Laidiens: 18.05.2020., Nr. 94

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2020/94.AKK1

Valsts kanceleja izsludina konkursu uz VALSTS ZEMES DIENESTA ĢENERĀLDIREKTORA amatu

Prasības pretendentiem/-ēm:

- uz pretendentu nav attiecināmi likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta trešajā daļā noteiktie ierobežojumi

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- maģistra grāds sociālajās zinātnēs, tiesību zinātnēs, dabas zinātnēs, informācijas tehnoloģijās vai inženierzinātnēs

- vismaz triju gadu nepārtraukta pieredze organizācijas vadītāja amatā vai citā vadošā amatā, kas ir organizācijas vadītāja tiešā pakļautībā, ar vismaz 20 padotajiem darbiniekiem, kas iegūta pēdējo 5 gadu laikā (lūdzam norādīt CV pie attiecīgā amata vadīto darbinieku skaitu)

- vēlama vismaz divu gadu pieredze privātā un/vai publiskā finansējuma piesaistē, t.sk. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējuma piesaistē

- pieredze projektu izstrādāšanā un īstenošanā, un/vai to vadīšanā

- zināšanas par zemes politikas un valsts informācijas sistēmu uzturēšanas un attīstības jautājumiem

- izpratne par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem, administratīvā procesa un budžeta plānošanas jautājumiem

- angļu valodas zināšanas B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei: https://europass.cedefop.europa.eu/lv/resources/european-language-levels-cefr

- veiksmīga pārmaiņu vadības pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību (lūdzam norādīt CV vismaz vienu pārmaiņu piemēru, kad sasniegts pārmaiņu rezultāts)

- sistemātiska pieeja jautājumu risināšanā un spēja uztvert un analizēt sarežģītu un liela apjoma informāciju dažādās jomās

- teicamas stratēģiskās plānošanas, sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes

Piedāvājam:

- drosmīgam un ar inovatīvu pieeju iestādes procesu vadīšanā vērstam vadītājam atbildīgu darbu valsts pārvaldes iestādē, kura rūpējas par vairāku valstiski nozīmīgu informācijas sistēmu darbības nodrošināšanu un pakalpojumu sniegšanu valsts ģeogrāfiskās informācijas un zemes pārvaldības jomā

- iespēju īstenot inovatīvas pārmaiņas valsts pārvaldes procesos un pakalpojumu nodrošināšanā

- mēnešalgu 2353 euro (pirms nodokļu nomaksas), sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu, kā arī motivējošu bonusu sistēmu atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem

- profesionālās attīstības iespējas, piedaloties Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmā

No 2015. gada septembra valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlasi centralizēti veic Valsts kanceleja.1 Pretendentu atlase tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 293 "Valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlases kārtība".

Atlases procesa trešajā kārtā tiks novērtētas vadības kompetences: stratēģiskais redzējums, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, darbinieku motivēšana un attīstīšana, pārmaiņu vadīšana un orientācija uz rezultātu sasniegšanu.

Pretendentiem līdz 2020. gada 8. jūnijam lūdzam iesniegt Valsts kancelejā šādus dokumentus:

1) pieteikuma vēstuli dalībai konkursā, norādot motivāciju ieņemt Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora amatu. Pieteikuma vēstulē iekļauj norādi, ka uz pretendentu nav attiecināmi likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta trešajā daļā noteikti ierobežojumi, un apliecinājumu atbilstībai Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

2) pretendenta dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae) (vēlams atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē www.europass.lv);

3) pretendenta redzējumu par Valsts zemes dienesta attīstību turpmākajos piecos gados (ne vairāk par 2000 vārdiem).

Dokumentus iesniedz elektroniski, tos nosūta uz e-pasta adresi konkurss@mk.gov.lv vienā sūtījumā ar norādi "Pieteikums Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora amata konkursam".

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Valsts kanceleja informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts kanceleja (Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520).

Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi Valsts kancelejā, aicinām apmeklēt Valsts kancelejas tīmekļvietnes saiti http://www.mk.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade.

Tālr. uzziņām 67082904 (Andra Voiciša, Valsts kanceleja).

_________________________________________________________

1 Infografika pieejama:

http://www.mk.gov.lv/sites/default/files/komunikacijas_files/atlases_process_12-01_0.pdf.


OP 2020/94.AKK2

Ventspils Augstskola (reģistrācijas Nr. 90000362426, adrese: Inženieru iela 101, Ventspils) aicina pieteikties uz Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju un mācību līdzekļu daļas informācijas sistēmu uzturētāja amatu (darba līgums uz nenoteiktu laiku)

Amata pienākumu apraksts:

- uzturēt esošās un ieviest jaunas informācijas sistēmas un informācijas tehnoloģiju servisus

- piedalīties informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšanā

- piedalīties citās, ar informācijas tehnoloģiju saistītās norisēs

Individuālās kvalifikācijas un iemaņu prasības:

- augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) informācijas tehnoloģiju jomā (var būt pēdējā kursa students /-e)

- priekšrocība pretendentiem ar maģistra grādu informācijas tehnoloģiju jomā

- vēlama darba pieredze informācijas sistēmu uzturēšanā un administrēšanā, kā arī programmēšanā

- vēlama darba pieredze ar informācijas tehnoloģiju drošības un infrastruktūras risinājumiem, standartiem un prasībām

- labas programmēšanas prasmes (PHP, MySQL, Python un/vai citas)

- labas sistēmu administrēšanas prasmes (datortīkli, Linux, virtualizācijas vides)

- valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām

- svešvalodu (t.sk. angļu valodas) prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību

- prasmes darbā ar biroja tehniku

- teicamas sadarbības un organizatoriskās prasmes

- spēja risināt sarežģītus uzdevumus

- strukturēta un analītiska domāšana

- patstāvība, spēja noteikt prioritātes un plānot savu ikdienas darbu

Attiecīgā amata mēneša bruto samaksas amplitūda plānota saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, kā arī Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs", sākot no 1200,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas, izvērtējot konkrētās personas individuālo kvalifikāciju un prasmes.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Ventspils Augstskola informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils Augstskola.

CV (ietverot īsu darba pienākumu aprakstu saistībā ar pieredzi informācijas sistēmu administrēšanā un uzturēšanā, kā arī programmēšanā) un motivācijas vēstuli, līdz 2020. gada 13.jūnijam ieskaitot, iesniegt personīgi darba dienās no plkst.8.30 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00 Ventspils Augstskolas Personāldaļā, C202. kabinetā, 2.stāvā, Inženieru ielā 101, Ventspilī vai sūtot elektroniski: personals@venta.lv, uzziņas pa tālr. 636 28303.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)