodā (vēlams B2 līmenis runā un rakstos)

- prasme strādāt ar digitāliem rīkiem un sociālajiem medijiem

- labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku

- derīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts

Piedāvājam:

- stabilu atalgojumu no 835,00 - 1050,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atbilstoši noteiktajai kvalifikācijai

- darbu nacionāla mēroga muzejā, gatavojoties muzeja atklāšanai pēc rekonstrukcijas

- iespēja radoši pilnveidoties

- sociālās garantijas

- interesantu darba vidi un atsaucīgus, radošus kolēģus

Motivētu pieteikumu un CV līdz 31.03.2022. sūtīt uz muzejs@rmm.lv ar norādi "Pieteikums vakancei".

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri pēc iesniegtās dokumentācijas izvērtēšanas tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13.pantu, informējam, ka:

Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs personāla atlases norisi;

Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Rakstniecības un mūzikas muzejs, kontaktinformācija: Pulka iela 8, Rīga, LV-1007; e-pasta adrese: personasdati@rmm.lv.


OP 2022/55.AKK2

Latvijas Republikas Senāts izsludina atklātu konkursu uz Administratīvo lietu departamenta senatora amata vietu

Konkursā senatora amata kandidātu/-i vērtēs saskaņā ar Tieslietu padomes 2020.gada 13. novembra lēmumu Nr.66 apstiprināto Augstākās tiesas tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtību.

Prasības senatora amata kandidātiem/-ēm:

- atbilstība likuma "Par tiesu varu" 54. panta prasībām

- atbilstība likuma "Par tiesu varu" 55. panta prasībām

- nevainojama reputācija

Tiesneša amata kandidātiem, kuriem jau ir tiesneša statuss, jāiesniedz šādi dokumenti:

- pieteikuma vēstule, norādot atbilstību likuma "Par tiesu varu" 54. pantam

- dzīves apraksts (atbilstoši Europass CV standartam)

- ziņas par Augstākās tiesas tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtības pielikuma 2. un 3. punktā minēto kritēriju izpildi, norādot vismaz uz trīs nolēmumiem, kuros vislabāk atklājas kandidāta nolēmuma sagatavošanas prasme

Ja kandidāts nav tiesnesis, jāiesniedz šādi dokumenti:

- pieteikuma vēstule, norādot atbilstību likuma "Par tiesu varu" 54. un 55. pantam

- dzīves apraksts (atbilstoši Europass CV standartam)

- izglītību un darba stāžu juridiskajā specialitātē apliecinošu dokumentu kopijas

- ziņas un dokumentus par Augstākās tiesas tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtības pielikuma 2. un 3. punktā minēto kritēriju izpildi

Tiesneša atalgojums tiek noteikts saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.1 pantu.

Pieteikuma dokumentus jānosūta Augstākās tiesas priekšsēdētājam līdz 2022.gada 31.martam, ieskaitot, uz adresi: elektroniski uz e-pasta adresi vakance@at.gov.lv vai pa pastu Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV- 1511 ar norādi - ALD senators

(Elektroniski nosūtāmajiem dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un jāsatur laika zīmogs)

Tālrunis uzziņām 67020394

Informējam, ka Augstākā tiesa apstrādās Jūsu pieteikumā norādītos personas datus atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.


OP 2022/55.AKK3

Rīgas Tehniskā universitāte, reģ. Nr. 90000068977, izsludina konkursu uz vakantajām zinātniskā personāla amata vietām

ELEKTROTEHNIKAS UN VIDES INŽENIERZINĀTŅU FAKULTĀTE

Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts/ Nozare: Vides inženierija un enerģētika, Apakšnozare: Vides inženierzinātne.

