Laidiens: 19.04.2021., Nr. 74

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2021/74.AKK1

Vidzemes Augstskola, reģ. Nr. LV90001342592, izsludina konkursu uz vakantajiem amatiem Vidzemes Augstskolas Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūtā:

- pētnieks - 1 vieta (zinātnes nozare Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, apakšnozare E-Studiju tehnoloģijas un pārvaldība)

- pētnieks - 1 vieta (zinātnes nozare Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, apakšnozare Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana)

- zinātniskais asistents - 1 vieta (zinātnes nozare Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, citas elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju apakšnozares).

Pretendentiem uz vakanto amatu viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas datuma oficiālajā vietnē "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz institūta direktoram adresēta motivācijas vēstule, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, publicēto zinātnisko darbu saraksts, CV ar iekļautu informāciju par dalību/vadību pētnieciskos projektos un angļu valodas zināšanu līmeni. Pieteikumu sūtīt pa pastu augstskolas juristei-personāla speciālistei: C204.kabinets, Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201; vai pa e-pastu: agrita.somase@va.lv, ar norādi "Konkurss uz zinātnisko amatu", tālr. 26307551.

Samaksa: pētniekam 7,02-42,12 EUR/h, zinātniskajam asistentam 5,62-33,72 EUR/h atbilstoši konkrētajam veiktajam darbam.


OP 2021/74.AKK2

Vidzemes Augstskola, reģ. Nr. LV90001342592, izsludina konkursu uz vakantajiem amatiem Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātē:

- profesors - 1 vieta (zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība, apakšnozare Reģionālā ekonomika)

- asociētais profesors - 1 vieta (zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība, apakšnozare Tirgzinība)

- docents - 1 vieta (zinātnes nozare Tiesību zinātne, apakšnozare Civiltiesības)

- lektors - 1 vieta (zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība, apakšnozare Ekonomikas teorija)

Pretendentiem uz vakanto amatu viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas datuma oficiālajā vietnē "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz rektoram adresēta motivācijas vēstule, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, publicēto zinātnisko un metodisko darbu saraksts, CV. Pieteikumu sūtīt pa pastu augstskolas juristei-personāla speciālistei (Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201) vai pa e-pastu: agrita.somase@va.lv ar norādi "Konkurss uz akadēmisko amatu", tālr. 26186555. Samaksa atbilstoši konkrētajā akadēmiskajā gadā veiktajam darbam; stundas likme: profesoram 17,54 EUR/h, asociētajam profesoram 14,04 EUR/h, docentam 11,24 EUR/h, lektoram 9,00 EUR/h.


OP 2021/74.AKK3

LATVIJAS UNIVERSITĀTE, reģistrācijas Nr. 90000076669, izsludina konkursu uz akadēmiskā personāla amatu vietām:

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē

- uz divām vadošā pētnieka amata vietām - ekonomika un uzņēmējdarbība

Darba samaksa no 8,61 euro/h līdz 36,8 euro/h

Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūtā

- uz divām vadošā pētnieka amata vietām - klīniskā medicīna

Darba samaksa no 8,61 euro/h līdz 36,8 euro/h

- uz vienu pētnieka amata vietu - klīniskā medicīna

Darba samaksa no 5,53 euro/h līdz 23,6 euro/h

- uz divām zinātniskā asistenta amata vietām - klīniskā medicīna

Darba samaksa no 4,41 euro/h līdz 18,8 euro/h

Ar akadēmiskā amata darba uzdevumiem un konkursa pieteikumu noformēšanu atbilstoši "Nolikuma par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem Latvijas Universitātē" prasībām pretendenti/-es var iepazīties mājaslapā publicētajā sludinājumā https://www.lu.lv/lv/par-mums/vakances/.

Pieteikšanās termiņš ir viens mēnesis no sludinājuma publicēšanas dienas.

Konkursam iesniedzamo dokumentu reģistrācija Latvijas Universitātes Personālvadības departamentā Raiņa bulvārī 19, 127. telpā, Rīgā, LV 1586.

Latvijas Universitāte informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi (leģitīmo interešu nodrošināšana) un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Universitāte, e-pasts: datu.specialisti@lu.lv.

Papildu informācija pa tālr. 67034802.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)