Laidiens: 19.04.2021., Nr. 74

Paziņojumi akcionāriem, dalībniekiem, biedriem

OP 2021/74.AD1

Paziņojums par akcionāru sapulci

Akciju sabiedrības "PATA STRENČI", vienotais reģistrācijas Nr. 40003009124, valde informē par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2021.gada 21.maijā plkst. 10.00 Smiltenes novadā, Launkalnes pagastā, "Silvas Lejas". Vērtspapīru nosaukums - AS "PATA Strenči" slēgtā akciju emisija.

Darba kārtībā:

1. Akciju sabiedrības valdes, padomes, zvērinātās revidentes ziņojumi un pārskats par 2020. gada darbības rezultātiem un to apstiprināšana.

2. Ziņojums par 2020.gada peļņas sadali.

3. Zvērinātā revidenta ievēlēšana 2021.gada pārskata revīzijai.

4. Atlīdzības noteikšana padomes locekļiem un zvērinātam revidentam.

5. Padomes vēlēšanas.

6. Dažādi jautājumi.

Pēdējais ieraksta datums - 2021.gada 13.maijs. Akcionāru reģistrēšana - pilnsapulces dienā 2021.gada 21.maijā no plkst. 9.00 līdz 9.45.

Akciju sabiedrības "PATA Strenči" valde

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)