Laidiens: 18.03.2022., Nr. 55

Paziņojumi akcionāriem, dalībniekiem, biedriem

OP 2022/55.AD1

Paziņojums akcionāram par akcionāru pilnsapulci

Akciju sabiedrība "Rēzeknes autobusu parks" Padome un Valde sasauc kārtējo akcionāru pilnsapulci, kas notiks 2022.gada 20.aprīlī pulksten 9.00 a/s "RAP" Rēzeknē, Jupatovkas ielā 5.

Reģistrācijas sākums pulksten 8.00.

Darba kārtībā:

1. Valdes un Padomes ziņojums par 2021.gada rezultātiem. Sabiedrības darbības plāna 2022.gadam un 2021. gada pārskata apstiprināšana.

2. Valdes locekļu atbrīvošana no atbildības par visu darbības periodu.

3. Padomes locekļu atbrīvošana no atbildības par visu darbības periodu.

4. Padomes ievēlēšana.

5. Padomes locekļu atalgojuma noteikšana 2022.gadā.

6. Dažādi jautājumi.

Uz sapulci ierodoties, obligāti jālieto medicīniskā, higiēniskā maska, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments. Pilnvarotajām personām papildus līdzi jābūt notāra (vai attiecīgā pagasta) apstiprinātai pilnvarai. Sapulce notiks ievērojot 2 metru distanci un citus epidemioloģiskās drošības noteikumus.


OP 2022/55.AD2

Paziņojums par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Sabiedrības firma un juridiskā adrese: Akciju sabiedrība "Saldus naftas bāze", vienotais reģistrācijas Nr.40003010405, "Torņi", Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3862.

Sapulces norises vieta un laiks: "Torņi", Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3862, 2022.gada 29.aprīlī plkst.10.00.

Sapulces veids: kārtējā akcionāru sapulce.

Institūcija, kas sasauc sapulci: Akciju sabiedrības "Saldus naftas bāze" valde.

Sapulces darba kārtībā:

1. Akciju sabiedrības "Saldus naftas bāze" gada pārskata par 2021.gadu apstiprināšana.

2. Akciju sabiedrības "Saldus naftas bāze" gada pārskata par 2021.gadu peļņas izlietošana.

3. Akciju sabiedrības "Saldus naftas bāze" atkarības pārskata par 2021.gadu apstiprināšana.

Vieta un laiks, kur un kad akcionāri var iepazīties ar lēmumu projektiem sapulces darba kārtībā iekļautajos jautājumos: "Torņi", Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3862, no 2022.gada 14.aprīļa, darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)