Laidiens: 26.03.2020., Nr. 61

Promocijas darbi

OP 2020/61.PM1

Paziņojums

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību Daugavpils Universitāte atceļ plānotās promocijas darbu aizstāvēšanas un atsauc izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2020. gada 5. martā (Nr. 46) publicētos paziņojumus par:

ANITAS KOKARĒVIČAS promocijas darba "Smēķēšanas ekonomiskais izvērtējums Latvijā" aizstāvēšanu Daugavpils Universitātes Ekonomikas promocijas padomes sēdē 2020. gada 3. aprīlī;

GIEDRIUS TRAKIMAS promocija darba "Attīstības ātruma un fizioloģiskā stresa ietekme uz kukaiņu metabolismu un uzvedību" aizstāvēšanu Daugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes sēdē 2020. gada 7. aprīlī;

NATAĻJAS SEĻIVANOVAS-FJODOROVAS promocijas darba "Latvijas reģionu ekonomiskā diferenciācija XXI gadsimta sākumā" aizstāvēšanu Daugavpils Universitātes Ekonomikas promocijas padomes sēdē 2020. gada 9. aprīlī.


OP 2020/61.PM2

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2020. gada 15. aprīlī plkst. 13.00 Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Sociālo pētījumu centra 422. telpā Daugavpilī, Parādes ielā 1, notiks Daugavpils Universitātes Ekonomikas nozares promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu zinātniskā doktora grāda zinātnes doktore (Ph.D) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai aizstāvēs ANITA KOKARĒVIČA. Promocijas darba tēma "Smēķēšanas ekonomiskais izvērtējums Latvijā".

Recenzenti: Dr. oec., Daugavpils Universitātes pētniece Oksana Ruža; Dr. habil. oec., LZA akadēmiķe, Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore Baiba Rivža; Dr. oec. Lietuvas Aizsardzības ministrijas Lietuvas ģenerāļa Jona Žemaiša militārās akadēmijas, Viļņas Ģedimina Tehniskās universitātes profesore Manuela Tvaronavičiene.

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu iespējams iepazīties Daugavpils Universitātes Socioloģijas un ekonomikas katedrā, Daugavpilī, Parādes ielā 1-331, DU dibliotēkā Parādes ielā 1 un DU mājaslapā www.du.lv.


OP 2020/61.PM3

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2020. gada 15. aprīlī plkst. 11.00 Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Sociālo pētījumu centra 422. telpā Daugavpilī, Parādes ielā 1, notiks Daugavpils Universitātes Ekonomikas nozares promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu zinātniskā doktora grāda zinātnes doktore (Ph.D) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai aizstāvēs NATAĻJA SEĻIVANOVA-FJODOROVA. Promocijas darba tēma "Latvijas reģionu ekonomiskā diferenciācija XXI gadsimta sākumā".

Recenzenti: Dr.oec., Daugavpils Universitātes vadošā pētniece Olga Lavriņenko; Latvijas Lauksaimniecības universitātes vadošā pētniece Dr. oec. Elita Jermolajeva; Dr. oec. Lietuvas Aizsardzības ministrijas Lietuvas ģenerāļa Jona Žemaiša militārās akadēmijas, Viļņas Ģedimina Tehniskās universitātes profesore Manuela Tvaronavičiene.

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu iespējams iepazīties Daugavpils Universitātes Socioloģijas un ekonomikas katedrā Daugavpilī, Parādes ielā 1-331, DU bibliotēkā Parādes ielā 1 un DU mājaslapā www.du.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)