Laidiens: 04.03.2021., Nr. 44

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2021/44.US1

SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" brīdina dzīvokļu īrnieku: AĻĢIRDU VAITKJAVIČUS, dzim. 1982.gada 27. janvārī, dzīv. Ziemeļu ielā 7a-13, Daugavpilī; RUSLANU BEINAROVIČU, dzim. 2000.gada 2.augustā, dzīv. 18.novembra ielā 319-32, Daugavpilī; JURIJU AFANASJEVU, dzim. 1990.gada 7.novembrī, dzīv. Arhitektu ielā 4-65, Daugavpilī, par parādu par dzīvojamo telpu īri un pamatpakalpojumiem (t.s. par siltumenerģiju) samaksāšanas nepieciešamību. Ja parāds netiks samaksāts mēneša laikā pēc šīs publikācijas, pret jums, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tiks sniegta prasība tiesā par īres līguma/īres tiesisko attiecību izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa un/vai parāda piedziņu.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)