Laidiens: 24.08.2021., Nr. 162

Paziņojumi par teritoriālo plānošanu

OP 2021/162.TP1

Paziņojums par lokālplānojuma "Lokālplānojums kā Salaspils novada teritorijas plānojuma grozījumi nekustamā īpašuma Meža iela 26 un tai piegulošajā teritorijas daļā" apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Salaspils novada dome 12.08.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 5/JDPP, 7.§ "Par lokālplānojuma Salaspils novada nekustamā īpašuma Meža iela 26 un tai piegulošajā teritorijas daļā, Salaspilī, galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.21/2021 izdošanu" un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 21/2021 "Nekustamā īpašuma Meža iela 26 un piekļaujošajā teritorijas daļā, Salaspilī, izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa".

Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21137.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)