Laidiens: 14.06.2021., Nr. 113

Izsoles

OP 2021/113.IZ1

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods, amata vieta: Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 44, prakses vieta: Rīga, Lāčplēša iela 75, otrajā izsolē pārdod Jurija Makarova nekustamo īpašumu - zemes gabalu 1081 m2 platībā, kadastra numurs 0100 035 0052. Pēc zemesgrāmatas datiem uz zemesgabala atrodas dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 01000350052001), dzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 01000350052002) un šķūņi (Nr. 003, Nr. 004, Nr. 005). Nekustamais īpašums atrodas Aleksandra Čaka ielā 122, Rīgā. Piedzinējs - MC Finance, AS, Bauskas iela 58A-6, Rīga. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums EUR 210 000,00, sākumcena EUR 157 500,00. Izsoles solis EUR 2500,00. Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 5. jūlijam ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 21 000,00 EUR apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda, reģ. Nr. 21077510117, depozīta kontā Nr. LV77 TREL  9199 0340 0100 0, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - par izsoli un piešķirtā rēķina numuru, kā arī jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2021. gada 15. jūnijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2021. gada 15. jūlijs plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 67467179. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2021/113.IZ2

Izsole

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Draudzības krastmalā 4-19, Aizkrauklē, ar kadastra Nr. 3201 900 0561, kas sastāv no dzīvokļa 53,4 m2 un 471/19700 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 3201 002 0110 001. Īpašuma adrese: Draudzības krastmala 4-19, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā. Izsoles sākumcena - EUR 9432,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Nodrošinājums - EUR 943,20. Pašvaldības noteiktā dalības maksa - EUR 10,00. Izsoles sākums - 15.06.2021., izsoles noslēgums 15.07.2021. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas EUR 943,20 un pašvaldības noteiktā dalības maksa - EUR 10,00 apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S "SEB Banka", konts LV28UNLA0035900130302; vai A/S "Swedbank", konts LV18HABA0551000647750; vai A/S "Citadele", konts LV21PARX0012447150001, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē;

2) dalības maksa EUR 20,00 apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Saskaņot objekta apskates laiku var Aizkraukles novada pašvaldības Dzīvokļu komisijā, sazinoties pa telefonu 65133947.


OP 2021/113.IZ3

Izsole

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Gaismas ielā 2-8, Aizkrauklē, ar kadastra Nr.3201 900 3442, kas sastāv no dzīvokļa 42,6 m2 un 402/24511 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 3201 002 0105 002. Īpašuma adrese: Gaismas iela 2-8, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā. Izsoles sākumcena - EUR 7732,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Nodrošinājums - EUR 773,20. Pašvaldības noteiktā dalības maksa - EUR 10,00. Izsoles sākums - 15.06.2021., izsoles noslēgums 15.07.2021. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas EUR 773,20 un pašvaldības noteiktā dalības maksa - EUR 10,00 apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S "SEB Banka", konts LV28UNLA0035900130302; vai A/S "Swedbank", konts LV18HABA0551000647750; vai A/S "Citadele", konts LV21PARX0012447150001, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē;

2) dalības maksa EUR 20,00 apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Saskaņot objekta apskates laiku var Aizkraukles novada pašvaldības Dzīvokļu komisijā, sazinoties pa telefonu 65133947.


OP 2021/113.IZ4

Izsole

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Jaunceltnes ielā 41-59, Aizkrauklē, ar kadastra Nr. 3201 900 0563, kas sastāv no dzīvokļa 38.4 m2 un 358/26650 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 3201 002 0222 008, un zemes ar kadastra apzīmējumu 3201 002 0254. Īpašuma adrese: Jaunceltnes iela 41-59, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā. Izsoles sākumcena - EUR 7132,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Nodrošinājums - EUR 713,20. Pašvaldības noteiktā dalības maksa - EUR 10,00. Izsoles sākums - 15.06.2021., izsoles noslēgums 15.07.2021. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas EUR 713,20 un pašvaldības noteiktā dalības maksa - EUR 10,00 apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S "SEB Banka", konts LV28UNLA0035900130302; vai A/S "Swedbank", konts LV18HABA0551000647750; vai A/S "Citadele", konts LV21PARX0012447150001, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūt lūgums autorizēt dalību izsolē;

2) dalības maksa EUR 20,00 apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Saskaņot objekta apskates laiku var Aizkraukles novada pašvaldības Dzīvokļu komisijā, sazinoties pa telefonu 65133947.


