Laidiens: 29.11.2021., Nr. 230

Promocijas darbi

OP 2021/230.PM1

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2021. gada 17.decembrī plkst. 13.00 RTU Būvniecības un transporta inženierzinātnes nozares promocijas padomes "RTU P-22" atklātā sēdē Rīgā, Ķīpsalas ielā 6b, 204.telpā, DENISS BRODŅEVS aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Mobilo tīklu īpašību analīze bezpilota lidaparātu tālvadībai" zinātnes doktora (Ph. D.) grāda iegūšanai.

Recenzenti:

Asoc. prof., Dr. habil. sc. ing. Vladimirs Šestakovs (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija);

Asoc. prof., Dr. Ramunas Kikutis (Viļņas Gedimina Tehniskā universitāte, Lietuva);

Dr. sc. ing. Volodymyr Kharchenko (Nacionālās Aviācijas universitāte, Ukraina).

Atklātajā sēdē būs iespējams piedalīties arī tiešsaistē MS Teams platformā. Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz 2021. gada 10. decembrim, rakstot uz e-pastu: sandra.laidina@rtu.lv. Atkarībā no epidemioloģiskās situācijas valstī promocijas padomes sēde var tikt organizēta tikai tiešsaistē.

Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties interneta vietnēs RTU Zinātnes resursi Promocijas darbi: https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/doctoral_thesis/, Valsts Nacionālajā Digitālajā bibliotēkā, e-grāmatu platformā: https://ebooks.rtu.lv/, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv (Doktorantiem → Promocija → Promocijas darbi).


OP 2021/230.PM2

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2021. gada 16. decembrī plkst. 14.00 Latvijas Universitātes Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē tiešsaistē ZOOM platformā ANETE PARKOVA aizstāvēs promocijas darbu "Potenciālu b-laktamāžu inhibitoru sintēze ciklisko borskābju esteru klasē" zinātniskā doktora grāda, zinātnes doktore (Ph.D) ķīmijā iegūšanai.

Recenzenti:

Dr. chem. Pāvels Arsenjans (LU Ķīmijas nozares promocijas padome),

Dr. chem. Einārs Loža (Latvijas Organiskās sintēzes institūts),

Dr. chem. Ērika Bizdēna (Rīgas Tehniskā Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā (Raiņa bulv. 19, 2. stāvs, 203. telpa). Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz 2021. gada 14. decembrim, rakstot uz e-pastu: vita.rudovica@lu.lv.


OP 2021/230.PM3

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2021.gada 15.decembrī plkst. 13.00 Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, Rātsupītes ielā 1, konferenču zālē, LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē KĀRLIS VILKS aizstāvēs promocijas darbu "Garķēžu acilkarnitīnu patofizioloģiskās funkcijas šūnas un organisma līmenī" zinātniskā doktora grāda (Ph.D) iegūšanai bioloģijā.

Recenzenti:

Dr.biol. Jānis Kloviņš (LBMC)

Dr. med. Ilze Konrāde (RSU)

PhD. Terje Larsen (The Arctic University of Norway, Tromso, Norvēģija).

Ar darbu, sākot no 2021.gada 1.decembra, varēs iepazīties LU Bibliotēkā, Raiņa bulv. 19. Reģistrēšanās Promocijas padomes sēdes tiešsaistes videokonferencei būs iespējama nosūtot e-pastu uz adresi: kaspars@biomed.lu.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)