Laidiens: 27.10.2022., Nr. 209

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2022/209.AKK1

Mēs esam valsts nozīmes reģistru iestāde, kas uztur datus par Latvijas lielāko vērtību - zemi un būvēm; gādājam, lai ikvienam būtu pieejama informācija par visā valsts teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, par apgrūtinātajām teritorijām un adresēm; veicam īpašumu kadastrālo vērtēšanu un būvju kadastrālo uzmērīšanu.

Valsts zemes dienests, reģ. Nr. 90000030432, izsludina konkursu uz divām vakantām Juridiskā departamenta Normatīvo aktu un līgumu nodaļas jurista (ierēdņa) amata vietu (uz nenoteiktu laiku)

Ja tu vēlies iegūt daudzpusīgas juridiskas zināšanas publisko un privāto tiesību līgumu izstrādē, publisko iepirkumu procesā un normatīvo aktu projektu izvērtēšanā, esi precīzs, ar augstu atbildības sajūtu, gatavs piedalīties iepirkumu komisijās un pieņemt patstāvīgus lēmumus, pētīt, iedziļināties jautājumos un rast tiesību normām atbilstošus risinājumus - pievienojies mūsu aizrautīgajai komandai.

Galvenie pienākumi:

- izstrādāt privāto tiesību līgumu projektus un organizēt to parakstīšanu

- izvērtēt publisko tiesību līgumu projektus, struktūrvienību iesniegto priekšlikumu iepirkumu un zemsliekšņa iepirkumu plānam atbilstību normatīvo aktu prasībām un iesniegt tos apstiprināšanai, kā arī publicēt Elektronisko iepirkumu sistēmā

- izstrādāt tipveida līguma projektus vai piedalīties to izstrādē

- piedalīties publisko iepirkumu komisiju darbā un protokolēt komisiju sēdes

- sagatavot rīkojumu projektus par publisko iepirkumu komisiju izveidi, publicēt publisko iepirkumu dokumentāciju

- sagatavot paziņojumus un atbildes Iepirkumu uzraudzības birojam un attiecīgās iepirkuma procedūras kandidātiem vai pretendentiem

Piesakies, ja tev ir:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām

- augstākā izglītība tiesību zinātnē ar jurista kvalifikācija

- pieredze jurista darbā vai darbā tiesu sistēmā, vēlama pieredze publisko iepirkumu jomā zināšanas normatīvo aktu publisko iepirkumu un līgumu izstrādes jomā (pieredze publisko iepirkumu jomā tiks uzskatīta par priekšrocību)

- zināšanas normatīvo aktu publisko iepirkumu un līgumu izstrādes jomā un juridisko dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā

- labas prasmes darbā ar Microsoft Office programmu

- prasme publiski runāt un pārliecinoši argumentēt savu viedokli;

- prasmes apkopot un analizēt liela apjoma informāciju

- patīk darbs komandā, esi atsaucīgs un ar iniciatīvu

Tu iegūsi:

- neatsveramu un pilnvērtīgu pieredzi un izaugsmi profesionālajā jomā

- darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā komandā

- atalgojumu 1301 EUR (atbilstoši 10. mēnešalgu grupai)

- sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

- atbalstu dažādās dzīves situācijās

- veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām

- darba vietu Rīgas centrā un attālinātā darba iespējas, elastīgu darba grafiku

Pieteikumu, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV līdz 15.11.2022. iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: konkurss@vzd.gov.lv (ar norādi "Jurists") vai Valsts zemes dienesta Personāla departamentā (11.novembra krastmalā 31, Rīgā, LV - 1050) Tālrunis uzziņām 20209998.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13.pantu, Valsts zemes dienests informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts zemes dienests (11.novembra krastmalā 31, Rīgā).

Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi Valsts zemes dienestā, aicinām apmeklēt Valsts zemes dienesta tīmekļvietni www.vzd.gov.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)