OP 2021/113.IZ5

Izsole

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Spīdolas ielā 13-20, Aizkrauklē, ar kadastra Nr. 3201 900 0562, kas sastāv no dzīvokļa 19,4 m2 un 1927/80244 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 3201 002 0109 002. Īpašuma adrese: Spīdolas iela 13-20, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā. Izsoles sākumcena - EUR 3532,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Nodrošinājums - EUR 353,20. Pašvaldības noteiktā dalības maksa - EUR 10,00. Izsoles sākums - 15.06.2021., izsoles noslēgums 15.07.2021. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas EUR 353,20 un pašvaldības noteiktā dalības maksa - EUR 10,00 apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S "SEB Banka", konts LV28UNLA0035900130302; vai A/S "Swedbank", konts LV18HABA0551000647750; vai A/S "Citadele", konts LV21PARX0012447150001, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūt lūgums autorizēt dalību izsolē;

2) dalības maksa EUR 20,00 apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Saskaņot objekta apskates laiku var Aizkraukles novada pašvaldības Dzīvokļu komisijā, sazinoties pa telefonu 65133947.


OP 2021/113.IZ6

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 9 zvērināts tiesu izpildītājs Normunds Korics, prakses vieta: Saldus, Lielā iela 9, 2. stāvs, 3. kabinets, rīko nekustamā īpašuma Viršu iela 8 - 73, Liepāja, kadastra numurs 1700 902 5308, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 73 ar kopējo platību 48,9 m², kopīpašuma 489/36315 domājamajām daļām no būves (kadastra apzīmējums 17000020355001), kopīpašuma 489/36315 domājamajām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 17000020355). Nekustamā īpašuma īpašnieks - Edgars Stonkus. Piedzinējs - PlusPlus Baltic OU, juridiskā adrese - Tartu mnt 83, Tallinn, Igaunija. Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) - 9300,00 EUR. Izsoles solis - 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 7. jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājuma summa EUR 930,00 apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Normunda Korica, reģ. Nr. LV09128212653, depozīta kontā Nr. LV26TREL919911600100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālrunis uzziņām 26059128. Izsoles sākuma datums - 2021. gada 16. jūnijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2021.gada 16.jūlijs plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2021/113.IZ7

Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē

Cēsu novada pašvaldība atsavina nekustamo īpašumu Egļu iela 4A, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 006 0067, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 006 0065, platība 4575m2, turpmāk - Izsoles objekts. Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 19 003,00 EUR (deviņpadsmit tūkstoši trīs euro 00 centi). Izsoles solis - 200,00 EUR (divi simti euro un 00 centi). Nodrošinājuma nauda - 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i 1900,30 EUR (viens tūkstotis deviņi simti euro un 30 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods UNLALV2X, konts LV51UNLA0004013130835, ar norādi "Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Egļu iela 4A, izsolei".

Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2021.gada 20. jūlijā plkst. 14.00. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2021.gada 19. jūlijam plkst. 12.00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., vai e-pasts: aigars.kerpe@cesis.lv. Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., vai e-pasts: aigars.kerpe@cesis.lv. Uzziņas pa tālr. 64122161, kā arī internetā www.cesis.lv.


OP 2021/113.IZ8

Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē

Cēsu novada pašvaldība atsavina nekustamo īpašumu Gaujas iela 61, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 0406, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 007 406, platība 3248 m2, turpmāk - Izsoles objekts. Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 11 103,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši viens simts trīs euro un 00 centi). Izsoles solis - 200,00 EUR (divi simti euro un 00 centi). Nodrošinājuma nauda - 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i 1110,30 EUR (viens tūkstotis viens simts desmit euro un 30 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, konts: LV51UNLA0004013130835, ar norādi "Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Gaujas iela 61, izsolei". Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2021.gada 20. jūlijā plkst. 14.30.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2021.gada 19. jūlijam plkst. 12.00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., vai e-pasts: aigars.kerpe@cesis.lv. Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., vai e-pasts: aigars.kerpe@cesis.lv. Uzziņas pa tālr. 64122161, kā arī internetā www.cesis.lv.


