Laidiens: 25.11.2022., Nr. 229

Dažādi sludinājumi

OP 2022/229.DA1

Paziņojums

Valsts policija paziņo, ka ir izveidots paziņojums "Atgādinājums par naudas soda apmaksu".*

Vārds, uzvārds

Dzimšanas dati

Pēdējā deklarētā dzīvesvieta (pilsēta)

Atgādinājuma (-u) datums(-i)

Lietas(-u) numurs(-i)

ĒRIKS FONIKA

1973.gada 29. decembris

Olaines novads, Olaine, Zemgales iela 34 -5, LV-2114

21.11.2022.

15550011912322-2

* Ar lēmuma pilnu tekstu var iepazīties, sazinoties pa tālr. 67829280.


OP 2022/229.DA2

Paziņojums

Valsts policija paziņo, ka ir izveidots paziņojums "Atgādinājums par naudas soda apmaksu".*

Vārds, uzvārds

Dzimšanas dati

Pēdējā deklarētā dzīvesvieta (pilsēta)

Atgādinājuma datums

Lietas numurs

RUSLANS ORLOVSKIS

06.07.1986.

Rīga, Aleksandra Bieziņa iela 3-69, LV-1029

2022.gada 14.novembris

15550011744622

* Ar lēmuma pilnu tekstu var iepazīties, sazinoties pa tālr. 67829198.


OP 2022/229.DA3

Paziņojums

Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Satiksmes drošības pārvaldes Satiksmes uzraudzības un koordinācijas birojs paziņo, ka ir pieņemti dokumenti.*

Dokumenta adresāta vārds, uzvārds

Dzimšanas datums

Pēdējā deklarētā dzīvesvietas adrese

Dokumenta datums

Dokumenta numurs

Dokumenta veids

OĻEGS MASLOVIČS

13.04.1983.

Olaines novads

16.11.2022.

ER00285993

Lēmums par procesa uzsākšanu un soda piemērošanu administratīvā pārkāpuma lietā

OĻEGS MASLOVIČS

13.04.1983.

Olaines novads

16.11.2022.

ER00286002

Lēmums par procesa uzsākšanu un soda piemērošanu administratīvā pārkāpuma lietā

OĻEGS MASLOVIČS

13.04.1983.

Olaines novads

16.11.2022.

GA23409662

Lēmums par procesa uzsākšanu un soda piemērošanu administratīvā pārkāpuma lietā

OĻEGS MASLOVIČS

13.04.1983.

Olaines novads

16.11.2022.

GA23409675

Lēmums par procesa uzsākšanu un soda piemērošanu administratīvā pārkāpuma lietā

OĻEGS MASLOVIČS

13.04.1983.

Olaines novads

16.11.2022.

GA23409688

Lēmums par procesa uzsākšanu un soda piemērošanu administratīvā pārkāpuma lietā

OĻEGS MASLOVIČS

13.04.1983.

Olaines novads

16.11.2022.

GA23409691

Lēmums par procesa uzsākšanu un soda piemērošanu administratīvā pārkāpuma lietā

OĻEGS MASLOVIČS

13.04.1983.

Olaines novads

16.11.2022.

GA23409701

Lēmums par procesa uzsākšanu un soda piemērošanu administratīvā pārkāpuma lietā

JURIJS AFINOGENOVS

12.03.1996.

Dienvidkurzemes novads

16.11.2022.

ER00285964

Lēmums par procesa uzsākšanu un soda piemērošanu administratīvā pārkāpuma lietā

MARKS ARHIPOVS

10.06.1996.

Ventspils

16.11.2022.

ER00285854

Lēmums par procesa uzsākšanu un soda piemērošanu administratīvā pārkāpuma lietā

*Ar dokumentu pilnu tekstu var iepazīties Rīgā, Ezermalas ielā 10B, tālr. informācijai 67208107.


