Laidiens: 26.03.2020., Nr. 61

Tiesu nolēmumi

OP 2020/61.TS1

Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2020. gada 26. februāra spriedumu civillietā Nr. C29431719 tiesa nosprieda: ierobežot ŅINAS ŠENDRIKAS, pers. kods 050144-10661, rīcībspēju šādās jomās: maksājumu izdarīšana un saņemšana; darījumu slēgšana; rīcība ar mantu un tās pārvaldība, nekustamā īpašuma apsaimniekošana, pārstāvība dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs lēmuma pieņemšanā; pārstāvība valsts un pašvaldību iestādēs, ārstniecības un pasta iestādēs, kā arī finanšu iestādēs, tajā skaitā bankās.

Nodibināt Ņinai Šendrikai, pers. kods 050144-10661, aizgādnību, nosakot, ka aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Ņinai Šendrikai ir ierobežota rīcībspēja.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2020. gada 18. martā.


OP 2020/61.TS2

Daugavpils tiesa taisīja spriedumu, ar kuru ierobežoja personai Oļegam Ščeglovam, pers. kods 030473-10123, rīcībspēju un kurā nosprieda: ierobežot OĻEGAM ŠČEGLOVAM, pers. kods 030473-10123, rīcībspēju šādās jomās: maksājumu izdarīšana un saņemšana, t.sk. pensijas un pabalstu saņemšana; pārstāvība valsts, pašvaldības iestādēs, medicīnas un ārstniecības iestādēs, t.sk. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā, apdrošināšanas un finanšu iestādēs, neierobežojot personai personiskās nemantiskās tiesības.

Nodibināt Oļegam Ščeglovam, pers. kods 030473-10123, aizgādnību un noteikt, ka Oļega Ščeglova aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Oļegam Ščeglovam ierobežota rīcībspēja.

Tiesas spriedums civillietā Nr. C12288219 stājies likumīgā spēkā 2020. gada 20. martā.


OP 2020/61.TS3

Ar Rēzeknes tiesas 2020. gada 26. februāra spriedumu civillietā Nr. C26170119 nospriests: ierobežot VITĀLIJA KUCJUKA, personas kods 010771-11214, rīcībspēju šādās jomās: maksājumu izdarīšana un saņemšana; darījumu slēgšana; rīcība ar mantu un tās pārvaldība, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām; komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana; pārstāvība valsts, pašvaldību institūcijās, medicīnas, apdrošināšanas un komerciestādēs, izņemot jautājumos, kas skar viņa personiskās nemantiskās tiesības, kā arī tiesības aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses iestādēs un tiesā saistībā ar tās rīcībspējas un brīvības ierobežojumiem, domstarpībām, strīdiem ar aizgādni un aizgādņa iecelšanu un atcelšanu.

Turpināt Vitālijam Kucjukam, pers. kods 010771-11214, aizgādnību, nosakot aizgādnei rīkoties patstāvīgi jomās, kurās noteikts rīcībspējas ierobežojums aizgādnībā esošajam.

Spriedums stājies spēkā 2020. gada 18. martā.


OP 2020/61.TS4

Ar Rēzeknes tiesas 2020. gada 26. februāra spriedumu civillietā Nr. C26189519 nospriests: atzīt MARINU SMOŽAŅIKU, pers. kods 231001-22454, par personu ar rīcībnespējas ierobežojumiem šādās jomās: maksājumu izdarīšana un saņemšana; darījumu slēgšana, tajā skaitā arī to, kas saistīti ar ārstēšanos (tajā skaitā rehabilitācijas pakalpojumu) un/vai sociālās aprūpes pakalpojumu saņemšanu, slēgšana; rīcība ar mantu un tās pārvaldība, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām; komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā.

Nodibināt Marinai Smožaņikai, pers. kods 231001-22454, aizgādnību, nosakot aizgādnim tiesības rīkoties patstāvīgi jomās, kurās Marinai Smožaņikai ir ierobežota rīcībspēja.

Spriedums stājies spēkā 2020. gada 18. martā.


OP 2020/61.TS5

2020. gada 3. martā Zemgales rajona tiesa (Aizkrauklē) pasludināja spriedumu par personas rīcībspējas ierobežošanu un aizgādnības nodibināšanu Naurim Rocēnam un nosprieda : ierobežot NAURA ROCĒNA, pers. kods 120196-11863, rīcībspēju šādās jomās:

1) visa veida maksājumu saņemšanā, izdarīšanā, tai skaitā banku iestādēs un citās kredītiestādēs, virs 20 EUR mēnesī;

2) darījumu slēgšanā virs 20 EUR mēnesī;

3) rīcībā ar mantu un tās pārvaldībā, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām;

4) komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā.

Nodibināt Naurim Rocēnam, pers. kods 120196-11863, aizgādnību.

Noteikt, ka aizgādnis rīkojas kopā ar Nauri Rocēnu jomās, kurās Naurim Rocēnam, pers. kods 120196-11863, ierobežota rīcībspēja.

Tiesas spriedums stājies spēkā 2020. gada 24. martā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)