Laidiens: 09.09.2021., Nr. 174

Izsoles

OP 2021/174.IZ1

Izsole

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam "Ausekļi"-18, Vadakstes pagasts, Saldus novads (kadastra Nr. 8492 900 0044), trīsistabu dzīvoklis atrodas būves 3. (trešajā) stāvā, ar kopējo platību 69,80 m2.

Sākumcena - 1820 euro, solis - 100 euro, nodrošinājuma maksa - 182 euro.

Samaksa par pirkumu - divu mēnešu laikā no paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz trīs gadiem izsoles noteikumos paredzētajos gadījumos.

Izsole sākas 10.09.2021. plkst.13.00 un noslēdzas 11.10.2021. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.09.2021. plkst.13.00 līdz 30.09.2021. plkst. 23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt pa tālr. 25743212.

Par izsoles norisi zvanīt pa tālr. 26605800.


OP 2021/174.IZ2

Izsole

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Auziņas, Jaunauces pagasts, Saldus novads (kadastra Nr. 8456 004 0224), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8456 004 0180, 1,18 ha platībā.

Sākumcena - 4290 euro, solis - 200 euro, nodrošinājuma maksa - 429 euro.

Samaksa par pirkumu - divu mēnešu laikā no paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 10.09.2021. plkst.13.00 un noslēdzas 11.10.2021. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.09.2021. plkst.13.00 līdz 30.09.2021. plkst. 23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt pa tālr. 25743212.

Par izsoles norisi zvanīt pa tālr. 26605800.


OP 2021/174.IZ3

Izsole

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam "Bērzi"-14, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads (kadastra Nr. 8458 900 0078), trīsistabu dzīvoklis atrodas būves 1. (pirmajā) stāvā, ar kopējo platību 69,2 m2.

Sākumcena - 2720 euro, solis - 100 euro, nodrošinājuma maksa - 272 euro.

Samaksa par pirkumu - divu mēnešu laikā no paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz četriem gadiem izsoles noteikumos paredzētajos gadījumos.

Izsole sākas 10.09.2021. plkst.13.00 un noslēdzas 11.10.2021. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.09.2021. plkst.13.00 līdz 30.09.2021. plkst. 23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un tā apskati zvanīt pa tālr. 25708748.

Par izsoles norisi zvanīt pa tālr. 26605800.


OP 2021/174.IZ4

Izsole

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam Ceriņu iela 3-3, Šķēdes pagasts, Saldus novads (kadastra Nr. 8488 900 0043), trīsistabu dzīvoklis atrodas būves 2. (otrajā) stāvā, ar kopējo platību 69,7 m2.

Sākumcena - 1780 euro, solis - 100 euro, nodrošinājuma maksa - 178 euro.

Samaksa par pirkumu - divu mēnešu laikā no paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz trīs gadiem izsoles noteikumos paredzētajos gadījumos.

Izsole sākas 10.09.2021. plkst.13.00 un noslēdzas 11.10.2021. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.09.2021. plkst.13.00 līdz 30.09.2021. plkst. 23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un tā apskati zvanīt pa tālr. 25708748.

Par izsoles norisi zvanīt pa tālr. 26605800.


OP 2021/174.IZ5

Izsole

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam Ceriņu iela 3-15, Šķēdes pagasts, Saldus novads (kadastra Nr. 8488 900 0044), trīsistabu dzīvoklis atrodas būves 2. (otrajā) stāvā, ar kopējo platību 71,5 m2.

Sākumcena - 1980 euro, solis - 100 euro, nodrošinājuma maksa - 198 euro.

Samaksa par pirkumu - divu mēnešu laikā no paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz trīs gadiem izsoles noteikumos paredzētajos gadījumos.

Izsole sākas 10.09.2021. plkst.13.00 un noslēdzas 11.10.2021. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.09.2021. plkst.13.00 līdz 30.09.2021. plkst. 23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un tā apskati zvanīt pa tālr. 25708748.

