Laidiens: 17.12.2020., Nr. 244

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2020/244.US1

Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi", reģ. Nr. 41203001885, kuras vārdā uz pilnvaras pamata rīkojas pašvaldības SIA "Ventspils siltums", reģ. Nr. 40003007655, brīdina īrniekus:

1. PĀVELU ZOROČKINU, dzim. 05.10.1966., par dzīvojamo telpu Fabrikas ielā 2a-32, Ventspilī, parāds par pamatpakalpojumu - apkuri - 2453,43 EUR;

2. KRISTĪNI PRIKULI, dzim. 15.09.1970., par dzīvojamo telpu Jūras 17-3, Ventspilī, parāds par pamatpakalpojumu - apkuri - 2458,96 EUR;

3. MARINU SALMIŅU, dzim. 26.12.1968., GERDU SALMIŅU, dzim. 17.03.1995., EDUARDU SALMIŅU, dzim. 03.09.1975., par dzīvojamo telpu Dzintaru ielā 26-31, Ventspilī, parāds par pamatpakalpojumu - apkuri - 3381,95 EUR;

4. ARNI ARHIPOVU, dzim. 27.08.1992., par dzīvojamo telpu Tārgales ielā 69-17, Ventspilī, parāds par pamatpakalpojumu - apkuri - 1552,62 EUR;

5. JEĻENU ŠKUTĀNI, dim. 05.01.1965., NADEŽDU BIRJUKOVU, dzim. 27.03.1995., ŽANNU ŠKUTĀNI, dzim. 15.12.1998., par dzīvojamo telpu Ugāles ielā 32 k 2-47, Ventspilī, parāds par pamatpakalpojumu - apkuri - 1731,78 EUR;

6. RENĀRU VAITKUSU, dzim. 15.06.1977., par dzīvojamo telpu Lielajā prospektā 17-17, Ventspilī, parāds par pamatpakalpojumu - apkuri - 1616,58 EUR;

Jūsu parāds par dzīvojamai telpai nodrošināto pamatpakalpojumu - apkuri vairakkārt pārsniedz trīs mēnešu maksājuma apmēru. Ja mēneša laikā pēc šī brīdinājuma publikācijas netiks samaksāts parāds par pamatpakalpojumu - apkuri, pašvaldības SIA "Ventspils siltums", tiks iesniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas, kā arī parāda piedziņu.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)