- zinātniskais asistents - (0,5 slodze) - 1 amata vieta

Prasības pretendentiem/-ēm:

- bakalaura grāds/ uzsāktas studijas bakalaura studiju programmā

- dzīves un darba gājums

Darba samaksa: 4,00 - 6,00 Eiro/stundā

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļai ir jāiesūta elektroniski (parakstīti ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu (cv@rtu.lv):

1) rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;

2) dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kurā norādīta zinātniskā, pedagoģiskā, organizatoriskā darba pieredze un publicēto darbu saraksts pēdējo 6 (sešu) gadu laikā (vēlams publicēto darbu sarakstu pievienot kā atsevišķu pielikumu), kā arī citi dokumenti, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju;

3) zinātniskos/akadēmiskos grādus vai augstāko izglītību apliecinošo dokumentu kopijas un pēc nepieciešamības citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus (piemēram, valsts valodas prasmes līmeni apliecinošo dokumentu un tml.), uzrādot to oriģinālus, ja pretendents konkursā darbam RTU piedalās pirmo reizi un Personāla nodaļā nav iepriekš iesniedzis šo dokumentu kopijas;

4) izziņa par grādu pielīdzināšanu ārvalstīs iegūtai izglītībai: kādam Latvijā piešķiramajam grādam/kvalifikācijai atbilst ārvalstīs iegūtais diploms (ārvalstīs iegūto diplomu ekspertīzi un pielīdzināšanu veic Akadēmiskās informācijas centrs);

5) publiskā ziņojuma prezentācija par savu zinātnisko darbību, kas jāprezentē struktūrvienībai (vai padomei/domei) savlaicīgi pirms ievēlēšanas.

Informējam, ka darbam būs nepieciešams digitālais Covid-19 sertifikāts.

Ar visām normatīvos noteiktajām prasībām varat iepazīties RTU mājaslapā.

Konkursa termiņš ir viens mēnesis no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Papildu informācija (dokumentu paraugi u.c.) RTU mājaslapas sadaļā "Darbs RTU" vai pa tālr.25678056.

Mēs atbalstām iekļaujošu darba vidi, un kandidātus(-es) izvērtējam, balstoties vienīgi uz sasniegumiem, kvalifikācijām, kompetenci un darba pieredzi.

Piesakoties konkursam, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un uzglabāšanai Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļā. Bez kandidāta piekrišanas personas dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.


OP 2022/55.AKK4

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola Tomsona ielā 3/5, Rīgā, LV-1013, aicina darbā no 2022. gada septembra dabas zinību skolotāju vidusskolā

Darba pienākumi:

- veikt apmācību vidusskolēniem

Prasības:

- izglītība atbilstoši Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumu Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" 6. panta prasībām

- valsts valodas prasme atbilstoši C līmeņa 1. pakāpei

- vēlama praktiska pieredze nozarē

- labas datorprasmes

- prasme strādāt komandā, augsta atbildības sajūta

- vēlme izglītoties

Piedāvājam:

- strādāt stabilā, ilggadējā profesionālās izglītības iestādē

- stabilus ikmēneša ienākumus

- draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu

- vadīt stundas mūsdienīgā un labiekārtotā kabinetā

- iespēju profesionāli pilnveidoties tālākizglītības kursos

Darba apjoms: nepilna slodze.

Algas likme par veselu slodzi pirms nodokļu nomaksas: 850,00 EUR.

CV sūtīt uz elektroniskā pasta adresi: personals@rtpv.edu.lv.

Kontaktinformācija: personals@rtpv.edu.lv, tālr.20229945, tālr.20011288.

Informācija pretendentiem par personas datu apstrādi personāla atlases procesā - http://rtpv.edu.lv/normativie-dokumenti/.


OP 2022/55.AKK5

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola Tomsona ielā 3/5, Rīgā, LV-1013, aicina darbā profesionālās izglītības pasniedzēju darba drošībā

Darba pienākumi: Veikt apmācību modulī - Sabiedrības un cilvēku drošība ( darba aizsardzība)

Prasības:

- izglītība atbilstoši Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumu Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" prasībām

- valsts valodas prasme atbilstoši C līmeņa 1. pakāpei

- vēlama praktiska pieredze nozarē

Piedāvājam:

- labus darba apstākļus mūsdienīgā un labiekārtotā kabinetā;

- strādāt stabilā, ilggadējā profesionālās izglītības iestādē

- stabilus ikmēneša ienākumus

- draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu

Darba apjoms - 0,25 slodze (1-2 dienas).

Algas likme: 1020,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas) par 1 slodzi.

Sūtīt CV uz e-pastu: personals@rtpv.edu.lv

Tālr. 20229945.