Par izsoles norisi zvanīt pa tālr. 26605800.


OP 2021/174.IZ6

Izsole

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam D/s "Dzirnaviņas" dārzs Nr.6, Cieceres pagasts, Saldus novads (kadastra Nr. 8425 004 0118), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8425 004 0118, platība 594 m2.

Sākumcena - 1100 euro, solis - 100 euro, nodrošinājuma maksa - 110 euro.

Samaksa par pirkumu - divu mēnešu laikā no paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 10.09.2021. plkst.13.00 un noslēdzas 11.10.2021. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.09.2021. plkst.13.00 līdz 30.09.2021. plkst. 23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt pa tālr. 26681175.

Par izsoles norisi zvanīt pa tālr. 26605800.


OP 2021/174.IZ7

Izsole

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam D/s "Dzirnaviņas" dārzs Nr.33, Cieceres pagasts, Saldus novads (kadastra Nr. 8425 004 0144), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8425 004 0144, platība 592 m2.

Sākumcena - 1430 euro, solis - 100 euro, nodrošinājuma maksa - 143 euro.

Samaksa par pirkumu - divu mēnešu laikā no paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 10.09.2021. plkst.13.00 un noslēdzas 11.10.2021. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.09.2021. plkst.13.00 līdz 30.09.2021. plkst. 23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt pa tālr. 26681175.

Par izsoles norisi zvanīt pa tālr. 26605800.


OP 2021/174.IZ8

Izsole

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Kalnsētiņas, Jaunauces pagasts, Saldus novads (kadastra Nr. 8456 004 0225), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8456 004 0222, platība 1,14 ha.

Sākumcena - 3820 euro, solis - 100 euro, nodrošinājuma maksa - 382 euro.

Samaksa par pirkumu - divu mēnešu laikā no paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 10.09.2021. plkst.13.00 un noslēdzas 11.10.2021. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.09.2021. plkst.13.00 līdz 30.09.2021. plkst. 23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt pa tālr. 25743212.

Par izsoles norisi zvanīt pa tālr. 26605800.


OP 2021/174.IZ9

Izsole

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Laucēni, Rubas pagasts, Saldus novads (kadastra Nr. 8482 002 0550), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8482 002 0334, platība 3,07 ha.

Sākumcena - 10 460 euro, solis - 300 euro, nodrošinājuma maksa - 1046 euro.

Samaksa par pirkumu - divu mēnešu laikā no paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 10.09.2021. plkst.13.00 un noslēdzas 11.10.2021. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.09.2021. plkst.13.00 līdz 30.09.2021. plkst. 23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt pa tālr. 25743212.

Par izsoles norisi zvanīt pa tālr. 26605800.


OP 2021/174.IZ10

Izsole

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Laukurgas, Rubas pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8482 001 0359), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8482 001 0215, platība 3,67 ha.

Sākumcena - 12 440 euro, solis - 300 euro, nodrošinājuma maksa - 1244 euro.

Samaksa par pirkumu - divu mēnešu laikā no paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 10.09.2021. plkst.13.00 un noslēdzas 11.10.2021. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.09.2021. plkst.13.00 līdz 30.09.2021. plkst. 23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt pa tālr. 25743212.

Par izsoles norisi zvanīt pa tālr. 26605800.


OP 2021/174.IZ11

Izsole

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam "Liepas"-1, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads (kadastra Nr. 8458 900 0024), divistabu dzīvoklis atrodas būves 1. (pirmajā) stāvā, ar kopējo platību 57,5 m2.

Sākumcena - 1510 euro, solis - 100 euro, nodrošinājuma maksa - 151 euro.

Samaksa par pirkumu - divu mēnešu laikā no paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz trīs gadiem izsoles noteikumos paredzētajos gadījumos.

Izsole sākas 10.09.2021. plkst.13.00 un noslēdzas 11.10.2021. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.09.2021. plkst.13.00 līdz 30.09.2021. plkst. 23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un tā apskati zvanīt pa tālr. 25708748.

