Laidiens: 16.04.2020., Nr. 74

Dažādi sludinājumi

OP 2020/74.DA1

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas paziņojums parādniekiem

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta otro daļu un Paziņošanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu un otro daļu paziņojam, ka Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija 08.04.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 1-8/53066-4970, par transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā reģistrēto parādnieka transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu parādniekam (VITĀLIJS TEBERNIEKS, pers. kods 040688-12004).


OP 2020/74.DA2

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas paziņojums parādniekiem

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta otro daļu un Paziņošanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu un otro daļu paziņojam, ka Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija 03.04.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 1-8/32427-4761, par transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā reģistrēto parādnieka transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu parādniekam (ELANS LIEPIŅŠ, pers. kods 030785-11294).


OP 2020/74.DA3

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas paziņojums parādniekiem

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta otro daļu un Paziņošanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu un otro daļu paziņojam, ka Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija 07.04.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 1-8/51268-4910, par transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā reģistrēto parādnieka transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu parādniekam (ARTURAS SIMANSKIS, pers. kods 031186-14686).


OP 2020/74.DA4

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas paziņojums parādniekiem

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta otro daļu un Paziņošanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu un otro daļu paziņojam, ka Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija 09.04.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 1-8/69141-5006, par transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā reģistrēto parādnieka transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu parādniekam (ALEKSANDRS OSMAČKO, pers. kods 270364-12702).


OP 2020/74.DA5

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas paziņojums parādniekiem

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta otro daļu un Paziņošanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu un otro daļu paziņojam, ka Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija 09.04.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 1-8/ 57659-5030, par transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā reģistrēto parādnieka transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu parādniekam (JĀNIS AUGLIS, pers. kods 160779-11598).


OP 2020/74.DA6

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas paziņojums parādniekiem

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta otro daļu un Paziņošanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu un otro daļu paziņojam, ka Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija 09.04.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 1-8/54307-5027, par transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā reģistrēto parādnieka transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu parādniekam (VIKTORS UMBRAŠKO, pers. kods 140587-10644).


OP 2020/74.DA7

Paziņojums par prakses uzsākšanu

Kurzemes apgabaltiesas zvērināta notāre ILZE ROZE paziņo, ka 2020. gada 5. maijā uzsāk praksi Kurzemes apgabaltiesas darbības teritorijā Ventspilī. Prakses vietas adrese: Ūdens iela 15-2, Ventspils, LV-3601. Tālrunis +371 24822424, e-pasts: ilze.roze@latvijasnotars.lv.


OP 2020/74.DA8

Paziņojums par SIA "VILKME" siltumenerģijas tarifu projektu Ropažu novadā, Mucenieku ciemā

SIA "VILKME", (vienotais reģ. Nr. 40103073411), Vidzemes prospekts 8-1, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV-2133, 2020. gada 14. aprīlī iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika".

Siltumenerģijas apgādes tarifi (EUR bez PVN)

Dabasgāzes cena

Ražošanas tarifs

Pārvades un sadales tarifs

Tidzniecības tarifs

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 2,31 EUR/MWh

(EUR/MWh)

(EUR/MWh)

(EUR/MWh)

(EUR/MWh)

(EUR/MWh)

9,45

19,75

5,52

3,40

30,98

10,13

20,60

5,64

3,40

31,95

10,80

21,44

5,76

3,40

32,91

11,48

22,29

5,88

3,40

33,88

12,15

23,13

6,00

3,40

34,84

12,83

23,98

6,12

3,40

35,81

13,50

24,82

6,24

3,40

36,77

14,18

25,67

6,36

3,40

37,74

14,85

26,51

6,48

3,40

38,70

15,53

27,35

6,60

3,40

39,66

16,20

28,20

6,72

3,40

40,63

16,88

29,04

6,84

3,40

41,59

17,55

29,89

6,96

3,40

42,56

18,23

30,73

7,08

3,40

43,52

18,90

31,58

7,20

3,40

44,49

19,58

32,42

7,31

3,40

45,44

20,25

33,27

7,43

3,40

46,41

Piedāvātais tarifs ir papildinājums pie 2020. gada 6. janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmuma Nr. 1 apstiprinātajiem noteiktajiem siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifiem, pie dabasgāzes cenām no 9,45 EUR/MWh līdz 20,25 EUR/MWh. Tarifs stāsies spēkā no 2020. gada 1. maija.

Iepazīties ar tarifa projektā vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas gala tarifu projektu lietotājs var attālināti, zvanot uz kontakttālruni 67901050, vai rakstot uz vilkme@ropazi.lv un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai, fakss 67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".


OP 2020/74.DA9

Paziņojums par tarifa projektu

A/S "Rēzeknes siltumtīkli", vienotais reģistrācijas numurs 40003215480, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, LV-4601, 2020. gada 15. aprīlī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar komisijas 2010. gada 14.aprīļa lēmumu Nr. 1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika".

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs (bez PVN)

Piedāvātais tarifs (bez PVN)

Tarifa  samazinājums(%)

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs

52,14

49,52

5,02%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā no 2020. gada 1. oktobra. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar izmantotā kurināmā - dabasgāzes cenas izmaiņām.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas gala tarifa projektu lietotājs var A/S "Rēzeknes siltumtīkli", Rīgas ielā 1, Rēzeknē, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties pa tālruni 64625140, e-pastu: info@rezeknessiltumtikli.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt A/S "Rēzeknes siltumtīkli", Rīgas ielā 1, Rēzeknē, LV-4601, e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".


OP 2020/74.DA10

Lūgums atsaukties

Jūrmalas apbedīšanas birojs - SĒRU NAMS Jūrmalā, Raiņa ielā 1, lūdz pieteikties pa tālr. 67732236 tālāk minētā pilsoņa piederīgos sakarā ar viņa nāvi: TATJANA ŽOGOĻEVA dzim. 17.05.1954., mirusi 11.04.2020.


OP 2020/74.DA11

Paziņojums par tarifa projektu

SIA "Jelgavas novada KU", reģistrācijas Nr. 40003410894, juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, 2020. gada 7. aprīlī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2016. gada 14. janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika".

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs

(bez PVN)

Piedāvātais tarifs

(bez PVN)

Tarifa palielinājums (%)

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs

1,14

1,49

30,7%

Kanalizācijas pakalpojumu tarifs

1,38

1,89

37,0%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā no 2020. gada 1. augusta. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar ieguldījumiem pamatlīdzekļu bāzes atjaunošanā, lai nodrošinātu centralizētās sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojuma pieejamību mājsaimniecībām un veicinātu dzīves vides kvalitātes uzlabošanu, transporta, personāla un citu izmaksu pieaugumu kopš iepriekšējā tarifa apstiprināšanas.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu  lietotājs var iesniegt rakstveidā, nosūtot tos uz SIA "Jelgavas novada KU" biroju Lielā iela 5/7, Jelgava, vai nosūtot tos uz elektronisko pastu: jnku@jnku.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277, e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)