Laidiens: 21.09.2020., Nr. 182

Izsoles

OP 2020/182.IZ1

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 34 zvērināta tiesu izpildītāja Elīna Balasanjana, prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 88-II, LV-1001, rīko pirmo izsoli Aināram Korulim piederošajam nekustamajam īpašumam - 2310/9440 daļas no nekustamā īpašuma Maskavas iela 53-14, Rīga, kadastra Nr. 0100 924 9291. Piedzinējs: valsts. Viss nekustamais īpašums Maskavas iela 53-14, Rīga, kadastra Nr. 0100 924 9291, sastāv no dzīvokļa īpašuma ar platību 137 kv.m, 13700/202630 kopīpašuma daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 01000430084003 un 01000430084005, 13700/263670 kopīpašuma daļām no zemes ar kadastra apzīmējumu 01000432019. Parādnieks ir iesniedzis tiesu izpildītājai informāciju, ka par viņam piederošo nekustamo īpašumu ir noslēgts beztermiņa īres līgums ar fizisku personu. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena - 7500 EUR. Izsoles solis - 100 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Izsole sāksies 22.09.2020. un noslēgsies 22.10.2020. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 12.10.2020., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (750 EUR) zvērinātas tiesu izpildītājas Elīnas Balasanjanas, pers. kods 171286-11056, depozīta kontā Nr. LV49TREL919910800100B, Valsts kasē, kods TRELLV22. Tālr. uzziņām 67704931, 22400703. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2020/182.IZ2

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Torņa iela 4/1C-301, Rīga, pārdod otrajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Ayyubovai Malahat. Piedzinēji - SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011; Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - neapdzīvojamā telpa Nr. 127, un pie tās piederošās 14500/895410 kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 01000110143001) un zemes (kadastra apzīmējums 01000110143), kas atrodas Ausekļa ielā 3, Rīgā, kadastra numurs 01009200700, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 8731127. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 23 900,00. Izsoles sākumcena: EUR 17 925,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 500,00. Izsoles sākums: 2020. gada 25. septembrī pulksten 13.00. Izsoles noslēgums: 2020. gada 26. oktobrī pulksten 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 15. oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2020/182.IZ3

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 33 zvērināta tiesu izpildītāja Māra Kučinska, prakses vieta: Rīgā, Maiznīcas ielā 4-2, pirmajā izsolē pārdod par bezmantinieka mantu atzītu nekustamo īpašumu, kadastra Nr. 1300 901 5363, dzīvokļa īpašums Nr. 1 ar kopējo platību 48,0 m2 Raiņa ielā 6, Jūrmalā, veido kopīpašuma 480/3106 domājamo daļu no daudzdzīvokļa mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītām būvēm - 003, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 011, un zemes. Kreditori: Jūrmalas pilsētas dome, Jomas iela 1/5, Jūrmala. Novērtējums - 6600,00 EUR. Izsoles sākumcena - 6600,00 EUR. Izsoles solis - 500,00 EUR. Izsoles sākuma datums - 25.09.2020. Izsoles noslēguma datums un laiks - 26.10.2020. plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 15.10.2020., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē un iemaksāt nodrošinājuma summu 660,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Māras Kučinskas, reģ. Nr. LV03097010604, depozīta kontā Nr. LV37TREL9199093001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Ar izsoles noteikumiem iespējams iepazīties - https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2020/182.IZ4

Izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Kristīnes Circenes administrators Alberts Vaģelis, amata apliecības Nr.00297, prakses vieta: Pulkveža Brieža iela 6-1A, Rīga, LV-1010, izziņo Kristīnei Circenei piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa, adrese: Mednieku iela 2 - 22, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV-5134, kadastra Nr. 32079000294, pirmo izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir 2700,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti euro). Izsoles solis - 270,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums - 2020.gada 22.septembris plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums - 2020.gada 22.oktobris plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 12.oktobrim maksātnespējas procesa administratoram Albertam Vaģelim jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei un jāiemaksā maksātnespējas procesa administratora Alberta Vaģeļa, 240166-10601, atvērtajā norēķinu kontā Nr.LV12HABA0551048141483, AS Swedbank, nodrošinājums 10% no novērtējuma summas - 270,00 EUR apmērā. Informācija, zvanot pa tālr. 29681128. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2020/182.IZ5

Izsole

Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod otrajā izsolē bezmantinieka mantu - nekustamo īpašumu Gunaiši, kas atrodas Kārsavas novadā, Malnavas pagastā, Bozovā, Stacijas ielā 4, kadastra numurs 6868 503 0030. Ēku nekustamais īpašums sastāv no četrām būvēm (kadastra apzīmējumi 6868 003 0140 001; 002; 004; 005). Piedzinējs: Kārsavas novada pašvaldība, jur. adrese: Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība ir 1000,00 EUR, otrās izsoles sākumcena: 750,00 EUR. Izsoles solis: 50,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma otrajā izsolē, līdz 2020. gada 15. oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i. 100,00 EUR, ZTI L.Solovjovas, reģ. Nr. 08046611453, depozīta kontā Nr. LV69TREL9199104001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums un laiks - 2020. gada 25. septembris plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2020. gada 26. oktobris plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 64624889, 26111586. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2020/182.IZ6

