Laidiens: 07.10.2022., Nr. 195

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2022/195.AKK1

Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" aicina darbā Darba aizsardzības dienesta darba aizsardzības vecāko speciālistu (-i)

Galvenie darba pienākumi:

- veikt organizatoriskus pasākumus drošu un veselīgu darba apstākļu radīšanā strādājošajiem

- nodrošināt darba vides iekšējo uzraudzību, darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošanu uzņēmumā

- veikt darba vides risku novērtēšanu, organizēt nepieciešamos pasākumus to mazināšanai

- pilnveidot un ieviest darba aizsardzības un ugunsdrošības procesus uzņēmumā

- izstrādāt darba aizsardzības un ugunsdrošības instrukcijas, kā arī nepieciešamo dokumentāciju civilajā aizsardzībā

- organizēt darbinieku obligātās veselības pārbaudes

Prasības pretendentam (-ei):

- izglītība: augstākā izglītība darba aizsardzībā un vēlams papildus otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība inženierzinātnēs vai dabaszinātnēs

- papildu prasības: apgūta 160 stundu programma "Ugunsdrošības speciālists"

- pieredze: attiecīgajā specialitātē ne mazāka kā 3 (trīs) gadi

- valsts valodas prasme C1 līmenī

- citas prasmes:

* prasme strādāt komandā, labas komunikācijas spējas un atbildība pret veicamajiem darbiem

* prasme iegūt un analizēt informāciju lēmumu sagatavošanai, pieņemšanai un darbības analīzei

* prasme izpildīt konkrētus darba uzdevumus, kuriem nav noteiktas izpildes metodikas

* prasme sagatavot dokumentus ar analītiskiem materiāliem un motivācijām

* labas datora lietošanas prasmes (Word, Excel, PowerPoint u.c. programmām)

Piedāvājam:

- darbu mūsdienīgā un profesionālā uzņēmumā

- bruto algu no EUR 1670 līdz 2171 mēnesī

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- papildus sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu

- darbu profesionālā kolektīvā

- darba vietu Cēsu ielā 3a, Rīgā

Kontaktpersona: Darba aizsardzības dienesta vadītāja Irēna Luckāne, tālr. 67017251, 29475919. Piesakoties vakancei, CV un motivācijas vēstuli iesniegt, nosūtot pa e-pastu: personaldala@rs.lv līdz 2022.gada 19.oktobrim.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", kontaktinformācija: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012. Papildu informāciju par personas datu apstrādi jūs varat iegūt akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" tīmekļvietnē: https://rs.lv/saturs/atlase.


OP 2022/195.AKK2

APP "Dārzkopības institūts" izsludina konkursu uz šādām zinātniskā darbinieka vietām Agrotehnisko pētījumu un šķirņu izvērtēšanas nodaļā

- 1 (viena) pētnieka vieta

Amata prasības:

- doktora zinātņu grāds bioloģijā vai lauksaimniecībā, darba pieredze augļaugu agrotehnikā (t.sk. dažādu ogulāju kultūru audzēšanas agrotehnisko paņēmienu izstrādē un adaptēšanā, šķirņu izvērtēšanā, atlasē, u.c.) vismaz 20 gadi; ir pieredze zinātnisko projektu realizācijā; pēdējos 6 gados ir vismaz 5 nozarei atbilstošas zinātniskas publikācijas (indeksētas Web of Science un/vai Scopus datubāzē; ir pieredze sadarbībai ar uzņēmējiem augļkopības nozarē

Konkursam iesniedzamie dokumenti:

- iesniegums par piedalīšanos konkursā uz izsludināto amata vietu

- dokumentu kopijas, kas apliecina nepieciešamo akadēmisko vai zinātnisko grādu

- amata pretendenta dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae) ar publicēto darbu sarakstu, citas zinātniskās darbības un zinātniskās kvalifikācijas kopsavilkums

- profesionālo un zinātnisko kvalifikāciju, pilnveidi apliecinošu dokumentu un citu dokumentu kopijas, kas apliecina pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām (zinātnisko rakstu kopijas, projektu un programmu titullapu kopijas u.c.)

- sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts

Pētnieka darba samaksas likme no 5,00 līdz 12,00 EUR stundā atkarībā no noslodzes projektos un izglītības līmeņa saskaņā ar Dārzkopības institūta darba samaksas noteikšanas principiem.

- 1 (viena) vadošā pētnieka vieta

Amata prasības:

- doktora zinātņu grāds bioloģijā vai lauksaimniecībā, darba pieredze augļaugu agrotehnikā (t.sk. dažādu augļu un ogu audzēšanas agrotehnisko paņēmienu izstrādē un adaptēšanā, šķirņu izvērtēšanā, atlasē, u.c.) vismaz 15 gadi; ir pieredze zinātnisko projektu realizācijā un vadībā; pēdējos 6 gados ir vismaz 5 nozarei atbilstošas zinātniskas publikācijas (indeksētas Web of Science un/vai Scopus datubāzē; ir pieredze sadarbībai ar uzņēmējiem augļkopības nozarē

Konkursam iesniedzamie dokumenti:

- iesniegums par piedalīšanos konkursā uz izsludināto amata vietu

- dokumentu kopijas, kas apliecina nepieciešamo akadēmisko vai zinātnisko grādu

- amata pretendenta dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae) ar publicēto darbu sarakstu, citas zinātniskās darbības un zinātniskās kvalifikācijas kopsavilkums

- profesionālo un zinātnisko kvalifikāciju, pilnveidi apliecinošu dokumentu un citu dokumentu kopijas, kas apliecina pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām (zinātnisko rakstu kopijas, projektu un programmu titullapu kopijas u.c.)

- sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts

Vadošā pētnieka darba samaksas likme no 6,00 līdz 13,00 EUR stundā atkarībā no noslodzes projektos un izglītības līmeņa saskaņā ar Dārzkopības institūta darba samaksas noteikšanas principiem.

Konkursam iesniedzamos dokumentus nosūtīt uz e-pasta adresi: darzkopibas.instituts@llu.lv ar norādi "Amatu konkursam".

Konkursa termiņš ir viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Mēs strādājam: Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV-3701, http://www.darzkopibasinstituts.lv.

Informējam, ka jūsu iesniegtie pieteikuma dokumenti tiks apstrādāti tikai šī atlases konkursa norisei un tiks glabāti 6 mēnešus, ja netiks uzsāktas darba attiecības. Lūgums pieteikuma dokumentos nenorādīt sensitīva rakstura datus, piemērām: foto, tautību, arodbiedrības statusu u.tml. Pieteikuma dokumentos norādītos personas datu apstrādās Dārzkopības institūta atbildīgās personas.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)