Par izsoles norisi zvanīt pa tālr. 26605800.


OP 2021/174.IZ12

Izsole

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam "Liepas"-5, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads (kadastra Nr. 8458 900 0026), divistabu dzīvoklis atrodas būves 3. (trešajā) stāvā, ar kopējo platību 57,5 m2.

Sākumcena - 1620 euro, solis - 100 euro, nodrošinājuma maksa - 162 euro.

Samaksa par pirkumu - divu mēnešu laikā no paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz trīs gadiem izsoles noteikumos paredzētajos gadījumos.

Izsole sākas 10.09.2021. plkst.13.00 un noslēdzas 11.10.2021. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.09.2021. plkst.13.00 līdz 30.09.2021. plkst. 23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un tā apskati zvanīt pa tālr. 25708748.

Par izsoles norisi zvanīt pa tālr. 26605800.


OP 2021/174.IZ13

Izsole

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam "Liepas"-8, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads (kadastra Nr. 8458 900 0027), divistabu dzīvoklis atrodas būves 1. (pirmajā) stāvā, ar kopējo platību 57,0 m2.

Sākumcena - 1410 euro, solis - 100 euro, nodrošinājuma maksa - 141 euro.

Samaksa par pirkumu - divu mēnešu laikā no paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz diviem gadiem izsoles noteikumos paredzētajos gadījumos.

Izsole sākas 10.09.2021. plkst.13.00 un noslēdzas 11.10.2021. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.09.2021. plkst.13.00 līdz 30.09.2021. plkst. 23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un tā apskati zvanīt pa tālr. 25708748.

Par izsoles norisi zvanīt pa tālr. 26605800.


OP 2021/174.IZ14

Izsole

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam "Liepas"-10, Jaunauces pagasts, Saldus novads (kadastra Nr. 8456 900 0019), divistabu dzīvoklis atrodas būves 2. (otrajā) stāvā, ar kopējo platību 57,5 m2.

Sākumcena - 1320 euro, solis - 50 euro, nodrošinājuma maksa - 132 euro.

Samaksa par pirkumu - divu mēnešu laikā no paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 2 gadiem izsoles noteikumos paredzētajos gadījumos.

Izsole sākas 10.09.2021. plkst.13.00 un noslēdzas 11.10.2021. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.09.2021. plkst.13.00 līdz 30.09.2021. plkst. 23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un tā apskati zvanīt pa tālr. 25743212.

Par izsoles norisi zvanīt pa tālr. 26605800.


OP 2021/174.IZ15

Izsole

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam Ošenieku iela 1-1, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads (kadastra Nr. 8458 900 0076), divistabu dzīvoklis atrodas būves 1. (pirmajā) stāvā, ar kopējo platību 39,5 m2.

Sākumcena - 1530 euro, solis - 100 euro, nodrošinājuma maksa - 153 euro.

Samaksa par pirkumu - divu mēnešu laikā no paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz trīs gadiem izsoles noteikumos paredzētajos gadījumos.

Izsole sākas 10.09.2021. plkst.13.00 un noslēdzas 11.10.2021. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.09.2021. plkst.13.00 līdz 30.09.2021. plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un tā apskati zvanīt pa tālr. 25708748.

Par izsoles norisi zvanīt pa tālr. 26605800.


OP 2021/174.IZ16

Izsole

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Pie Novadniekiem, Remtes pagasts, Saldus novads (kadastra Nr. 8480 005 0127), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8480 005 0127, platība 2,45 ha.

Sākumcena - 8745 euro, solis - 100 euro, nodrošinājuma maksa - 874,50 euro.

Samaksa par pirkumu - divu mēnešu laikā no paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 10.09.2021. plkst.13.00 un noslēdzas 11.10.2021. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.09.2021. plkst.13.00 līdz 30.09.2021. plkst. 23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt pa tālr. 25743212.

Par izsoles norisi zvanīt pa tālr. 26605800.


