Laidiens: 25.03.2021., Nr. 59

Promocijas darbi

OP 2021/59.PM1

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2021. gada 23. aprīlī plkst. 14.00 RTU Būvniecības un transporta inženierzinātnes nozares promocijas padomes "RTU P-22" atklātā sēdē Rīgā, Ķīpsalas ielā 6b, 204. telpā, SERGEY KRAVCHENKO aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Development of Electric Propulsion Thrusters Cooling Systems for Perspective Spacecrafts" / "Perspektīvo kosmisko aparātu elektrisko raķešu dzinēju dzesēšanas sistēmu izstrāde" zinātniskā doktora grāda (PhD) iegūšanai.

Recenzenti:

- Dr.habil.sc.ing Vitālijs Pavelko (Rīgas Tehniskā universitāte);

- Dr.habil.sc.ing. Aleksandrs Andronovs, Sanktpēterburgas Valsts civilās aviācijas universitāte (Krievija);

- Dr.habil.sc.ing. Zbigniew Koruba (Technical University of Kielce, Polija).

Atklātajā sēdē būs iespējams piedalīties arī tiešsaistē MS Teams platformā. Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz 2021. gada 16. aprīlim, rakstot uz e-pastu: sandra.laidina@rtu.lv. Atkarībā no epidemioloģiskās situācijas valstī promocijas padomes sēde var tikt organizēta tikai tiešsaistē.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http:// www.rtu.lv (Zinātne > Doktora līmeņa studijas > Promocija > Promocijas darbi).

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)