Laidiens: 22.04.2021., Nr. 77

Paziņojumi akcionāriem, dalībniekiem, biedriem

OP 2021/77.AD1

Paziņojums par akcionāru sapulci

Akciju sabiedrības "Remars-Rīga" vienotais reģistrācijas numurs 40003197429, juridiskā adrese: Gāles iela 2, Rīga, LV-1015, valde sasauc kārtējo akciju sabiedrības "Remars-Rīga" akcionāru sapulci, kas notiks 2021.gada 20.maijā plkst. 16.00 Rīgā, Gāles ielā 2, akciju sabiedrības "Remars-Rīga" telpās.

Sapulces darba kārtībā:

1. Valdes ziņojuma par Sabiedrības 2019. gada darbības rezultātiem izskatīšana.

2. Padomes ziņojuma par Sabiedrības 2019. gada pārskatu izskatīšana.

3. Revidenta ziņojuma par 2019. gada pārskatu izskatīšana.

4. Sabiedrības 2019. gada pārskata apstiprināšana.

5. Sabiedrības 2019. gada peļņas sadale.

6. Sabiedrības revidenta apstiprināšana 2020. gadam.

7. Citi jautājumi.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā no plkst. 15.30 sapulces norises vietā. Ar sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri var iepazīties no 2021. gada 5. maija darba dienās no plkst. 10.00 līdz 13.00, iepriekš piesakoties pa tālr. 67353695.

AS "Remars-Rīga" valde

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)