Laidiens: 24.11.2020., Nr. 227

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2020/227.AKK1

Centrālā vēlēšanu komisija, reģ. Nr. 90000028391, aicina pieteikties pretendentus uz Juridiskās nodaļas juriskonsulta amata vietu (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi:

- izstrādāt Centrālās vēlēšanu komisijas normatīvo aktu un dokumentu projektus

- izvērtēt juridiska rakstura dokumentu projektu atbilstību normatīvo aktu prasībām

- gatavot publisko iepirkumu dokumentāciju

- piedalīties iepirkuma komisijas darbā, t.sk. protokolēt iepirkuma komisijas sēdes

- gatavot atbildes vēstuļu projektus uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem

- pildīt citus Juridiskās nodaļas darbinieku pienākumus

Prasības pretendentiem/-ēm:

- II līmeņa profesionālā izglītība tiesību zinātnē

- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī

- vismaz 3 gadu pieredze jurista amatā, vēlams valsts vai pašvaldības institūcijās

- pieredze tiesību aktu izstrādē, administratīvo aktu, līgumu sagatavošanā

- pieredze publisko iepirkumu jomā

- vēlama pieredze personas datu aizsardzību reglamentējošu dokumentu izstrādē

- vēlamas angļu un krievu valodas zināšanas

- labas informācijas tehnoloģiju izmantošanas prasmes

- spēja strādāt komandā, labas komunikācijas prasmes, precizitāte, atbildības sajūta, spēja patstāvīgi plānot darbu

Darba laiks un vieta:

- pilna darba slodze

- Smilšu iela 4, Rīga

Darba līgums uz nenoteiktu laiku (pārbaudes laiks 3 mēneši).

Plānotais darba uzsākšanas laiks:

2021. gada janvāris.

Mēnešalga

Mēnešalga pārbaudes laikā 1200 EUR (bruto). Pēc pārbaudes laika beigām mēnešalga var tikt pārskatīta un noteikta līdz 1400 EUR (bruto).

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi personals@cvk.lv. Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2020. gada 7. decembris.

Centrālā vēlēšanu komisija sazināsies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti uz nākamo konkursa kārtu.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Centrālā vēlēšanu komisija informē, ka:

- jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi;

- personas datu apstrādes pārzinis ir Centrālā vēlēšanu komisija, Smilšu iela 4, Rīga, LV-1050.


OP 2020/227.AKK2

LATVIJAS UNIVERSITĀTE, reģistrācijas Nr. 90000076669, izsludina konkursu Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē uz akadēmiskā personāla amata vietu:

- uz vienu zinātniskā asistenta amata vietu - matemātika

Darba samaksa no 6,30 EUR/h.

Ar akadēmiskā amata darba uzdevumiem un konkursa pieteikumu noformēšanu atbilstoši "Nolikuma par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem Latvijas Universitātē" prasībām pretendenti/-es var iepazīties mājaslapā publicētajā sludinājumā https://www.lu.lv/lv/par-mums/vakances/.

Pieteikšanās termiņš ir viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas dienas.

Konkursam iesniedzamo dokumentu reģistrācija Latvijas Universitātes Personālvadības departamentā Raiņa bulvārī 19, 127. telpā, Rīgā, LV-1586.

Latvijas Universitāte informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi (leģitīmo interešu nodrošināšana) un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Universitāte, e-pasts: datu.specialisti@lu.lv.

Papildu informācija pa tālr. 67034802.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)