OP 2021/174.IZ17

Izsole

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Pīlādži, Vadakstes pagasts, Saldus novads (kadastra Nr. 8492 004 0067), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8492 004 0067, platība 1,25 ha.

Sākumcena - 3500 euro, solis - 100 euro, nodrošinājuma maksa - 350 euro.

Samaksa par pirkumu - divu mēnešu laikā no paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 10.09.2021. plkst.13.00 un noslēdzas 11.10.2021. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.09.2021. plkst.13.00 līdz 30.09.2021. plkst. 23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt pa tālr. 25743212.

Par izsoles norisi zvanīt pa tālr. 26605800.


OP 2021/174.IZ18

Izsole

Limbažu novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli Valdemāra ielā 33-1, Ainažos, kadastra Nr. 6605 900 0012, sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 29,8 kv.m un kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apz. 6605 001 0064 003 2898/13712 un kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apz. 6605 001 0064 006 2898/13712. Izsoles objekta nosacītā cena - 3050,00 euro. Izsoles solis - 300,00 euro.

Izsoles dalības pretendentam līdz 2021.gada 18.oktobra plkst.17.00 jāpārskaita Salacgrīvas administrācijas kontā - SEB banka, kods UNLALVX, konts LV71 UNLA 0013 0131 3084 8, dalības maksa - 10,00 euro (tajā skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma nauda - 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā: www.salacgriva.lv/sadaļā/ izsoles. Dalībnieku reģistrācija tiek veikta līdz 2021.gada 18.oktobra plkst. 17.00. Izsole notiks 2021.gada 19.oktobrī plkst. 15.00 Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 106 telpā, tālrunis uzziņām 64071986, 29136539.


OP 2021/174.IZ19

Izsole

Limbažu novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli Valdemāra ielā 33-3, Ainažos kadastra Nr. 6605 900 0089, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 29 kv.m un kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apz. 6605 001 0064 003 2898/13712 un kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apz. 6605 001 0064 006 2898/13712. Izsoles objekts apgrūtināts ar īres līgumu, līguma termiņš- uz nenoteiktu laiku.

Pirmpirkuma tiesīgajai personai pieteikums par dzīvokļa pirkšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no sludinājuma laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicēšanas dienas. Ja noteiktajā termiņā no pirmpirkuma tiesīgās personas ir saņemts pieteikums par dzīvokļa pirkšanu, izsole netiek rīkota un ar šo personu tiek slēgts pirkuma līgums par nosacīto cenu. Izsoles objekta nosacītā cena - 2950,00 euro. Izsoles solis - 200,00 euro.

Izsoles dalības pretendentam līdz 2021.gada 18.oktobra plkst.17.00 jāpārskaita Salacgrīvas administrācijas kontā - SEB banka, kods UNLALVX, konts LV71 UNLA 0013 0131 3084 8, dalības maksa - 10,00 euro (tajā skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma nauda - 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā: www.salacgriva.lv/sadaļā/ izsoles. Dalībnieku reģistrācija tiek veikta līdz 2021.gada 18.oktobra plkst.17.00. Izsole notiks 2021.gada 19.oktobrī plkst. 15.30 Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 106 telpā, tālrunis uzziņām 64071986, 29136539. Informāciju par publikācijām lūdzu nosūtiet elektroniski uz e-pastu: salacgrivas_administracija@limbazi.lv.