Informācija pretendentiem par personas datu apstrādi personāla atlases procesā - http://rtpv.edu.lv/normativie-dokumenti/.


OP 2022/55.AKK6

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola (Tomsona ielā 3/5, Rīgā, LV-1013) aicina darbā no 2022. gada aprīļa informātikas skolotāju vidusskolā (vispārējās vidējās izglītības skolotāju)

Darba pienākumi:

- veikt apmācību modulī "Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas"

Prasības:

- izglītība atbilstoši Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumu Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" 6. panta prasībām;

- valsts valodas prasme atbilstoši C līmeņa 1. pakāpei

- vēlama praktiska pieredze nozarē

- labas datorprasmes

- prasme strādāt komandā, augsta atbildības sajūta

- vēlme izglītoties

- var būt pēdējo kursu students

Piedāvājam:

- strādāt stabilā, ilggadējā profesionālās izglītības iestādē

- stabilus ikmēneša ienākumus

- draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu

- vadīt stundas mūsdienīgā un labiekārtotā kabinetā

- iespēju profesionāli pilnveidoties tālākizglītības kursos

Darba apjoms: 3 dienas nedēļā.

Algas likme par pilnu slodzi: 850,00 EUR.

CV sūtīt uz elektroniskā pasta adresi: personals@rtpv.edu.lv.

Kontaktinformācija: personals@rtpv.edu.lv, tālr.20229945.

Informācija pretendentiem par personas datu apstrādi personāla atlases procesā - http://rtpv.edu.lv/normativie-dokumenti/.


OP 2022/55.AKK7

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola (Tomsona ielā 3/5, Rīgā, LV-1013) aicina darbā izglītības metodiķi (uz nenoteiktu laiku, pusslodzes darbs)

Darba pienākumi:

- izskatīt un organizēt profesionālo izglītības programmu, mācību priekšmetu, moduļu programmu aktualizēšanu un īstenošanu

- piedalīties darba grupās

- piedalīties izglītības programmu licencēšanā un akreditācijā

- plānot un organizēt individuālo darbu ar izglītojamajiem

- sagatavot eksāmenu, konsultāciju un individuālā darba stundu grafikus, u.c.

Prasības pretendentiem (-ēm):

- izglītība atbilstoši Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumu Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" prasībām

- valsts valodas prasme atbilstoši C līmeņa 1. pakāpei

- vēlama pieredze profesionālās izglītības nozarē un tālākizglītības metodiskā darba organizēšanā un vadīšanā

- labas datorprasmes

- prasme strādāt komandā, augsta atbildības sajūta

- vēlme izglītoties

Mēs jums piedāvājam:

- labus darba apstākļus mūsdienīgā un labiekārtotā kabinetā

- strādāt stabilā, ilggadējā profesionālā izglītības iestādē

- stabilus ikmēneša ienākumus

- draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu

- alga par pilnu slodzi - 930,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Pieteikuma vēstule, Curriculum Vitae un izglītību apliecinoša dokumenta kopija jānosūta uz e-pastu personals@rtpv.edu.lv ar norādi - "vakance - izglītības metodiķis".

Adrese: Tomsona iela 3/5, Rīga, LV-1013.

Kontaktinformācija: personals@rtpv.edu.lv, tālr. 20229945.

Informējam, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks izvirzīti nākamajai atlases kārtai.

Informācija pretendentiem par personas datu apstrādi personāla atlases procesā - http://rtpv.edu.lv/normativie-dokumenti/.


OP 2022/55.AKK8

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola (Tomsona ielā 3/5, Rīgā, LV-1013) aicina darbā izglītības metodiķi (uz nenoteiktu laiku, pilnas slodzes darbs)

Darba pienākumi:

- vadīt metodisko komisiju darbu

- izstrādāt profesionālās izglītības programmas un mācību plānus

- izskatīt jaunas mācību programmas

- sniegt atbalstu pedagogiem metodiskajā darbā

Prasības pretendentiem (-ēm):

- Izglītība atbilstoši Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumu Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" prasībām;

- valsts valodas prasme atbilstoši C līmeņa 1. pakāpei

- pieredze profesionālās izglītības nozarē

- labas datorprasmes

- prasme strādāt komandā, augsta atbildības sajūta

- vēlme izglītoties

Mēs jums piedāvājam:

- labus darba apstākļus mūsdienīgā un labiekārtotā kabinetā

- strādāt stabilā, ilggadējā profesionālā izglītības iestādē

- stabilus ikmēneša ienākumus

- draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu

- algas likme - 930,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Pieteikuma vēstule, Curriculum Vitae un izglītību apliecinoša dokumenta kopija jāiesniedz vai jānosūta pa pastu vai e-pastu: personals@rtpv.edu.lv ar norādi - "vakance - izglītības metodiķis".