OP 2021/113.IZ9

Izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Jura Ķirša maksātnespējas procesa administrators Raivis Znotiņš, amata apliecība Nr. 00625, prakses vietas adrese: Jaunzemu iela 2-15, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, pārdod pirmajā izsolē ar augšupejošu soli Jurim Ķirsim piederošo nekustamo īpašumu Kaiju iela 7, Bukulti, Garkalnes nov., kadastra numurs 80600020263. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80600020263, un kopējo platību 1750 m². Nekustamais īpašums ierakstīts Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1405. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - 32 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 1000,00 EUR. Izsoles nodrošinājums: 3250,00 EUR. Piedzinēji: nodrošinātie kreditori SIA "Intrum Latvia", juridiskā adrese: Gustava Zemgala gatve 74A, Rīga, LV-1039, un Imants Stūrītis. Pirmās izsoles sākuma datums un laiks - 2021.gada 16.jūnijs plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2021.gada 16.jūlijs plkst. 13.00.

Personas, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2021.gada 6.jūlijam iemaksā administratora Raivja Znotiņa norēķinu kontā Nr. LV12UNLA0055001797972, AS "SEB banka", nodrošinājuma summu 3250,00 EUR un elektronisko izsoļu vietnē lūdz administratoru autorizēt dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Visām personām, kurām uz nekustamiem īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likumu un Civilprocesa likumu. Tālrunis informācijai +371 29026666.


OP 2021/113.IZ10

Izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Jura Ķirša maksātnespējas procesa administrators Raivis Znotiņš, amata apliecība Nr. 00625, prakses vietas adrese: Jaunzemu iela 2-15, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, pārdod pirmajā izsolē ar augšupejošu soli Jurim Ķirsim piederošo nekustamo īpašumu Mežmalas iela 4, Langstiņi, Garkalnes nov., kadastra numurs 80600070195. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80600070195, ar kopējo platību 631 m2 un apbūves-dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 80600070195001, ar kopējo platību 43,2 m2. Nekustamais īpašums ierakstīts Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2518. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - 16 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 500,00 EUR. Izsoles nodrošinājums: 1620,00 EUR. Piedzinēji: nodrošinātie kreditori SIA "Intrum Latvia", juridiskā adrese: Gustava Zemgala gatve 74A, Rīga, LV-1039, un Imants Stūrītis. Pirmās izsoles sākuma datums un laiks - 2021.gada 16.jūnijs plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2021.gada 16.jūlijs plkst. 13.00.

Personas, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2021.gada 6.jūlijam iemaksā administratora Raivja Znotiņa norēķinu kontā Nr. LV12UNLA0055001797972, AS "SEB banka", nodrošinājuma summu 1620,00 EUR un elektronisko izsoļu vietnē lūdz administratoru autorizēt dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Visām personām, kurām uz nekustamiem īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likumu un Civilprocesa likumu. Tālrunis informācijai +371 29026666.


OP 2021/113.IZ11

Izsole

Daugavpils pilsētas pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus Daugavpilī:

- zemes vienību (starpgabals) 556 m2 platībā, kadastra Nr. 05000320015, Daugavpils, izsoles sākumcena - 1780 EUR. Izsoles solis - 100 EUR;

- kadastra Nr. 05000340203, zemes gabals 765 m2 platībā un uz tā esošas būves Ezeru ielā 20, izsoles sākumcena -3500 EUR. Izsoles solis - 100 EUR.