OP 2022/229.DA4

Paziņojums

Valsts policija paziņo, ka ir izveidots paziņojums "Atgādinājums par naudas soda apmaksu".*

Vārds, uzvārds

Dzimšanas dati

Pēdējā deklarētā dzīvesvieta (pilsēta)

Atgādinājuma datums

Lietas numurs

VJAČESLAVS SOKOLOVS

26.09.1960.

Gobas iela 28-47, Rīga, LV-1016

2022.gada 21.novembris

15550011928922-2

* Ar lēmuma pilnu tekstu var iepazīties, sazinoties pa tālr. 67075114.


OP 2022/229.DA5

Paziņojums

Valsts policija paziņo, ka ir izveidots paziņojums "Atgādinājums par naudas soda apmaksu".*

Vārds, uzvārds

Dzimšanas dati

Pēdējā deklarētā dzīvesvieta (pilsēta)

Atgādinājuma datums

Lietas numurs

GUNTARS KRIVENOKS

27.12.1976.

Siguldas novads, Mālpils pagasts, "Vecgravas"-1, LV-2152

2022.gada 18.novembris

15550011851422

* Ar lēmuma pilnu tekstu var iepazīties, sazinoties pa tālr. 67829198.


OP 2022/229.DA6

Paziņojums par noteikto tarifu

Akciju sabiedrība "Gaso", vienotais reģistrācijas numurs 40203108921, juridiskā adrese: Vagonu iela 20, Rīga,  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza dabasgāzes sadales sistēmas sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022. gada 29. augusta padomes lēmumā Nr. 1/19 apstiprināto "Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku", un pamatojumu noteiktajam tarifam.

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs (bez PVN)

Noteiktais tarifs (bez PVN)

Noteiktā tarifa palielinājums/ samazinājums  (%)

 Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojums

Tarifu mainīgā daļa (pēc patēriņa grupas)

1

Līdz 2 635 kWh

EUR/MWh**

18.0761

22.9503

27%

2

No 2 635,1 līdz 263 450 kWh

EUR/MWh

7.4416

8.9199

20%

3

No 263 450,1 līdz 1 327 788 kWh

EUR/MWh

7.3174

8.5700

17%

4

No 1 327 788,1 līdz 13 277 880 kWh

EUR/MWh

4.9495

5.8542

18%

5

No 13 277 880,1 līdz 132 778 800 kWh

EUR/MWh

2.8683

3.9134

36%

6

No 132 778 800,1 līdz 210 760 000 kWh

EUR/MWh

1.4000

1.4665

5%

7

No 210 760 000,1 līdz 1 353 800 000 kWh

EUR/MWh

0.9458

1.9771

109%

8

Virs 1 353 800 000 kWh

EUR/MWh

0.3157

0.4006

27%

 Specializētais tarifs* (pēc patēriņa grupas)

1

Līdz 2 635 kWh

EUR/MWh**

-

2

No 2 635,1 līdz 263 450 kWh

EUR/MWh

11.2379

34.0287

203%

3

No 263 450,1 līdz 1 327 788 kWh

EUR/MWh

10.4650

15.9742

53%

4

No 1 327 788,1 līdz 13 277 880 kWh

EUR/MWh

6.6595

7.0386

6%

5

No 13 277 880,1 līdz 132 778 800 kWh

EUR/MWh

4.4952

5.4977

22%

6

No 132 778 800,1 līdz 210 760 000 kWh

EUR/MWh

3.0562

3.7378

22%

7

No 210 760 000,1 līdz 1 353 800 000 kWh

EUR/MWh

2.0097

2.4579

22%

8

Virs 1 353 800 000 kWh

EUR/MWh

0.9633

1.1781

22%

Tarifu fiksētā daļa (pēc atļautās slodzes (m3/h))

