Laidiens: 19.04.2021., Nr. 74

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2021/74.UT1

Daugavpils tiesas lietvedībā ir civillieta Nr. C12178220, AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" prasība pret JEĻENU HANNU par darījuma nostiprināšanu zemesgrāmatā. Tiesa uzaicina atbildētāju Jeļenu Hannu, dzim. 1981.gada 2.septembrī, pēdējā zināmā dzīves vieta Saulkrasti, Kaplavas pagasts, Krāslavas novads, ierasties uz tiesas sēdi Daugavpils tiesā 2021.gada 9.jūnijā plkst. 9.30 Lāčplēša ielā 19, Krāslavā, Latvijā. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2021/74.UT2

Vidzemes rajona tiesā 2021.gada 13.aprīlī saņemts Baibas Cepurnieces prasības pieteikums pret Jāni Bērziņu, dzim. 1999.gada 19.februārī, kura pēdējā zināmā dzīves vietas adrese ir Kalna iela 2-22, Madona, Madonas novads, par paternitātes noteikšanu un uzturlīdzekļu piedziņu. Informējam, ka JĀNIM BĒRZIŅAM, dzim. 1999.gada 19.februārī, 15 (piecpadsmit) dienu laikā no publikācijas ievietošanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" ir jāiesniedz tiesai rakstveida paskaidrojums par celto prasību, ievērojot Civilprocesa likuma 148. panta otrajā daļā noteikto. Vidzemes rajona tiesa aicina Jāni Bērziņu, dzim. 1999.gada 19.februārī, uz slēgto tiesas sēdi 2021.gada 17.jūnijā plkst. 10.00 Vidzemes rajona tiesā Cēsu ielā 18, Limbažos, 10L zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C71203421 (C-2034-21/4) Baibas Cepurnieces prasībā par paternitātes noteikšanu un uzturlīdzekļu piedziņu. Neierašanās gadījuma atbildētājam var tikt piemērots naudas sods, piespiedu atvešana, kā arī lieta var tikt skatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2021/74.UT3

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa uzaicina KARAMDŽETU SINGHU (KARAMJEET SINGH), dzim. 1987. gada 10. septembrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta Daugavpils iela 48B-75, Rīga, LV-1003, ierasties uz tiesas sēdi 2021. gada 3. jūnijā plkst. 13.00 Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, 2. stāvā, 210. zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C30583720 (Nr. C-1874-21/42) Rīgas bāriņtiesas prasībā pret Jekaterinu Pocjus un Karamdžetu Singhu (Karamjeet Singh) par aizgādības tiesību atņemšanu. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.


OP 2021/74.UT4

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas lietvedībā ir civillieta Nr. C29292421 (C-2924-21/17) Lauras Dravas prasībā vienkāršotajā procedūrā pret Gitu Kuzmani par uzturlīdzekļu piedziņu. Atbildētājai GITAI KUZMANEI, dzim. 1981.gada 29.jūlijā, tiek paziņots, ka Civillietu izskatīs Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnese Jolanta Zaškina, rakstveida procesā un saīsinātā sprieduma noraksts būs pieejams Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas kancelejā 1. stāvā, 105. kab., Lomonosova ielā 10, Rīgā, 2021.gada 2.jūnijā. Datums, kad saīsinātā sprieduma noraksts ir pieejams tiesas kancelejā, uzskatāms par saīsinātā sprieduma sastādīšanas datumu. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 18.-22. pantu, 74.panta otrās daļas 3. punktu lietas dalībniekiem ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesei (tiesas sastāvam), rakstiski par to paziņojot līdz lietas izskatīšanas uzsākšanai.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)