Izsole notiks 2021.gada 11.augustā plkst. 17.15 Daugavpils pilsētas Domes Konferenču zālē, K. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī. Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Daugavpils pilsētas pašvaldības tīmekļvietnē https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/ipasumi/informacija-par-pasvaldibas-ipasumiem Reģistrēties uz izsoli var Daugavpils pilsētas domes 7. un 4.kabinetā Domes darba laikā (iepriekš piesakoties pa tālruni 65404354; 65404352), atsūtot dokumentus pa pastu (Daugavpils pilsētas dome, Īpašuma pārvaldīšanas departaments, Izsoles komisijai, 7.kabinets, K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401) vai elektroniski parakstītus uz izsoles komisijas priekšsēdētāja e-pasta adresi: aleksejs.nikolajevs@daugavpils.lv, kopš šī sludinājuma publicēšanas līdz 2021.gada 5.augusta plkst. 17.00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils pilsētas domes (reģ.nr.90000077325) kontā Nr. LV17PARX0000850062000, AS "Citadele banka", kods PARXLV22. Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar izsoles komisijas priekšsēdētāju pa tālr. 65404358. Tālruņi uzziņām 65404354; 65404352.


OP 2021/113.IZ12

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 110. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Indra Andrejeva, prakses vieta: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, rīko SIA ENERGY SYSTEMS, juridiskā adrese: Meža ceļš 2, Cenu pag., Raubēni, Ozolnieku nov., piederošajam nekustamajam īpašumam Ziedkalnes iela 22 - 5, Ziedkalne, Vilces pag., Jelgavas nov., kadastra Nr. 5490 900 0157, pirmo izsoli. Piedzinējs - Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no trīsistabu dzīvokļa, kas izvietots mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas 3. stāvā ar kopējo platību 80,7 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 733/11098 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 54900010183001) un zemes (kadastra apzīmējums 54900010183). Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - 1600,00 EUR. Izsoles solis - 80,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2021. gada 18. jūnijs. Izsoles noslēgums - 2021. gada 19. jūlijs plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 8. jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 160,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas, reģ. Nr. LV25116610021, depozīta kontā - Valsts kase, konta Nr. LV68TREL9199082002000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2021/113.IZ13

Izsole

Balvu novada pašvaldība pārdod atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr. 22 Partizānu ielā 36, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr. 3801 900 2498 (kadastra apzīmējums 3801 003 0394 001 022), kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 24,7 m2 platībā un kopīpašuma 2525/59846 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 3801 003 0394 001) un zemes atbilstoši domājamajām daļām 0,0073 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0394). Izsoles sākumcena - EUR 2162 (divi tūkstoši viens simts sešdesmit divi euro). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv. Informācija par izsoli tiek publicēta oficiālajā izdevumā elektroniskā formātā vietnē vestnesis.lv, Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā - "Balvu Novada Ziņas", Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un Ziemeļlatgales laikrakstā "Vaduguns". Šajā pat laikā interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 19.jūlija plkst. 16.00 Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2021.gada 19.jūlija plkst. 16.00 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 216,20 (divi simti sešpadsmit euro 20 centi) un reģistrācijas maksu EUR 5,00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, reģ. Nr. 90009115622, bankas kontā: AS "Citadele banka", konts LV 05PARX0012592970001. Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3. stāvā sēžu zālē, 2021.gada 20.jūlijā plkst. 10.00.


OP 2021/113.IZ14

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 55 zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele, prakses vieta: Tērbatas iela 39-2, Rīga, otrajā izsolē pārdod SIA R89, reģistrācijas Nr. 50103694641, juridiskā adrese: Ganību dambis 26A, Rīga, LV-1005, piederošās 1967/29167 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Valmieras iela 28, Rīga, ar kadastra numuru 0100 037 0144 (lietošanā pagrabstāva palīgtelpas Nr. 13). Nekustamais īpašumu sastāv no - zemesgabala (kadastra apz. 0100 037 0144) ar platību 1203 m2 un uz tās stāvošas dzīvojamās mājas (kadastra apz. 0100 037 0144 001), kadastra Nr. 0100 037 0144, kas atrodas Rīgā, Valmieras ielā 28. Lietošanā pagrabstāva palīgtelpas Nr. 13 (kadastra apz. 0100 037 0144 001 106): daļa D ~5m2; daļa F~5m2; daļā G~5m2, daļa H ~5m2) pēc plāna 4 mantu glabātavas. Telpu plānojums dabā neatbilst plānam kas iekļauts vērtējumā (2014.gada 15.jūlija nekustamā īpašuma pirkuma līgums). Piedzinējs - Rīgas pilsētas pašvaldība, juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 4400,00. Pēc kārtas tā ir otrā izsole. Izsoles sākumcena ir EUR 3300,00, kas nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis ir EUR 44,00. Izsoles sākums ir 2021.gada 15.jūnijā plkst. 13.00. Izsoles noslēgums ir 2021.gada 15.jūlijā plkst. 13.00. 

