Laidiens: 29.09.2021., Nr. 188

Dažādi sludinājumi

OP 2021/188.DA1

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu

SIA "Gren Jelgava", vienotais reģistrācijas Nr. 50003549231, Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas gala sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada lēmumu Nr. 1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika", un pamatojumu jaunajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs (bez PVN)

Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%).

Siltumenerģijas ražošana

35.95

38.86

+8.1%

Siltumenerģijas pārvade un sadale

14.73

15.29

+3.8%

Siltumenerģijas tirdzniecība

1.68

1.68

0.0%

Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente

0.11

0.11

0.0%

Siltumenerģijas gala tarifs

52.47

55.94

+6.6%

Noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā stāšanās datums ir 2021. gada 1. novembris. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā izmaksu palielinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu lietotājs var SIA "Gren Jelgava" birojā Pasta ielā 47, Jelgavā, darbadienās no plkst. 10.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties ar Gren Jelgava telefoniski pa tel. 63007055, vai rakstot e-pastu uz info.latvija@gren.com.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu rakstveidā var iesniegt SIA "Gren Jelgava" Pasta ielā 47, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski, rakstot uz e-pastu: info.latvija@gren.com , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".


OP 2021/188.DA2

Paziņojums

Ar Nodarbinātības valsts aģentūras licencēšanas komisijas 2021.gada 24.septembra lēmumu Nr. 3.1-4.2/202 IK "SMD", reģ. Nr. 41202030904, ir anulēta 2018.gada 13.aprīlī izsniegtā Nodarbinātības valsts aģentūras licence darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai Nr. 19/2018.


OP 2021/188.DA3

Lūgums atsaukties

"Apbedīšanas nams - krematorija" lūdz pieteikties pa tālr. 20018333 tālāk minēto pilsoņu piederīgos sakarā ar viņu nāvi:

PATRIKS BUDŅIČENKO, dzim. 06.12.1982., miris 24.09.2021.;

GENADIJS JAKOVĻEVS, dzim. 01.01.1946., miris 02.09.2021.

Pēc publikācijas nelaiķi tiks kremēti Valmieras krematorijā. Vairāk informācijas www.krematorija.lv www.valmieraskrematorija.lv www.krematorijariga.lv www.koroner.lv www.bullu46.lv. Krematorija risina sociālo problēmu, radot sociālo ietekmi - meklē piederīgos, nodrošina apbedīšanas procesa pabeigšanu.


OP 2021/188.DA4

Paziņojums

Zemes īpašniece Valentīna Bojaršinova aicina līdz 2021.gada 1.novembrim atsaukties esošo garāžu īpašniekus vai nomniekus, kuru garāžas atrodas uz zemes vienības, kadastra Nr. 21000030106, adrese: Rēzekne, Maskavas iela 11 A, līgumisko attiecību risināšanai/nodibināšanai. Kontakttālrunis +371 29124167 (V. Bojaršinova).

Paziņo zv. notāre Ļ. Pavlovska.


OP 2021/188.DA5

Paziņojums

Ar Nodarbinātības valsts aģentūras licencēšanas komisijas 2021.gada 27.septembra lēmumu Nr. 3.1-4.2/203 SIA "SUN RECRUITING", reģ. Nr. 40203078595, ir anulēta 2019.gada 6.novembrī izsniegta Nodarbinātības valsts aģentūras licence darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai Nr. 100/2019.


OP 2021/188.DA6

Paziņojums

Ar Nodarbinātības valsts aģentūras licencēšanas komisijas 2021.gada 27.septembra lēmumu Nr. 3.1-4.2/204 SIA "EP agency", reģ. Nr. 40203175956, ir anulēta 2019.gada 19.decembrī izsniegta Nodarbinātības valsts aģentūras licence darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai Nr. 120/2019.


OP 2021/188.DA7

Paziņojums

Ar Nodarbinātības valsts aģentūras licencēšanas komisijas 2021.gada 27.septembra lēmumu Nr. 3.1-4.2/205 IK "GoldBerg", reģ. Nr. 40002178399, ir anulēta 2018.gada 16.jūlijā izsniegta Nodarbinātības valsts aģentūras licence darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai Nr. 21/2018.


OP 2021/188.DA8

Paziņojums

Ar Nodarbinātības valsts aģentūras licencēšanas komisijas 2021.gada 27.septembra lēmumu Nr. 3.1-4.2/206 SIA "Goodzon", reģ. Nr. 4020324778, ir anulēta 2020.gada 3.aprīlī izsniegta Nodarbinātības valsts aģentūras licence darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai Nr. 28/2020.


OP 2021/188.DA9

Paziņojums

Ar Nodarbinātības valsts aģentūras licencēšanas komisijas 2021.gada 27.septembra lēmumu Nr. 3.1-4.2/207 SIA "GZ Sekmes", reģ. Nr. 42103050690, ir anulēta 2016.gada 3.augustā izsniegta Nodarbinātības valsts aģentūras licence darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai Nr. 15/2016.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)