Līdz 6 m3/h

EUR/gadā***

32.40

39.63

22%

No 6,1 līdz 10 m3/h

EUR/gadā

89.16

109.05

22%

No 10,1 līdz 16 m3/h

EUR/gadā

142.44

174.21

22%

No 16,1 līdz 25 m3/h

EUR/gadā

217.32

265.79

22%

No 25,1 līdz 40 m3/h

EUR/gadā

322.80

394.80

22%

No 40,1 līdz 65 m3/h

EUR/gadā

534.36

653.54

22%

Virs 65 m3/h

EUR/m3/h/ gadā****

7.05

8.62

22%

 

*tarifu var izvēlēties lietotāji, kuru dabasgāzes patēriņš no maija līdz novembrim ir vairāk nekā 85% no objekta gada patēriņa. Šiem lietotājiem netiek piemērota tarifu fiksētā daļa.

**eiro par vienu megavatstundu.

***eiro par pieslēgumu gadā.

****eiro par vienu kubikmetru stundā gadā.

Noteiktais tarifs stāsies spēkā ar 2023. gada 1. janvāri (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", neieskaitot publicēšanas dienu).

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk - Regulators) 2021. gada 30. aprīļa lēmumu Nr.26 "Par akciju sabiedrības "Gaso" dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifiem apstiprināto tarifu" (turpmāk - Lēmums Nr.26), kas 2021. gadā 7. maijā publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2021. gads; Nr.86).

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar:

Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar ievērojamu dabasgāzes cenu pieaugumu, ar inflācijas un darbaspēka izmaksu radīto pieaugumu, kā arī ar būtisku lietotājiem nodoto dabasgāzes apjomu kritumu, kas ievērojami ietekmēja akciju sabiedrības "Gaso" darbības rezultātus.

Saskaņā ar Regulatora Lēmumu Nr.26 lemjošās daļas 4. un 5. punktā noteikto, akciju sabiedrībai "Gaso" (turpmāk - AS "Gaso") ir tiesības noteikt sadales pakalpojuma tarifus katram tarifu periodam, ja atbilstoši Regulatora 2022. gada 29. augusta padomes lēmumā Nr. 1/19 "Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) noteiktajam nepieciešams veikt plānoto ieņēmumu korekciju. Saskaņā ar Metodikas 26.1.apakšpunktu, ja aprēķinātais regulatīvā rēķina atlikums uz tarifa perioda beigām ir negatīvs, AS "Gaso" ir tiesības attiecināt regulatīvā rēķina atlikumu uz nākamo tarifa periodu un palielināt noteiktos nākamā tarifu perioda plānotos ieņēmumus. Atbilstoši Lēmuma Nr.26 lemjošās daļas 2.2.apakšpunktam nākamais tarifu periods ir no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim. Saskaņā ar Metodikas 27. punktu, piemērojot plānoto ieņēmumu korekciju uz nākamo tarifu periodu, AS "Gaso" veica lietotājiem nodotā dabasgāzes daudzuma korekciju. Ņemot vērā uz nākamo periodu attiecināmo ieņēmumu daļu un koriģēto lietotājiem nodoto dabasgāzes daudzumu, AS "Gaso" atbilstoši Metodikai veica dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu korekciju.

Aprēķinot koriģētos dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifus, AS "Gaso" saglabāja Regulatora Lēmumā Nr.26 apstiprināto diferencēto sadales tarifu struktūru. Veicot tarifu korekcijas aprēķinu, tika izmantots aprēķinātais koriģētais lietotājiem nodotais dabasgāzes daudzums un tika saglabāta tarifu projektā apstiprinātā izmaksu proporcija starp tarifu grupām. Visas dabasgāzes sadales pakalpojuma lietotāju tarifu grupas proporcionāli sedz izmaksu pieaugumu, izmantojot apstiprinātajā tarifā noteikto izmaksu proporciju. Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifa korekcijas rezultātā tiek veiktas korekcijas visām sadales sistēmas tarifa daļām: tarifu mainīgai un tarifu fiksētai daļai, kā arī sezonālajam sadales tarifam.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu lietotājs var AS "Gaso", Vagonu ielā 20, Rīgā, no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdien no plkst. 8.00 līdz 15.45, iepriekš sazinoties pa tālr.155 vai 67369938.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  akciju sabiedrībai "Gaso", Vagonu ielā 20, Rīgā, LV-1009, info@gaso.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".