Pretendentiem ne vēlāk kā līdz 2021.gada 5.jūlijam jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Rundeles, reģ. Nr. 05086610080, depozīta kontā Nr. LV31TREL9199097001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 440,00), kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā ir pieejama interneta vietnē https://izsoles.ta.gov.lv . Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2021/113.IZ15

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 78 zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš rīko nekustamā īpašuma Ceļinieku ielā 12 - 14, Rīgā, kadastra numurs 0100 925 2633, otro labprātīgo izsoli tiesas ceļā. Izsole tiek rīkota AS Swedbank labā, saskaņā ar šādiem pārdošanas nosacījumiem:

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: Dzīvoklis 21,5 m2 platībā Nr. 14. Kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītās būves - šķūnis lit. 003. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000357478 14. Kadastra numurs 01009252633. Adrese / atrašanās vieta: Ceļinieku iela 12 -14, Rīga.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1. Noteikts aizliegums bez Danske Bank A/S filiāle Latvijā, nodokļu maksātāja kods 40103163202, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2008. gada 27. oktobra ķīlas līgums Nr. DB/G11-28/33/1. Grozīts. Noteikts aizliegums bez Swedbank, AS, reģistrācijas numurs 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2016. gada 20. jūnija vienošanās Nr. 19 par hipotēku un citu zemesgrāmatā nostiprināto tiesību nodošanu (pāreju).

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi:

3.1. Nostiprināta kā pirmā hipotēka, tajā skaitā aizdevuma summa LVL 10 542,06. Procentu likme: 3 mēnešu EURIBOR likme + 1,5% gadā.

Līgumsods: 0,1% no laicīgi neatmaksātās summas par katru nokavējuma dienu. Samaksas termiņš - līdz katra mēneša 1. datumam. Kreditors: Danske Bank A/S filiāle Latvijā, nodokļu maksātāja kods 40103163202. Pamats: 2008.gada 27. oktobra kredīta līgums Nr. DB/G11- 28/33, 2008. gada 27. oktobra ķīlas līgums Nr. DB/G11-28/33/1. Nodrošināmais prasījums EUR 19 500,46 (LVL 13 705,00). Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300002566258, 31.10.2008.) daļā: kreditors - Swedbank AS, reģistrācijas numurs 40003074764. Pamats: 2016. gada 20. jūnija vienošanās Nr. 19 par hipotēku un citu zemesgrāmatā nostiprināto tiesību nodošanu (pāreju).

4. Izsoles sākumcena - EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro).

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. "Swedbank" AS saskaņā ar Civilprocesa likuma 398. panta 5) punktu ir tiesības nepieņemt nosolīto augstāko cenu par to paziņojot tiesu izpildītājam 5 darba dienu laikā no izsoles noslēguma. Ja "Swedbank" AS noteiktajā termiņā nav paziņojusi par nosolītās augstākās cenas nepieņemšanu, atzīstams, ka tā klusējot piekritusi šai cenai.

5.2. Visa summa, ko nosolītājs nosolījis, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34. panta pirmās daļas 15. punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, nosolītajam jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

6.1. Nekustamā īpašuma īpašnieks Imants Klišāns, pers. kods 200465-11163, nepatur sev nekādas tiesības.

7. Citi pārdošanas noteikumi:

7.1. Izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. Izsole notiek elektroniski ar vairāksolīšanu;

7.3. Maksāšanas līdzeklis izsolē - EUR;

7.4. Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājuma norādītā izsoles sākuma datuma, jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē;