Izsole

Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod otrajā izsolē bezmantinieka mantu - nekustamo īpašumu Apses, Kļavu ielā 28, Malnavā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā, kadastra numurs 6868 509 0057. Ēku nekustamais īpašums sastāv no trīs būvēm (kadastra apzīmējumi 6868 009 0219 001; 002; 003). Piedzinēji: Kārsavas novada pašvaldība, jur. adrese: Vienības 53, Kārsava, Kārsavas novads, un Luminor Bank AS Latvijas filiāle, jur. adrese: Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība ir 2500,00 EUR, otrās izsoles sākumcena: 1875,00 EUR. Izsoles solis: 70,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma otrajā izsolē, līdz 2020. gada 15. oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i. 250,00 EUR, ZTI L.Solovjovas, reģ. Nr. 08046611453, depozīta kontā Nr. LV69TREL9199104001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums un laiks - 2020. gada 25. septembris plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2020. gada 26. oktobris plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 64624889, 26111586. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2020/182.IZ7

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 37. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gunita Gruziņa-Vanceviča, prakses vieta: Parka iela 1a-606, Ogrē, rīko pirmo izsoli bezmantinieku mantai - ēku (būvju) nekustamam īpašumam, kas sastāv no dzīvojamās mājas un atrodas Sila ielā 15, Ogrē, Ogres novadā ar kadastra numuru 7401 504 0122. Ēka saistīta ar zemes gabalu Sila ielā 15 (kadastra Nr. 7401 004 0820). Kreditors: Ogres novada pašvaldība ( Brīvības 33, Ogre). Izsoles sākumcena 9700,00EUR. Izsoles solis - 970,00EUR. Izsoles sākuma datums - 25.09.2020. izsoles noslēguma datums un laiks - 26.10.2020. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 15.10.2020., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita ZTI Gunitas Gruziņas-Vancevičas, reģ. Nr. LV19057312276, depozīta kontā Nr. LV39TREL9199027001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 970,00 EUR maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2020/182.IZ8

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 89. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova, prakses vieta: Pļavas iela 5, 2. stāvs, Cēsis, LV - 4101, pirmajā izsolē pārdod Vladimiram Savickim pēc zemesgrāmatas datiem piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli ar kopējo platību 70,7 m2 un piederošās 707/14125 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kad. Nr. 3644 004 0060) -, kas atrodas "Lazdas"-18, Annās, Annas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3644 900 0025. Piedzinējs: PlusPlus Baltic OU, Tartu mnt 83, Tallin, 10151, Igaunija. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 1400,00. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu izsole sākas no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, tas ir, EUR 1400,00. Izsoles solis ir noteikts EUR 70,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2020. gada 23. septembris un noslēguma datums un laiks ir 2020. gada 23. oktobris plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2020. gada 13. oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas, reģ. Nr. 09108412260, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199106001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, EUR 140,00 nodrošinājuma summu, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālrunis uzziņām 64174884. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2020/182.IZ9

Izsole

Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu Raiņa iela 62-5, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, kadastra Nr. 6492 900 0220, sastāv no 4070/82250 domājamās daļas dzīvoklim Nr. 5 daudzdzīvokļu mājā ar nosaukumu Raiņa iela 62-5, kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā, ar kadastra apzīmējumu 6492 006 4244 001 un piekrītošajai zemes daļai ar kadastra Apzīmējumu 6492 006 4244, 40,70 kv.m, kas notiks 2020.gada 6. oktobrī plkst.10.30 Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 17.00 Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes novadā, Vaiņodes pagastā. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2020.gada 5.oktobrim plkst. 15.00.

Izsoles nosacītā cena un izsoles sākumcena - 2199,10 EUR (divi tūkstoši viens simts deviņdesmit deviņi euro un 10 centi). Nodrošinājuma nauda - 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 219,91 EUR (divi simti deviņpadsmit euro un 91 cents) līdz izsoles reģistrācijai iemaksājama Vaiņodes novada pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka", UNLALV2X, konts LV33UNLA0012011130650.


OP 2020/182.IZ10

Izsole

Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu Elkoņu iela 1-2, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, kadastra Nr. 6492 900 0236, sastāv no 469/2528 domājamās daļas dzīvoklim Nr. 2 daudzdzīvokļu mājā ar nosaukumu Elkoņu iela 1, kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā, ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0642 001, šķūnim ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0642 002, garāžai ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0642 003 un piekrītošajai zemes daļai ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0642, kas notiks 2020.gada 6. oktobrī plkst.10.00 Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 17.00 Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes novadā, Vaiņodes pagastā. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2020.gada 5. oktobrim plkst. 15.00. Izsoles nosacītā cena un izsoles sākumcena - 1699,10 EUR (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit deviņi euro un 10 centi).

Nodrošinājuma nauda - 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 169,91 EUR (viens simts sešdesmit deviņi euro un 91 cents) līdz izsoles reģistrācijai iemaksājama Vaiņodes novada pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka", UNLALV2X, konts LV33UNLA0012011130650.


OP 2020/182.IZ11

Prasījuma tiesību izsole

SIA "PORUKA NAMI", reģ.Nr.50003912321, maksātnespējas procesa administrators Aivars Bužinauskas, amata apliecības Nr.00333, prakses vieta: Laimdotas iela 1-10, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, atkārtotā pirmajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod prasījuma tiesības pret Ēriku Saļikovu 1'115'971,60EUR apmērā. Prasījuma tiesības pamatotas ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu kolēģijas 2016.gada 15.jūnija spriedumu, kas 2018.gada oktobrī nodots izpildei Austrijas Republikas tiesai Vīnē Bezirksgericht Dobling. Prasījuma tiesību novērtējums un izsoles sākumcena - 8000 EUR, izsoles solis - 200 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinēji: SIA "PORUKA NAMI" kreditori. Izsoles sākums 2020.gada 22.septembrī un noslēgums 2020.gada 12.oktobrī plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 2.oktobrim jāiemaksā nodrošinājuma summa 800 EUR apmērā SIA "PORUKA NAMI" norēķinu kontā Nr. LV92PARX0022536640001, AS "Citadele banka", maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru, un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei. Informācija par izsoles norises kārtību pieejama tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)