Laidiens: 01.04.2021., Nr. 64

Tiesu nolēmumi

OP 2021/64.TS1

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2021. gada 1. marta spriedumu civillietā Nr. C30832719 nospriests: Ierobežot IGORA IVĻEVA, pers. kods 031201-20722, rīcībspēju šādās jomās:

- maksājumu izdarīšanā un saņemšanā;

- darījumu slēgšanā;

- tiesību un interešu pārstāvībā valsts, pašvaldību, ārstniecības, kredītiestādēs un citās iestādēs, kā arī attiecībās ar citām fiziskām un juridiskām personām (izņemot tiesības pārstāvēt savas likumiskās intereses iestādēs un tiesā saistībā ar noteiktiem rīcībspējas un brīvības ierobežojumiem, domstarpībām, strīdiem ar aizgādni un aizgādņa iecelšanu un atcelšanu).

Noteikt, ka rīcībspējas ierobežojuma jomās aizgādnis ir tiesīgs rīkoties patstāvīgi.

Nodibināt Igoram Ivļevam, pers. kods 031201-20722, aizgādnību.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2021. gada 23. martā.


OP 2021/64.TS2

Daugavpils tiesa pārskatīja Georgija Orlova, pers. kods 150849-10222, rīcībspējas ierobežojumu un nosprieda: saglabāt GEORGIJAM ORLOVAM, pers. kods 150849-10222, rīcībspējas ierobežojumu šādās jomās: 1) pārstāvība valsts un pašvaldības iestādēs, medicīnas iestādēs, komerciestādēs, finanšu un apdrošināšanas iestādēs; 2) maksājumu izdarīšana un saņemšana, tai skaitā pabalstu un pensijas saņemšana; 3) darījumu slēgšana; 4) rīcība ar mantu un tās pārvaldība.

Noteikt, ka aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Georgijam Orlovam ierobežota rīcībspēja.

Daugavpils tiesas 2021.gada 5.marta spriedums civillietā Nr.C12094421 stājies likumīgā spēkā 2021.gada 26.martā.


OP 2021/64.TS3

Daugavpils tiesa pārskatīja Olgas Stašonokas, pers. kods 030174-10211, rīcībspējas ierobežojumu un nosprieda: saglabāt OLGAI STAŠONOKAI, pers. kods 030174-10211, rīcībspējas ierobežojumu šādās jomās: 1) pārstāvība valsts un pašvaldības iestādēs, medicīnas un ārstniecības iestādēs, aprūpes un finanšu iestādēs; 2) maksājumu izdarīšana un saņemšana, tai skaitā pabalstu un pensijas saņemšana; 3) darījumu slēgšana; 4) rīcība ar mantu un tās pārvaldība, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām.

Noteikt, ka aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Olgai Stašonokai ierobežota rīcībspēja.

Daugavpils tiesas 2021.gada 5.marta spriedums civillietā Nr.C12090221 stājies likumīgā spēkā 2021.gada 26.martā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)