Laidiens: 20.04.2021., Nr. 75

Paziņojumi par teritoriālo plānošanu

OP 2021/75.TP1

Paziņojums

2021. gada 25. martā Valkas novada dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr.16 "Par Valkas novada domes 2021.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.12 "Valkas novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" atcelšanu" (protokols Nr.4, 16. §).

Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā ĢeoLatvija.lv - https://www.geolatvija.lv un Valkas novada domes mājaslapā internetā www.valka.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)