Adrese: Tomsona iela 3/5, Rīga, LV-1013.

Kontaktinformācija: personals@rtpv.edu.lv, tālr. 20229945.

Informējam, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks izvirzīti nākamajai atlases kārtai.

Informācija pretendentiem par personas datu apstrādi personāla atlases procesā - http://rtpv.edu.lv/normativie-dokumenti/.


OP 2022/55.AKK9

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola (Tomsona ielā 3/5, Rīgā, LV-1013) projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (Nr. 8.3.4.0/16/I/001), ietvaros aicina darbā izglītības un skolu psihologu (profesijas kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram - 2634 03) individuālo konsultāciju sniegšanai

Prasības pretendentiem (-ēm):

- izglītība atbilstoši Psihologu likuma prasībām

- jābūt reģistrētam Psihologu reģistrā un sertificētam attiecīgajā profesionālās darbības jomā

- valsts valodas prasme atbilstoši C līmeņa 2. pakāpei

Darba pienākumi:

- sniegt konsultācijas un atbalstu projektā iesaistītajiem profesionālās izglītības iestādes izglītojamajiem no 1. līdz 4.kursam saskaņā ar individuālo priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšanas plānu.

Stundas likme: 6,76 eiro.

Darba apjoms - pēc pieprasījuma. 1 individuālā konsultācija - 40 minūtes.

CV sūtīt uz elektroniskā pasta adresi: personals@rtpv.edu.lv

Kontaktinformācija: personals@rtpv.edu.lv, tālr. 20229945.

Informējam, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks izvirzīti nākamajai atlases kārtai.

Informācija pretendentiem par personas datu apstrādi personāla atlases procesā - http://rtpv.edu.lv/normativie-dokumenti/.


OP 2022/55.AKK10

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola (Tomsona ielā 3/5, Rīgā, LV-1013) aicina darbā latviešu valodas un literatūras skolotāju vidusskolā

Darba pienākumi:

- veikt apmācību vidusskolēniem

Prasības:

- izglītība atbilstoši Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumu Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" 6. panta prasībām

- valsts valodas prasme atbilstoši C līmeņa 1. pakāpei

- prasme strādāt komandā, augsta atbildības sajūta

- vēlme izglītoties

- var būt pēdējo kursu students

Piedāvājam:

- strādāt stabilā, ilggadējā profesionālās izglītības iestādē

- stabilus ikmēneša ienākumus

- draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu

- vadīt stundas mūsdienīgā un labiekārtotā kabinetā

- iespēju profesionāli pilnveidoties tālākizglītības kursos

Darba apjoms: 1 diena nedēļā.

Algas likme par pilnu slodzi: 850,00 EUR.

CV sūtīt uz elektroniskā pasta adresi: personals@rtpv.edu.lv

Kontaktinformācija: personals@rtpv.edu.lv, tālr.20229945.

Informācija pretendentiem par personas datu apstrādi personāla atlases procesā - http://rtpv.edu.lv/normativie-dokumenti/.