7.5. Izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. Izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja izsolē ir piedalījies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. Vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. Izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613. pantā paredzētajā kārtībā. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 398. pantu, 616. pantu un izsoles noteikumu 4. apakšpunktu, nekustamā īpašuma solīšana otrajā izsolē sākas no summas, kas atbilst 75% no sākumcenas pirmajā izsolē. Nekustamā īpašuma otrās kārtas izsoles sākuma cena - 7500,00 EUR. Izsoles solis - 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2021. gada 9. jūlijam zvērināta tiesu izpildītāja Raimonda Mežiņa, reģistrācijas Nr. LV15057013120, depozīta kontā Nr. LV85TREL9199061001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 1000,00 EUR apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni (https://izsoles.ta.gov.lv), jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2021. gada 19. jūnijs pulksten 13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2021. gada 19. jūlijs pulksten 13.00. Papildu informācija par izsoli pieejama pie Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 78 zvērināta tiesu izpildītāja Raimonda Mežiņa, tālrunis 67354161, e-pasts: raimonds.mezins@lzti.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2021/113.IZ16

Izsole

VAS "Latvijas dzelzceļš'' uzaicina piedalīties atklātā melno metāllūžņu pārdošanas izsolē, kas notiks 2021. gada 22.jūnijā plkst. 11.00 Rīgā, Gogoļa ielā 3, 301. telpā. Izsoles objekts - dažāda garuma lietotas dzelzceļa sliedes (nepārsniedzot 12,5 m garumu), pārmiju daļas, sliežu stiprinājumi, dzelzceļa vagonu lēninātāji un ritošā sastāva mezgli un detaļas. Realizējamais apjoms - 2000 tonnas ( ± 300 tonnas) no 2021.gada jūlija līdz septembrim. Izsoles sākumcena 296 EUR (divi simti deviņdesmit seši euro) par tonnu.

Pretendenti izsoles noteikumus var saņemt elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: dace.karkle@ldz.lv, vai, sazinoties pa tālr. 67233780, +371 25685472 un uzrādot pārskaitījuma dokumentu par dalības maksas 170 EUR + PVN 21 % iemaksāšanu VAS "Latvijas dzelzceļš" (vienotais reģ. Nr.40003032065) norēķinu kontā LV17RIKO0000080249645 Luminor Bank AS Latvijas filiāles SWIFT kods RIKOLV2X ar norādi - VAS "Latvijas dzelzceļš" "Melno metāllūžņu pārdošanas atklātā izsole".


OP 2021/113.IZ17

Izsole

Ogres novada pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisija rīko elektronisko izsoli kustamajai mantai - 5 (piecas) mežaudžu cirsmas Madlienas pagastā. Mežaudžu cirsmu kopējā platība 8,1 ha, kopējais izcērtamais apjoms 2601,26 m3.

Cirsmas Nr.

Īpašuma nosaukums

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Kvartāla

Nr.

Nogabala Nr.

Izcērtamā platība

ha

Izcērtamais apjoms

Izcērtamā apjoma koksnes cena saskaņā ar vērtējumu, EUR

1.

Kraukļi

7468 005 0099

1

5

0,3

95,49

3024,90

2.

Lejas Punēni

7468 010 0009

1

3

1,3

461,67

15 711,10

3.

Juceni

7468 008 0097

1

47

2,9

838,33

27 670,80

4.

Lejas Cīruļi

7468 008 0084

1

2

0,9

339,21

9755,20

5.

Rozas 2

7468 009 0062 

1

1,2

2,7

866,56

21 609,17

Kopā:

8,1

2601,26

77 771,17

Sākumcena - EUR 77 771,17, solis - EUR 500, nodrošinājuma maksa - EUR 7777,12. Izsole sākas 12.06.2021. plkst. 13.00, noslēdzas 12.07.2021. plkst. 13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 12.06.2021. plkst.13.00 līdz 02.07.2021. plkst.23.59 https://izsoles.ta.gov.lv. Nosolītās summas apmaksas termiņš 26.07.2021. Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455) kontā: Valsts kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "Mežaudžu cirsmu izsoles nodrošinājums". Par izsoles objekta jautājumiem zvanīt (+371) 65039185. Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65020912.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)