Laidiens: 24.09.2020., Nr. 185

Dažādi sludinājumi

OP 2020/185.DA1

Paziņojums

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments paziņo ANDIM FREIMANIM (dzim.11.03.1987.) un KRISTAPAM FREIMANIM (dzim.25.01.1992.), ka Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisija (turpmāk - Izīrēšanas komisija) 10.09.2020. sēdē nolēma izbeigt ar [..], Andi Freimani un Kristapu Freimani dzīvojamās telpas Salnas ielā 2-22, Rīgā, īres tiesiskās attiecības.

Izīrēšanas komisijas lēmuma (protokols Nr.7, 10.1.4.punkts) izrakstu var saņemt Brīvības ielā 49/53, Rīgā, 501. vai 503.telpā.


OP 2020/185.DA2

Paziņojums

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka ir pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu*

Vārds, uzvārds

Pēdējā deklarētā dzīvesvietas adrese

Lēmuma datums

Lēmuma numurs

VADIMS VEINBAUMS

dzim. 1972.gada 4.maijā

Daugavpils

04.09.2020.

31.4-17.18.3/NNVP/39054

*Ar lēmuma pilnu tekstu var iepazīties Rīgā, Talejas ielā 1, LV-1978, tālr. informācijai 67122537.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)