OP 2022/229.DA7

Paziņojuma atsaukums

SIA "Saldus komunālserviss" atsauc oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" 2022.gada 17.novembrī, laidienā Nr. 224, OP m2022/224.DA7, paziņojumu par noteikto tarifu.


OP 2022/229.DA8

Paziņojums par noteikto tarifu

SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS", reģistrācijas Nr. 48503000219, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV-3801, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku", un pamatojumu noteiktajam tarifam.

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs (bez PVN)

Noteiktais tarifs (bez PVN)

Noteiktā tarifa palielinājums/ samazinājums (%)

Ražošanas tariffs, EUR/MWh

76.35

86.91

+13.83

Pārvades un sadales tarifs ,EUR/MWh

28.02

30.94

+10.42

Tirdzniecības tariffs, EUR/MWh

1.5

1.5

-

Akcīzes nodokļa komponente, EUR/MWh

0.51

0.51

-

Siltumenerģijas gala tarifs , EUR/MWh

106.38

119.86

+12,67

Noteiktais tarifs stāsies spēkā 2023.gada 1. janvārī (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", neieskaitot publicēšanas dienu). Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 12.10.2022 lēmumu Nr.197 (protokols Nr.43, 4.p.) Par SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" noteikto tarifu, kas 14.10.2022 publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2022; Nr.200 ).

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar šķeldas un dabasgāzes cenu pieaugumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu lietotājs var Mazajā ielā 6, Saldū, Saldus novadā, no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00, kur lietotājs var iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, iepriekš sazinoties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kontaktpersonu Armīnu Miķelsonu, tālr. 29259518 un elektroniskā pasta adrese: armins.mikelsons@saldusks.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja norādītajā pasta adresē un elektroniskajā pasta adresē - Mazajā ielā 6, Saldū, Saldus novadā, e-pasts: saldus.komunalserviss@saldus.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".


OP 2022/229.DA9

Paziņojums par noteikto tarifu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mārupes komunālie pakalpojumi", vienotais reģistrācijas numurs 40103111018, juridiskā adrese: Viršu iela 6, Tīraine, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa aprēķināšanas metodika", un pamatojumu noteiktajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs (bez PVN)

Noteiktais tarifs (bez PVN)

Noteiktā tarifa palielinājums/ samazinājums (%)

Siltumenerģijas ražošanas tarifs EUR/MWh

283,16

171,81

-39 %

Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs EUR/MWh

27,15

17,54

-35%

Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs EUR/MWh

0,37

0,37

0 %

Siltumenerģijas gala tarifs ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 2,11 EUR/MWh

312.79

191,83

-39%

Noteiktais tarifs stāsies spēkā 2023.gada 1.janvārī (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", neieskaitot publicēšanas dienu).

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi" noteikto tarifu, kas publicēts 2022.gada 25.jūlijā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 25.07.2022., Nr.141 un nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 10.08.2022. lēmumu Nr.121" Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Mārupes komunālie pakalpojumi" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" apstiprināto tarifu.

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar kurināmā (gāzes) cenas izmaiņām.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas apgādes tarifu lietotājs var SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi" birojā Viršu ielā 6, Tīrainē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, LV-2167, katru darba dienu no plkst. 13.00 līdz 14.00, iepriekš sazinoties ar biroja administratori Aigu Stroli, tālr. 28670000, e-pasta adrese: info@mkp.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt: Viršu iela 6, Tīraine, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167, elektroniskā pasta adrese: info@mkp.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)