OP 2021/174.IZ20

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 42.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Helga Rūtena, prakses vieta Rīgā, Miera ielā 36, pirmajā elektroniskajā izsolē pārdod SIA SAK PROJEKTS, juridiskā adrese: Tērbatas ielā 6/8-11, Rīgā, piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Rīgā, Ūnijas ielā 18, kadastra Nr. 0100 570 0390, kas sastāv no sardzes dienesta ēkas (kadastra apzīmējums 0100 070 0074 004),  vērtējumā norādītā platība - 20,6 kv.m, asfalta bruģējuma (kadastra apzīmējums 0100 070 0074 005), vērtējumā norādītā platība 4490 kv.m, metāla žoga (kadastra apzīmējums 0100 070 0074 006), vērtējumā norādītā platība 394 kv.m, vārtiem (kadastra apzīmējums 0100 070 0074 008,-009). Nekustamais īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā. Nekustamā īpašuma kopējā platība zemesgrāmatā nav norādīta. Atzīme - ēkas saistītas ar zemesgabalu Rīgas pilsēta, Ūnijas iela 18, kadastra numurs 0100 070 0074, Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.4663. Zemes īpašnieks - fiziska persona (vārds, uzvārds), personas kods (...). Atzīme - ēkas saistītas ar zemesgabalu Rīgas pilsēta, Ūnijas iela 12, kadastra numurs 0100 070 0995, Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.14445. Zemes īpašnieks - bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "PRIVATIZĀCIJAS AĢENTŪRA", nodokļu maksātāja kods 40003192154. Atzīme - ēkas saistītas ar zemesgabalu Rīgas pilsēta, Ūnijas iela, kadastra numurs 0100 070 2115, Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.12271. Zemes īpašnieks - fiziska persona (vārds, uzvārds), personas kods (...). Atzīme - ēkas saistītas ar zemesgabalu Rīgas pilsēta, Ūnijas iela, kadastra numurs 0100 070 2402, Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000039377. Zemes īpašnieks - TEHPROJEKTS, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, nodokļu maksātāja kods 40103020397. Atzīme - ēkas saistītas ar zemesgabalu Rīgas pilsēta, Ūnijas iela, kadastra numurs 0100 070 2425, Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000011949. Zemes īpašnieks - bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "PRIVATIZĀCIJAS AĢENTŪRA", nodokļu maksātāja kods 40003192154. Piedzinējs - Pēteris Kursītis. Izsoles sākumcena - 27 600 EUR, izsoles solis - 500 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole norisināsies elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv no 15.09.2021. plkst. 13.00 līdz 15.10.2021. plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 05.10.2021., izmantojot elektronisko izsoļu vietni izsoles.ta.gov.lv jāiesniedz lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Helgas Rūtenas depozīta kontā LV80TREL9199032001000, Valsts kasē,  izsoles nodrošinājums EUR 2760. Sīkāka informācija pa tālr. 28330908, 67813503. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2021/174.IZ21

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 43. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Miks Kozlovskis, prakses vieta - Rīga, Pērses iela 9/11, 5.stāvā, pirmajā izsolē pārdod Vitālijam Dmitrijevam, Anastasijai Dmitrijevai, Evijai Andrijevskai un Milānam Dmitrijevam kopīgi piederošo nekustamo īpašumu kā vienu izsoles priekšmetu. Nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr. 86 ar kopējo platību 29,74 kv.m un pie tā piederošās 2974/400850 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra numuru 0100 910 0820, kas atrodas Rīgā, Višķu ielā 13, un funkcionāli saistītās 2974/400850 kopīpašuma domājamās daļas no zemesgabala, kadastra numurs 0100 078 2270, kas atrodas Rīgā, Višķu ielā 13. Piedzinēja - Oksana Melne. Nekustamā īpašuma novērtējums - 17 250,00 EUR. Izsoles sākumcena - 17 250,00 EUR. Izsoles solis - 777,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums - 10.09.2021. Izsoles noslēguma datums un laiks - 11.10.2021. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2021. gada 30. septembrim jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Mika Kozlovska depozīta kontā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (konkrēti 1725,00 EUR) un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai - zvērināts tiesu izpildītājs Miks Kozlovskis, reģistrācijas Nr. 24106110707, konts Nr. LV30TREL9199033001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2021/174.IZ22

Izsole

Daugavpils pilsētas pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr. 14, kadastra Nr. 05009033571, Cēsu ielā 22, Daugavpilī, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr. 14, 41,4 m2 platībā, mājas (kadastra apzīmējums 05000370303001) un zemesgabala, kadastra apzīmējums 05000370303, 414/9218 kopīpašuma domājamās daļas. Izsoles sākumcena - 4300 EUR, t.sk. zemesgabala 414/9218 kopīpašuma domājamo daļu - 487 EUR. Izsoles solis - 50 EUR. Izsole notiks 2021.gada 20.oktobrī plkst. 17.15 Daugavpils pilsētas pašvaldības Konferenču zālē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī. Samaksa par objektu veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Daugavpils pilsētas pašvaldības tīmekļvietnē https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/ipasumi/informacija-par-pasvaldibas-ipasumiem.

