Laidiens: 22.05.2020., Nr. 98

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

OP 2020/98.PD1

Konkurss

AS "RĪGAS SILTUMS" izsludina atklātu konkursu Nr. RS 20/156/AK par tiesībām veikt siltumtīklu pārbūvi no K-22-6 līdz ēkai Maskavas ielā 250/10, Rīgā.

Konkursa dokumentus iespējams saņemt, samaksājot EUR 15,69 (t.sk. PVN 21%), AS "RĪGAS SILTUMS", PVN reģ. Nr. LV 40003286750, norēķinu kontā: Nr. LV18RIKO0002013025455, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, kods RIKOLV2X.

Nolikumu elektroniski var saņemt pēc maksājuma uzdevuma iesniegšanas (e-pasts: arturs.mackevics@rs.lv; daiga.kamola@rs.lv; fakss 67017363), norādot saņēmēja elektronisko adresi, nosaukumu, pasta adresi, tālruņa numuru un faksu.

Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš: 2020.gada 4.jūnijs plkst. 12.00.

Kontaktpersona: siltumtīklu direktors J. Zeiza, tālrunis 67017356, fakss 67017363.


OP 2020/98.PD2

Paziņojums par Valsts pētījumu programmas "Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas" projektu pieteikumu atklātā konkursa izsludināšanu

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" 17. punktu, izsludina Valsts pētījumu programmas "Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas" projektu pieteikumu atklāto konkursu.

Valsts pētījumu programmas "Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas" virsmērķis - sadarbībā ar Eiropas Kodolpētniecības organizāciju (The European Organization for Nuclear Research) stiprināt Latvijas zinātniskās kopienas attīstību augstas enerģijas fizikas un paātrinātāju tehnoloģijas jomā.

Konkursā var piedalīties Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un kā sadarbības partneris zinātniskā institūcija, kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai, vai valsts institūcija, kurai zinātniskās darbības veikšana ir noteikta ar ārējo tiesību aktu, nolikumā vai statūtos.

Konkursam pieejamais kopējais piešķirtais valsts budžeta finansējums ir 900 000 euro 24 mēnešu periodam.

Valsts pētījumu programmas "Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas" projektu pieteikumu atklāto konkursu" projektu pieteikumu atklātā konkursa nolikums un tā pielikumi pieejami Latvijas Zinātnes padomes interneta vietnes www.lzp.gov.lv sadaļā "Projektu konkursi".

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 30. jūnijs.

Pēc papildu informācijas lūdzam vērsties Latvijas Zinātnes padomē (Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, tel. 67228421, e-pasts: lzp@lzp.gov.lv).


OP 2020/98.PD3

Paziņojums par Valsts pētījumu programmas "Humanitāro zinātņu digitālie resursi" projektu pieteikumu atklātā konkursa izsludināšanu

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" 17. punktu, izsludina Valsts pētījumu programmas "Humanitāro zinātņu digitālie resursi" projektu pieteikumu atklāto konkursu.

Valsts pētījumu programmas "Humanitāro zinātņu digitālie resursi" virsmērķis ir humanitāro zinātņu digitālo resursu fragmentācijas mazināšana, attīstīšana un lietojamības palielināšana.

Konkursā var piedalīties Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un kā sadarbības partneris zinātniskā institūcija, kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai, vai valsts institūcija, kurai zinātniskās darbības veikšana ir noteikta ar ārējo tiesību aktu, nolikumā vai statūtos.

Konkursam pieejamais kopējais piešķirtais valsts budžeta finansējums ir 1 309 380 euro 24 mēnešu periodam.

Valsts pētījumu programmas "Humanitāro zinātņu digitālie resursi" projektu pieteikumu atklātā konkursa nolikums un tā pielikumi pieejami Latvijas Zinātnes padomes interneta vietnes www.lzp.gov.lv sadaļā "Projektu konkursi".

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 30. jūnijs.

Pēc papildu informācijas lūdzam vērsties Latvijas Zinātnes padomē (Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, tel. 67228421, e-pasts: lzp@lzp.gov.lv).

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)