OP 2022/55.AKK11

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola aicina darbā no 2022. gada septembra loģistikas profesionālās izglītības skolotāju

Darbs četrgadīgajā programmā (dienas nodaļa) un profesionālās pilnveides programmā (vakars) pēc izvēles

Darba pienākumi: veikt apmācību profesionālās izglītības programmā "Telemehānika un loģistika" šādos moduļos:

- kravas sagatavošana pārvietošanai

- kravu apstrāde

- kravu pieņemšana un izsekošana noliktavā

- maršrutu plānošana kravu pārvadājumos

- transportēšanas procesa dokumentu aprites organizēšana

- sadales loģistika

- loģistikas darbinieka prakse

Prasības:

- izglītība atbilstoši Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumu Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" 6. panta prasībām

- valsts valodas prasme atbilstoši C līmeņa 1. pakāpei

- vēlama praktiska pieredze nozarē

- labas datorprasmes

- prasme strādāt komandā, augsta atbildības sajūta

- vēlme izglītoties

- var būt pēdējo kursu students

Piedāvājam:

- strādāt stabilā, ilggadējā profesionālās izglītības iestādē

- stabilus ikmēneša ienākumus

- draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu

- vadīt stundas mūsdienīgā un labiekārtotā kabinetā

- iespēju profesionāli pilnveidoties tālākizglītības kursos

Darba apjoms: 0,5 slodze

Algas likme par pilnu slodzi - 1020,00 EUR.

CV sūtīt uz elektroniskā pasta adresi: personals@rtpv.edu.lv.

Kontaktinformācija: personals@rtpv.edu.lv, tālr.20229945, tālr.20011288.


OP 2022/55.AKK12

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola aicina darbā no 2022. gada septembra matemātikas skolotāju (vispārējās vidējās izglītības skolotāju) (profesijas kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram - 2330 01)

Prasības pretendentiem (-ēm):

- izglītība atbilstoši Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumu Nr. 662 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" prasībām

- uz personu nav attiecināmi Izglītības likuma 50. panta un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta ierobežojumi

- valsts valodas prasme atbilstoši C līmeņa 1. pakāpei

- var būt pēdējo kursu students

Piedāvājam:

- strādāt stabilā, ilggadējā profesionālās izglītības iestādē

- stabilus ikmēneša ienākumus

- draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu

- vadīt stundas mūsdienīgā un labiekārtotā kabinetā

- iespēju profesionāli pilnveidoties tālākizglītības kursos

Darba apjoms - 1 slodze - 3 dienas nedēļā.

Algas likme - 850,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas) par 1 slodzi.

Kontaktinformācija: personals@rtpv.edu.lv, tālr. 27014487.

CV sūtīt uz elektroniskā pasta adresi personals@rtpv.edu.lv.


OP 2022/55.AKK13

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola (reģistrācijas Nr. 90001259598) aicina darbā personāla speciālistu uz nenoteiktu laiku (profesijas kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram - 2423 07)

Galvenie darba pienākumi:

- nodrošināt personāla datu uzkrāšanu, sistematizēšanu un analīzi resursu vadības sistēmā Horizon

- nodrošināt visu ar personālu saistīto dokumentu pārvaldību

- organizēt personāla novērtēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām

- organizēt personāla atlasi un ievadīšanu darbā

- nodrošināt datu ievadīšanu un aktualizāciju par personālu Valsts izglītības informācijas sistēmā

- nodrošināt nepieciešamo atskaišu un pārskatu sagatavošanu par personālu

Prasības pretendentiem (-ēm):

- vidējā profesionālā vai augstākā izglītība profesijā

- pieredze dokumentu pārvaldībā un personālvadībā

- valsts valodas prasme atbilstoši C līmeņa 1. pakāpei

- zināšanas un prasmes darbā ar dažādu biroja tehniku

- teicamas datorprasmes (MSOffice, MSWord, MSExcel, MSOutlook, MSPowerPoint)

- labas saskarsmes un komunikācijas prasmes

- vēlama pieredze darbā ar Horizon Personāla uzskaites moduli

Mēs tev piedāvājam:

- stabilu, atbildīgu un interesantu darbu

- darbavietu Rīgas centrā

- atalgojumu no 745 EUR līdz 1093 EUR pirms nodokļu nomaksas

Curriculum Vitae un motivācijas vēstule jānosūta uz e-pastu personals@rtpv.edu.lv ar norādi - "vakance - personāla speciālists".

Kontaktinformācija: personals@rtpv.edu.lv, tālr.20229945.

Informējam, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks izvirzīti nākamajai atlases kārtai.

Informācija pretendentiem par personas datu apstrādi personāla atlases procesā - http://rtpv.edu.lv/normativie-dokumenti/.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)