Reģistrēties izsolei var Daugavpils pilsētas pašvaldības 4.kabinetā tās darba laikā, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī (iepriekš piesakoties pa tālruni 65404352), vai atsūtot dokumentus pa pastu (Daugavpils pilsētas pašvaldība, Īpašuma pārvaldīšanas departaments, Izsoles komisijai, 4.kabinets, K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401) vai elektroniski parakstītus uz izsoles komisijas priekšsēdētāja e-pasta adresi: aleksejs.nikolajevs@daugavpils.lv, no šī sludinājuma publicēšanas līdz 2021.gada 14.oktobra plkst. 17.00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils pilsētas pašvaldības (reģ. Nr.90000077325) kontā Nr.LV17PARX0000850062000 AS "Citadele banka", kods PARXLV22. Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar izsoles komisijas priekšsēdētāju pa tālr.65404358.


OP 2021/174.IZ23

Izsole

SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" pārdod valsts 5/40 domājamās daļas no būvju nekustamā īpašuma Lielajā ielā 146, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 515 3203. Pirmpirkuma tiesības ir minētā būvju nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kuru īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ja viena pirmpirkuma tiesīgā persona iesniegs pieteikumu par valsts nekustamā īpašuma pirkšanu, Possessor izsoli nerīkos un pārdos šai personai valsts nekustamo īpašumu par sākumcenu. Ja vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas iesniegs pieteikumu par valsts nekustamā īpašuma pirkšanu, Possessor rīkos izsoli starp šīm personām 29.10.2021. plkst.13.00 Possessor telpās Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā.

Ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmantos pirmpirkuma tiesības, Possessor pārdos valsts nekustamo īpašumu elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/.

Izsoles sākumcena - EUR 1300,00. Izsoles solis - EUR 50,00. Nodrošinājums - EUR 130,00.

Elektroniskās izsoles sākums - 22.10.2021., izsoles noslēgums - 22.11.2021. plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties elektroniskajā izsolē, līdz 11.11.2021. jāiemaksā nodrošinājums SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/uploads/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021397.


OP 2021/174.IZ24

Izsole

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils osta" izsludina pārdošanu atklātās mutiskās izsolēs ar augšupejošu soli šādus nekustamos īpašumus :

Saskaņā ar Ventspils valstspilsētas Teritorijas plānojumu, īpašumiem noteikta dārzkopību sabiedrību teritorija:

1) zemes gabals Kraujas ielā 19 k-283, Ventspilī (kadastra numurs 2700 020 1101; platība 740 m2; izsoles sākumcena 1 700 EUR; izsoles solis 50 EUR, nodrošinājuma nauda 170 EUR;

2) zemes gabals Kraujas ielā 19 k-342, Ventspilī (kadastra numurs 2700 020 1161; platība 518 m2; izsoles sākumcena 1 300 EUR; izsoles solis 50 EUR, nodrošinājuma nauda 130 EUR;

3) zemes gabals Kraujas ielā 19 k-320, Ventspilī (kadastra numurs 2700 020 1139; platība 560 m2; izsoles sākumcena 1 200 EUR; izsoles solis 50 EUR, nodrošinājuma nauda 120 EUR;

4) zemes gabals Kraujas ielā 19 k-353, Ventspilī (kadastra numurs 2700 020 1172; platība 506 m2; izsoles sākumcena 1 200 EUR; izsoles solis 50 EUR, nodrošinājuma nauda 120 EUR;

5) zemes gabals Kraujas ielā 30 k-176, Ventspilī (kadastra numurs 2700 020 1371; platība 671 m2; izsoles sākumcena 1 600 EUR; izsoles solis 50 EUR, nodrošinājuma nauda 160 EUR;

6) zemes gabals Alkšņu ielā 25 k-30, Ventspilī (kadastra numurs 2700 020 1630; platība 547 m2; izsoles sākumcena 1 200 EUR; izsoles solis 50 EUR, nodrošinājuma nauda 120 EUR.

