Laidiens: 30.09.2021., Nr. 189

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2021/189.UT1

Zemgales rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C73527621, AS "MiniCredit" vienkāršotās procedūras prasībā par naudas piedziņu prasījumā pret atbildētāju ALVI KALNIŅU, ko 2021. gada 8.decembrī izskatīs rakstveida procesā. Tiesa nosaka Alvim Kalniņam, dzim. 1975. gada 19.maijā, pēdējā zināmā dzīves vieta: Viestura iela 38A, dzīvoklis 64, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, termiņu rakstveida paskaidrojumu iesniegšanai 30 dienas no sludinājuma publicēšanas dienas. Paskaidrojuma neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā. Atbildētājam Alvim Kalniņam ir Civilprocesa likuma 74. pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Saīsinātā sprieduma norakstu varēs saņemt Zemgales rajona tiesas kancelejā Muldavas ielā 16, Dobelē, 2021. gada 8.decembrī. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1 daļā noteiktajam atbildētajam ir tiesības iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu 10 dienu laikā no saīsināta sprieduma sastādīšanas dienas, tas ir, līdz 2021. gada 20.decembrim, ieskaitot. Ja tiks saņemts sprieduma sastādīšanas lūgums, pilna motivēta sprieduma noraksts būs pieejams tiesas kancelejā, sākot no 2022. gada 10.janvāra plkst. 16.00.


OP 2021/189.UT2

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C68282721, SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" vienkāršotās procedūras prasībā pret ALEXANDER TEREKHOV par naudas piedziņu.

Paziņojam atbildētājam, Alexander Terekhov, dzim. 1954. gada 8. jūlijā, kura pēdējā zināmā dzīves vieta ir Slimnīcas iela 6-27, Rīga, LV-1016, ka 2021. gada 25. novembrī tiesnesis Viktors Makucevičs izskatīs SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" vienkāršotās procedūras prasību pret Alexander Terekhov par naudas piedziņu rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājam Alexander Terekhov, ir Civilprocesa likuma 74. pantā noteiktās procesuālās tiesības. Lietā pieņemto tiesas lēmumu atbildētājs Alexander Terekhov varēs saņemt, sākot no 2021. gada 25. novembra, Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas kancelejā.


OP 2021/189.UT3

Rīgas rajona tiesā ierosināta civillieta Nr. C33488721, a/s "Swedbank" prasībā pret atbildētājiem Māri Liepiņu, SIA "Pērles Print" un Jeļenu Aleksandrovu par parāda piedziņu. Atbildētājiem MĀRIM LIEPIŅĀM, dzim. 1971.gada 5.jūlijā, pēdējā zināmā dzīves vieta Ebury street Semly PI, London GB, SW 1W 9QL, un atbildētājai JEĻENAI ALEKSANDROVAI, dzim. 1980.gada 13.augustā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Nicolaas Maesstraat 118, 1071 RH Amsterdam, Netherlands, tiek darīts zināms, ka minētā civillieta, ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 10.pantā noteikto, tiks izskatīta rakstveida procesā 2022.gada 30.maijā. Civillietu izskatīs Rīgas rajona tiesas tiesnese Ieva Čudina. Lietas dalībniekiem uz civillietas izskatīšanu tiesā nav jāierodas, bet lietas dalībniekiem ir tiesības iesniegt tiesā paskaidrojumus vai citus procesuālos lūgumus līdz 2022.gada 1.martam. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis civillietas izskatīšanai. Saziņu ar tiesu var veikt arī elektroniski sūtot uz: riga@tiesas.lv.


OP 2021/189.UT4

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Rīgas bāriņtiesas prasībā pret Annu Drebeiniecei un Jevgēņiju Čugrejevu par aizgādības tiesību atņemšanu, kas nozīmēta izskatīšanai 2021.gada 16.novembrī plkst. 9.00, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas telpās Rīgā, Abrenes ielā 8, 3.stāvā, 27.zālē. Aicinām atbildētājus ANNU DREBEINIECI, dzim. 1993.gada 11.novembrī, un JEVGĒŅIJU ČUGREJEVU, dzim. 1986.gada 5.martā, ierasties uz tiesas sēdēm. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju Annas Drebeinieces un Jevgēņija Čugrejeva klātbūtnes.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)