Laidiens: 06.04.2021., Nr. 65

Paziņojumi par teritoriālo plānošanu

OP 2021/65.TP1

Paziņojums par lokālplānojuma "Lokālplānojums nekustamajā īpašumā Rēzeknes ielā 1B, Viļānos, Viļānu novadā 2016.-2020." apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Viļānu novada pašvaldības dome 27.08.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 11 "Par lokālplānojuma "Lokālplānojums nekustamajā īpašumā Rēzeknes ielā 1B, Viļānos, Viļānu novadā" apstiprināšanu" un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 127 "Lokālplānojuma nekustamajā īpašumā Rēzeknes ielā 1b, Viļānos, Viļānu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa "Teritorijas funkcionālais zonējums"". Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12619.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)