Pieteikšanās izsolei līdz 2021.gada 11.oktobrim plkst.16.00, pieteikumi par dalību izsolē (kopā ar maksājumu apliecinošu dokumentu par drošības naudas iemaksu 10% apmērā no izsoles sākumcenas) iesniedzami Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādē "Ventspils osta", Ostas ielā 23, Ventspilī, vai jānosūta parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: ventspils.osta@ventspils.lv, papildus informāciju var saņemt pa tālruni 63624323.

Izsoles notiks - 2021.gada 14.oktobrī no plkst. 15.00 (norādītajā secībā) Ventspils valstspilsētas domē, Jūras ielā 36, 2.stāvā 23.kabinetā, Ventspilī (reģistrācija izsolei šajā vietā 2021.gada 7.oktobrī no plkst.1445 līdz plkst.1455). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikuma veidlapa par dalību izsolē pieejama Ventspils valstspilsētas pašvaldības interneta vietnē www.ventspils.lv (sadaļā: Pārvalde/pašvaldības īpašumu pārdošana/).


OP 2021/174.IZ25

Izsole

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr. 19 Pilsoņu ielā 23, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr. 3801 900 2501 (kadastra apzīmējums 3801 003 0390 001 019), kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 32,80 m2 un kopīpašuma 329/31075 domājamām daļām no daudzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 3801 003 0390 001) un zemes atbilstoši domājamām daļām 0,0021 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0390). Izsoles sākumcena - EUR 3187,00 (trīs tūkstoši viens simts astoņdesmit septiņi euro un 00 centi).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv. Informācija par izsoli tiek publicēta oficiālajā izdevumā elektroniskā formātā vietnē vestnesis.lv, Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv un Ziemeļlatgales laikrakstā "Vaduguns". Šajā pat laikā interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 4.oktobra plkst. 16.00 Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2021.gada 4.oktobra plkst.16.00 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nosacītās sākuma cenas, t.i. EUR 318,70 (trīs simti astoņpadsmit euro, 70 centi) un reģistrācijas maksu EUR 5,00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009115622, bankas kontā: AS "Citadele banka", konts: LV 05PARX0012592970001. Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2021.gada 6.oktobrī plkst. 10.00.


OP 2021/174.IZ26

Izsole

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.2, Vidzemes ielā 10, Balvos, Balvu novadā, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 29,3 m2 platībā, ar kadastra numuru 3801 900 2502 (kadastra apzīmējums 3801 001 0367 001 002) un kopīpašuma 3011/27035 domājamās daļas no dzīvojamā mājas (kadastra apzīmējums 3801 001 0367 001). Izsoles sākumcena - EUR 1768,00 (viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit astoņi euro un 00 centi).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv. Informācija par izsoli tiek publicēta oficiālajā izdevumā elektroniskā formātā vietnē vestnesis.lv, Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv un Ziemeļlatgales laikrakstā "Vaduguns". Šajā pat laikā interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 4.oktobra plkst.16.00 Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2021.gada 4.oktobra plkst.16.00 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nosacītās sākuma cenas, t.i. EUR 176,80 (viens simts septiņdesmit seši euro, 80 centi) un reģistrācijas maksu EUR 5,00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, reģ. Nr. 90009115622, bankas kontā: AS "Citadele banka", konts: LV 05PARX0012592970001. Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2021.gada 6.oktobrī plkst. 10.20.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)